X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Svet práce

Projekt Svet práce na stiahnutie

Na tejto stránke si môžete zadarmo stiahnuť plnú verziu počítačovej aplikácie Svet práce. Po kliknutí na dolný link sa Vám zobrazí okno, pomocou ktorého si môžete túto aplikáciu uložiť do Vášho počítača. Aplikácia zaberá 675 MB.

Svet práce na stiahnutie

O projekte Svet práce

Projekt Svet práce vznikol v roku 2008 a bol realizovaný pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Jeho cieľom je poskytnúť svojim užívateľom informácie o svete práce. Ide o multimediálnu encyklopédiu pracovných pozícií, ktorá pomáha cieľovej skupine uchádzačov o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a študentom zorientovať sa na trhu práce nenásilnou a pútavou formou.

Finálne výstupy projektu sa vo forme DVD nosičov v novembri 2008 distribuovali na všetky úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike (a následne na školy) v celkovom počte 80 000 kusov.

Keď sa rozhodnete poobzerať sa po svete práce, budete mať zábavných spoločníkov. Sprevádzať Vás budú dvaja obľúbení slovenskí moderátori – Adela a Sajfa. Môžete sa s nimi stretnúť v každej pracovnej oblasti. V zozname je 35 pracovných oblastí a v rámci nich 900 pracovných pozícií. Každá z pracovných oblastí má svoju charakteristiku, ale obsahuje aj zaujímavosti z histórie, kuriozity a tiež kvíz, ktorým si môžete otestovať svoje vedomosti. Pracovné pozície v databáze majú podrobný popis vykonávaných činností, dokonca aj ilustračné fotografie.

Informácie nájde aj ten, kto sa zaujíma o najnovšiu legislatívu o evidencii uchádzačov o zamestnanie, o projekt ISTP (Integrovaný systém typových pozícií) ako pomôcku pre čo najlepšie uplatnenie sa na trhu práce, ale aj ten, kto potrebuje vedieť, ako sa píše životopis, motivačný list, či žiadosť o prijatie do zamestnania. Dajú sa tu nájsť aj kontakty na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ich detašované pracoviská alebo na Európske služby zamestnanosti – EURES.

Obsah DVD Svet práce bol aktualizovaný v októbri 2011. Viac informácií nájdete tu.

Príjemnú prácu i zábavu s aplikáciou Svet práce Vám praje realizačný tím TREXIMA.

Manuál pre užívateľov projektu Svet práce

Na tejto stránke si môžete stiahnuť a vytlačiť užívateľský manuál k projektu Svet práce. Po kliknutí na dolný link sa Vám zobrazí okno, pomocou ktorého si môžete tento manuál otvoriť alebo uložiť do Vášho počítača.

Manuál na stiahnutie
Domovská stránka:

Zoznam pracovných oblastí:

Vybraná pracovná oblasť:

Vybraná pracovná pozícia:
Obrázky

Tlačoviny

Na tejto stránke si môžete stiahnuť tlačoviny týkajúce sa projektu. Keďže sa projekt Svet práce distribuoval prostredníctvom DVD nosičov, sú aj tlačoviny určené na tento typ nosiča.

Obal na stiahnutie

Potlač na stiahnutie
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk