Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

Potvrdenie o príjme z dohody o vykonaní práce

Odpovedať
 • avatar
  Anna Jarošová
  Úrady PSVR 18. 08. 2017 15:22:20

  Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o informáciu, či potvrdenie o príjme z dohody o vykonaní práce treba doniesť na úrad práce najneskôr do 8 kalendárnych dní odo dňa skončenia dohody.
  Ďakujem.
  Jarošová

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 08. 2017 15:41:18

   Dobrý deň pani Jarošová,

   ak si ako evidovaná nezamestnaná nájdete prácu na dohodu, máte povinnosť oznámiť uzatvorenie takejto dohody svojej sprostredkovateľke na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bezodkladne, najneskôr do 8 dní. Následne, keď dostanete výplatu, máte povinnosť bezodkladne, najneskôr do 8 dní, priniesť na úrad potvrdenie o výške príjmu, ktorý ste zarobili za predchádzajúci mesiac.

   S pozdravom a prianím pekného dňa
   Monika Jantová


 • avatar
  Andea Farkasová
  ISTP 18. 08. 2017 09:21:58

  nie som registrovaná a cez kody ma program nechce pustiť,,,,??, prosím o sprístupnenie na program

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 08. 2017 09:57:53

   Dobrý deň pani Farkasová,

   poprosím Vás pošlite nám Vaše IČO e-mailom na adresu projekt@istp.sk a my problém odstránime.

   S pozdravom a prianím pekného dňa

   Martina Hmírová


 • avatar
  Miroslav
  Práca 18. 08. 2017 08:43:25

  Može aj občan so zdravotným postihnutím nad 70% pracovat na dohodu?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 08. 2017 09:03:42

   Dobrý deň pán Miroslav,

   Zákonník práce upravuje prácu ľudí so zdravotným postihnutím nasledovne:

   § 158
   (1)
   Zamestnávateľ je povinný zamestnávať zamestnanca so zdravotným postihnutím na vhodných pracovných miestach a umožňovať mu výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie, ako aj starať sa o jej zvyšovanie. Ďalej je zamestnávateľ povinný utvárať podmienky, aby zamestnanec mal možnosť pracovného uplatnenia, a zlepšovať vybavenie pracovísk, aby mohol dosahovať, ak je to možné, rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci a aby mu bola práca čo najviac uľahčená.
   (2)
   Pre zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorého nemožno zamestnať za obvyklých pracovných podmienok, môže zamestnávateľ zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.
   (3)
   Povinnosti zamestnávateľa súvisiace so zamestnávaním zamestnanca so zdravotným postihnutím uvedené v odsekoch 1 a 2 podrobnejšie upravujú osobitné predpisy.
   § 159
   (1)
   Zamestnávateľ umožní zamestnancovi so zdravotným postihnutím teoretickú prípravu alebo praktickú prípravu (rekvalifikáciu) s cieľom zachovať, zvýšiť, rozšíriť alebo zmeniť doterajšiu kvalifikáciu alebo ju prispôsobiť technickému rozvoju na udržanie zamestnanca v pracovnom pomere.
   (2)
   Rekvalifikácia, ktorú vykonáva zamestnávateľ v záujme ďalšieho pracovného uplatnenia zamestnanca so zdravotným postihnutím, sa uskutočňuje na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom.
   (3)
   Rekvalifikácia zamestnanca so zdravotným postihnutím sa uskutočňuje v pracovnom čase a je prekážkou v práci na strane zamestnanca. Za tento čas patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Mimo pracovného času sa rekvalifikácia uskutočňuje, len ak je to nevyhnutné vzhľadom na spôsob jej zabezpečenia.
   (4)
   Zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím a zásadné otázky starostlivosti o týchto zamestnancov.

   V zákone sa neuvádza obmedzenie ŤZP pri práci na dohodu.

   S pozdravom a prianím pekného dňa

   Martina Hmírová


 • avatar
  rudolf
  Práca 17. 08. 2017 18:44:40

  Dobri o tizden mam nastupit do novej prace ale ochorel som a som pn 2tizdne zamestnavatel ma uz nevezme? Alebo ako to je za odpoved dakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 08. 2017 10:04:29

   Príjemný dobrý deň pán Rudolf

   v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici posielam odpoveď:

   Máte už uzatvorenú pracovnú zmluvu s uvedeným dňom nástupu do zamestnania? V takomto prípade pracovný pomer vzniká dňom, uvedeným v pracovnej zmluve. Vašou povinnosťou je upovedomiť zamestnávateľa o prekážke, ku ktorej u Vás došlo – t.j. trvaní dočasnej práceneschopnosti. Po jej ukončení nastúpite do práce. Upozorňujem, že v takomto prípade ale nemáte nárok na nemocenské dávky, pretože nedošlo k faktickému nástupu do práce.
   Ak však nemáte ešte uzatvorenú pracovnú zmluvu, je možné, že zamestnávateľ od pôvodnej dohody (ústnej) o nástupe do zamestnania odstúpi.

   S pozdravom a prianím pekného dňa

   Martina Hmírová


chcem ponuky len v presove a okoli

Odpovedať
 • avatar
  kascak jan
  ISTP 17. 08. 2017 18:27:06

  p0m0cne prace v stavebnictve alebo operator vo vyrobe pripadne prace v sklade dakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 08. 2017 08:37:33

   Dobrý deň pán Kascak,

   posielam Vám pracovné ponuky pomocníkov v stavebníctve https://goo.gl/cEPFJA a operátorov https://goo.gl/mybgHs. Vo filtroch si môžete zvoliť aj ďalšie kritéria, napríklad miesto výkonu, na upresnenie vyhľadaných pracovných ponúk.

   S pozdravom a prianím pekného dňa

   Martina Hmírová


Praxou k zamestnaniu

Odpovedať
 • avatar
  Katarína
  Úrady PSVR 17. 08. 2017 14:36:07

  Dobrý deň,
  chcela by som sa informovať dokedy respektíve ako dlho pred nástupom do zamestnania (resp. podpisom pracovnej zmlúvy) je potrebné podať žiadosť NP Praxou k zamestnaniu ak je už uchádzač vybraný.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 08. 2017 16:14:30

   Príjemný dobrý deň pani Katarína,

   v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici posielam odpoveď:

   Pri národnom projekte „Praxou k zamestnaniu“ žiadosť o príspevok podáva zamestnávateľ. Cieľovou skupinou sú mladí uchádzači o zamestnanie, tzv. NEET, pričom ak sú vo veku do 25 rokov, podmienkou sú najmenej 3 mesiace v evidencii a ak sú vo veku do 29 rokov – podmienkou je najmenej 6 mesiacov evidencie. Žiadosť zamestnávateľa o príspevok z tohto projektu podlieha schváleniu Výborom pre otázky zamestnanosti, takže je potrebné zistiť, v akom termíne výbor na danom úrade zasadá a schvaľuje žiadosti o príspevky. Zvyčajne zasadá raz mesačne, takže žiadosť je potrebné podať s dostatočným časovým predstihom – podľa toho, od kedy chcete mladého uchádzača o zamestnanie zamestnať.

   S pozdravom a prianím pekného dňa
   Pavol Hudec


Registrácia

Odpovedať
 • avatar
  Obec Mirkovce
  ISTP 17. 08. 2017 14:30:14

  Dobrý deň, potrebujeme sa zaregistrovať a ako zamestnávateľ a nahlásiť výberové konanie.
  Hlási, že konto už máme vytvorené - ako IČO
  00327484 - ale Meno a Heslo nevieme zadať, nakoľko sme to dlhšie neužívali.
  ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 08. 2017 14:34:21

   Príjemný dobrý deň,

   prosím, napíšte nám na projekt@istp.sk, odpovieme Vám kvôli ochrane osobných údajov na e-mail. Ďakujem.

   S pozdravom a prianím pekného dňa
   Pavol Hudec


 • avatar
  veronika.novakova.11
  ISTP 16. 08. 2017 20:02:47

  ako si zmenim fotografiu a kde si nadstavím ze som aktivna ..... niekolko hodin sa snazim to nadstaviť ale neviem kde DAKUJEM

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 08. 2017 09:00:43

   Dobrý deň pani Nováková,

   pozerala som Váš profil, máte ho už nastavený ako aktívny, teda viditeľný pre zamestnávateľov.

   Fotografiu si viete zmeniť v časti Osobný profil - Základné údaje - 3 Životopis a fotografia.

   Ak chcete v rámci svojho aktívneho profilu sprístupniť fotografiu zamestnávateľom je potrebné nám zaslať súhlas so spracovaním osobitnej kategórie osobných údajov. Až po zaslaní tohto súhlasu sa bude fotografia zobrazovať zamestnávateľom.

   S pozdravom a prianím pekného dňa

   Martina Hmírová


Info pracovný pomer a PN

Odpovedať
 • avatar
  Beatriss
  Práca 16. 08. 2017 19:40:17

  Dobrý deň, rada by som sa informovala ohľadom pracovného pomeru a PN -ky.
  Od 21.7.2009 do 31.12.2015 som pracovala u jedného zamestnávateľa. Po skončení pracovného pomeru som bola 2 mesiace PN a mesiac vedená na úrade práce. Od 12.5.2016 som nastúpila do inej prace, vždy so zmluvou konciacou k 31.10 a následným predĺžením zmluvy. Od 12.7.2017 som nastúpila na PN ako tehotná, ale k 31.10.2017 mi končí pracovná zmluva. Aký je ďalší postup počas PN? Musím sa hlásiť v sociálnej poisťovni?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 08. 2017 11:01:22

   Dobrý deň pani Beatriss,

   v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici posielam odpoveď:

   Pracovný pomer na dobu určitú je možné dohodnúť najdlhšie na dva roky, pričom je možné ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Vo Vašom prípade je podstatný pracovný pomer u posledného zamestnávateľa, ktorý bol uzatvorený 12.5.2016 – do 31.10.2016, následne predĺžený do 31.10.2017. To znamená, že podmienka ZP bola dodržaná a ďalej už nie je možné tento pracovný pomer predlžovať na dobu určitú. Môže sa zmeniť buď na dobu neurčitú alebo ukončiť uplynutím určenej doby (t.j. 31.10.2017). Bez ohľadu na to, či by PN trvala, alebo nie. Vašu dočasnú PN zamestnávateľ postúpil už Sociálnej poisťovni, takže Vy sa nemusíte nikde „hlásiť“. „Platenú“ PN budete mať až do nástupu na materskú dovolenku. Ak by ste neboli tehotná, tak až do 11.7.2018.

   S pozdravom a prianím pekného dňa
   Martina Hmírová


zmena nastavenia profilu

Odpovedať
 • avatar
  adriana.libicova.1
  ISTP 16. 08. 2017 16:45:09

  Dobrý deň. Ako mám prosím Vás zmeniť už nastavený starý profil.
  Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 08. 2017 09:05:51

   Dobrý deň pani Libicová,

   vo svojom profile v časti osobné údaje si viete zmeniť kontaktné údaje, vzdelanie, prax, schopnosti, zručnosti, osobnostné predpoklady, zdravotné obmedzenia a Vaše preferencie.

   Údaje v osobnom profile označené farebným štátnym znakom (overené úradom PSVR) nie je možné v ISTP meniť. Umožnené je dopĺňať iba nové záznamy. Ak máte v niektorom z týchto údajov chybu je možné situáciu vyriešiť dvoma spôsobmi. Ak nám napíšete Vaše používateľské meno, sprostredkujeme informáciu Ústrediu PSVR, ktoré problém rieši s príslušným úradom PSVR. Druhou možnosťou je informovať o probléme Vašu sprostredkovateľku na úrade PSVR, ktorá Vám údaje upraví.

   Ak chcete doplniť údaje, napríklad doplnenie praxe, kliknete pri položke prax na upraviť a následne pridať prax. Potom doplníte Vašu ďalšiu prax.

   Ak chcete upraviť údaje, ktoré nie sú označené farebným štátnym znakom, napríklad pri cudzích jazykoch, kliknete v pravej časti na upraviť.

   Osobný profil máte nastavený ako aktívny, teda viditeľný pre registrovaných zamestnávateľov, ktorý si ho vedia pozrieť a v prípade, že vyhovujete ich kritériám na hľadaného zamestnanca Vás vedia kontaktovať. Ak chcete zmeniť Váš profil na pasívny, alebo zmeniť položky osobného profilu, ktoré sa zobrazujú zamestnávateľom, kliknite na osobný profil, v pravej časti obrazovky sa Vám zobrazia možnosti, z nich vyberte nastavenia. Tam si môžete upraviť zoznam položiek, ktoré budú sprístupnené registrovaným zamestnávateľom alebo nastaviť profil ako pasívny.

   Ak by ste mala ešte nejaké otázky kontaktujte nás.

   S pozdravom a prianím pekného dňa

   Martina Hmírová

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie