X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ubytovanie, cestovný ruch a hazard

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra zodpovedá za chod jeho prevádzky, za kvalitné poskytovanie informácií pre domácich a zahraničných návštevníkov, predaj produktov,...
Karta zamestnania
Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu zodpovedá za rozvoj destinácie cestovného ruchu, projektovú činnosť, prieskum trhu a štatistické zisťovanie. Zodpovedá aj za styk s verejnosťou a...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Pracovník turistického informačného centra - back office zabezpečuje získavanie, spracovávanie a uchovávanie informácií, tvorbu a aktualizáciu turistických informačných zdrojov, prípravu a aktualizáciu...
Karta zamestnania
Pracovník turistického informačného centra - front office zabezpečuje interaktívnu distribúciu informácií ústnou, písomnou a elektronickou formou v slovenskom a minimálne jednom cudzom jazyku, zabezpečuje služby...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie riadi činnosť cestovnej kancelárie.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) rekreačného strediska zabezpečuje komplexné služby na uspokojenie potrieb klientov za účelom rekreácie a relaxu. Okrem hlavných ubytovacích a stravovacích služieb zabezpečuje doplnkové služby...
Karta zamestnania

Vyššie odborné vzdelanie

Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motela riadi chod celého zariadenia, koordinuje všetky činnosti a jeho zamestnacov, zodpovedá za plánovanie výkonov, tvorbu obchodnej stratégie a napĺňanie stanovených cieľov, určuje...
Karta zamestnania
Vedúci recepcie zodpovedá za tím pracovníkov recepcie. Riadi ich činnosti, definuje a upravuje procesy, plánuje služby, zodpovedá za školenie, preškoľovanie a doškoľovanie pracovníkov recepcie, vedie štatistiku hotela...
Karta zamestnania

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Krupiér v kasíne organizuje a koordinuje hru na všetkých druhoch hracích stolov (v kasínach a herniach) a vysvetľuje hráčom pravidlá a princípy jednotlivých hier.
Karta zamestnania
Pracovník stávkovej kancelárie prijíma a uzatvára kurzové stávky. Vydáva, kontroluje a overuje tikety s výhrami a vypláca príslušné výhry. Poskytuje informácie o aktuálnych...
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Animátor voľného času zabezpečuje spríjemnenie a aktívne prežitie pobytu klientov poskytovaním animačných služieb ako pridanej hodnoty zájazdu.
Karta zamestnania
Bookmaker tvorí, vypisuje a pozastavuje stávkové udalosti. Sleduje a vyberá športové (zápasy, súťaže, preteky, dostihy) alebo nešportové (spoločenské, politické alebo iné udalosti verejného...
Karta zamestnania
Delegát cestovnej kancelárie zastupuje cestovnú kanceláriu v mieste určenia zájazdu (napr. letisko) a poskytuje informačný servis a pomoc klientom.
Karta zamestnania
Hosteska zabezpečuje a poskytuje služby pri kultúrnych, vzdelávacích, obchodných a iných spoločenských akciách.
Karta zamestnania
Hotelový recepčný je zodpovedný za administratívu spojenú s ubytovávaním hotelových hostí, ich zúčtovaním a plnením ich požiadaviek. Zodpovedá za pokladňu, vybavovanie a prepájanie...
Karta zamestnania
Operátor lyžiarskeho vleku, lanovky obsluhuje a zodpovedá za bezpečnosť cestujúcich osobnej lanovej dopravy.
Karta zamestnania
Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry vykonáva administratívne, poradenské a základné obchodné činnosti v oblasti podpory služieb cestovej kancelárie či agentúry. Realizuje priamy predaj produktov cestovnej...
Karta zamestnania
Pracovník herne zabezpečuje bežnú prevádzku herne, obsluhuje a dohliada na hracie zariadenia, pokrové stoly a samoobslužné terminály. Vydáva a prijíma hracie žetóny a vypláca výhry. Vysvetľuje pravidlá...
Karta zamestnania
Regionálny sprievodca podáva odborný výklad a sprevádza návštevníkov po miestnych/regionálnych historických a kultúrnych pamiatkach a atraktivitách obce, mesta, regiónu, oblasti, poskytuje výklad o ich...
Karta zamestnania
Správca domácnosti, gazdiná zabezpečuje plynulý chod domácnosti. Vykonáva činnosti v rozsahu požiadaviek klienta. Spravidla sa stará o chod a funkčnosť domácnosti, jej čistotu, zásobovanie a optimálne hospodárenie.
Karta zamestnania
Sprievodca v cestovnom ruchu sprevádza tuzemské i zahraničné zájazdové skupiny v SR alebo v zahraničí, vrátane odborného výkladu v slovenskom alebo cudzom jazyku.
Karta zamestnania
Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb riadi a vedie tím chyžných, ďalšieho upratovacieho personálu a pracovníkov práčovne. Komunikuje s hosťami zariadenia a rieši ich požiadavky. Spolupracuje s recepciou,...
Karta zamestnania
Šéfkuchár zabezpečuje odborne najnáročnejšie činnosti v kuchyni. Zodpovedá za organizovanie práce a kontrolu tímu pracovníkov v kuchyni, kvalitu pripravovaných pokrmov a dodržiavanie gastronomických pravidiel. Aplikuje...
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Pracovník kúpeľov, wellnes podľa pokynov lekára poskytuje služby na udržiavanie a zvýšenie fyzickej kondície zákazníkov.
Karta zamestnania
Vodný záchranár, plavčík dohliada na bezpečnosť prevádzky plavární a kúpalísk.
Karta zamestnania

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Nosič batožiny (vrátane hotelového poslíčka) víta hostí pri príchode do hotela, pomáha hosťom pri nastupovaní a vystupovaní do/z vozidla a otváraní dverí. Nakladá a vykladá batožinu do/z vozidla a...
Karta zamestnania
Cestovný ruch je špecifickou formou pohybu obyvateľstva, ktorý umožňuje realizáciu niektorých jeho potrieb, napr. poznávanie iných krajín, zmenu prostredia, odpočinok, sebarealizáciu, komunikáciu a pod. Začiatky cestovného ruchu siahajú do starovekého Ríma, avšak jeho hlavný rozvoj nastal po II. svetovej vojne.

Cestovný ruch predstavuje odvetvie, ktoré má prierezový charakter a na realizácii jeho činností sa podieľa celý rad ďalších odvetví (napr. ubytovanie, doprava, kultúra, stavebníctvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, pohostinstvo, gastronómia a pod.). Služby vykazujú vysokú dynamiku a radia sa k rýchle rastúcim oblastiam hospodárstva.

Slovensko, vzhľadom na svoju geografickú polohu, ponúka dostatočné možnosti rozvoja cestovného ruchu. Viac ako polovicu územia krajiny tvoria horské oblasti, čo dáva predpoklady na rozvoj turistiky a cestovného ruchu. Vidiecky charakter zasa ponúka výborné podmienky pre agroturistiku. Veľkým prínosom sú termálne a minerálne pramene, ktorých je vyše 1 000, čo podporuje celoročný rozvoj kúpeľnej liečby pre domácu a zahraničnú klientelu. Prírodné bohatstvo dopĺňajú kultúrne a historické pamiatky. V tejto oblasti je potrebné zvýšiť úroveň informovanosti, propagácie, kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb.

Úspešný rozvoj cestovného ruchu v európskom a svetovom meradle prispieva k hospodárskemu rastu a zvyšovaniu zamestnanosti.

S rozvojom cestovného ruchu stúpa dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile. Uplatnenie v týchto odvetviach nájdu hlavne animátori, pracovníci cestovných kancelárií a turistických informačných centier a pod. Aj v cestovnom ruchu je stále významnejší vstup zahraničných investorov a podpora z fondov financovaných EÚ, čo prispieva k sľubnej perspektíve tohto odvetvia.

Zdroje:
V Národnej prírodnej rezervácii Stratená sa nachádza Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá bola v roku 2000 zaradená do zoznamu svetového prírodného dedičstva.

Najvyšší a najluxusnejší hotel na svete sa nachádza v Spojených arabských emirátoch v Dubaji. Hotel Burj Al Arab (Veža arabov) je vysoký 321 m a média ho označili za prvý sedemhviezdičkový hotel na svete.

Najnavštevovanejším zábavným parkom na svete je Walt Disney World's Magic Kingdom v meste Lake Buena Vista na Floride v USA. Ročne tento zábavný park navštívi až 16,6 milióna návštevníkov, čo predstavuje v priemere 45 500 návštevníkov za deň.

Európske združenie národných asociácií cestovných kancelárií (ECTAA) vzniklo v roku 1961 v Nemecku a v súčasnej dobe združuje cca 10 000 národných asociácií cestovných kancelárií a agentúr v rámci EÚ. Odhadovaný ročný obrat všetkých cestovných kancelárií a agentúr je 60 000 mil. eur. Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr (SACKA) vstúpila do združenia v roku 2004.

Zdroje:
22. 3. 2017
V hodnotení TREND Top 2017 dosiahol 18,5 bodu z 20 možných.
16. 3. 2017
Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v cestovnom ruchu nie je možné bez spolupráce verejného a súkromného sektora.
22. 2. 2017
TASR o tom informovala Stála delegácia SR pri UNESCO v Paríži.
3. 2. 2017
Na Liptov prichádzajú najčastejšie za lyžovačkou.
13. 1. 2017
Informoval o tom dnes Štatistický úrad Slovenskej republiky.
4. 1. 2017
Turisti sa môžu vybrať za spoznávaním pamiatok, navštíviť atrakcie, reštaurácie, či zabaviť sa.
30. 11. 2016
Vianočné trhy na hrade sú pre návštevníkov otvorené od nedele a už teraz sa tešia veľkej oblube.
2. 11. 2016
TASR o tom dnes informovala manažérka hotela Maja Brezinová.
31. 10. 2016
Zimnú sezónu odštartuje vo Vysokých Tatrách 25. novembra otvorenie Tatranského ľadového dómu na Hrebienku.
25. 10. 2016
Ročne ich navštívi okolo 2000 Slovákov, ktorí tak patria k najpočetnejšej zahraničnej klientele.
7. 10. 2016
Na turistických chodníkoch bolo okrem slovenčiny a poľštiny počuť aj češtinu či exotickú japončinu.
5. 10. 2016
Celková rozloha objektu je 26 štvorcových metrov.
16. 8. 2016
Z pohľadu na typické pozície v tomto odvetví vyplýva, že najvyššiu priemernú mesačnú mzdu majú šéfkuchári, v priemere zarobia 1217 eur v hrubom.
14. 7. 2016
Vyplýva to zo štatistických údajov, podľa ktorých počet návštevníkov i prenocovaní vzrástol v prvom štvrťroku tohto roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka o štvrtinu.
7. 7. 2016
Portál ISTP.sk vám prináša niekoľko aktuálnych ponúk.
11. 6. 2016
Za dovolenkovú destináciu by sa z hľadiska vývoja kurzov oplatilo ľuďom vybrať si aj Rusko. Euro je totiž voči rubľu v porovnaní s vlaňajškom silnejšie až o zhruba tretinu.
5. 6. 2016
Na druhom mieste v rámci plánovaných letných destinácií Slovákov sa umiestnilo Chorvátsko.
23. 5. 2016
Pre nekvalitné cesty vzniká podľa názoru starostov tiež problém prilákať do obcí nových obyvateľov.
11. 5. 2016
Tohto sprievodcu uviedli dnes do života na Slovensko-nemeckom regionálnom podnikateľskom fóre InteReCo2016.
14. 3. 2016
Školné sa neplatí, tak ako v štátnych školách uhrádzajú len dobrovoľný príspevok rodičovskému združeniu.
24. 1. 2016
Zamestnávatelia v Liptovskomikulášskom okrese najviac hľadajú kuchárov, čašníkov a pomocné sily do kuchyne.
14. 11. 2015
Odborníci sa však zhodujú v tom, že Slovensko má stále, čo v oblasti cestovného ruchu doháňať.
22. 10. 2015
Liptov sa vyznačuje svojou rozmanitosťou. Máme tu hory, máme tu aj nížiny, máme tu všetky možnosti vyžitia v cestovnom ruchu.
20. 7. 2015
Náhradný cestovný doklad slúži iba na návrat na Slovensko a nie na turistiku po ďalších krajinách.
6. 7. 2015
Približne tisícka detí zo sociálne slabších rodín môže ísť tento rok do letných táborov bezplatne.
2. 7. 2015
Levoča je so svojím historickým jadrom zapísaná v svetovom zozname kultúrneho dedičstva UNESCO
1. 7. 2015
Spišská Nová Ves je kultúrno-spoločenským centrom južného Spiša a zároveň najväčším turistickým strediskom v Slovenskom raji.
30. 6. 2015
Mnohí ľudia sa aj po dovolenke vrátia do práce bez toho, aby boli riadne zregenerovaní.
29. 6. 2015
Pred vycestovaním je potrebné sa pozrieť, kedy končí dátum platnosti.
28. 6. 2015
Ak ministerstvo neodporučí vycestovať do danej krajiny, poisťovňa v prípade neuposlúchnutia jeho rady odmietne poistné plnenie.
27. 6. 2015
"Či už cestujeme za hranice, alebo oddychujeme doma, dovolenka je udalosť, na ktorú môžeme našu peňaženku pripravovať celý rok," uviedol odborník.
26. 6. 2015
Podľa štatistických výsledkov sa totiž v tomto roku medziročne zvýšil počet ubytovaných turistov na Slovensku od januára do apríla o 6,6 %.
23. 6. 2015
Starosta Ľubomír Meliš hovorí, že o prácu na kúpalisku majú ľudia záujem, žiadosti uchádzačov chodili na obecný úrad už od marca.
22. 6. 2015
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci je svojou tradíciou jednou z najstarších škôl v regióne Novohrad.
17. 6. 2015
Naopak, na slovenských obchodníkov sa tento rok najviac ponosujú maďarskí spotrebitelia.
4. 6. 2015
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska pripravila na letnú turistickú sezónu kampaň s názvom Legendarium.
18. 5. 2015
Škola drží krok s modernou dobou, učebne sú vybavené počítačmi, dataprojektormi, interaktívnymi tabuľami. Priamo v areáli školy sú moderné kaderníctvo, kozmetický salón, cukráreň.
13. 5. 2015
Rekonštrukciu uskutočnili z vlastnej iniciatívy, zdrojov a síl.
9. 5. 2015
Neutešenú situáciu slovenských hotelierov chce riešiť aj vláda, ktorá v ďalšom sociálnom balíčku zvažuje zaviesť poukazy na domáce rekreácie.
8. 5. 2015
Najviac sa cestuje po Slovensku a okolitých štátoch. Približne 70 % ľudí trávi voľné dni na Slovensku a 30 % v zahraničí.
4. 5. 2015
Môžu sa o ňu uchádzať od konca roka 2014.
21. 4. 2015
Na letnú dovolenku chcú pozvať turistov prostredníctvom autentických záberov, ktoré sú o prírode, ale zároveň o ľuďoch.
17. 4. 2015
Pltníci akceptujú dotačný systém ministerstva kultúry, ktorý je založený na kultúrnych poukazoch.
29. 3. 2015
Snahu vlády podporiť domáci cestovný ruch prostredníctvom poukážok na dovolenky hodnotí Zväz cestovného ruchu SR pozitívne.
26. 3. 2015
Súťaž umožňuje zúčastneným obciam prezentovať celú škálu aktivít, ktoré sa na vidieku odohrávajú.
17. 3. 2015
V popradskom regióne vidí veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu.
2. 3. 2015
Obchodná akadémia Veľký Meder dbá o prepojenie teórie a praxe.
15. 2. 2015
Kolektívne zmluvy sa vzťahujú na vyše 90 spoločností, ktoré pôsobia v sektore obchodu a sú členmi ZOCR SR.
24. 12. 2014
Najvyššia čiastka grantového príspevku, ktorou môže byť podporený jeden projekt, je maximálne 2500 eur, celková suma, ktorá sa medzi projekty rozdelí je 16.600 eur.
4. 11. 2014
Liptáci s 15 lyžiarskymi strediskami s viac ako 70 km zjazdoviek, 72 vlekmi a lanovkami si veľa sľubujú od novej leteckej linky medzi Popradom a Rigou.
31. 10. 2014
Globálny etický kódex cestovného ruchu je súbor základných princípov, ktorými sa stanovuje referenčný rámec pre zodpovedný a udržateľný rozvoj svetového cestovného ruchu.
20. 10. 2014
Počas vlastnej existencie si škola v Nitre vybudovala dobré meno a svojich študentov si môže vyberať.
14. 10. 2014
Predtým bola najúspešnejšie letná sezóna v roku 2011, oproti nej sú čísla vyššie o 15 %. Informovalo o tom vedenie letiska.
28. 9. 2014
Pre dvoch pedagógov a jedného študenta sú pripravené tri bádateľské zájazdy pre dve osoby. Viac informácií nájdu záujemcovia na www.dikymoc.sk.
27. 9. 2014
Oficiálne oslavy sa uskutočnia v Mexiku a aktuálne zvolená téma má podľa Zväzu cestovného ruchu SR poukázať na prínos turizmu v pomoci ľuďom dosahovať rozvoj v miestnych komunitách.
25. 9. 2014
Hlavným zmyslom tohto dňa je poukázať na význam turistického ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a zlepšovanie kvality života.
19. 9. 2014
Vo Vysokých Tatrách sa v týchto mesiacoch začínajú upravovať a zľahčovať náročné úseky zjazdoviek Esíčka a General zo Skalnatého plesa do Tatranskej Lomnice.
16. 9. 2014
Nie je to však len o turistoch. Spolu s nimi totiž do Česka prichádzajú aj investori z Ázie.
16. 9. 2014
Zároveň sa do praxe zavádza aj to, aby sa v prípade, ak človek zdedí nehnuteľnosť počas roka, mohla vyrubiť len pomerná časť dane z nehnuteľnosti za ňu.
5. 9. 2014
Majitelia zaregistrovali za niekoľko týždňov po ohlásení výberu viac ako 700 žiadateľov. V ponuke však bolo len asi 30 až 35 pracovných miest.
2. 9. 2014
Vyplýva to z hodnotenia šiestich miliónov dovolenkárov, ktorí si rezervovali ubytovanie prostredníctvom portálu Hotel.info.
13. 8. 2014
Poisťovňa radí, aby pri vzniknutom probléme postihnutý kontaktoval asistenčnú službu, ktorá dovolenkára usmerní a poradí, ako postupovať v ďalších krokoch.
12. 8. 2014
Početnosť turistov vo vysokohorskom prostredí podmieňuje počasie, doteraz najviac, až 26.520, ich napočítali v roku 1981.
7. 8. 2014
Okrem ubytovania, druhým najväčším výdavkom Slovákov počas dovolenky boli výdavky na lístky na rôzne kultúrne, či športové podujatia, fakultatívne výlety, alebo suveníry.
5. 8. 2014
Počas rozbehnutej letnej turistickej sezóny chce inšpirovať ľudí, aby strávili dovolenku na Slovensku. Informovala o tom v tlačovej správe.
29. 7. 2014
Slovenská agentúra cestovného ruchu pripravila na veľtrhu samostatnú slovenskú expozíciu, ktorou sa prezentuje aj šesť slovenských subjektov, pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu.
27. 7. 2014
Ubytovacie zariadenia poskytujú svojim klientom už od začiatku tohto kalendárneho roka spomínané karty zadarmo.
26. 7. 2014
Pre tých, ktorí vyznávajú skôr pešie túry, sprostredkuje TIK v Malackách služby profesionálneho turistického sprievodcu, ktorý so záujemcami absolvuje vybranú trasu
23. 7. 2014
Množstvo zmien a neustále zavádzanie nových povinností, ktoré sú zvyčajne prácne a finančne náročné, je pre prevádzkovateľov ubytovacích a stravovacích prevádzkarní neskutočné.
21. 6. 2014
Brigádnici sa počas leta zmenia na sprievodcov po hrade i skanzene, zapájajú sa do animátorských programov, mnohí hrajú v divadlách a robia animátorov.
21. 6. 2014
Študenti hlavne sprevádzajú turistov zo Slovenska i zahraničia, dôležité teda je, aby ovládali aspoň nemecký a anglický jazyk
12. 6. 2014
Aj napriek zabezpečeniu majetku komplexným poistením bývania nemožno pred odchodom na dovolenku zabudnúť uzavrieť okná, uzamknúť nehnuteľnosť, skontrolovať sporák a spotrebiče.
11. 6. 2014
Registrácia je dobrovoľná a podľa riaditeľa Konzulárneho odboru rezortu zahraničných vecí Vladimíra Jakabčina sa údaje po skončení pobytu zo systému vymažú.
10. 6. 2014
Karty akceptujú vo všetkých štandardných dovolenkových destináciách.
9. 6. 2014
Najlacnejšie spomedzi TOP 15 najobľúbenejších dovolenkových destinácii Slovákov sú krajiny na severe Afriky a Bulharsko, najdrahšie krajiny západnej Európy.
5. 6. 2014
Primátor Rajeckých Teplíc Peter Dobeš doplnil, že mesto si od otvorenia zrekonštruovaného hotela sľubuje nielen zvýšenie zamestnanosti, ale aj prílev nových turistov.
3. 6. 2014
Ošetrenie úrazu či ochorenie v zahraničí môže bez cestovného poistenia vyjsť poriadne draho.
1. 6. 2014
V top 15 návštevnosti sa umiestnilo ešte Maďarsko, Spojené štáty americké, Holandsko či Dánsko.
31. 5. 2014
V poslednom čase pritom výrazne ovplyvňujú výber dovoleniek u ľudí referencie na hodnotiacich portáloch, ale aj hodnotenia blízkych a priateľov.
30. 5. 2014
Podľa Zväzu cestovného ruchu SR môže na sezónu vplývať napríklad aj situácia na Ukrajine. Vlani totiž Slovensko pocítilo výrazný nárast počtu ukrajinských hostí.
27. 5. 2014
Na dovolenku do zahraničia s využitím služieb cestovných kancelárií a agentúr vycestovalo v roku 2013 vyše 560.000 slovenských občanov.
25. 5. 2014
Dovolenkári získajú kartu bezplatne priamo na recepcii partnerského ubytovacieho zariadenia spolu s informačnou brožúrou.
15. 5. 2014
V prípade, ak cestovatelia obľubujú klasické oddychové dovolenky alebo spoznávanie nových krajín, tak im postačí základné turistické cestovné poistenie.
11. 5. 2014
Úlohou súťažiacich bude vytvoriť a prezentovať komplexnú a ucelenú ponuku cestovného ruchu vo svojom regióne pre rodiny s deťmi.
7. 5. 2014
Ak je s prevádzkou niektorej činnosti spravidla spojené odkladanie vecí, zodpovedá ten, kto ju vykonáva.
29. 4. 2014
Cieľom súťaží je podporiť tvorivé myslenie žiakov stredných odborných škôl v oblasti dopravy aj cestovného ruchu.
21. 4. 2014
Vlakovú a autobusovú dopravu čaká opäť nápor cestujúcich, ktorí po veľkonočných sviatkoch smerujú najmä z východného a stredného Slovenska na západ krajiny.
19. 4. 2014
Hoteliéri zostavili 16 priorít, ktoré spísali do takzvaného Manifestu a vyzývajú kandidátov vo voľbách do Európskeho parlamentu, aby ich podporili.
7. 4. 2014
Zväz preto pripravuje metodiku, ktorou upozorní školy na základné požiadavky, ktoré prax v tomto smere potrebuje.
27. 3. 2014
Tatranci koncom minulého roka zakončili projekt preverovania kvality reštauračných zariadení.
13. 3. 2014
Celkovo prišlo vlani na Slovensko viac ako 1,6 milióna turistov zo zahraničia, čo predstavuje medziročný nárast o 9,3 %.
4. 3. 2014
Prvých záujemcov zamestnajú už v apríli tohto roka. Celý komplex by mal fungovať od jesene 2015.
26. 2. 2014
Práce sa budú prezentovať v dňoch 29. a 30. apríla 2014 na celoslovenskej výstave stredných odborných škôl Mladý tvorca 2014 v Nitre.
23. 2. 2014
Okrem jedinečnej reťazovj strechy zaujali návštevníkov Banskej Bystrice aj historické vozidlá v areáli SAD.
19. 2. 2014
Aj v roku 2014 sú zorganizované bezplatné tematické prehliadky miest, avizuje na svojej stránke Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu.
30. 1. 2014
Dnešný prvý deň podujatia je už tradične venovaný odbornej verejnosti.
28. 1. 2014
Nesie názov Cesta minerálnych prameňov a vyžiada si investíciu vyše 87.000 eur.
20. 1. 2014
Z toho takmer milión návštevníkov portálu v Poľsku, Rusku a Maďarsku ho aj dopozeralo celý.
17. 1. 2014
Nedostatočná je spolupráca Košíc s najbližšími top turistickými destináciami - maďarským Tokajom či regiónom Vysoké Tatry.
16. 1. 2014
Prezentačný stánok na viedenskom veľtrhu ponúka návštevníkom voľnočasové atrakcie v Bratislave, jej okolí a na Slovensku.
13. 1. 2014
V Nízkych Tatrách sa zasnežuje zjazdovka Luková, dosnežujú a vylepšujú sa aj ostatné sprístupnené trate pod Chopkom.
11. 1. 2014
Podľa prezidenta Bratislavskej hotelovej asociácie Roberta Ďuricu pritom počet ich prenocovaní v roku 2013 mierne stúpol oproti roku 2012.
11. 1. 2014
Ak by sa však počtom hviezdičiek porovnával určitý komfort a kvalitu služieb, ktoré očakávajú ľudia od hotela na Slovensku a hotela v iných vyspelých krajinách Európy, podľa Harbuľáka sú porovnateľné.
11. 1. 2014
Najväčší záujem je podľa Maťašovskej o hotely, ktoré ponúkajú komplexné služby, teda vedia zabezpečiť polpenziu, skipas, animačný program pre deti, wellness centrum a pod.
9. 1. 2014
Kritickú situáciu podľa neho zachránilo výdatné zasneženie zjazdovky technickým snehom ešte pred vianočnými sviatkami.
9. 1. 2014
Informačné centrum prevádzkuje Bratislavská organizácia cestovného ruchu.
6. 1. 2014
Satelitný účet cestovného ruchu poskytne informácie o tom, o aké aktivity majú turisti najväčší záujem, koľko prostriedkov minú na rôzne služby či tovary. 
6. 1. 2014
Účet je zriadený, momentálne prebiehajú práce na jeho dobudovaní," priblížil pre TASR hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa
5. 1. 2014
Zavedenie eura poškodilo cestovný ruch v Terchovej, uviedol to šéf Združenia turizmu Terchová Jozef Mičo.
4. 1. 2014
Veľmi dobré, až dobré podmienky na lyžovanie majú dnes tri lyžiarske strediská v Kremnických vrchoch - SKALKA arena, Krahule a Králiky.
4. 1. 2014
Aj projektová manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Andrea Urbanová zdôraznila, že jediným zámerom je dvíhať kvalitu služieb na ešte vyššiu úroveň.
4. 1. 2014
Prelom v návštevnosti Malej Fatry spôsobila výstavba Košicko - bohumínskej a Považskej železničnej trate v 19. storočí, pretože sa stala vyhľadávaným cieľom návštevníkov aj zo vzdialenejších regiónov.
31. 12. 2013
Tatranský ľadový dóm otvorili netradičným sobášom v druhej polovici decembra, následne bol miestom rôznych koncertov.
31. 12. 2013
Naštartovať cestovný ruch na Slovensku je podľa Asociácie podpory rozvoja cestovného ruchu Slovenska veľká, avšak splniteľná úloha.
29. 12. 2013
V Žilinskom kraji sa ubytovala viac ako štvrtina turistov v rámci celého Slovenska.
28. 12. 2013
Nárast počtu zahraničných turistov v Tatrách oproti minulému roku odhadol konateľ cestovnej kancelárie Pilgrimtour Mark Blitshteyn na 10-12 percent.
21. 12. 2013
V kúpeľoch, ktoré boli kedysi známe liečbou ochorení pohybového aparátu sa dnes liečia aj pacienti so srdcovo-cievnymi chorobami a chorobami z povolania
19. 12. 2013
Celkovo dochádza v regióne k lepšej spolupráci medzi podnikateľmi a samosprávou, tvoria sa nové produkty, modernizuje sa infraštruktúra a pribúda čoraz viac atrakcií, čo má tiež vplyv na návštevnosť.
16. 12. 2013
Spoje z viedenských prímestských oblastí Sankt Pölten a Wiener Neustadt sú totiž pomenované ako www.slovakia.travel.
16. 12. 2013
Vznik Oblastnej organizácie cestovného ruchu a podpora destinačného manažmentu zo strany štátu podľa nej prinášajú prvé pozitívne výsledky.
15. 12. 2013
Hlavným ťahákom Holíča je Holíčsky zámok a jeho okolie, miestne turistické informačné centrum tam zaevidovalo počas leta až 5000 návštevníkov.
15. 12. 2013
Starší ľudia prichádzajú do hôr zväčša so svojimi vnúčatami, prípadne v pároch.
14. 12. 2013
Skôr narodení návštevníci majú okrem iného voľný vstup do fitness centra, bazéna, na bowling a v ponuke sú tiež tanečné večery.
9. 12. 2013
Cieľom je zlepšiť ponuku domácich potravín na pultoch.
9. 12. 2013
Novinkou zimnej sezóny v Terchovej je sprístupnenie 26 km bežkárskej trate, ktorú pripravilo Združenie turizmu Terchová v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Malá Fatra.
9. 12. 2013
Pracovná skupina rovnako pracuje na brandingu Slovenska, teda na budovaní značky, aby sa Slovensko viac zviditeľnilo v zahraničí.
8. 12. 2013
Záujemcovia o aktuálne informácie môžu využiť aj Touch your Holiday - mobilnú aplikáciu regiónu Horehronie.
7. 12. 2013
Konferencia sa koná pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša.
7. 12. 2013
Od roku 1993 rástol na Spišskom hrade počet návštevníkov každoročne, napr. pred zápisom do zoznamu ich tu bolo okolo 100.000 ročne.
6. 12. 2013
V Bratislave sa predstavia aj tatranskí remeselníci i kuchári a návštevníci sa budú môcť dozvedieť o novinkách, ktoré Tatranci na novú zimnú sezónu pripravili.
4. 12. 2013
Ako jedno z mála lyžiarskych stredísk sa v Ždiari tešia z prírodného snehu na zjazdovkách aj bežeckých tratiach.
1. 12. 2013
Osvedčený projekt Žilinského samosprávneho kraja, ktorý zabezpečuje aj pravidelnú údržbu a úpravu približne 54 km bežeckých stôp, čaká už iba na výdatnejšiu snehovú nádielku.
1. 12. 2013
Podľa generálneho sekretára Zväzu hotelov a reštaurácií SR na Slovensku platí to, že mnohí ľudia dávajú najväčší dôraz pri jedle na ceny.
1. 12. 2013
Projektoví partneri si v tejto súvislosti zaumienili vytvoriť sieť Karpatského kulinárskeho dedičstva, ktorá bude propagovať gastronomický, potravinársky, ale aj turistický sektor.
30. 11. 2013
V lyžiarskom stredisku Snowparadise Veľká Rača Oščadnica v Kysuckých Beskydách je 15 centimetrov prírodného a 20 cm technického snehu.
30. 11. 2013
Napríklad slovenskí turisti v súčasnosti vyhľadávajú exotické pobyty v období jarných prázdnin, ktoré budú od 14. februára do 7. marca 2014.
29. 11. 2013
Svah Interski sa podarilo zasnežiť a pripraviť na lyžovanie len za niečo viac ako štyri dni.
29. 11. 2013
Kulinárske umenie Tomáša Opletala tiež ocenili štátni predstavitelia Václav Havel, Hillary Clintonová, Vladimir Putin či nórsky kráľovský pár.
29. 11. 2013
Odštartovali ju symbolicky ozdobením a rozsvietením vianočného stromčeka v novostavbe spojovacieho objektu vrcholových staníc kabínových lanoviek na Chopku.
28. 11. 2013
Podľa predkladateľov má návrh pomôcť rozvoju cestovného ruchu.
27. 11. 2013
Pre peších turistov pôjde aj lanovka na Chatu pod Soliskom.
26. 11. 2013
Celý región je na zimnú sezónu pripravený veľmi dobre. Svedčia o tom nové investície do horských dopravných a ubytovacích zariadení
26. 11. 2013
Lyžiarske stredisko Winter Park Martinky sa nachádza priamo nad mestom Martin v nadmorskej výške 1150 - 1456 metrov nad morom.
26. 11. 2013
Prevádzkovatelia stále čakajú na silnejšie ochladenie.
26. 11. 2013
Novinkou je tzv. osemhodinový výberový lístok, vhodný pre všetkých, ktorí sa nechcú viazať kúpou časových lístkov a pri častejších návštevách strediska nelyžujú celý deň.
25. 11. 2013
Či sa bude v Tatrách lyžovať už tento víkend, závisí od počasia, potrebných teplôt, vlhkosti vzduchu, mrazu, od smeru a sily vetra.
25. 11. 2013
Českí turisti tvoria najpočetnejšiu skupinu zahraničných návštevníkov, ktorí dovolenkujú na Slovensku.
25. 11. 2013
Z roka na rok výška vybratej dane z ubytovania v jednotlivých samosprávach na území Tatier rastie, čo je veľmi pozitívne pre výšku dotácie od štátu.
24. 11. 2013
Vianočné sviatky chcú Slováci ešte stále tráviť v kruhu najbližších a väčšinou doma.
24. 11. 2013
V lyžiarskom stredisku Polomka Bučník budú aj tento rok premávať tri lyžiarske vleky.
24. 11. 2013
Lyžiarske stredisko Snowparadise organizuje podľa neho aj množstvo sprievodných akcií ako zimný festival hudby na snehu či súťaž vo varení kysuckej kapustnice na svahu v nadmorskej výške 980 metrov.
24. 11. 2013
Lyžiarske stredisko Bezovec v pohorí Považský Inovec je ľahko dostupné automobilovou a autobusovou dopravou s parkovacími kapacitami priamo v centre strediska a záchytným parkoviskom.
24. 11. 2013
Kvalitu služieb by mala výrazne zlepšiť aj nová 15-miestna kabínková lanovka zo stanice Štart na Skalnaté pleso.
24. 11. 2013
Riaditeľka lyžiarskeho strediska Ski TMG Remata Soňa Tomanová informovala, že tento rok bude stredisko fungovať v starom režime.
23. 11. 2013
Druhú priečku v rebríčku najkrajších európskych miest obsadilo nórske mesto Bergen.
23. 11. 2013
Prevádzkari čakajú už iba na vytrvalejšie mrazy, ktoré im umožnia spustiť technické zasnežovanie svahov v dostatočnom predstihu pred vianočnými sviatkami.
23. 11. 2013
Trocha lepšie je to v lyžiarskom stredisku Renčišov - Búče, avšak ani tu nemôžu vyskakovať.
23. 11. 2013
Symbolické otvorenie zimnej sezóny sa vo Vysokých Tatrách uskutoční o týždeň, pripravené sú aj novinky.
23. 11. 2013
Trať podľa šéfa Združenia turizmu Terchová Jozefa Miča povedie spod vrchu Oravcove v Terchovej – Ústredia k hotelu Bránica v katastri obce Belá.
23. 11. 2013
Prevádzkovateľ strediska SKI Krahule Vladimír Urblík považuje za najväčšiu novinku tohtoročnej sezóny pre návštevníkov drevenú rozhľadňu, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti strediska.
22. 11. 2013
Ceny skipassov sa oproti minulému roku nemenia. Ponuka vlekov a zjazdoviek pre lyžiarov bude štandardná ako vlani.
22. 11. 2013
Najdlhšiu, až desaťkilometrovú trať majú v Liptovskej Kokave. Desať upravených tratí bude v Nízkych a iba o jednu menej v Západných Tatrách, vo Veľkej Fatre štyri.
22. 11. 2013
Dovolenkárov by tak mala na Slovensko lákať najmä lyžovačka, ale aj akvaparky.
22. 11. 2013
Bežecké trate budú v lokalitách Starý Smokovec a okolie, Tatranská Lomnica a okolie, Štrbské Pleso a Veľká Lomnica.
22. 11. 2013
Katedra predstavuje v stredoeurópskom priestore pracovisko s najdlhšou tradíciou vzdelávania v cestovnom ruchu.
8. 11. 2013
Pre Slovákov je však momentálne skôr bežnejší štart predaja letných dovoleniek začiatkom decembra.
7. 11. 2013
Manažérka projektu Andrea Urbanová pripomenula, že ubytovacie zariadenia v týchto dňoch navštevujú anonymní hodnotiaci komisári.
5. 11. 2013
Slovensko na veľtrhu World Travel Market v Londýne prezentuje svojou expozíciou aj Slovenská agentúra pre cestovný ruch.
4. 11. 2013
Hotelová akadémia je členom Európskej asociácie škôl hotelierstva a turizmu a úzko spolupracuje s Nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve so sídlom v Ženeve.
4. 11. 2013
Na začiatku spustenia projektu mal kraj najmenej legalizovaných cykloturistických trás zo všetkých krajov na Slovensku.
2. 11. 2013
V roku 2013 počas sezóny každú nedeľu i cez týždeň pripravovali organizátori pre návštevníkov kultúrne programy zamerané na zvyky a tradície predkov.
30. 10. 2013
Certifikované ubytovacie zariadenie spozná návštevník podľa symbolu zeleného kvietku spolu so slovným označením Certifikované ubytovanie na vidieku.
30. 10. 2013
Cieľom je, aby smerovali iba na konkrétne projekty, ktoré budú lákať do regiónov viac turistov.
25. 10. 2013
Konferenciu o riešení nezamestnanosti v okresoch s dlhodobo najvyššou mierou evidovanej nezamestnanosti - Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava - usporiadali dnes v Tornali.
25. 10. 2013
Cieľom návštevy štátneho tajomníka je preto predovšetkým propagácia Slovenska v očiach najvýznamnejších čínskych touroperátorov.
24. 10. 2013
Právnu normu pripravil rezort dopravy pod vedením Jána Počiatka (Smer-SD) a aktuálne sa dostala v parlamente do druhého čítania.
23. 10. 2013
Úplne bezplatná bude novinka v podobe kyvadlovej autobusovej dopravy do Jasnej.
20. 10. 2013
Šéfkuchár Gabriel Kocák má pod palcom kuchyňu v jednom zo špičkových tatranských hotelov.
19. 10. 2013
Už 21. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže v miešaní nápojov EUROCUP sa uskutoční v utorok a v stredu (22. a 23. 10.) v priestoroch Športovej haly Hotelovej akadémie v Prešove.
19. 10. 2013
Do Bratislavy zavítalo podľa štatistík mesta za prvú polovicu tohto roka takmer 437.900 domácich a zahraničných turistov, čo je asi o 19 percent viac ako vlani.
19. 10. 2013
Účastníci neobišli ani jednu z azda najdiskutovanejších tém, ktorou je kvalita surovín a podpora využívania regionálnych produktov.
17. 10. 2013
Slovensko a Ruská federácia v nasledujúcich rokoch rozšíria vzájomnú spoluprácu v oblasti cestovného ruchu.
16. 10. 2013
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo dnes na webovom portáli www.strategiakultury.sk prvý návrh novej Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020
14. 10. 2013
Vylepšiť služby pred zimou sa snažia aj v popradskom akvaparku, kde by mali pribudnúť bazén so slanou vodou, nová loď so šmýkačkou, vodné delá a detská vírivka.
14. 10. 2013
Dlhodobý projekt Liptovská hviezda spočívajúci v hodnotení kvality poskytovaných služieb a udeľovaní hviezdičiek najlepším má za sebou premiéru.
12. 10. 2013
Minister dopravy Ján Počiatek po rokovaní vlády avizoval, že ak sa nepodarí nájsť prostriedky na financovanie regionálnych letísk, niektoré sa budú musieť zavrieť alebo sa utlmí ich činnosť.
11. 10. 2013
Zápis mestu značne pomohol. Začali do neho prúdiť desiatky miliónov korún od štátu a neskôr ďalšie milióny eur z Európskej únie.
11. 10. 2013
Transparentné hodnotenie kvality v spojení s účinnou propagáciou môže podľa manažéra kvality siete tatranských hotelov Martina Zahradníka iba pomôcť.
10. 10. 2013
Viceprezident Zväzu cestovného ruchu SR Stanislav Macko pripomenul, že netreba objavovať Ameriku, iba použiť prispôsobené na naše pomery to, čo je už rozbehnuté vo vyspelých krajinách.
8. 10. 2013
Ministerstvo dopravy plánovalo týmto návrhom zákona na Slovensko prilákať viac vízových turistov zo zahraničia.
8. 10. 2013
Školenie je podľa manažéra projektu Jána Fabiana zamerané na oblasti destinácie cestovného ruchu, marketingu destinácie, pre sprievodcov CR i na návštevnícky servis.
7. 10. 2013
Cieľom kampane je predstaviť Slovensko ako celoročnú destináciu s rôznorodou ponukou možností na prežívanie voľného času.
2. 10. 2013
Realizuje sa tam výstavba novej 15-miestnej lanovky v úseku Štart – Skalnaté pleso a tiež terénne úpravy pre nové zjazdovky.
29. 9. 2013
Viac ako dotáciu 35 eur na pobyty pre vízových turistov by Zväz cestovného ruchu bral plošné opatrenia pre rozvoj domáceho cestovného ruchu.
28. 9. 2013
Portál Zľavomat napríklad predal celkom 24.245 poukazov na pobyt a za jún, júl a august zaznamenal 40-% medziročný nárast obratu v oblasti cestovania.
27. 9. 2013
Podľa primátora mesta Petra Gogolu Banská Bystrica má z hľadiska rozvoja cestovného ruchu veľmi veľký potenciál.
27. 9. 2013
Európska komisia uviedla, že momentálne sú v odvetví cestovného ruchu v celej Európe k dispozícii desaťtisíce pracovných miest, čo je dobrá správa pre obyvateľom Európy, ktorí v súčasnosti nemajú prácu.
26. 9. 2013
Nadchádzajúce Ružinovské hodové slávnosti majú už tradične bohatý program.
26. 9. 2013
Maďari, Česi, či Rakúšania u nás denne minú cez 50 eur na osobu, Nemci, Japonci a Taliani približne 120 eur na deň.
26. 9. 2013
Cieľom Tatrancov je vystaviť čo najviac kariet, ale najmä udržať si hosťa v destinácii čo najdlhšie.
26. 9. 2013
V článku pod titulkom Slovensku sa dostáva svojich 15 minút slávy prezentuje autorka zaujímavú architektúru Košíc, druhého najväčšieho slovenského mesta, ktoré je v tomto roku Európskym hlavným mestom kultúry.
25. 9. 2013
Hlavným zmyslom Svetového dňa cestovného ruchu je poukázať na význam turizmu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a zlepšovanie kvality života.
24. 9. 2013
Chata má úplne nový vzhľad, kamenné múry nahradil titánovo-zinkový plášť, v konštrukcii strechy je neprehliadnuteľný protilavínový štít.
23. 9. 2013
S výstavbou projektu by sa malo začať v roku 2014, pričom ukončený má byť v roku 2017.
23. 9. 2013
Podporu vyše 23.000 euro získali zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu samosprávy a neziskové organizácie pre realizáciu nových projektových zámerov na území Národného parku Poloniny.
22. 9. 2013
Cyklomagistrálu dlhú vyše 22 kilometrov, postavenú v samostatnom telese po trase bývalej úzkokoľajnej lesnej železnice z Kysúc na Oravu, si chce premiér v budúcnosti opäť vyskúšať.
20. 9. 2013
Viacerými kultúrnymi podujatiami si nitriansky magistrát pripomenie Svetový deň cestovného ruchu.
19. 9. 2013
oznam najlepších hotelov, penziónov, chát, chalúp či apartmánov s príslušným počtom hviezdičiek bude zverejnený už koncom novembra.
19. 9. 2013
Mesto kvôli novej cyklotrase oslovilo aj mestskú políciu, aby monitorovala nový dopravný režim na vozovke.
19. 9. 2013
Aj štatistiky ukazujú, že počet návštevníkov Slovenska stúpol v porovnaní s minulým rokom.
18. 9. 2013
Štatistiky potvrdzujú, že sa postupne predlžuje strávený čas v Tatrách a klienti tiež oceňujú zvyšujúcu sa kvalitu poskytovaných služieb.
17. 9. 2013
Medziročný nárast výnosov predstavuje 29 %. O takmer 13 % vzrástol celkový počet viac ako 1,24 milióna návštevníkov horských stredísk TMR
17. 9. 2013
Projekt TransDanube sa spolufinancuje z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a realizuje sa v rámci programu Juhovýchodná Európa.
15. 9. 2013
V Žilinskom kraji sa ubytovala viac ako štvrtina turistov v rámci celého Slovenska.
14. 9. 2013
Podľa ministerstva je dôvodom takejto úpravy potreba zosúladiť zákon o podpore cestovného ruchu so zákonom o výkone prác vo verejnom záujme.
11. 9. 2013
Cieľom kampane je predstaviť Slovensko ako celoročnú turistickú destináciu širokej verejnosti v 54 krajinách.
11. 9. 2013
Netradičná propagačná cesta by mala priniesť výhody všetkým krajinám, ktorými bude malopoľský karavan prechádzať.
6. 9. 2013
Tatry sa z typicky zimného strediska na celoročné menia podľa generálneho riaditeľa Tatry mountain resorts Bohuša Hlavatého vďaka pokračujúcim rozsiahlym investíciám Jasná.
6. 9. 2013
Veľkým liptovským lákadlom boli podujatia pripomínajúce 300. výročie popravy zbojníka Juraja Jánošíka.
4. 9. 2013
Na podujatí s názvom Cestovný ruch v regionálnom rozvoji prijali pozvanie odborníci zo Slovenska i zahraničia.
2. 9. 2013
Prvý polrok roka 2013 bol pre skupinu Best Hotel Properties, a.s., najúspešnejší z pohľadu výkonnosti portfólia slovenských hotelov.
28. 8. 2013
Vychutnať si letný oddych a nestresovať sa internetovým spravodajstvom či emailami chce až 41 percent Slovákov dovolenkujúcich v zahraničí.
26. 8. 2013
Slováci budú môcť od 1. septembra zaregistrovať svoje nákupné bločky do Národnej bločkovej lotérie. Občania v nej budú môcť vyhrať peňažné aj vecné ceny.
23. 8. 2013
Podľa údajov Štatistického úradu SR zavítalo do Liptova v prvom polroku 2013 o takmer štvrtinu viac turistov ako v rovnakom období minulého roku.
22. 8. 2013
Záhada, prečo je voda Štrbského plesa v tomto roku zelená, má svoje vysvetlenie. Z rozboru vyplýva, že voda vykazuje výrazný nárast amoniakálneho dusíka.
22. 8. 2013
Obec Liptovská Teplička sa pýši svojimi pivničkami, ktoré sú európskym unikátom. Vybudované boli pravdepodobne spolu so samotnou dedinou.
21. 8. 2013
Počet zahraničných turistov v Japonsku dosiahol v júli nový historický rekord, k čomu prispelo najmä zmiernenie vízových podmienok pre krajiny juhovýchodnej Ázie.
18. 8. 2013
Cestovná kancelária o tom informovala na svojej internetovej stránke. Dôvodom krachu je úpadok materskej spoločnosti v zahraničí a tiež zložitá situácia v Egypte.
15. 8. 2013
Záchrana jedinečného kulinárskeho a kultúrneho dedičstva v karpatskom regióne je hlavným cieľom cezhraničného projektu.
15. 8. 2013
Tohtoročnú dovolenku bude tráviť 30 % opýtaných doma, 33 % niekde na Slovensku, 16 % bude dovolenkovať v zahraničí a 21 % respondentov sa nevedelo vyjadriť.
15. 8. 2013
Vyplýva to z výsledkov kontroly Českej obchodnej inšpekcie (ČOI), ktorá zistila, že turistov oklamal každý tretí obchod, reštaurácia či stánok s rýchlym občerstvením.
15. 8. 2013
Dominantu Slovenska si prišlo v júli pozrieť o približne 2300 ľudí menej ako vlani. Návštevnosť podľa Slovenského národného múzea ovplyvňuje rekonštrukcia hradu.
13. 8. 2013
Bude sa žrebovať v dvoch kolách, ľudia môžu získať peňažné výhry aj vecné ceny. Lotéria bude fungovať tak, že si človek na základe údajov z bločku z bude môcť vyplniť tiket.
10. 8. 2013
Podľa analytika zvýšenie minimálnej mzdy ohrozuje pracovné miesta v turizme a poštových službách. Najmenej ohrozené sú miesta v energetike či v telekomunikáciách.
9. 8. 2013
Najnavštevovanejším miestom v TANAPe je už tradične Skalnaté Pleso. Pod Lomnickým štítom bolo viac ako 3360 turistov zväčša z Poľska, Českej republiky a Slovenska.
8. 8. 2013
Tatranci veria, že v auguste návštevnosť ešte porastie, keďže za posledné roky je práve ôsmy mesiac v roku najsilnejším v letnej sezóne.
7. 8. 2013
Počas krízy poklesol predaj zájazdov, čím sa mohli znížiť finančné rezervy menších cestovných kancelárií.
5. 8. 2013
Vzhľadom na zlý stav drevených brvien, ktoré tvoria peší chodník, museli Náučný chodník Pramenisko v tejto lokalite z technických príčin dočasne uzatvoriť.
2. 8. 2013
Turistickým návštevníkom je celoročne k dispozícii zaujímavá prehliadková trasa s odborným výkladom.
31. 7. 2013
Na podporu cestovného ruchu by mala slúžiť aj práve spustená fotografická súťaž, nad ktorou prevzal Bratislavský kraj záštitu.
26. 7. 2013
"Ide o pokles pobytov zaradených do last minute predaja až o 25 %.
26. 7. 2013
Vyše 97 % poistných udalostí v rámci cestovného poistenia tvoria škody hradené z poistenia liečebných nákladov.
25. 7. 2013
Najčastejšími dôvodmi, prečo trávia ľudia svoje voľné dni v Slovenskej republike, je rekreácia a športové aktivity.
22. 7. 2013
Medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie slovenských turistov v tomto roku patrí už tradične Chorvátsko, nasleduje Turecko a Bulharsko.
21. 7. 2013
Podľa Beaty Havranovej z bratislavskej agentúry B.H. Promotion portál vznikol po mnohoročnom pôsobení v rámci propagácie turizmu a na základe prieskumu.
17. 7. 2013
Turisti, ale aj obyvatelia Nitry si v ňom môžu na novom informačnom panely nájsť informácie o pamiatkach, výletoch do okolia, pobytových balíčkoch.
17. 7. 2013
Cieľom trojdňovej návštevy zástupcov spoločnosti je získanie informácií o možnostiach investovania na Slovensku.
16. 7. 2013
Novinkou v kontrole zvyšovania kvality poskytovaných služieb v Tatrách je kódex ubytovacích zariadení, ktorý má pomáhať dodržiavať kvalitu služieb, ako aj zavádzať určité štandardy.
13. 7. 2013
Liptov nepochybne patrí medzi najkrajšie regióny Slovenska. K tejto skutočnosti výrazne prispieva obec Liptovský Ján, v ktorej sa rozhodne nudiť nebudete.
13. 7. 2013
Ulice obce Dobrohošť voňajú dnes už od rána dobrým jedlom a návštevníci prichádzajú.
13. 7. 2013
Chodník s modrou značkou vedie z Tepličky nad Hornádom cez Novoveskú Hutu pod výšinu Medvedia hlava v Slovenskom raji.
10. 7. 2013
Slovensko môže byť podľa jeho slov celosvetovo atraktívne práve vďaka prírodným liečivým zdrojom na svojom území.
10. 7. 2013
Rezort dopravy si od opatrenia sľubuje predĺženie počtu prenocovaní zahraničných turistov na Slovensku.
10. 7. 2013
K zvýšenému záujmu o Košice prispeli aj články v renomovaných svetových časopisoch a bedekroch, ktoré Košice zaradili medzi top destinácie roku 2013.
9. 7. 2013
Ide o spoločný európsky projekt medzi slovenským mestom Modra a burgenlandskými obcami Jois, Purbach a Illmitz.
9. 7. 2013
Zavedenie rekreačných poukážok alebo šekov na podporu domáceho cestovného ruchu plánuje ministerstvo dopravy od roku 2015.
8. 7. 2013
Turistické zariadenia na Slovensku budú môcť od roku 2016 zabojovať o zlaté, strieborné a bronzové certifikáty.
8. 7. 2013
Jednou z najnavštevovanejších chát vo Vysokých Tatrách je Téryho chata, ktorá je zároveň najvyššie položenou a s celoročnou prevádzkou.
3. 7. 2013
Všetky zážitky, mapu Vysokých Tatier aj tipy na ubytovacie zariadenia či podujatia nájdu návštevníci slovenských veľhôr v bezplatných propagačných materiáloch.
3. 7. 2013
Počas pobytu v bezpečnostne rizikových krajinách sa pre istotu úplne vyhnite fotografovaniu objektov, o ktorých nemáte istotu, že ich fotografovať môžete.
1. 7. 2013
Na rodinnú dovolenku do zahraničia možno vycestovať iba s platným cestovným pasom dieťaťa.
1. 7. 2013
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov pripravila na letnú sezónu pre rodiny s deťmi projekt pod názvom Cesta za dobrodružstvom.
1. 7. 2013
Pri príležitosti dnešného vstupu Chorvátska do Európskej únie bratislavské vydavateľstvo Perfekt prichádza s pomôckou nielen pre turistov.
1. 7. 2013
Štvorsedačková lanovka v údolí Hornohodrušského jazera, bude prvý raz vo svojej histórií v prevádzke aj v lete.
30. 6. 2013
Cestovné kancelárie sa tak najčastejšie stretávajú pri predaji dovoleniek s dopytom ľudí po zľavách či predajom na poslednú chvíľu.
30. 6. 2013
Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka navštívilo Trenčiansky hrad menej návštevníkov ako v rovnakom období vlani.
30. 6. 2013
Ponuka pre turistov v aktuálnej letnej sezóne bude v Banskej Štiavnici bohatá a pestrá.
30. 6. 2013
Obec chce v budúcnosti urobiť z veže, ktorá je dominantou širokého okolia, vyhliadku pre turistov, potrebné však bude jej statické zabezpečenie.
30. 6. 2013
Dvadsaťkilometrová cyklotrasa z Novej Bystrice do Krásna nad Kysucou je podľa starostu Starej Bystrice Jána Podmanického výborným doplnkom pre aktívny turizmus.
29. 6. 2013
Výhodou Slovenska sú jeho kompaktné rozmery, takže za jednotlivými turistickými lákadlami netreba dlho cestovať.
29. 6. 2013
Allianz - SP začala odškodňovať nároky klientov skrachovanej CK Tip Tour v celkovej sume 280.000 eur.
29. 6. 2013
Jubilejný 60. celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov a 44. stretnutie turistických oddielov mládeže sa uskutočnia od 30. júna do 7. júla v Bratislave.
29. 6. 2013
Vranovské letné kúpalisko otvorilo v tomto roku svoje brány pre verejnosť v piatok 28. júna.
28. 6. 2013
Hotelierom a prevádzkovateľom dovolenkových stredísk priniesol optimizmus najmä 1. štvrťrok tohto roku.
28. 6. 2013
Honba za pokladmi Prešovského kraja je názov ďalšieho zo série projektov, ktoré pripravil vyšší územný celok v rámci podpory cestovného ruchu.
28. 6. 2013
Dnešný deň je oficiálnym začiatkom leta v Thermalparku Dunajská Streda.
28. 6. 2013
Smolenický zámok, týčiaci sa v Malých Karpatoch nad obcou Smolenice pri Trnave, slávil pred niekoľkými dňami výročie.
28. 6. 2013
Hneď dvoma atrakciami sa môže pochváliť Kolárovo v okrese Komárno a jednou z nich je na Slovensku posledný plávajúci vodný mlyn.
27. 6. 2013
Modernizácia lyžiarskych stredísk vo Vysokých Tatrách pokračuje aj v roku 2013.
27. 6. 2013
Pokračovaním plánovaných úloh a aktivít v rámci projektu "Trnavský kraj - región pre všetkých" bol v poradí už tretí odborný workshop, ktorý sa konal v stredu v Galante.
27. 6. 2013
Projekt plánovaného akvaparku s pracovným názvom "Bystrické more" bol predstavený v utorok (25. 6.) v Banskej Bystrici zástupcom miestnych podnikateľov.
27. 6. 2013
Problém so zastavením prevádzky letného kúpaliska v areáli Ekoiuventy na Búdkovej ceste v Bratislave sa dnes vyhrotil zvolaním tlačovej konferencie nespokojnými občanmi.
26. 6. 2013
Chorvátsko sa síce od 1. júla stane 28. členom Európskej únie, do schengenského priestoru však nevstupuje, a preto sa na hranici musia dovolenkári aj naďalej pripraviť na kontrolu cestovných dokladov.
26. 6. 2013
Turistickí návštevníci liptovského regiónu budú môcť cez letnú sezónu využiť pri zdolávaní rozsiahlej siete cyklotrás novú službu.
26. 6. 2013
Priame letecké spojenie Košíc s Londýnom sa stalo skutočnosťou. Prvý Airbus 320 spoločnosti Wizz Air odštartuje z košického letiska 17. septembra 2013.
25. 6. 2013
Ak chcú slovenské kúpele prilákať zahraničných turistov, potrebujú sa prezentovať nielen svojím liečivým potenciálom, ale aj kvalitnými službami.
25. 6. 2013
Aspoň päťdňovú letnú dovolenku tento rok plánuje šesť z 10 Slovákov a väčšina z nich má v pláne do nej investovať maximálne do 400 eur na osobu.
24. 6. 2013
Originálny pohľad na Liptovský Hrádok a okolie z vrcholu skalného brala by mala poskytnúť do priestoru vysunutá adrenalínová lavička zo špeciálneho skla.
23. 6. 2013
Počas aktuálnej kúpacej sezóny dostalo povolenie na prevádzku zatiaľ desať prírodných kúpalísk.
22. 6. 2013
V areáli bratislavského prírodného kúpaliska Kuchajda dnes otvoria kultúrne leto.
21. 6. 2013
Strediská na brehoch Zemplínskej šíravy sú na otvorenie tohtoročnej letnej turistickej sezóny pripravené.
21. 6. 2013
Spolupráca medzi Správou Chránenej krajinnej oblasti Poľana a Lesmi SR - Odštepným závodom Kriváň, vyústila do rekonštrukcie náučného chodníka.
21. 6. 2013
V Slovenskom raji ponúkajú na toto leto špeciálny program pre deti, zážitkové výlety aj jazdu rikšou.
21. 6. 2013
Vytvorenie komplexného nástroja propagujúceho turistické lákadla Dolného Zemplína bolo hlavným cieľom viac ako dva roky trvajúceho projektu.
20. 6. 2013
Pri dovoze tovaru z dovolenkových destinácií mimo Európskej únie nie je vždy nutné platiť dane a clo.
20. 6. 2013
Ak pocestujete vlakom Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. na medzinárodný folklórny festival Myjava 2013, získate zľavu na vstupnom až do 5 EUR.
20. 6. 2013
Námestie sv. Egídia v Poprade bude oddnes centrom taliansko-slovenských dní Viva Italia.
20. 6. 2013
Balkánska krajina, pre ktorú je turizmus kľúčovým odvetvím hospodárstva, dúfa, že členstvo v bloku jej pomôže prilákať nových návštevníkov a zvýšiť príjmy z cestovného ruchu.
18. 6. 2013
Rozsiahla viac ako 700-kilometrová sieť vyznačených cyklotrás v liptovskom regióne má ďalší veľmi atraktívny prírastok.
18. 6. 2013
Najvyššie položená vysokohorská chata v Tatrách dostala po troch rokoch nový šat a počas letnej turistickej sezóny bude opäť naplno k dispozícii turistom.
17. 6. 2013
Trojdňové otvorenie letnej turistickej sezóny vo Vysokých Tatrách si prišlo pozrieť asi 7000 ľudí.
17. 6. 2013
Prešovský samosprávny kraj pripravil na toto leto novinku na podporu cestovného ruchu.
17. 6. 2013
Hhlavným cieľom projektu Opustená (re)kreácia je upozorniť verejnosť na kritický stav nášho kultúrneho dedičstva.
16. 6. 2013
Na Slnečných jazerách v Senci oficiálne otvorili v sobotu (15. 6.) letnú sezónu. Na podujatie Senecké leto sa prišlo zabaviť zhruba 20.000 ľudí. 
16. 6. 2013
Muránske hradné hry vylákali tento víkend do prírody stovky ľudí. Organizátori pre nich v zrúcaninách hradu pripravili viaceré vystúpenia a environmentálne hry.
16. 6. 2013
Vodnú nádrž Sĺňava v Piešťanoch na Váhu postavili pre 54 rokmi.
15. 6. 2013
Otvorenie letnej turistickej sezóny vo Vysokých Tatrách sprevádzajú v týchto dňoch viaceré podujatia pre verejnosť.
15. 6. 2013
Vodná nádrž Domaša na východe Slovenska slúži pre potreby priemyslu, rekreácie, chovu rýb a rybolovu už vyše štyri desaťročia.
14. 6. 2013
Tohtoročná letná turistická sezóna na Zemplínskej šírave odštartuje symbolickým odomykaním vody v nedeľu 23. júna, a to konkrétne v rekreačnom stredisku Klokočov.
14. 6. 2013
Letnú turistickú sezónu tam otvorili v sobotu 8. júna.
14. 6. 2013
Liečebné pobyty na Slovensku by mohli byť aj súčasťou sociálneho programu kazašských zamestnávateľov pre ich zamestnancov.
7. 6. 2013
Návštevu Košíc a východného Slovenska dnes začínajú zástupcovia deviatich najčítanejších izraelských médií.
3. 6. 2013
Slovenský vodohospodársky podnik sprístupní pre verejnosť od 1. júla tohto roka korunu hrádze vodnej nádrže Domaša.
2. 6. 2013
Máloktorá obec na Slovensku sa môže pochváliť takým počtom vydaných publikácií o obci ako práve Starý Tekov.
2. 6. 2013
Kopaničiari chcú mať svoje produkty a služby označené regionálnou značkou kopaničiarskeho regiónu.
1. 6. 2013
Dnešné otvorenie letnej turistickej sezóny v Malej Fatre v Terchovej a vo Vrátnej ponúka široké spektrum možností pre všetkých návštevníkov.
31. 5. 2013
Do programu sobotňajšieho (1. júna) Dňa detí sa tradične zapája Košická detská historická železnica.
31. 5. 2013
Mesto Trebišov začína s ďalšou obnovou zvyškov gotického hradu Parič v mestskom parku.
26. 5. 2013
Defilé koľajových vozidiel Historickej lesnej úvraťovej železnice, dnes pri príležitosti Dňa železnice predstavilo všetky vozidlá z miestneho depa.
24. 5. 2013
Nitrianski dobrovoľníci sa opäť postarali o nasledovaniahodný príklad.
24. 5. 2013
Slovenská republika už druhý rok po sebe zaznamenáva medziročný rast návštevnosti.
22. 5. 2013
Do Vysokých a Nízkych Tatier vo fiškálnom roku 2012/2013 príde ďalších 45 miliónov eur na rozvoj cestovného ruchu.
19. 5. 2013
Symbolom podnikania v oblasti vidieckeho turizmu na severnom Spiši je Salaš u Franka v Starej Ľubovni, ktorý pozná asi každý, kto tadiaľ prechádza.
19. 5. 2013
Nitriansky expres od dnešného dňa opäť premáva ulicami mesta pod Zoborom.
19. 5. 2013
Trenčiansky hrad, Katov dom a Karner sv. Michala v Trenčíne navštívilo počas sobotňajšej (18. 5.) Noci múzeí a galérií spolu 3667 návštevníkov.
19. 5. 2013
Kopaničiarsky región je typický víkendovým turizmom, ktorý zabezpečujú najmä chalupári prichádzajúci na kopanice počas voľných dní.
18. 5. 2013
SR má výrazný kultúrny, historický a prírodný potenciál rozvoja cestovného ruchu, a to vrátane vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.
18. 5. 2013
Zrúcaniny stredovekých hradov vo Veľkom Šariši a v Kapušanoch lákajú stále viac turistov.
18. 5. 2013
Turista môže na Slovensku získať dojem, že krajina robí všetko preto, aby ho odradila od jej návštevy.
18. 5. 2013
Vidiecky turizmus si začína postupne nachádzať svojich priaznivcov aj na území Zemplína.
18. 5. 2013
Primárnym cieľom občianskeho združenia LOCUS a Oblastnej organizácie cestovného ruchu región horná Nitra-Bojnice je podpora a rozvoj vidieckeho turizmu na hornej Nitre.
18. 5. 2013
Letnú turistickú sezónu otvorili dnes v rekreačnom areáli Predná Hora, ktorá je časťou obce Muránska Huta v okrese Revúca.
18. 5. 2013
Festival vína a gastronómie dnes otvoril letnú turistickú sezónu v Nitrianskom kraji.
18. 5. 2013
Turista, ktorý chce spoznať obec Malachov v okrese Banská Bystrica a jej okolie, si môže vybrať zatiaľ z troch tematicky odlišných náučno-rekreačných trás.
1. 1. 1970
1. 1. 1970
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk