Dnes je 26. 3. 2017 Svetový deň epilepsie
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Užitočné linky a odkazy

8. 4. 2013
Preklikajte sa zaujímavými internetovými odkazmi z oblasti trhu práce.
8. 4. 2013
Odborné poradenské služby sú služby zamerané na riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením uchádzača o zamestnanie.
8. 4. 2013
Chcete podnikať? Na aký príspevok máte nárok? Informácie o samostatnej zárobkovej činnosti nájdete v tomto článku.
8. 4. 2013
Prudký rozvoj poznatkov vo všetkých oblastiach života kladie dôraz na neustále vzdelávanie sa.
8. 4. 2013
Úrady práce sa v spolupráci so školami a zamestnávateľmi snažia ovplyvňovať voľbu povolania žiakov základných škôl tak, aby korešpondovala s potrebami trhu práce.
8. 4. 2013
Informačno-poradenské stredisko je pracovisko úradu práce, v ktorom sú klientom k dispozícii počítače s prístupom na internet a tlačiarňou.
8. 4. 2013
Portál kariéra.sk Vám prináša možnosť otestovania jazykových zručností.
Kategórie
Kompetencie a kontakty na Ústredie práce, úrady práce, zákon o službách zamestnanosti, nástroje aktívnych opatrení trhu práce, neštáte služby zamestnanosti.
Aktuálne projekty a výzvy, postupy, formuláre a tlačivá.
Podmienky evidencie, práva a povinnosti uchádzača o zamestnanie, podmienky nároku na jednotlivé dávky, formuláre a tlačivá.
Informácie o Európskych službách zamestnanosti.
Zaujimavé tipy pre všetkých.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk