X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zdravotné a sociálne poistenie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Posudkový lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a na základe komplexného poznania zdravotného stavu a poznatkov o pracovných schopnostiach a možnostiach, skúma a hodnotí schopnosť zdravej a chorej osoby...
Karta zamestnania
Posudkový lekár obce posudzuje zdravotný stav na účel odkázanosti občanov na sociálnu službu v kompetencii obce.
Karta zamestnania
Posudkový lekár samosprávneho kraja posudzuje zdravotný stav na účel odkázanosti občanov na sociálnu službu.
Karta zamestnania
Revízny lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a zabezpečuje revíznu činnosť v oblasti všeobecnej ambulantnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, spoločných...
Karta zamestnania
28. 3. 2017
Jedným z cieľov Sociálnej poisťovne je zapojiť sa do hodnotenia verejných výdavkov.
26. 3. 2017
Za rok 2016 si v daňovom priznaní možno poslednýkrát odpočítať dobrovoľne zaplatený príspevok na starobné dôchodkové sporenie, teda druhý pilier.
23. 3. 2017
Informovala o tom Lucia Belanová, špecialistka firemných vzťahov a komunikácie.
18. 1. 2017
Celkovo bude zaslaných 148.582 oznámení, z toho časť elektronicky prostredníctvom e-schránok a časť poštou.
3. 1. 2017
Nové kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku poisťovne www.socpoist.sk v časti Poistné.
3. 12. 2016
Doteraz štát platil za opatrovateľov a osobných asistentov maximálne dvanásť rokov.
30. 11. 2016
Sociálna poisťovňa v októbri 2016 skontrolovala dodržiavanie liečebného režimu 7327 dočasne práceneschopných poistencov.
30. 11. 2016
Poslanci dnes totiž schválili novelu zákona s tým, že táto povinnosť, za ktorej nesplnenie v súčasnosti hrozí pokuta do 165 eur, sa od januára ruší.
24. 11. 2016
Vyplýva to z aktuálnych štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
24. 11. 2016
Slovensko patrí medzi 20 krajín s najohrozenejším dôchodkovým systémom.
22. 11. 2016
Vzrastú aj jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením, náhrada nákladov spojených s pohrebom.
22. 11. 2016
Úmerne k tomu klesá počet príležitostných prác.
10. 11. 2016
Počet pracujúcich dôchodcov sa oproti minulému roku zvýšil.
8. 11. 2016
Priemerná výška samostatne vyplácaného starobného dôchodku dosahovala na konci októbra výšku 417,02 eura.
3. 11. 2016
Na strane druhej zamietla 867 žiadostí.
1. 11. 2016
Nárok na takýto príplatok budú mať tí, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima, teda do 396,18 eura.
27. 10. 2016
Slúžiť mal na preplatenie preukázaných výdavkov spojených so starostlivosťou o dieťa.
26. 10. 2016
Opozičné hnutie OĽaNO-NOVA dnes neuspeli s návrhom novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
25. 10. 2016
Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.
20. 10. 2016
Kým v septembri 2014 bolo na materskej 292 mužov, v septembri 2015 ich počet stúpol na 733.
20. 10. 2016
Záujem o očkovanie zo strany Slovákov však býva každoročne nízky, vlani bolo zaočkovaných 4,5 percenta populácie.
19. 10. 2016
Podľa rezortu ide o nadbytočnú a zbytočne zaťažujúcu povinnosť.
18. 10. 2016
Zmeny v treťom pilieri plánuje vláda predstaviť v budúcom roku.
17. 10. 2016
Pevná suma zvýšenia sa určí najmenej ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku.
11. 10. 2016
Jeho rezort za nezvyšovanie rodičovských dávok už dlhodobejšie kritizovala opozícia.
11. 10. 2016
Minister práce Ján Richter počas vystúpenia v parlamente uviedol, že minimálne dôchodky sa valorizovať nebudú.
11. 10. 2016
Nárok na takýto príplatok budú mať tí dôchodcovia, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima, teda do 396,18 eura.
7. 10. 2016
K ošetrovnému je potrebné potvrdenie lekára.
6. 10. 2016
Zároveň by mal vzrásť denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávok z 1,5-násobku na dvojnásobok.
4. 10. 2016
Z toho je 456 sporiteľov, ktorým sa vypláca doživotný dôchodok.
28. 9. 2016
Najdlhšie 'maródovali' poistenci v Poprade – 72,67 dňa, Kežmarku – 65,87 dňa a v Sobranciach – 64,57 dňa.
27. 9. 2016
Ich cieľom je pomôcť samosprávam v úlohe zamestnávateľa pri plnení ich povinností voči Sociálnej poisťovni.
22. 9. 2016
Kým mesačný priemer v roku 2016 vychádza na 150.621 vyplatených nemocenských dávok, tak v auguste ich poisťovňa vyplatila 134.007.
21. 9. 2016
V priemere išlo o 25.637 vyplatených dávok za mesiac.
21. 9. 2016
Podľa rezortu ide o nadbytočnú a zbytočne zaťažujúcu povinnosť.
19. 9. 2016
Poistenci ich dostanú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.
14. 9. 2016
Zo všetkých poberateľov starobného dôchodku bolo viac žien - 643.285, mužov bolo 401.452.
5. 9. 2016
Nahlasovanie zmien závisí od toho, do akej kategórie poistencov spadajú.
30. 8. 2016
Podľa rezortu ide o nadbytočnú a zbytočne zaťažujúcu povinnosť.
22. 8. 2016
Medziročne sa počet poberateľov znížil o 21.392 osôb a medzimesačne o 2658 ľudí.
22. 8. 2016
Prostredníctvom nich môžu poistenci a všetci návštevníci pobočky ohodnotiť prístup zamestnancov Sociálnej poisťovne.
12. 8. 2016
V porovnaní s plánovaným rozpočtom je to viac o 145,62 milióna eur a predstavuje to plnenie plánu výberu na 103,83 %.
4. 8. 2016
Časť nezamestnaných si hľadá prácu len "na oko".
3. 8. 2016
Nový vzdelávaco-rehabilitačný komplex pre týchto ľudí sa ZPMP chystá otvoriť začiatkom roka 2017.
2. 8. 2016
Pätina opýtaných si myslí, že im štátny dôchodok bude stačiť na financovanie viac ako polovice všetkých mesačných výdavkov.
2. 8. 2016
Zmeny má priniesť novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, ktorú dnes predložilo Ministerstvo práce.
28. 7. 2016
Najviac bolo priznaných starobných dôchodkov – 21.889.
26. 7. 2016
Celkový počet vybavených požiadaviek vzrástol oproti 1. polroku 2015 o 36.125.
23. 7. 2016
Vyplýva to z najnovších štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
20. 7. 2016
Úraz ako príčina invalidity je štatisticky oveľa menej významný, ako sú rôzne choroby.
19. 7. 2016
Poisťovňa je povinná oznámiť vznik poistenia živnostníkom do 21. júla v roku.
18. 7. 2016
Poisťovňa im v júni 2016 odoslala upozornenia na aktuálny nedoplatok na poistnom za predchádzajúci mesiac.
1. 7. 2016
Pre tieto osoby sa pri platení poistného od 1. júla nemení nič.
27. 6. 2016
Zamestnávatelia, ktorí majú 20 a menej zamestnancov, budú mať povinnosť elektronického zasielania až od januára 2017.
22. 6. 2016
Sumu, podľa ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria dosiahnuté príjmy za rok 2015 bez odpočítania výdavkov.
21. 6. 2016
Poslanci chceli dosiahnuť, aby sa výška príspevku vyrovnala sume príspevku na starostlivosť o dieťa.
16. 6. 2016
Ak sa absolvent strednej či vysokej školy po ukončení štúdia rozhodne podnikať a založí si živnosť, stane sa samostatne zárobkovo činnou osobou.
13. 6. 2016
výšenie maximálnej sumy dávky súvisí so zvýšením maximálneho denného vymeriavacieho základu.
9. 6. 2016
Zmeny pripravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
7. 6. 2016
Kým na konci januára 2015 predstavovala 405,51 eura, na konci mája 2016 to bolo 415,05 eura.
7. 6. 2016
Sám študent nemá voči Sociálnej poisťovni prihlasovacie, oznamovacie, odhlasovacie a odvodové povinnosti, tie za neho plní jeho zamestnávateľ.
2. 6. 2016
Ľudia by mali byť podľa zdravotnej poisťovne zároveň spoluzodpovední za vlastné zdravie a je to i cesta, ako znížiť zaťaženie verejného rozpočtu.
31. 5. 2016
Dôvodom je, že sa po 30. júni 2016 nezmení výška životného minima, ktoré vplýva na stanovenie minimálneho dôchodku.
31. 5. 2016
Študenti počas brigády v krajinách EÚ podliehajú právnym predpisom danej krajiny.
30. 5. 2016
Povinnosť odvádzať poistné za neho plní zamestnávateľ.
30. 5. 2016
Ak zmenu platiteľa poistného neoznámia, hrozí im sankcia vo výške 331 eur od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
26. 5. 2016
Sociálna poisťovňa informuje o nedoplatkoch všetkých živnostníkov a ostatné SZČO, ako aj zamestnávateľov.
28. 4. 2016
Invalidný dôchodca po dovŕšení dôchodkového veku môže požiadať o starobný dôchodok.
25. 4. 2016
Dôvodom je prehodnotenie stratégie pokračovania eHealthu.
14. 4. 2016
Sociálna poisťovňa začala posielať informačné listy fyzickým osobám, ktoré za rok 2015 eviduje vo svojom registri ako zamestnancov.
13. 4. 2016
V akej výške a v akom rozsahu, to je otázka, ktorá je ešte otvorená.
12. 4. 2016
Vek odchodu do dôchodku sa bude predlžovať postupne o určený počet dní, ktorý sa stanoví každoročne.
11. 4. 2016
Dôchodok bude spätne doplatený od vzniku nároku naň, dátum vydania rozhodnutia nie je pre finančné nároky rozhodujúci.
7. 4. 2016
Viac ako 11 mesiacov v roku 2015 pracovalo 73.700 dôchodcov.
2. 4. 2016
Keďže sa blíži obdobie 20. júla, kedy je termín doručenia týchto oznámení živnostníkom, poisťovňa sa na tento krok už v súčasnosti pripravuje.
28. 3. 2016
Formou sms alebo e-mailu sa živnostníci dozvedeli, že za február nezaplatili poistné včas alebo v správnej výške.
15. 3. 2016
Prvýkrát vyššiu dávku materské vyplácala Sociálna poisťovňa vo februári za mesiac január 2016.
14. 3. 2016
Počas práceneschopnosti vám zamestnávateľ musí poskytnúť náhradu príjmu. V prípade, že ste PN dlhšie ako 10 dní, máte nárok na nemocenské.
14. 3. 2016
Ak občania či firmy lehotu na podanie daňového priznania nestíhajú, môžu najneskôr 31. marca oznámiť na daňový úrad odklad o tri mesiace.
10. 3. 2016
Nárok na ošetrovné trvá najviac 10 kalendárnych dní.
24. 2. 2016
Povinnosť zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky je určená v závislosti od počtu zamestnancov zamestnávateľa.
10. 2. 2016
Tento klesajúci trend eviduje Sociálna poisťovňa už viac rokov po sebe.
3. 2. 2016
Nová právna úprava umožňuje znovu vyplácať dôchodky, ktoré neboli vyplácané, nie však prepočítať tie dôchodky, ktoré sa už vyplácajú.
3. 2. 2016
Čísla účtov v tvare IBAN si môžu overiť aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
3. 2. 2016
Nárok na ošetrovné si rodič uplatňuje na tlačive Žiadosť o ošetrovné, ktoré musí byť potvrdené ošetrujúcim lekárom dieťaťa a doložené potvrdením od riaditeľa školy.
29. 1. 2016
Malé a stredné nemocnice dostanú pre rastúce platy zdravotníkov viac peňazí aj od Union zdravotnej poisťovne.
29. 1. 2016
Vyplýva to z memoranda, ktoré podpísal minister zdravotníctva Viliam Čislák so všetkými troma zdravotnými poisťovňami pôsobiacimi na Slovensku.
28. 1. 2016
Termín splatenia poistného za január 2016 je do 8. februára 2016.
27. 1. 2016
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že je to možné len do desiatich rokov veku dieťaťa.
26. 1. 2016
K dnešnej ponuke poisťovne by sa Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá reprezentuje desiatky zariadení, mala vyjadriť v stredu.
21. 1. 2016
Zamestnávateľ nemá povinnosť oznámiť účasť na štrajku zamestnanca miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
18. 1. 2016
Poisťovňa získala na ich základe 8,483 milióna eur.
14. 1. 2016
Na podanie žiadosti zákon nestanovuje termín a pri neskoršom podaní žiadateľ, ktorému bude dôchodok priznaný, nič nestratí.
14. 1. 2016
Zamestnanci, ktorí by sa chceli aj dobrovoľne dôchodkovo poistiť a zvýšiť si tak dôchodok, by mali v tomto roku platiť poistné minimálne 123,33 eura mesačne.
13. 1. 2016
Zvýšený výber poistného sa premietol spolu s ďalšími vplyvmi do zníženej potreby presunu finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu.
7. 1. 2016
V prípade, že dôchodcovi nebude rozhodnutie o zvýšení dôchodku doručené v priebehu mesiaca január 2016, môže sa obrátiť na Sociálnu poisťovňu.
16. 12. 2015
Sociálna poisťovňa však upozorňuje, že doručenie nemocenských dávok Slovenskou poštou trvá niekoľko dní.
16. 12. 2015
Počas nadchádzajúcich vianočných a novoročných sviatkov sa zmenia výplatné termíny dôchodkov.
9. 12. 2015
Od 1. januára budúceho roka vzrastie materská dávka, a to zo súčasných 65 % na 70 % denného vymeriavacieho základu.
8. 12. 2015
Prijatím zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave vzniká nová skupina zamestnancov – vojaci v zálohe zaradení do aktívnych záloh.
5. 12. 2015
Materská dávka stúpne zo súčasných 65 % na 70 % denného vymeriavacieho základu.
4. 12. 2015
Podľa predbežných údajov vybrala Sociálna poisťovňa v tomto roku za obdobie január až november 5,89 miliardy eur.
2. 12. 2015
Zmena nastane v dôsledku rastu maximálneho denného vymeriavacieho základu pre výpočet nemocenských dávok.
25. 11. 2015
Od 1. januára budúceho roka na Slovensku vzrastie materská dávka, a to zo súčasných 65 % na 70 % denného vymeriavacieho základu.
22. 11. 2015
Nárok na vyrovnávací príplatok definuje novela zákona o sociálnom poistení, ktorým sa zaviedol minimálny dôchodok na Slovensku.
22. 11. 2015
Sociálna poisťovňa automaticky zvýši starobné dôchodky aj tým poberateľom, ktorí nebudú do konca tohto roka dôchodkovo poistení.
19. 11. 2015
Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby budú od nového roka platiť odvody z vyšších základov.
17. 11. 2015
V tabuľke sú percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia.
16. 11. 2015
V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 je to viac o 303,47 milióna eur.
9. 11. 2015
Zdravotné poisťovne môžu pacientom v niektorých prípadoch vystaviť účet za liečbu.
6. 11. 2015
Sociálna poisťovňa od ekonomicky aktívneho obyvateľstva za obdobie január až október 2015 príjmy v objeme 5,3 miliardy eur.
6. 11. 2015
Zrážky uhrádzajú v prospech nebankových subjektov, telekomunikačných operátorov, či poskytovateľov dátových služieb a zdravotných poisťovní.
5. 11. 2015
Je prístupná na webovej stránke poisťovne na adrese Kalkulačka na výpočet vianočného príspevku v roku 2015.
2. 11. 2015
Spustenie projektu Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci nemá vplyv na povinnosti právnických osôb.
2. 11. 2015
Zamestnávateľ je podľa zákona platobne neschopný, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.
27. 10. 2015
Dávku odmietlo odpracovať 2394 ľudí.
26. 10. 2015
V opačnom prípade sa môže stať, že poisťovňa mu zastaví výplatu invalidného dôchodku.
26. 10. 2015
Informoval o tom po stretnutí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.
23. 10. 2015
O zvýšenie týchto dávok nie je potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa ich vykoná automaticky bez žiadosti poberateľa dávky.
23. 10. 2015
Väčšina bola spôsobená dopravnými prostriedkami, rôznymi predmetmi, materiálmi a zosuvmi zeminy.
22. 10. 2015
V roku 2015 by mohlo požiadať o dôchodok z 2. piliera približne 3000 sporiteľov.
21. 10. 2015
15. 10. 2015
Od januára do septembra skontrolovala u ošetrujúcich lekárov oprávnenosť 476.379 prípadov dočasnej pracovnej neschopnosti.
15. 10. 2015
Spravidla koncom kalendárneho mesiaca ho vystavuje ošetrujúci lekár.
14. 10. 2015
Za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania hrozí pokuta od 2000 eur do 200.000 eur.
13. 10. 2015
Od uvedenej zmeny poisťovňa očakáva zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľov.
12. 10. 2015
Sociálna poisťovňa u zamestnávateľov vykonala 11.517 kontrol.
8. 10. 2015
Navyše, práve pre mladých je poistné zvyčajne výhodnejšie.
8. 10. 2015
Pokiaľ už dieťa poistku má, rodič by mal pravidelne kontrolovať aj výšku poistného krytia.
6. 10. 2015
Cenu jej udelilo neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií.
1. 10. 2015
Sociálna poisťovňa vybrala od ekonomicky aktívneho obyvateľstva za obdobie január až september 2015 príjmy 4,79 miliardy eur.
1. 10. 2015
Parlament návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi nepodporil.
30. 9. 2015
Poistenci, ktorí plánujú zmenu, by si mali u svojich lekárov overiť, či majú uzatvorenú zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou.
30. 9. 2015
Príspevok patrí poberateľom dôchodkov, ktorých suma neprevyšuje 396,18 eura a vyplatí sa spolu s vianočným príspevkom.
29. 9. 2015
Určený je nielen na pokrytie nákladov na stravovanie, dopravu, ale aj na realizáciu podnikovej sociálnej politiky.
21. 9. 2015
V prípade zmeny poistenci až do konca roka používajú preukaz poistenca a európsky preukaz svojej terajšej zdravotnej poisťovne.
18. 9. 2015
Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý dnes poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania.
12. 9. 2015
Poistné na dôchodkové poistenie za určité skupiny osôb platí štát len vtedy, ak spĺňajú zákonom stanovené podmienky.
11. 9. 2015
Predstavuje to plnenie plánu výberu na 102,3 %.
8. 9. 2015
Maximálna suma vianočného príspevku k dôchodku vrátane príplatku má byť 100 eur.
7. 9. 2015
Mimoriadne celoslovenské kontroly sa robia oddnes až do konca mesiaca.
4. 9. 2015
Poisťovňa upozorňuje starobných dôchodcov, aby si tlačivo na uplatnenie nároku na minimálny dôchodok v záujme jeho správneho vyplnenia pozorne preštudovali.
4. 9. 2015
O 30 rokov bude na každého ekonomicky aktívneho Slováka pripadať 1,2 dôchodcov.
26. 8. 2015
Od 1. januára budúceho roka má na Slovensku vzrásť materská dávka. A to zo súčasných 65 % denného vymeriavacieho základu na 70 %.
25. 8. 2015
Dôchodok sa exekvuje v prípade, ak dôchodca dobrovoľne neuhradil dlh voči určitému subjektu, ktorý v exekučnom konaní vystupuje v postavení oprávneného.
23. 8. 2015
Sociálna poisťovňa upozorňuje na to, že termíny splatnosti odvodov za júl a august 2015 budú nasledovať krátko po sebe, preto vyzýva živnostníkov/SZČO k pozornosti.
20. 8. 2015
Invalidita nebola posudkovým lekárom uznaná v 2683 prípadoch.
18. 8. 2015
Živnostníci a SZČO so starobným dôchodkom neplatia poistné na invalidné poistenie.
14. 8. 2015
Splatnosť poistného za júl 2015 sa pre technické problémy Finančnej správy SR posunula z 10. augusta na 2. september 2015.
13. 8. 2015
Niektorým vdovám pozastavuje Sociálna poisťovňa výplatu vdovského dôchodku, keď dieťa ukončilo štúdium.
13. 8. 2015
Sociálna poisťovňa v 1. polroku 2015 skontrolovala 57.860 práceneschopných poistencov.
12. 8. 2015
Študenti nemajú povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni, že pokračujú v štúdiu.
11. 8. 2015
Je to o 78.000 vyšší počet PN ako v rovnakom období minulého roka.
10. 8. 2015
Ak si občan vyberie z ponuky dôchodkov, kontaktuje životnú poisťovňu alebo DSS, ktorej ponuku si vybral.
9. 8. 2015
Záujem mladých Slovákov o druhý pilier potvrdzujú i samotné dôchodkové správcovské spoločnosti.
4. 8. 2015
Už druhý rok a aj po 30. júni 2015 zostalo vo výške 198,09 eura.
3. 8. 2015
V prípade, že SZČO, ktorá dostala zásielku, už odvody zaplatila, mala by počkať na novú informáciu o odvodovej povinnosti a porovnať si ju so sumou, ktorú už zaplatila.
29. 7. 2015
Sociálna poisťovňa prijala toto rozhodnutie v snahe vyjsť v ústrety živnostníkom, Slovenský živnostenský zväz to oceňuje.
29. 7. 2015
Doteraz si živnostníci a ostatné SZČO museli určiť výšku vymeriavacieho základu sami. Teraz túto povinnosť už nemajú.
27. 7. 2015
Pri súťaži sa použije elektronická aukcia a kritériom pre výber víťaza bude najnižšia cena.
22. 7. 2015
Najväčšiu účasť, až 280 účastníkov, zaznamenala pobočka SP v Nitre.
21. 7. 2015
Od roku 2011, odkedy Sociálna poisťovňa zaviedla elektronický kontakt s klientmi, zaznamenáva stúpajúci záujem o tento druh komunikácie.
16. 7. 2015
Minimálny dôchodok nadobudol účinnosť od 1. júla 2015 a vyrovnávací príplatok nadobudne účinnosť od 1. januára 2016.
15. 7. 2015
Zúčtovanie musia zdravotné poisťovne vykonať do 30. septembra 2015.
14. 7. 2015
Od 1. januára 2015 bola zrušená prihlasovacia a odhlasovacia povinnosť samostatne zárobkovo činnej osoby.
13. 7. 2015
Ak fyzická osoba činnosť nevykonáva na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu.
11. 7. 2015
Do kvalifikovaného obdobia sa započíta každý jeden deň, keď bol občan dôchodkovo poistený pred 1. januárom 1993.
10. 7. 2015
Do celkového dôchodkového príjmu sa však započítavajú aj všetky dôchodkové príjmy z druhého piliera.
9. 7. 2015
Týka sa to aj tých, ktorí predtým poberali invalidný alebo predčasný dôchodok a ten sa už potom, keď dovŕšili dôchodkový vek, zmenil na starobný.
2. 7. 2015
Pre zrušenie možnosti vyberať od pacientov viaceré poplatky žiadali od Dôvery viac peňazí. Po takmer piatich mesiacoch sa s ňou dohodli na postupnom zvyšovaní platieb.
1. 7. 2015
Nárok naň bude mať ten, kto platil minimálne 30 rokov dôchodkové poistenie a dovŕšil dôchodkový vek.
30. 6. 2015
Ich počet sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšil.
30. 6. 2015
V tomto roku ide o dotáciu vyše 450 miliónov eur a tá sa každoročne zvyšuje.
30. 6. 2015
Zmluvu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvorilo ďalej 13.981 ľudí, ktorých zárobok je do priemernej mzdy.
22. 6. 2015
Problémy bývajú aj pri doručovaní dôchodkov do zahraničia, ale aj pri zmene účtov v banke.
22. 6. 2015
Ak svoju neprítomnosť účastník konania odôvodnene ospravedlní, posudkový lekár pobočky SP odročí pojednávanie na presne určený deň a hodinu alebo na nevyhnutný čas.
21. 6. 2015
Mesačná suma minimálneho dôchodku pre rok 2015 má byť vo výške 269,50 eura.
21. 6. 2015
Podľa štatistiky SP priemerná výška starobného dôchodku v máji tohto roku predstavovala 408,41 eura.
20. 6. 2015
Podľa šéfa rezortu Jána Richtera prvé ponuky dôchodkov z druhého piliera spôsobili rozčarovanie samotných sporiteľov aj verejnosti.
19. 6. 2015
V prvom pilieri sa uskutočnili reformy, ktoré oslobodili poistencov aj sporiteľov od byrokracie.
19. 6. 2015
Žiadosť o zaevidovanie preplatku je potrebné doručiť osobne alebo zaslať poštou.
19. 6. 2015
Novela zavádza minimálny dôchodok, ktorý sa ale zároveň kráti ľuďom, čo si sporia v druhom dôchodkovom pilieri.
19. 6. 2015
Negatívny vplyv na prvý pilier pritom bude mať podľa analytikov najmä demografický vývoj na Slovensku.
18. 6. 2015
Sociálna poisťovňa sa v praxi často stretáva s prípadmi nespokojných poistencov.
18. 6. 2015
Politici by urobili veľkú službu občanom SR, keby zabezpečili istotu a predvídateľnosť v dôchodkovom systéme.
17. 6. 2015
Účelom je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.
17. 6. 2015
S nepríjemnými udalosťami sú vo väčšine prípadov spojené aj nečakané výdavky.
17. 6. 2015
EHealth má priniesť elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami či lekárňami.
16. 6. 2015
V máji to bolo 21,5 tisíca chybných položiek, v apríli takmer 23 000.
16. 6. 2015
Novelou sa zavádza do praxe minimálny dôchodok. Zároveň sa ale tento minimálny dôchodok kráti ľuďom, ktorí si sporia v druhom dôchodkovom pilieri.
15. 6. 2015
Občania chcú byť zodpovední nielen za seba a svoje rodiny, ale aj za verejné financie.
15. 6. 2015
Dôvodom nárastu je nový pohľad na dôchodcov, ktorí sú aj invalidi.
15. 6. 2015
Podľa opozície tým, že podľa predbežných údajov vo veľkej miere ľudia nevystupovali z druhého piliera, ukázalo sa, že mu dôverujú.
14. 6. 2015
Richter pripomenul, že človek, ktorý vstupuje do 2. piliera, robí tak za účelom zhodnotenia a preberá na seba aj možné riziká.
14. 6. 2015
Jeho predchodca na ministerskej stoličke Jozef Mihál naopak vyzval najmä mladých ľudí, aby vstúpili do 2. dôchodkového piliera. Pre nich je podľa neho urobený.
13. 6. 2015
"Dôležité je komunikovať. Myslíme si, že 35 rokov je doba, kedy si človek dokáže za istých okolností aj príjmu nasporiť," uviedol minister práce.
11. 6. 2015
Z nich je 491.000 zamestnancov a dohodárov, vyše 140.000 živnostníkov a viac ako 6000 dobrovoľne poistených osôb.
4. 6. 2015
Ak budú budúci slovenskí dôchodcovia poberať dôchodky len z prvého piliera, tak o 15 rokov sa prepadnú do pásma chudoby.
3. 6. 2015
Ak za kalendárny rok 2014 dosiahli príjem v sume vyššej ako 4944,00 eura, vznikne im povinné nemocenské a dôchodkové poistenie.
2. 6. 2015
Študenti po ukončení štúdia v prípade, že odchádzajú pracovať do zahraničia, nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti, ak nie sú v SR poistencami.
2. 6. 2015
V týchto dňoch končia štúdium študenti stredných a vysokých škôl.
1. 6. 2015
Zamestnanec zodpovedá za predloženie dokladov súvisiacich s uplatňovaním nároku na nemocenské dávky a preukazovaním nároku na ich výplatu.
25. 5. 2015
Aby poistencovi vznikol nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, musí získať najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia.
19. 5. 2015
V týchto dňoch a týždňoch končia študenti stredných a vysokých škôl svoje štúdium.
17. 5. 2015
Starobné dôchodky a invalidné dôchodky vyplácané po dovŕšení dôchodkového veku dôchodcu zvýši Sociálna poisťovňa aj vtedy, ak takýto dôchodok už vyplácala k 1. júlu 2015.
17. 5. 2015
Žiadateľovi o dávku garančného poistenia nemôžu byť preplatené akékoľvek pracovnoprávne nároky, ktoré mu nevyplatil jeho zamestnávateľ, ale iba tie, ktoré sú v zákone výslovne uvedené.
13. 5. 2015
Ľudia s nárokom na minimálny dôchodok ho budú po novom poberať len z jednej inštitúcie, a to zo Sociálnej poisťovne.
6. 5. 2015
Možnosť kontroly majú všetci, ktorí si zriadili elektronický prístup k tejto službe.
28. 4. 2015
Potrebné je k tomu potvrdenie konkurzného súdu s vyznačeným dňom vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.
21. 4. 2015
Strop nákladovej efektívnosti za jeden rok liečby je určený zákonom o rozsahu a podmienkach úhrady liekov.
21. 4. 2015
Žiadosti má poisťovňa posudzovať do piatich dní.
20. 4. 2015
Aktívnou účasťou na školeniach sa môžu v budúcnosti vyhnúť možným pokutám a penále za chyby.
17. 4. 2015
Na základe žiadosti o priznanie starobného dôchodku poisťovňa vypočíta sumu starobného dôchodku.
12. 4. 2015
Nová právna úprava sa vzťahuje na nároky žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl na úrazové dávky z pracovných úrazov a z chorôb z povolania, ktoré vznikli v období od 1. apríla 2015.
10. 4. 2015
V porovnaní s plánom na rok 2015 je to viac o 27 miliónov eur.
9. 4. 2015
Ide o podnikateľov, na ktorých sa v oblasti sociálneho zabezpečenia vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky na základe nariadenia Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy.
8. 4. 2015
Uviedol to po dnešnom rokovaní vlády minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.
8. 4. 2015
Konkrétne návrhy dodatkov zašle najmenšia zdravotná poisťovňa jednotlivým členským nemocniciam individuálne.
2. 4. 2015
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou riešil niekoľko podaní zamestnancov, u ktorých si zdravotná poisťovňa uplatňovala poistné.
1. 4. 2015
V súvislosti s otvorením 2. piliera sporitelia intenzívne využívajú telefonické linky, ktoré Sociálna poisťovňa zriadila práve pre zvýšený záujem o túto tému.
1. 4. 2015
Sociálna Poisťovňa oponuje, že spolu s ministerstvom práce si stoja za informáciami a prepočtami, ktoré obsahuje leták pre sporiteľov v 2. pilieri.
30. 3. 2015
Dôchodcovia súčasne dostanú aj doplatok na starobnom dôchodku za obdobie od 1. januára 2015 do posledného dňa pred splatnosťou v mesiaci apríl 2015.
28. 3. 2015
Uviedol to v dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Burian (Smer-SD).
24. 3. 2015
Od januára 2015 majú tieto SZČO povinnosť do ôsmich dní od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky oznamovať Sociálnej poisťovni výšku príjmov a výdavkov.
23. 3. 2015
V roku 2014 evidovali pobočky Sociálnej poisťovne 509 žiadateľov o takýto export dávky v nezamestnanosti na Slovensko.
19. 3. 2015
Pre ľudí nad 45 rokov veku platí odporúčanie z neho vystúpiť, rizikovou skupinou z hľadiska dĺžky sporenia sú ľudia od 41 do 45 rokov najmä vo vzťahu k príjmom.
19. 3. 2015
Pre ľudí nad 45 rokov veku platí odporúčanie z neho vystúpiť, rizikovou skupinou z hľadiska dĺžky sporenia sú ľudia od 41 do 45 rokov najmä vo vzťahu k príjmom.
19. 3. 2015
Podľa viceprezidenta odborárov je 2. pilier vhodný pre sporiteľov vo veku do 40 rokov a ľudí, ktorí zarábajú nad 1000 eur.
19. 3. 2015
Podľa informácií, na ktoré sa odvoláva Pravda, sa bude minimálny dôchodok znižovať o odvody zaplatené do súkromného druhého piliera.
16. 3. 2015
Odhady vývoja pomeru medzi priemernou čistou mzdou a priemerným dôchodkom sú skôr skeptické. Priemerný dôchodok dnes predstavuje asi 57 % priemernej mzdy.
14. 3. 2015
Až 62 % Slovákov v produktívnom veku nesporí na dôchodok.
6. 3. 2015
Nárok si môže uplatniť aj študent alebo poberateľ dôchodku, ak je v pracovnom pomere, nie na dohodu.
5. 3. 2015
Vyplynulo z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2014.
17. 2. 2015
Podľa zákona o sociálnom poistení totiž nie sú úrazovo poistení, v dôsledku čoho nemajú ani povinnosť platiť poistné na úrazové poistenie. 
12. 2. 2015
Ak začne zamestnávateľ zamestnávať zamestnanca, je povinný prihlásiť ho do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia vedeného Sociálnou poisťovňou.
11. 2. 2015
Školenia pripravujú v snahe odstrániť vysokú chybovosť, zlepšiť výber poistného a predchádzať problémom zamestnávateľov, ktoré im vyplývajú z takýchto omylov.
8. 2. 2015
Sporitelia dostanú šancu vystúpiť z 2. dôchodkového piliera už po štvrtý raz. Podľa niektorých odborníkov je však potrebné dôchodkový systém zastabilizovať. Napríklad ústavnou ochranou 2. piliera.
5. 2. 2015
Tlačivo Sociálnej poisťovne určené k výstupu bude, po schválení zákona a nadobudnutí jeho účinnosti, dostupné v každej pobočke Sociálnej poisťovne a na jej webovej stránke.
30. 1. 2015
Od 1.1.2015 platí nová minimálna výška preddavku pre SZČO a samoplatiteľov 57,68 eura. Preddavok na poistné za január 2015 je potrebné zaplatiť do 8.2.2015.
27. 1. 2015
"Živnostníci priznávajú, že si 'optimalizujú' svoje príjmy práve pre to, aby odvádzali čo najnižšie poistné na sociálne poistenie," uviedol hovorca Sociálnej poisťovne.
8. 1. 2015
Túto sumu priniesol projekt pripomínania aktuálnych nedoplatkov samostatne zárobkovo činným osobám, ktorý Sociálna poisťovňa začala testovať v apríli 2014.
7. 1. 2015
Ľudia, ktorí zmenili od nového roka zdravotnú poisťovňu, by nemali zabudnúť na vrátenie preukazu poistenca svojej pôvodnej poisťovni.
1. 1. 2015
Zmenu prináša novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá nadobúda účinnosť dnešným dňom. Ľudia s vyššími príjmami platia odvody rovnako ako doteraz.
7. 12. 2014
Vo chvíli, keď sa pustia súkromné firmy do verejného sektora, napríklad zdravotného poistenia, nie je podľa Kažimíra jednoduché vytlačiť ich z tohto priestoru.
7. 12. 2014
"Nič nie je zadarmo a keď určitej skupine obyvateľstva dáte napríklad zdravotné poistenie zadarmo, niekto to musí zaplatiť," uviedol opozičný poslanec Ivan Švejna v relácii RTVS O 5 minút 12.
24. 11. 2014
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že bratislavské Informačno-poradenské centrum sa od dnešného dňa presťahovalo na novú adresu Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava. 
23. 11. 2014
K prerušeniu dochádza aj v čase, v ktorom má SZČO nárok na rodičovský príspevok a čestne prehlási, že nevykonáva činnosť.
21. 11. 2014
Na to, aby poisťovňa mohla poskytovať takýto servis, potrebuje údaje od všetkých orgánov a inštitúcií, ktoré vydávajú oprávnenia na výkon SZČO.
18. 11. 2014
Od 1. januára 2015 sa zvyšuje maximálna výška nemocenských dávok, ktoré bude môcť poistenec dostať.
4. 11. 2014
Týka sa to tých, ktorým hrubý príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti presiahol sumu 4830 eur.
27. 10. 2014
Ak Sociálna poisťovňa zistí, že informácie v čestnom vyhlásení sa nezakladajú na pravde, materské za obdobie od začiatku 35. týždňa do konca 37. týždňa odníme a dávku nevyplatí.
27. 10. 2014
Ľudia s priznaným starobným alebo predčasným dôchodkom neplatia do Sociálnej poisťovne poistné na invalidné poistenie, a ani na poistenie v nezamestnanosti.
12. 10. 2014
Poisťovňa vedie každému poistencovi tzv. individuálny účet poistenca a bezplatne umožňuje prístup k informácii o zmenách stavu individuálneho účtu aj na svojej internetovej stránke.
7. 10. 2014
Podľa zákona o sociálnom poistení je žiadateľ o dôchodok pri spisovaní žiadosti o dôchodok povinný predložiť všetky doklady, ktoré slúžia ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a jeho sumu.
28. 9. 2014
Zamestnávateľ sa tiež dozvie aj to, ako správne posúdiť pravidelný a nepravidelný príjem a aké povinnosti mu z toho vo vzťahu k sociálnemu poisteniu vyplývajú.
25. 9. 2014
HPI okrem spomínaných odporúčaní hovorí aj o potrebe podpory pre integrovanú zdravotnú starostlivosť i zavedení spravodlivého mechanizmu do odmeňovania nemocníc.
24. 9. 2014
Zvýšené dôchodky budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2015.
22. 9. 2014
Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné najneskôr do konca septembra, pričom zmena bude akceptovaná od 1. januára 2015.
21. 9. 2014
Dôchodcovia, ktorým vianočný príspevok patrí, ho budú mať vyplatený spolu s decembrovým dôchodkom v obvyklom termíne a obvyklým spôsobom.
21. 9. 2014
Poistenci dostanú peniaze automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.
20. 9. 2014
Komora na svojom sneme prezentovala záujem podieľať sa na napĺňaní siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj aktívne vplývať na stanovenie kritérií siete na základe poznatkov z terénu.
19. 9. 2014
Ide o sumu dôchodku, ktorú vyplatila príslušná inštitúcia zo zahraničia, vrátane prípadne vykonávaných zrážok, v poslednom výplatnom termíne pred 30. septembrom.
18. 9. 2014
Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok automaticky, bez žiadosti.
17. 9. 2014
Počnúc januárom 2015 budú SZČO platiť poistné z nového minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý sa pre rok 2015 zvýši na 412,00 eura.
12. 9. 2014
Čiže mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností nesmie presiahnuť 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
11. 9. 2014
Dlžníci si často neuvedomujú, že so splátkami ani s platením bežného poistného a úrokov nesmú meškať, inak sa dohoda o splátkovom kalendári ruší.
5. 9. 2014
Sociálna poisťovňa preto apeluje na zamestnávateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť všetkým údajom, ktoré zasielajú do Sociálnej poisťovne. 
3. 9. 2014
Z nového vymeriavacieho základu po prvý raz zaplatí poistné za október do 10. novembra 2014, keďže termín splatnosti, 8. deň kalendárneho mesiaca, pripadne v novembri na sobotu.
20. 8. 2014
Tlačivo prihlášky možno poslať poštou, alebo priniesť osobne do pobočky poisťovne.
20. 8. 2014
Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská ešte koncom minulého roka avizovala, že projekt je pripravený, ale nepohne sa ďalej skôr, ako budú na neho peniaze.
13. 8. 2014
Sociálna poisťovňa eviduje aj časté pochybenia pri platení poistného - platiteľ neuvedie variabilný a špecifický symbol.
13. 8. 2014
Poisťovňa radí, aby pri vzniknutom probléme postihnutý kontaktoval asistenčnú službu, ktorá dovolenkára usmerní a poradí, ako postupovať v ďalších krokoch.
12. 8. 2014
Ministerstvo zdravotníctva SR zmeny nechystá.
11. 8. 2014
Spolu za prvý polrok 2014 opravili pracovníci Sociálnej poisťovne pri kontrolách až takmer 70-tisíc chýb.
5. 8. 2014
SZČO by si mali skontrolovať sumu uhrádzaného poistného do Sociálnej poisťovne na trvalom platobnom príkaze v banke a upraviť jej výšku.
4. 8. 2014
Zamestnávateľ odvedie za seba aj zamestnanca pracujúceho na Slovensku za minimálnu mzdu 352 eur mesačne poistné 121,77 eura, teda v čistom dostane 230,23 eura.
1. 8. 2014
Povinné poistenie a s tým spojená odvodová povinnosť zaniká živnostníkovi alebo inej SZČO odo dňa, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie tejto činnosti.
26. 7. 2014
Úrady práce v súčasnosti zasielajú dávky občanom väčšinou poštou.
2. 7. 2014
Sestry a pôrodné asistentky zatiaľ nie sú spokojné s návrhom zákona, ktorý má upraviť platy všetkým zdravotníkom.
19. 6. 2014
Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba sa môže prihlásiť samostatne len na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.
16. 6. 2014
Do konca roka Sociálna poisťovňa plánuje rozšíriť túto službu pre živnostníkov na celom Slovensku.
16. 6. 2014
O predčasný starobný dôchodok možno požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.
13. 6. 2014
Obciam a mestám v tejto súvislosti pribudli nové povinnosti. Podľa zákona totiž musia pripraviť podmienky na to, aby ľudia, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, mohli začať pracovať.
12. 6. 2014
Zamestnanec, živnostník a iné SZČO prihlásení na povinné sociálne poistenie v SP, majú povinnosť odhlásiť sa v Sociálnej poisťovni, pričom za zamestnanca plní povinnosť zamestnávateľ.
9. 6. 2014
Každý poistenec, ktorý absolvuje preventívnu prehliadku u všeobecného lekára a gynekológa, respektíve urológa, získa odmenu vo forme poukážok v hodnote 10 eur.
5. 6. 2014
Ďalšou zmenou, ktorú prinesie novela zákona, je aj to, aby si ľudia, ktorí poberajú dôchodok a popri tom stále pracujú, mohli požiadať každoročne o navýšenie dôchodku.
4. 6. 2014
Zárobkovo činné osoby podliehajú v oblasti sociálneho poistenia podľa európskej legislatívy právnym predpisom toho štátu, v ktorom vykonávajú zárobkovú činnosť.
3. 6. 2014
V prípade, ak sa absolvent zaeviduje na úrade práce, nemusí zdravotnej poisťovni nič nahlasovať, naďalej platí zaňho poistné štát.
30. 5. 2014
Sociálna poisťovňa má záujem postupne rozšíriť túto službu na celom Slovensku.
28. 5. 2014
Podľa šéfa sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR Maria Miklošiho budú môcť poisťovne preplácať deväť výkonov.
27. 5. 2014
Napríklad nenahlasujú obdobie prerušenia nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca do ôsmich dní od tohto prerušenia.
26. 5. 2014
Ak povinne poistený autor alebo umelec čestne vyhlási Sociálnej poisťovni, že prestal vykonávať činnosť autora alebo umelca, zanikne jeho povinné poistenie SZČO.
26. 5. 2014
Ak sa bývalý študent zamestná na pracovný pomer alebo dohodu, povinnosti voči Sociálna poisťovňa plní za neho zamestnávateľ, a to od prvého dňa zamestnania.
24. 5. 2014
Od 1. januára 2015 Sociálna poisťovňa bude povinná SZČO oznamovať vznik ich povinnosti poistiť sa, ale aj sumu vymeriavacieho základu.
23. 5. 2014
Sociálna poisťovňa eviduje až vyše 85 % živnostníkov, ktorí odvádzajú poistné z minimálneho vymeriavacie základu.
22. 5. 2014
Aj keď školskí odborári vyrokovali s ministrami v októbri minulého roka trojpercentné zvýšenie platov pre vysokoškolských učiteľov, tí to na výplatnej páske stále nepocítili.
21. 5. 2014
Za vyhodnocovanie testov, ktoré sú určené pre ľudí od 40 do 70 rokov, majú všeobecní lekári od júla dostať viac peňazí.
19. 5. 2014
Dobrovoľné dôchodkové poistenie študentovi trvá aj vtedy, ak mu v súvislosti s výkonom zárobkovej činnosti vzniklo v členskom štáte EÚ povinné dôchodkové poistenie.
13. 5. 2014
Slováci nebudú mať od roku 2016 elektronické preukazy poistencov, projekt eHealth sa opäť posúva, podľa nových odhadov by sa mal spustiť v roku 2017.
9. 5. 2014
Poistenci napríklad neoznamovali, že sú evidovaní na úrade práce alebo sa stali samoplatiteľmi.
7. 5. 2014
Zuzana Zvolenská koncom minulého roka avizovala, že projekt je pripravený, ale nepohne sa ďalej skôr, ako budú na neho peniaze.
6. 5. 2014
Hlavným účelom bude poskytnúť poradenstvo poistencom a poberateľom dôchodkových dávok, ktorí pracujú alebo pracovali v Nemecku a na Slovensku.
2. 5. 2014
Rezort práce vníma túto myšlienku ako námet do odbornej diskusie.
29. 4. 2014
Sociálna poisťovňa nemá povinnosť oznamovať odvádzateľom poistného a poistencom povinnosť registrácie, ani oznamovať sumu poistného a lehoty splatnosti.
29. 4. 2014
Z prieskumu zároveň vyplynulo, že Slováci pociťujú nedostatok informácií o dôchodkovom systéme.
24. 4. 2014
Čím je väčší počet ľudí v dôchodkovom veku, ktorých treba podporovať, tým väčšia zodpovednosť je na pleciach mladšej generácie.
21. 4. 2014
Vlani požiadalo Sociálnu poisťovňu o dávku z garančného poistenia 4662 klientov, z tohto počtu bolo doteraz priznaných 4423 dávok.
17. 4. 2014
ociálna poisťovňa sa aj touto formou usiluje prispieť k lepšej informovanosti živnostníkov o ich záväzkoch a k znižovaniu pohľadávok v oblasti sociálneho poistenia.
16. 4. 2014
Nápad Slovenskej lekárskej komory sa nepáči nielen ministerstvu zdravotníctva, ale ani zdravotným poisťovniam.
14. 4. 2014
Za prostriedky vo výške 2,1 milióna eur chce potom nakúpiť novú techniku a rekonštruovať staršie pavilóny.
9. 4. 2014
Sociálna poisťovňa preto vyzýva zamestnávateľov, aby vždy včas prihlásili svojich zamestnancov do sociálneho systému a v správnej výške odviedli za nich poistné.
8. 4. 2014
Sociálna poisťovňa eviduje už 3815 registrácií zamestnancov s odvodovou úľavou pre 1847 zamestnávateľov.
2. 4. 2014
Petičný výbor je presvedčený, že občania nemajú prehľad, ako sa výška nimi zaplatených odvodov prejaví vo výške ich budúceho dôchodku.
1. 4. 2014
Cieľom tejto služby Sociálnej poisťovne je informovať SZČO o aktuálnom nedoplatku a pripomenúť im, aby dlh čo najskôr uhradili.
1. 4. 2014
Zmluvy, ktoré majú špecialisti v súčasnosti uzavreté so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, im platia do konca roka.
30. 3. 2014
Zmeny vyplývajúce z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení sa dotknú nielen dôchodkových správcovských spoločností, ale aj samotných poisťovní na Slovensku
26. 3. 2014
Od 1. apríla 2014 bude Sociálna poisťovňa žiadať toto potvrdenie výlučne v sporných prípadoch, a to priamo od zamestnávateľa žiadateľa o dávku v nezamestnanosti.
26. 3. 2014
Rada Asociácie nemocníc Slovenska odporúča nemocniciam združeným v ANS pokračovať v zmluvnom vzťahu s Union zdravotnou poisťovňou.
25. 3. 2014
Šéf Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko pred niekoľkými dňami povedal, že ak opatrenie Union ZP neprehodnotí, nevylučuje, že asociácia vyzve nemocnice, aby vypovedali zmluvy s touto poisťovňou.
21. 3. 2014
Ambulancia ponúkne pomoc pacientom s odporučením od špecialistu či praktického lekára.
19. 3. 2014
Vyplýva to z výsledkov prieskumu zameraného na porovnanie a zistenie úrovne zdravotnej starostlivosti.
5. 3. 2014
Na to, aby SZČO získala prístup k tejto službe, stačí navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne a podpísať dohodu o elektronickej komunikácii medzi SZČO a Sociálnou poisťovňou.
4. 3. 2014
Žiadosť je potrebné podať v písomnej forme a na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.
26. 2. 2014
Novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení dnes schválila vláda.
20. 2. 2014
Sociálna poisťovňa zaznamenala viacero podaní klientov informujúcich sa o stanovisko k danej otázke po tom, čo im lekár odmietol predmetný doklad vystaviť.
19. 2. 2014
Predsedovia odborových organizácií sa zhodli, že budú iniciovať vlastný návrh zmien v dôchodkovom systéme na Slovensku.
19. 2. 2014
Elektronické služby Sociálnej poisťovne budú v budúcnosti v zmysle zákona o eGovermente dostupné práve aj na tomto portáli www.slovensko.sk.
19. 2. 2014
Novela upravuje novú formu poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť sestier v sociálnych zariadeniach.
12. 2. 2014
Je to nevýhodné najmä pre zamestnanca, ktorý sa v čase choroby či odchodu do dôchodku môže dočkať nemilého prekvapenia.
12. 2. 2014
Projekt jednej štátnej zdravotnej poisťovne, ktorá mala podľa plánov vlády Roberta Fica fungovať už v tomto roku, naďalej stojí.
12. 2. 2014
Minister práce a odborári žiadajú, aby zdravotné poisťovne povinne uzatvárali zmluvy o úhrade poskytnutej zdravotnej starostlivosti so zariadeniami sociálnych služieb.
29. 1. 2014
Maximálny preddavok je 563,50 eura, v prípade osôb so zníženou sadzbou poistného je to 281,75 eura.
28. 1. 2014
A to tak, že nebudú mať záujem predkladať sporiteľom ponuky do centrálneho elektronického ponukového systému.
28. 1. 2014
Poistenie je výhodné predovšetkým pre mladých ľudí.
27. 1. 2014
Pôvodné ocenenie projektu bolo 46 miliónov eur a túto sumu uviedlo bývalé vedenie Sociálnej poisťovne aj do žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
27. 1. 2014
Viac ako 5,66 miliardy eur vyberie Sociálna poisťovne ročne od ekonomicky aktívneho obyvateľstva.
27. 1. 2014
Nižší dôchodok, ako je hranica chudoby, pritom ku koncu roka poberali najmä ženy.
24. 1. 2014
Ročne má ísť o niekoľko desiatok takýchto prípadov.
17. 1. 2014
Pretrvávajú aj problémy so samotným platením poistného.
16. 1. 2014
Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave to uviedli predstavitelia Asociácie sestier a pacientov.
14. 1. 2014
V decembri 2013 pritom zamestnávatelia uzavreli najviac dohôd o pracovnej činnosti – bolo ich 177.868.
9. 1. 2014
S účinnosťou od 1. januára 2014 priniesla novela zákona o sociálnom poistení zmenu aj v oblasti osobného rozsahu garančného poistenia.
7. 1. 2014
Preukaz môžu ľudia vrátiť osobne v pobočke alebo poštou. Musia vrátiť aj európsky preukaz zdravotného poistenia, pokiaľ im bol vydaný.
4. 1. 2014
Uhrádzanie ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb navrhlo ministerstvo zdravotníctva.
29. 12. 2013
Projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia sa má zrealizovať v prípade dohody aj nedohody s akcionármi súkromných poisťovní.
27. 12. 2013
Očakáva sa od neho, že prinesie viaceré výhody - bude slúžiť ako miesto prvého kontaktu a poskytne pomoc, poradenstvo a prístup k relevantným informáciám.
17. 12. 2013
Vyplýva to z návrhu rozpočtu pre rok 2014, ktorý dnes schválila Národná rada SR.
17. 12. 2013
V októbri poisťovňa vykonala 961 kontrol u 960 zamestnávateľov a skontrolovala údaje 18.648 poistencov.
10. 12. 2013
Využiť ich môžu samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne nemocensky poistené osoby.
6. 12. 2013
Poistenci dostanú peniaze automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.
3. 12. 2013
Počas roka 2014 a januára 2015 dôjde aj k ďalším zmenám výplatných termínov dôchodkov.
1. 12. 2013
Národná banka Slovenska bude totiž dohliadať na poisťovne. Tie budú musieť držať aktíva kryjúce záväzky voči poisteným klientom v adekvátnej výške.
30. 11. 2013
Podľa Fica je nový zákon tvrdý, avšak potrebný.
29. 11. 2013
Finančné náklady jednodňovej chirurgie sú totiž oproti lôžkovej chirurgii v zahraničí nižšie.
27. 11. 2013
Priemerný čas trvania jednej práceneschopnosti predstavoval 41,44 dňa.
25. 11. 2013
Ďalším pozitívom návrhu podľa nich je fakt, že zamestnávatelia môžu takto na drobnejšie práce využívať dohody o vykonaní práce, či o pracovnej činnosti.
21. 11. 2013
Od 1. januára 2014 dôjde k zjemneniu podmienky zaplatenia poistného na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.
20. 11. 2013
Najväčšia čiastka, asi 1,16 milióna eur by mala smerovať na liečbu.
20. 11. 2013
Po doručení je potrebné tlačivo vyplniť a po úradnom overení pravosti podpisu v lehote do 31. januára 2014 zaslať späť Sociálnej poisťovni.
19. 11. 2013
Po uplynutí zákonom stanovenej lehoty, teda po 31. 12. 2013, nebude možné preukazy vymeniť.
18. 11. 2013
Rodičovský príspevok sa v súčasnosti poskytuje vo výške 199,60 eur mesačne.
18. 11. 2013
Rezort práce v novele navrhuje obmedziť trvanie dohody o vykonaní práce najviac na jeden rok. Tým sa má zamedziť zneužívaniu tohto inštitútu v sociálnom poistení.
14. 11. 2013
Sporitelia sa budú môcť sami rozhodnúť, akým spôsobom chcú čerpať svoj dôchodok.
11. 11. 2013
Kalkulačka pre výpočet vianočného príspevku je prístupná na webovej stránke Sociálnej poisťovne a jej použitie je veľmi jednoduché.
6. 11. 2013
Dlhodobo nezamestnaný je občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
6. 11. 2013
Vládou schválený projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia sa má zrealizovať v prípade dohody aj nedohody s akcionármi súkromných poisťovní.
5. 11. 2013
Firma, ktorá zamestná človeka evidovaného na úrade práce viac ako jeden rok, bude za tohto zamestnanca počas 12 mesiacov platiť sociálne odvody len vo výške 1,05 % z jeho hrubej mzdy.
4. 11. 2013
Odvodová úľava podľa novely zákona o sociálnom poistení vstúpila do platnosti 1. 11. 2013.
4. 11. 2013
O odvodoch pre študentov pracujúcich na dohodu rokovali minulý týždeň zástupcovia študentských organizácií s ministrom práce Jánom Richterom.
30. 10. 2013
Pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 393 eur, vzrastie na 402,50 eura.
30. 10. 2013
V období od 1. januára 2014 do 30. júna 2014 je výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 198,09 eura.
26. 10. 2013
Najčastejšie dochádza k chybám pri prihlasovaní a odhlasovaní dohodárov v prípade, ak majú uzatvorené viaceré dohody u jedného zamestnávateľa.
25. 10. 2013
Žiakov na základných a stredných školách čakajú na budúci týždeň prvé prázdniny v tomto školskom roku.
25. 10. 2013
Legislatívny rámec, ktorý reaguje najmä na znevýhodňovanie pacientov zo slabších sociálnych skupín, má priniesť aj možnosti regulácie a kontroly.
24. 10. 2013
Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísal prezident SR Ivan Gašparovič.
24. 10. 2013
Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej by sa podnikateľom mala zrušiť prihlasovacia a odhlasovacia povinnosť pri platení povinných sociálnych odvodov.
24. 10. 2013
Poslanci v rámci tejto novely schválili aj zmeny zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa, ktoré nariaďujú rodičom vrátiť tento príspevok, ak sa zistí, že ho poberali neoprávnene.
23. 10. 2013
Príspevok a príplatok pri narodení dieťaťa by mali rodičia dostávať v jednej sociálnej dávke.
17. 10. 2013
Maximálnu sumu vianočného príspevku dostanú poberatelia dôchodkov, ktorých dôchodok je najviac 198,10 eura.
15. 10. 2013
Neznámy odosielateľ zaslal e-mail, v ktorom poistencovi oznamuje nesplnenie registračnej povinnosti voči SP.
15. 10. 2013
Spoločnosť Oracle opätovne vyzvala Sociálnu poisťovňu, aby vykonala audit používaných licencií a definitívne vyriešila stav ich neoprávneného využívania.
14. 10. 2013
K 30. septembru 2013 pobočky skontrolovali 6387 osôb.
11. 10. 2013
Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok automaticky bez žiadosti.
10. 10. 2013
Na to, aby budúca mamička mohla poberať materskú dávku, musí do Sociálnej poisťovne zaslať tlačivo od lekára, a to spravidla na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.
8. 10. 2013
Vo väčšine prípadov Slováci vyhľadávajú poisťovne, ktoré ponúkajú najnižšiu cenu povinného zmluvného poistenia.
7. 10. 2013
Zuzana Zvolenská počas minulého týždňa potvrdila, že o návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo sa s ministerstvom financií rokuje.
1. 10. 2013
Štátne nemocnice vypovedali zmluvy pred letom. Tie by tak vypršali ku koncu septembra, čo je posledný termín, kedy sa poistenci môžu rozhodnúť pre zmenu zdravotnej poisťovne.
27. 9. 2013
Viac ako 16,6 milióna eur vyplatila za 1. polrok poistencom Sociálna poisťovňa v rámci systému dobrovoľného nemocenského poistenia.
26. 9. 2013
Keď si chce zamestnanec túto dávku vybaviť, musí podať žiadosť v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste evidencie zamestnávateľa.
26. 9. 2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa je ochotná zvýšiť nemocniciam objemy aj ceny, podmieňuje to však tým, aby obdobnú ponuku dali aj súkromné poisťovne.
25. 9. 2013
Ak chce poistenec zmeniť poisťovňu od 1. januára 2014, prihlášku musí podať do 30. septembra 2013.
25. 9. 2013
Ak chce poistenec zmeniť poisťovňu od 1. januára 2014, prihlášku musí podať do 30. septembra 2013.
24. 9. 2013
Zdravotnú poisťovňu je možné zmeniť raz do roka.
24. 9. 2013
Union ZP tvrdí, že už začiatkom leta ponúkla nemocniciam rovnaké alebo lepšie platobné podmienky, ako mali v tom čase zazmluvnené so štátnou poisťovňou.
17. 9. 2013
Čoraz obľúbenejšie medzi Slovákmi je detské životné poistenie aj so sporiacim prvkom.
17. 9. 2013
Na novú politiku financovania má VšZP vyčlenených takmer 19 miliónov eur ročne.
12. 9. 2013
Ak chce poistenec zmeniť poisťovňu od 1. januára 2014, prihlášku musí podať do 30. septembra 2013.
11. 9. 2013
Príjemca dávky v nezamestnanosti je totiž povinný do ôsmich dní oznámiť všetky zmeny, ktoré majú vplyv na trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, na nárok na jej výplatu a jej sumu.
9. 9. 2013
Poberateľ peňažného príspevku na opatrovanie podáva prihlášku na dôchodkové poistenie v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu.
9. 9. 2013
Monitor však odráža celkový klesajúci dopyt na pracovnom trhu v EÚ - v poslednom štvrťroku 2012 klesol počet voľných pracovných miest v porovnaní s posledným štvrťrokom 2011 o 6 %.
7. 9. 2013
Sociálna poisťovňa na konci augusta 2013 vyplácala spolu 1.625.245 všetkých druhov dôchodkov.
6. 9. 2013
Novela zákona o sociálnom poistení má tiež samostatne zárobkovo činným osobám priniesť od budúceho roka menej povinností voči Sociálnej poisťovni.
4. 9. 2013
Priblížila, že pokiaľ začne študent vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť - je povinný túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni.
4. 9. 2013
Pomôcť pri výpočte sumy poistného môže poistencom webová kalkulačka na výpočet poistného, poradiť sa môžu aj v pobočkách Sociálnej poisťovne.
29. 8. 2013
Ukazujú to aktuálne štatistiky Sociálnej poisťovne, podľa ktorých v 1. polroku poisťovňa vyplatila 145.323 materských dávok, zatiaľ čo vlani to bolo 142.753 dávok.
29. 8. 2013
Sociálna poisťovňa porovná sumu starobného dôchodku so sumou invalidného dôchodku. Vyplácať bude ten, ktorého suma je vyššia a nárok na dôchodok v nižšej sume zanikne. 
27. 8. 2013
Francúzsko chce v rámci reformy dôchodkového systému od roku 2014 rovným dielom zvýšiť príspevky zamestnancov aj zamestnávateľov.
26. 8. 2013
Tento ukazovateľ odzrkadľuje počet prechorených dní v danom období u nemocensky poistených ľudí. Jeho pokles znamená úspory pre Sociálnu poisťovňu.
23. 8. 2013
Kým klasickí zamestnanci majú nárok na náhradu mzdy, dohodárom síce zamestnávateľ neprítomnosť ospravedlní, ale náhradu odmeny nedostanú.
22. 8. 2013
Na to, aby manželka po zomretom manželovi získala vdovský dôchodok, musia byť splnené podmienky nielen u vdovy, ale aj u zomretého manžela.
22. 8. 2013
V júli 2013 poberalo na Slovensku dávky v hmotnej núdzi menej osôb ako predchádzajúci mesiac. Vyplýva to zo štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
22. 8. 2013
O schválení žiadosti na splátkový kalendár či o odpustení platenia penále z dlhu rozhoduje Sociálna poisťovňa. Poisťovňa splátkový kalendár môže, ale nemusí povoliť.
19. 8. 2013
Až 10.258 žiadostí o dôchodok (starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský) prijala v júli 2013 Sociálna poisťovňa.
16. 8. 2013
Ak študent uzavrel dohodu o brigádnickej práci študenta na území Slovenska, má povinnosť platiť z dosiahnutého príjmu poistné na dôchodkové poistenie.
14. 8. 2013
Vláda SR dnes schválila novelu zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa podnikateľom zruší prihlasovacia a odhlasovacia povinnosť pri platení povinných sociálnych odvodov.
13. 8. 2013
Žiadateľom o dávku v hmotnej núdzi by sa mala zvýšiť tá časť príjmu, ktorá sa nezapočítava do výpočtu nároku na túto dávku.
13. 8. 2013
S blížiacim sa koncom prázdnin upozorňuje Sociálna poisťovňa absolventov stredoškolského a vysokoškolského štúdia, ktorí poberali sirotský dôchodok, na splnenie ich povinností.
13. 8. 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo novelu zákona o sociálnych službách, ktorá bude prísnejšie dozerať na kvalitu poskytovaných sociálnych služieb
12. 8. 2013
Zamestnanci-dohodári po skončení výkonu práce na Slovensku nemajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Povinnosti počas výkonu práce a pri jeho skončení plní zamestnávateľ.
11. 8. 2013
V prípade, že by sa návrh schválil, mali by akcionári poisťovní oznámiť vopred, že sa rozhodli znížiť svoj podiel na základnom imaní.
9. 8. 2013
Rezort práce chce novelou odbúrať administratívnu záťaž podnikateľov, upraviť postup vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou a zlepšiť postavenie fyzických osôb v období starostlivosti o dieťa.
5. 8. 2013
K rozhodujúcim kritériám posudzovania invalidity patria klinický nález a výsledky odborných lekárskych a funkčných vyšetrení.
4. 8. 2013
Na preukázanie verejného záujmu bude zároveň potrebné splniť ešte dve podmienky.
2. 8. 2013
Tvrdí to Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív na základe analýzy o hospodárení jednotlivých poistných fondov v rámci Sociálnej poisťovne.
1. 8. 2013
Poisťovňa upozorňuje najmä živnostníkov na možnosť využitia dobrovoľného dôchodkového poistenia.
31. 7. 2013
Výška úrazového príplatku je 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti a od štvrtého dňa je to 25 % denného vymeriavacieho základu.
31. 7. 2013
V dokumentoch, ktoré zdravotná poisťovňa zasiela, je uvedený celý výpočet ročného zúčtovania.
31. 7. 2013
Povinnosť uhradiť novú sumu poistného do 8. augusta 2013 majú aj SZČO s pokračujúcim povinným poistením.
29. 7. 2013
Dôchodcovia by mohli od svojich detí dostávať časť zaplatenej dane, a to maximálne do sumy 50 eur.
28. 7. 2013
Ku koncu minulého roka bolo na čakacích listinách vyše 10.000 ľudí.
25. 7. 2013
Doktorandky dennej formy doktorandského štúdia o materské neprídu, keďže podľa zákona starostlivosť o dieťa nemusí byť osobná a celodenná.
24. 7. 2013
Ak sirota, ktorá skončila štúdium, bude od nového školského roku pokračovať v ďalšom štúdiu, vznikne jej nárok na výplatu sirotského dôchodku znovu.
24. 7. 2013
Ak poberateľ sirotského dôchodku nenahlási do 8 dní ukončenie štúdia Sociálnej poisťovni, podľa zákona musí vrátiť sumy sirotského dôchodku, ktoré mu boli vyplatené neprávom.
24. 7. 2013
Za mejkap, neobuté prezúvky alebo pusu spolužiakovi sa prídavky rušiť nebudú.
23. 7. 2013
Sociálna poisťovňa v júni 2013 evidovala 40.368 dočasne práceneschopných poistencov.
21. 7. 2013
Združenie zdravotných poisťovní poukazuje, že každý pracujúci asi 2,5 mesiaca pracuje na zdravotníctvo, vyzýva preto pacientov, aby žiadali kvalitu.
18. 7. 2013
Išlo o 915.665 dávok, a to nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávaciu dávku.
17. 7. 2013
Výplata dôchodku na účet je jednoduchá, stačí vyplniť tlačivo Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke a zaslať ho do pobočky Sociálnej poisťovne.
17. 7. 2013
Sociálna poisťovňa upravuje podmienky predkladania evidenčných listov za dohodárov zamestnávateľmi.
17. 7. 2013
Norma navrhuje, aby sa na tých, ktorí majú príjem vyšší ako 15-násobok životného minima, a tak už nie sú poistencami štátu, nevzťahoval minimálny vymeriavací základ.
16. 7. 2013
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že z dôvodu uzavretia základnej školy v období letných prázdnin rodičom nárok na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne nevzniká.
15. 7. 2013
Slováci nemajú veľmi pozitívny prístup k prevencii, a to aj napriek tomu, že je zadarmo.
15. 7. 2013
Poisťovňa rovnako očakáva aj miernu zmenu výdavkov, keď vzrastú o 6,5 milióna eur z pôvodne rozpočtovaných 6,7 miliardy eur.
14. 7. 2013
Najviac bolo novopriznaných invalidných dôchodkov, a to 9932.
12. 7. 2013
Dôvodom, prečo väčšina Slovákov na dôchodku hrozí chudoba, je najmä nízka mzda.
7. 7. 2013
Poistenci napríklad neoznamovali, že sú evidovaní na úrade práce alebo sa stali samoplatiteľmi.
6. 7. 2013
Zdravotné poisťovne v minulom roku zaznamenali 790 žiadostí o liečbu v krajinách Európskej únie, schválili ich 730.
3. 7. 2013
Ide o 214 miliónov eur viac ako rok predtým.
30. 6. 2013
Celkovo sa doplatky posielali naspäť vyše 100.000 ľuďom. Poisťovne vlani vracali preplatky za prvé tri kvartály a posledný kvartál roku 2011.
29. 6. 2013
V Univerzitnej nemocnici Bratislava budú od pondelka (1. 7.) opätovne operovať aj poistencov Union zdravotnej poisťovne.
29. 6. 2013
Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa by mala nemocniciam a do ambulancií posielať od júla viac peňazí.
29. 6. 2013
Z dôvodu štátneho sviatku (5. júla) sa zmení výplatný termín dôchodkov, v súčasnosti Sociálna poisťovňa vypláca dôchodky šiesty deň v kalendárnom mesiaci.
28. 6. 2013
Slovenským občanom, ktorí pracujú v inom štáte EÚ a stratia tam prácu, Sociálna poisťovňa odporúča, aby si v danom štáte uplatnili aj nárok na dávku v nezamestnanosti.
27. 6. 2013
Vyše 10.700 žiadostí o zmenu spôsobu výplaty dôchodku zaznamenala v máji Sociálna poisťovňa.
25. 6. 2013
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 1. júla 2013 môže po splnení ostatných zákonných podmienok priznať predčasný starobný dôchodok len tým poistencom, u ktorých suma tohto dôchodku bude predstavovať najmenej 237,80 eura mesačne.
25. 6. 2013
Národná rada SR prijíma zákon, na základe ktorého sa zvýši hodnota zdravotných poisťovní, ktoré chce štát kúpiť.
24. 6. 2013
Ľudia nechcú v dôchodkových správcovských spoločnostiach sporiť dlhšie ako 10 rokov, chcú peniaze čím skôr tzv. na ruku.
20. 6. 2013
Viac ako 50.000 poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera môže v týchto dňoch očakávať výsledok ročného zúčtovania poistného za rok 2012.
20. 6. 2013
Znížiť nákladovosť doplnkového dôchodkového sporenia, zvýšiť jeho atraktívnosť a ochranu účastníkov je cieľom novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.
18. 6. 2013
Zdravotné poisťovne vrátia doplatky tisícom zdravotne postihnutých a dôchodcom, v rámci ochranného limitu im pošlú naspäť státisíce eur.
14. 6. 2013
Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív uvádza, že na Slovensku žije pod hranicou chudoby približne 280.000 seniorov.
14. 6. 2013
Poistenci Union zdravotnej poisťovne by mali byť oddnes v nemocniciach Univerzitnej nemocnice Bratislava dostať plnú zdravotnú starostlivosť.
12. 6. 2013
Živnostníci (SZČO) si poistné na povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie vypočítajú od 1. júla 2013 z vymeriavacieho základu, ktorý sa odvíja od údajov z ich daňového priznania za rok 2012.
11. 6. 2013
V máji tohto roka evidovala Sociálna poisťovňa 232.616 povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb.
9. 6. 2013
Rozhovor s profesorom Antonom Heretikom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.
6. 6. 2013
Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnancov, ktorí pre povodne čerpajú neplatené voľno, na prerušenie povinného sociálneho poistenia.
2. 6. 2013
Spor Slovenskej republiky s holandskou Achmeou, ktorá vlastní zdravotnú poisťovňu Union, nie je podľa premiéra Roberta Fica ukončený.
31. 5. 2013
Súbeh dávok zo sociálneho poistenia, čiže materskej, nemocenskej alebo dôchodku s dávkou v hmotnej núdzi sa na Slovensku nezavedie.
30. 5. 2013
Posúdenie zdravotného stavu a následné priznanie invalidity je výlučne odborná medicínska záležitosť.
29. 5. 2013
Zdravotné poisťovne budú aj v tomto roku vykonávať za poistencov a platiteľov poistného ročné zúčtovanie poistného.
23. 5. 2013
Sociálna poisťovňa odporúča zamestnancom a živnostníkom, aby sa pred odchodom za prácou do krajín EÚ informovali o svojich právach a povinnostiach v oblasti sociálneho zabezpečenia.
21. 5. 2013
Sociálna poisťovňa zaznamenáva zvýšený záujem invalidných dôchodcov, ktorých zaujímajú dôvody vedúce k pozastaveniu vyplácania invalidných dôchodkov.
21. 5. 2013
Sociálna poisťovňa upozorňuje študentky, že bezprostredne po skončení školy alebo počas štúdia nemajú nárok na dávku materské.
20. 5. 2013
Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov pracujúcich v krajinách Európskej únie, že po ukončení zamestnania by si nárok na dávku v nezamestnanosti mali v zmysle európskej legislatívy uplatňovať v štáte posledného zamestnania.
17. 5. 2013
Pobočky Sociálnej poisťovne v Humennom a Bardejove a vysunuté pracovisko v Snine už začali poskytovať poradenstvo zamestnancom firmy GALAND, s. r. o.
15. 5. 2013
Pobočka Sociálnej poisťovne (SP) v Banskej Bystrici je pripravená poskytnúť poradenstvo zamestnancom akciovej spoločnosti Smrečina Hofatex, ktorá sa ocitla v konkurznom konaní.
8. 5. 2013
Sociálna poisťovňa v marci 2013 vyplatila 228.914 invalidných dôchodkov v priemernej výške 267,62 eura.
7. 5. 2013
Primátorka mesta Humenné Jana Vaľová a riaditeľ sociálnej poisťovne v Humennom Daniel Roško sa v pondelok (6.5.) stretli s bývalými zamestnankyňami firmy Twista.
7. 5. 2013
Sociálna poisťovňa v poslednom období zaznamenala zo strany invalidných dôchodcov nárast žiadostí o prehodnotenie miery invalidity.
2. 5. 2013
Sociálna poisťovňa poistencom odporúča doručiť potrebné doklady o pracovnej neschopnosti najneskôr 5. deň v mesiaci, v ktorom sa dávka bude vyplácať.
29. 4. 2013
Zjednodušiť, zrýchliť a uľahčiť styk občanov so Sociálnou poisťovňou prostredníctvom projektu Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne.
13. 4. 2013
Konferencia Aké princípy vládnu zdravotníctvu?, ktorú organizovala Komora pre medicínske právo MEDIUS v Košiciach v dňoch 11. a 12. apríla, sa stretla s obrovským záujmom odbornej verejnosti.
11. 4. 2013
Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov, že ich povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie sa po podaní daňového priznania za rok 2012 nanovo posudzuje až k 1. júlu 2013.
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk