X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Evidencia na úrade PSVR

26. 8. 2014
Ako absolvent strednej školy prestávate byť žiakom školy 31. augusta, ako absolvent vysokej školy dňom vykonania štátnej záverečnej skúšky.
6. 7. 2013
Štát poskytuje občanovi služby vo forme evidencie občanov v databáze uchádzačov o zamestnanie, aby následne ďalšími metódami mohol konkrétnemu nezamestnanému poskytnúť pomocnú ruku.
5. 7. 2013
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti nielen práva, ale aj povinnosti.
4. 7. 2013
Všetko potrebné o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti nájdete v tomto článku.
3. 7. 2013
Informácie o podmienkach nároku na sociálne dávky.
2. 7. 2013
Potrebné formuláre a tlačivá súvisiace s evidenciou na úrade práce nájdete v tomto článku.
1. 7. 2013
Záujemcom o zamestnanie je občan, ktorý má záujem o zamestnanie a nemôže byť na úrade práce vedený ako uchádzač o zamestnanie.
1. 7. 2013
Na základe akých skutočností vyradí úrad práce uchádzača o zamestnanie z evidencie? Odpoveď nájdete v tomto článku.
Kategórie
Kompetencie a kontakty na Ústredie práce, úrady práce, zákon o službách zamestnanosti, nástroje aktívnych opatrení trhu práce, neštáte služby zamestnanosti.
Aktuálne projekty a výzvy, postupy, formuláre a tlačivá.
Informácie o Európskych službách zamestnanosti.
Zaujimavé tipy pre všetkých.
Zaujimavé tipy pre všetkých.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk