X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Remeslá a osobné služby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Detektív špecialista rieši zložité prípady hľadania osôb alebo majetku, monitoruje činnosti osoby, získava, dokumentuje a spracúva dôkazné prostriedky a údaje o osobnom stave fyzickej osoby, získava...
Karta zamestnania
Prekladateľ cudzích jazykov zabezpečuje preklad textu zo zdrojového jazyka do textu v cieľovom jazyku v elektronickej alebo papierovej forme, ktorá významovo, štylisticky a z hľadiska formátovania zodpovedá originálu.
Karta zamestnania
Prekladateľ do Braillovho písma prepisuje texty do Braillovho písma.
Karta zamestnania
Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti komplexne vypracúva bezpečnostné projekty ochrany hmotného alebo nehmotného majetku fyzických osôb, právnických osôb, obcí a štátu pred...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva plánuje, riadi, koordinuje, kontroluje a hodnotí činnosť prekladateľov a tlmočníkov, formuluje a prehodnocuje pravidlá a pokyny súvisiace s výkonom profesie.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti strážnych a detektívnych služieb a vlastnej ochrany riadi, koordinuje a usmerňuje výkon v oblasti strážnych a detektívnych služieb a vlastnej ochrany v rámci spoločnosti (bezpečnostnej...
Karta zamestnania
Tlmočník cudzích jazykov tlmočí, vykonáva odbornú činnosť spočívajúcu vo verbálnom prevedení informácie zo zdrojového jazyka do cieľového jazyka. Na základe použitej techniky tlmočenia sa...
Karta zamestnania
Vedúci detektív zabezpečuje detektívnu službu hľadania osôb alebo majetku, monitorovania činnosti osôb, získavanie, dokumentovanie a spracúvanie dôkazných prostriedkov, údajov o osobnom stave fyzickej osoby,...
Karta zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Umelecký maliar tvorí výtvarné diela pomocou maliarskych technologických postupov, výtvarných prostriedkov a kompozičných princípov. Vyjadruje a transformuje výtvarné myšlienky, estetické názory a...
Karta zamestnania

Vyššie odborné vzdelanie

Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne riadi pracovníkov v prevádzkach práčovne, žehliarne alebo chemickej čistiarne tak, aby objednané služby boli realizované v termíne dohodnutých dodacích...
Karta zamestnania

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Detektív poskytuje detektívne služby zamerané na hľadanie osôb alebo majetku, monitorovanie činnosti osôb, získavanie dôkazných prostriedkov, získavanie údajov o osobnom stave fyzických osôb a získavanie...
Karta zamestnania
Koncipient (detektív) poskytuje detektívne služby zamerané na vykonávanie základných preverovacích úkonov u menej náročných prípadov, podieľanie sa na hľadaní osôb alebo majetku, monitorovanie činnosti...
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Cinár zhotovuje alebo reštauruje cinárske úžitkové a ozdobné výrobky.
Karta zamestnania
Fotoreportér realizuje autorskú činnosť pri tvorbe fotoreportáží a ilustračných fotografií k textovým a audiovizuálnym novinárskym prejavom v masovom médiu – v tlači, tlačovej agentúre, televízii a v...
Karta zamestnania
Interiérový dizajnér navrhuje dizajn interiérových priestorov. Vytvára nový dizajn alebo mení existujúci dizajn podľa vlastných predstáv a želania zákazníka. 
Karta zamestnania
Kozmetik vykonáva odbornú, profesionálnu starostlivosť o kožu tváre, krku, dekoltu, prípadne rúk.
Karta zamestnania
Masér (okrem maséra v zdravotníctve) pracuje s ľudským telom pomocou svojich rúk, masážnych prostriedkov a pomôcok za účelom udržania dobrého zdravotného stavu, telesnej a psychickej kondície klienta. 
Karta zamestnania
Mechanik optických prístrojov a očnej optiky montuje a opravuje optické prístroje a stroje a ručne vyrába a opracováva optické diely okuliarových obrúb.
Karta zamestnania
Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení zabezpečuje plynulý chod výroby, výrobných liniek alebo výrobných zariadení, zabezpečuje pravidelnú údržbu, opravy a nastavovanie elektrických a iných...
Karta zamestnania
Mozaikár realizuje samostatne alebo pod vedením autora výtvarného diela podľa dodanej predlohy, dohodnutého technologického postupu a z určených materiálov mozaikové diela.
Karta zamestnania
Pasiar (valcovač) drahých kovov zhotovuje umelecké predmety úžitkového a dekoratívneho charakteru a predmety liturgickej povahy z kovov podľa výtvarných návrhov alebo historických vzorov vrátane ich montáže a...
Karta zamestnania
Pracovník obsluhujúci solárium zabezpečuje plynulý chod solárneho štúdia, obsluhuje horizontálne, vertikálne solárium, kolagénové solárium, vibračnú podložku, kavitačné prístroje a...
Karta zamestnania
Pracovník v záložni, veriteľ zabezpečuje požičiavanie peňazí klientom za predmety uložené do zástavy alebo za majetok a iné cennosti.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo riadi činnosť zamestnancov v osobných skrášľovacích službách a tým zabezpečuje efektívne...
Karta zamestnania
Správca domácnosti, gazdiná zabezpečuje plynulý chod domácnosti. Vykonáva činnosti v rozsahu požiadaviek klienta. Spravidla sa stará o chod a funkčnosť domácnosti, jej čistotu, zásobovanie a optimálne hospodárenie.
Karta zamestnania
Technik požiarnej ochrany realizuje plnenie vybraných povinností v oblasti ochrany pred požiarmi v súlade s platnými právnymi predpismi. Činnosti súvisiace s výkonom preventívnych protipožiarnych prehliadok, pripravuje a realizuje...
Karta zamestnania
Tetovač permanentného make-upu aplikuje trvalé nalíčenie implantovaním farebných mikropigmentov do kože, tetovacími prístrojmi s ihlami alebo alternatívnymi metódami, s dôkladným rešpektovaním hygieny,...
Karta zamestnania
Tetovač tela vytvára kresbu, pri ktorej pomocou tetovacej ihly vpravuje do kože farebné mikropigmenty, čím skrášľuje telo človeka obrázkami. Tetuje rôzne ornamenty, kvety, zvieratá, abstraktné obrázky, podobizne a pod.
Karta zamestnania
Umelecký kováč je tvorivý pracovník s umeleckými predpokladmi na zhotovovanie umeleckých predmetov na báze železných a farebných kovov prevažne ručným kovaním.
Karta zamestnania
Umelecký kovolejár a kovotepec je remeselník, ktorý pracuje s roztaveným kovovým materiálom a vytvára úžitkové, liturgické a dekoračné predmety. Ako východiskový kovový...
Karta zamestnania
Umelecký rytec a leptár skla ryje do skla, zhotovuje lepty na skle a leptané sklenené plastiky v kombinácii s ďalšími materiálmi podľa návrhov výtvarníkov alebo podľa vlastných návrhov.
Karta zamestnania
Umelecký sklár je schopný samostatne vytvárať podľa zadaného výtvarného návrhu umelecké sklárske výrobky ako úžitkové a dekoratívne predmety.
Karta zamestnania
Umelecký sklenár a vitrážista zhotovuje umelecké sklenené výplne a spája ich do olovených profilov.
Karta zamestnania
Umelecký zámočník ručne zhotovovuje a opravuje umelecké predmety z kovov, ako sú napr. brány, zábradlia, mreže, kovaný nábytok a pod.
Karta zamestnania
Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba) riadi, organizuje a kontroluje výkon jednotlivých zmien fyzickej ochrany a vykonáva zložité činnosti so samostatným rozhodovaním. Vypracúva plány ochrany objektu, stanovuje...
Karta zamestnania
Vedúci zmeny fyzickej ochrany (strážna služba) riadi a kontroluje výkon služby zmeny strážnych zaisťujúcich fyzickú ochranu osôb a majetku. Rozhoduje o nasadení zásahovej skupiny a určuje taktiku výkonu zmeny fyzickej...
Karta zamestnania
Výrobca a opravár hudobných nástrojov zabezpečuje výrobu, servis, bežnú údržbu a opravy hudobných nástrojov. Vyhotovuje hudobné nástroje a ich jednotlivé časti z materiálov ako napríklad drevo,...
Karta zamestnania
Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov navrhuje, vzorkuje a vyrába sklenú bižutériu v kombinácii s kožou, kovom, drevom a umelými hmotami.
Karta zamestnania
Výrobca, opravár strelných zbraní vyrába, montuje a opravuje športové, historické, poľovnícke zbrane pomocou trieskového opracovávania kovov, ručne alebo strojovo. Opracováva povrchy a funkčné časti...
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Aranžér, dekoratér zabezpečuje reklamné a aranžérske činnosti zamerané na prezentáciu tovaru a služieb.
Karta zamestnania
Čipkár vyrába čipky technikou pletenia, paličkovania, tkania, háčkovania, sieťovania, viazania alebo krosienkovania.
Karta zamestnania
Detašér (ručné odstraňovanie škvŕn) ručne odstraňuje škvrny na textíliách alebo odevných výrobkoch pred praním/chemickým čistením (preddetaš), alebo po praní/chemickom čistení...
Karta zamestnania
Hodinár - výrobca, opravár vyrába, opravuje, nastavuje, reštauruje hodiny a iné časomerné prístroje a ich súčiastky.
Karta zamestnania
Kaderník sa stará o vlasy a vlasovú pokožku. Rozčesáva, kefuje vlasy, umýva vlasy, masíruje pokožku hlavy. Vytvára a upravuje účesy, ošetruje vlasy a vlasovú pokožku.
Karta zamestnania
Kachliar navrhuje a realizuje stavby a rekonštrukcie, montuje, demoluje, demontuje a opravuje kachľové pece, sporáky na pevné palivo, krby, udiarne, pece, grily, vrátane zariadení pre odvod spalín a ostatné individuálne...
Karta zamestnania
Kamenár opracováva kameň ručnými a strojovými technológiami. Osadzuje, čistí, konzervuje a udržiava výrobky z kameňa. Pozná vlastnosti a použitie stavebných materiálov používaných v kameňospracujúcom...
Karta zamestnania
Kominár čistí, kontroluje komíny a spotrebiče palív, komínové ťahy kotlov na pevné, kvapalné a plynné palivo a čistí technologické spotrebiče (pekárenské, cukrárenské a iné...
Karta zamestnania
Ladič hudobných nástrojov skúša, pripravuje, nastavuje a ladí hudobné nástroje pomocou ladičky. Zabezpečuje výmenu alebo opravu opotrebovaných častí hudobných nástrojov (napr. struny, klávesové...
Karta zamestnania
Manikér poskytuje profesionálnu starostlivosť o ruky a nechty prostredníctvom mokrej, suchej, japonskej, SPA, HOT, detskej a pánskej manikúry. Zmäkčuje kožu, skracuje nechty, brúsi, upravuje ich do rôznych tvarov, lakuje, odlakováva a...
Karta zamestnania
Nechtový dizajnér predlžuje a modeluje prírodné nechty umelými nastaveniami, gélmi a akrylmi s použitím papierových šablón a akrylových práškov. Zdobí nechty, robí semi - permanentnú...
Karta zamestnania
Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni obsluhuje pracie stroje, čistiace stroje, žehliče, čerpacie stanice na dávkovanie pracích, čistiacich, prípadne dočisťovacích prostriedkov. Obsluhuje baliace alebo značkovacie stroje.
Karta zamestnania
Opravár bicyklov a podobných prostriedkov vykonáva komplexné opravy bicyklov a podobných prostriedkov, diagnostikuje závady, odstraňuje ich a vymieňa komponenty.
Karta zamestnania
Organizátor pohrebov (obradník, aranžér) organizuje, aranžuje a riadi pohreb v súlade s požiadavkami zosnulého a jeho rodiny. Zabezpečuje dôstojnú rozlúčku a zorganizovanie všetkých činností s ňou súvisiacich.
Karta zamestnania
Pedikér vykonáva profesionálnu starostlivosť o chodidlá a nechty na nohách prostredníctvom mokrej alebo suchej pedikúry.
Karta zamestnania
Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov (člen zásahovej skupiny) vykonáva zásah proti narušiteľovi, ak je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou s použitím...
Karta zamestnania
Pracovník kúpeľov, wellnes podľa pokynov lekára poskytuje služby na udržiavanie a zvýšenie fyzickej kondície zákazníkov.
Karta zamestnania
Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie prezentuje služby prevádzky, informuje zákazníka o možnostiach naplnenia jeho očakávaní, popisuje stav zákazky v čase preberania od zákazníka a...
Karta zamestnania
Predavač a aranžér kvetov zabezpečuje predaj kvetov a poskytuje kupujúcim poradenskú činnosť súvisiacu so starostlivosťou o ne. Ošetruje a vystavuje kvety, viaže a vyrába kytice a iné dekoračné produkty z kvetov a stará sa o...
Karta zamestnania
Ručný tkáč vyrába textilné tkaniny, koberce, tapisérie a guby.
Karta zamestnania
Rytec kovov zhotovuje šablóny, strojovo alebo ručne ryje písmená, číslice, znaky, ornamenty alebo stupnice do kovov a ručne ryje ornamenty do drahých kovov.
Karta zamestnania
Rytec skla ryje a vybrusuje rôzne motívy do skla.
Karta zamestnania
Umelecký keramikár, hrnčiar formuje na hrnčiarskom kruhu alebo na stroji úžitkové a ozdobné predmety zo sušenej a pálenej hliny, hlinené nádoby, keramický materiál a keramické umelecké predmety,...
Karta zamestnania
Umelecký rezbár  vykonáva rezbárske práce rôznymi technikami vyrezávania a zdobenia dreva. 
Karta zamestnania
Umelecký stolár, drevomodelár samostatne vyhotovuje, montuje a opravuje modely z dreva. Pracuje v dielňach zameraných na výrobu štýlového nábytku, náročných obkladov stien a stropov, ktoré vyzdobuje intarziami a...
Karta zamestnania
Vizážista, kolorista poskytuje kvalifikované osobné služby a odborné poradenstvo v oblasti celkového vzhľadu klienta (vizáže a úpravy vlasov). Určuje správnu osobnostnú typológiu klienta podľa určitých znakov,...
Karta zamestnania
Zlatník, klenotník vyrába, opravuje šperky z drahých kovov a zasadzuje kamene do šperkov.
Karta zamestnania

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Košikár vyrába a opravuje košíky a ďalšie výrobky z prútia.
Karta zamestnania
Umelecký drotár vyrába drôtené predmety úžitkového a dekoratívneho charakteru. Pri výrobe uplatňuje drotárske techniky opletania, špirálového pletenia a slučkového výpletu.
Karta zamestnania
Výrobca kraslíc vyrába, farbí, zdobí a dekoruje kraslice.
Karta zamestnania
Výrobca spracúvajúci prírodné pletivá spracúva a vyrába zo šúpolia, slamy a pálky úžitkové a dekoračné predmety ako napr. podložky, nádoby, tašky, sandále,...
Karta zamestnania
Žehliar žehlí s použitím ručných žehličiek, naparovacích žehličiek, naparovacích odevných lisov, naparovacích figurín a priemyselných žehličov určených na žehlenie posteľnej bielizne, pracovného a...
Karta zamestnania

Nižšie stredné vzdelanie

Hrobár má na starosti kopanie hrobov, spúšťanie truhly a následnú úpravu hrobového miesta po pochovaní. Pri kremácii pripravuje truhlu s ľudskými alebo zvieracími pozostatkami na spopolnenie. Otvára a...
Karta zamestnania
Pomocník v domácnosti poskytuje pravidelné služby pre klienta, ktoré sú spojené s udržiavaním čistoty v domácnosti, jej zásobovaním a údržbou.
Karta zamestnania
Ručný práč ručne perie textílie, bielizeň a odevné výrobky z chúlostivých a jemných materiálov. Pranie vykonáva na nízkokapacitných pracích strojoch bez dávkovacích zariadení, na...
Karta zamestnania
Umývač okien výškových budov čistí a umýva okná vo výškach. Pri práci využíva schopnosti a skúsenosti na výkon rizikového povolania. V súlade s podmienkami údržby budov...
Karta zamestnania
Vodič taxislužby prepravuje cestujúcich vozidlami taxislužby do cieľového miesta.
Karta zamestnania
Remeslá

Výroba predmetov dennej potreby sprevádzala ľudstvo od najdávnejších čias. Odevy a ich doplnky, keramika, nástroje dennej potreby, hrnce, drevené šindle, nábytok, tlačoviny, siete, súdky či zbrane, sú len niekoľkými príkladmi remeselných výrobkov. Na mnohých z týchto predmetov sa odjakživa nachádzali rozmanité prvky, ktorých poslaním bolo skrášliť prostredie a vyjadriť autorove myšlienky (napr. výšivky na obrusoch, čipky na krojoch, maľby na hrncoch a keramike, ozdobné kovania na zbraniach, rezby na nábytku, ozdobné gombíky na odevoch a pod.). Mnohí remeselníci sa priamo zameriavali na výrobu predmetov, ktoré mali čisto estetickú funkciu (napr. čipkári, paličkári, zlatníci a umeleckí rezbári). Neoddeliteľnou súčasťou remeselnej výroby boli aj rozličné stroje, zariadenia a nástroje, pomocou ktorých remeselníci vyrábali svoje produkty.

Dnešná doba je poznačená modernými technológiami a viacerým tradičným remeslám hrozí zánik. Aj napriek tejto skutočnosti má však remeselná výroba naďalej svoje opodstatnenie. Hoci väčšinu remeselných výrobkov možno dnes z funkčného hľadiska nahradiť produktmi priemyselnej výroby (napr. keramika, nábytok, odevy a ich doplnky), mnohí ľudia vyhľadávajú práve originalitu a estetickú hodnotu umeleckoremeselných výrobkov. Záujem o remeselnú výrobu možno chápať ako doklad nášho vzťahu k vlastnej histórii a kultúrnej minulosti. Potenciál tradičných remesiel využíva aj súčasné úžitkové umenie a dizajn. Často totiž dochádza k inovácii tradičného ľudového sortimentu v duchu moderného životného štýlu. Znamená to, že klasické hodnoty, tradičné postupy a pôvodné myšlienky ľudového umenia sú konfrontované s vitálnosťou a nekonvenčnosťou súčasnej doby. Tieto tendencie zasahujú do oblastí ako nábytok, interiérové doplnky, dekoratívno-úžitkové predmety, odevné doplnky či šperky a svedčia o tom, že umelecká a remeselná výroba si aj v dnešnej dobe zachováva svoje opodstatnenie.

Osobné služby

Služby sú činnosti zamerané na uspokojenie ľudských potrieb. Vyznačujú sa špecifickými vlastnosťami ako nehmatateľnosť (klientom sťažuje nákup určitej služby, keďže si ju nemôžu prezrieť), neoddeliteľnosť (nemôžu existovať oddelene od ich poskytovateľov), pominuteľnosť (úžitková hodnota služieb je krátka, väčšina služieb je neskladovateľná), variabilita (závisí od toho kto, kedy a kde ich poskytuje) a vlastníctvo (klient má k službe len dočasný prístup).

Služby vznikali a rozvíjali sa súčasne so vznikom a rozvojom remesiel. Ich významný rozmach nastal v 20. storočí a pretrváva dodnes. Do značnej miery súvisí s prechodom spoločnosti od výrobných k nevýrobným aktivitám. Vďaka moderným technológiám je priemyselná výroba produktívnejšia ako v minulosti a aj to je dôvod orientácie spoločnosti na oblasť služieb.

Služby sa rozdeľujú na kolektívne a individuálne (osobné) služby. Služby uspokojujúce kolektívne potreby sú hradené z verejných zdrojov (z prostriedkov štátu, obcí a pod.), zatiaľ čo služby uspokojujúce potreby jednotlivcov sú hradené z ich vlastných súkromných prostriedkov (napr. služby v oblasti cestovného ruchu, kadernícke služby, služby čistiarní a pod.).

Z pohľadu povahy služieb ide o služby materiálnej povahy (napr. kadernícke, kozmetické, opravárske, údržbárske práce a pod.) a nemateriálnej povahy (napr. vzdelávanie, kultúrne podujatia, prieskumy, výskumy a pod.).

Z hľadiska národného hospodárstva predstavujú služby tzv. terciárny sektor, ktorý sa významne podieľa na tvorbe hrubého domáceho produktu (HDP). V krajinách Európskej únie tvoria služby približne dve tretiny až 70 % HDP. Tento podiel sa bude zvyšovať v súvislosti s presunom výroby z najvyspelejších štátov do menej vyspelých.

Len pružný, výkonný, moderný a kvalitný sektor služieb na Slovensku má nádej stať sa zdrojom vytvárania nových pracovných príležitostí. V súčasnej dobe, ale aj v budúcnosti budú v oblasti osobných a prevádzkových služieb pracovné miesta pre odborníkov usilujúcich sa o sústavný profesionálny rast. Slovenský trh služieb je však zaujímavý aj pre podnikateľské a živnostenské subjekty z juhovýchodnej a východnej Európy.

Zdroje:
Medzi najcennejšie minerálne pramene patria pramene v slovenských kúpeľoch Dudince, ktoré majú podobné zloženie vody ako kúpele vo francúzskom Vichy a v Japonsku. Sírovodík, ktorý kúpele obsahujú, účinkuje najmä na poškodené chrupavky a kosti a kysličník uhličitý chráni a lieči srdce, cievy a krvný obeh. Na Slovensku sa nachádza vyše 1 300 prameňov minerálnej vody vhodnej na pitie a využívanej aj na liečebné účely. Balneoterapia je kúpeľná liečba, ktorá využíva minerálne vody a liečivé bahno.

Prvé písomné zmienky o komínoch (camini) sa objavujú v 14. storočí v Taliansku. Na našom území sa našli prvé písomné záznamy o komínoch až v 16. storočí.

Tonzúra je umelo vytvorená lysina. Takýto „účes“ získavali budúci mnísi pred vstupom do kláštora a bol znakom mníšskej role. V roku 1973 pápež Pavol VI. zrušil povinnosť mať tonzúru.

Zakladateľom kozmetickej spoločnosti Max Factor je Max Faktorowicz, ktorý sa narodil v poľskom meste Lodž. Už ako 15-ročný pracoval ako pomocník v lekárni a vyrábal prvú kozmetiku. V roku 1904 jeho rodina emigrovala do USA, kde si splnil svoj sen a je ocenený hviezdou na hollywoodskom chodníku slávy.

Na svete existuje množstvo kaderníckych sietí, pričom niektoré z nich sú aj na Slovensku. Jednou z nich je firma Toni & Guy pochádzajúca z Londýna.

V minulosti prebiehali pohreby našich slovanských predkov spálením na hranici a ukladaním popola do popolníc, pre významnejších zosnulých bola navŕšená mohyla.

V súčasnosti sa opäť zvyšuje záujem o spopolnenie v krematóriu, kde teplota dosahuje od 760 °C do 1 150 °C.

V Tibete a v Mongolsku, kde je nedostatok dreva a pôda býva po väčšinu roka zamrznutá, zanechávajú nebožtíkov voľne v prírode napospas divej zveri.

Podľa slovenských zdravotníckych predpisov sa ľudské pozostatky do času pochovania, resp. kremácie ukladajú len do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0 °C až 5 °C.

Dánska spoločnosť Marius Pedersen patrí medzi prvé európske spoločnosti, ktoré sa v 70-tych rokoch 20. storočia začali zaoberať zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadu. Spoločnosť založil Marius Pedersen v roku 1925 a v roku 1990 našla uplatnenie aj v bývalej Československej federatívnej republike (ČSFR).

Na Slovensku v roku 1992 vznikli dve najvýznamnejšie spoločnosti zaoberajúce sa zberom a likvidáciou odpadu a to OLO (Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.) a A.S.A. Slovensko, ktoré dodnes pôsobia na slovenskom trhu. V SR sa prevádzkuje 162 skládok odpadov, pričom 13 z nich je na nebezpečný odpad, 131 skládok na odpad, ktorý nie je nebezpečný a 18 skládok na inertný (zotrvávajúci, nečinný) odpad.

Zdroje:
13. 1. 2017
Vo svojej analýze to konštatuje Martin Hudcovský z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
10. 10. 2016
Tí, ktorí sa však rozhodli študovať remeselné odbory, si to podľa riaditeľa pochvaľujú.
30. 9. 2016
Modely sú vernými kópiami a použité sú autentické materiály.
10. 6. 2016
Predstavujú tradičné, ale aj menej známe odvetvia remesiel.
31. 5. 2016
Škola na tento projekt preinvestovala celkom 38.000 eur, z toho sumou 30.000 eur prispelo mesto Prešov ako jej zriaďovateľ.
24. 4. 2016
Školu až na výnimky navštevujú samé dievčatá, chlapcov je z celkových zhruba 300 žiakov len zopár.
15. 2. 2016
Uvedené firmy potrebujú dohromady 16 žiakov, ktorým ponúknu odbornú prax a po skončení školy aj zamestnanie.
5. 9. 2015
Na Hviezdoslavovom námestí majú stánky medovnikárky, hrnčiari, drotári, drevorezbári, kováči, výrobcovia zo šúpolia, vosku, plste, vlny, textilu, kože, slamy a iných materiálov.
16. 3. 2015
Ceny nábytku na trhu vplyvom konkurencie klesajú a na náš trh sa tak dostáva nábytok za nižšie ceny, no často aj nižšej kvality.
15. 10. 2014
Až 13 slovenských producentov bolo nútených zmeniť alebo pozastaviť svoju činnosť.
24. 9. 2014
Cieľom projektu je zvýšenie kultúrno-spoločenskej hodnoty Hrnčiarskej ulice v Košiciach a vzbudenie záujmu o existujúce remeslá.
31. 8. 2014
Každý rok sa na festivale upriami pozornosť na vybrané remeslo. Tentoraz to bude tkáčstvo a Primaciálne námestie bude zaplnené krosnami.
25. 8. 2014
Na výstave je široký rozsah výtvarných diel, od serióznych námetov dizajnu úžitkovej keramiky až po voľnejšiu tvorbu rôznych dekoratívnych objektov.
13. 8. 2014
Medzinárodný kultúrny festival Dni Majstra Pavla organizuje samospráva už po štrnásty raz.
6. 8. 2014
Návštevníci sa môžu tešiť aj na bohatý kultúrny program, tvorivé dielne, varenie slivkového lekváru či výstavu fotografií Brehy kedysi a dnes.
25. 7. 2014
Počas roka remeselníci individuálne ponúkajú svoje výrobky v súkromných galériách. 
17. 7. 2014
Spoločnosť Ferdinanda Martinenga sa usiluje o oživovanie slovenského drotárstva, nie iba ako remesla ale aj umenia.
6. 7. 2014
Vyskúšať si prácu na hrnčiarskom kruhu alebo vyrobiť suvenír zo šúpolia ponúkne Žilinčanom podujatie Tvorivé remeselné dielne.
13. 6. 2014
Pre návštevníkov je pripravený hudobný program a viacero sprievodných podujatí.
6. 6. 2014
Farm Fest v petržalskom Sade Janka Kráľa alebo Keramické trhy v Pezinku – taká je aktuálna ponuka Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava na nadchádzajúce 2 víkendy.
8. 4. 2014
V Bruseli sa denne konajú desiatky tlmočených zasadnutí, na ktorých pracujú stovky konferenčných tlmočníkov.
12. 3. 2014
Podporiť autorský dizajn, jeho tvorcov – dizajnérov a kvalitnú domácu sériovú produkciu je cieľom Fóra dizajnu.
4. 3. 2014
Novú halu na výrobu plastových a plastovo-hliníkových okien začal Slovaktual stavať na začiatku tohto roka.
7. 12. 2013
Výstava Tvorba mladých študentov potrvá v Kaštieli Radoľa do 27. januára 2014.
6. 12. 2013
Tohtoročné farmárske trhy ponúkajú gazdovské mäsové špeciality, domácu kyslú kapustu, čalamádu, včelí med, medovinu, propolis a ďalšie včelárske produkty.
14. 10. 2013
Škole sa pri uplatnení svojich absolventov darí spolupracovať aj s jednou nemeckou spoločnosťou na reštaurovanie lodí.
28. 9. 2013
Hlavným zámerom je podľa neho oprášenie dávnej slávy tamojších kamenárskych majstrov.
22. 9. 2013
V minulom školskom roku spolupracovala SOŠ v Krásne nad Kysucou v rámci odbornej praxe žiakov s 25 firmami, tento rok znížili ich počet na 18.
19. 9. 2013
Cieľom projektu je zvýšenie kultúrno-spoločenskej hodnoty Hrnčiarskej ulice v Košiciach a vzbudenie záujmu o existujúce remeslá.
16. 7. 2013
Vo fotogalérii Trafačka v Nitre sa zídu majstri ľudovo-umeleckej tvorby na tvorivých dielňach určených milovníkom ľudového umenia i širokej verejnosti.
12. 7. 2013
V Kežmarku sa dnes začal za účasti prezidenta SR 23. ročník festivalu Európske ľudové remeslo. Hlavnými cechmi sú tento rok cechy zlatníctva a zámočníctva.
10. 7. 2013
Pripravený je jarmok tradičných ľudových remesiel, salaš na Detve, posedenie pri heligónke, škola podpolianskych tancov, ako aj škola tancov z Dolnej zeme.
4. 7. 2013
Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii.
13. 6. 2013
My sme malí remeselníci je názov projektu, ktorý tento mesiac odštartujú v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci.
4. 6. 2013
Krásu minerálov, ich využitie v ozdobných predmetoch a šperkoch, ale aj rôzne skameneliny môžu obdivovať záujemcovia v sobotu 8. júna v Košiciach.
3. 6. 2013
V okresnom meste Pezinok sa pripravujú na 10. ročník medzinárodného podujatia Keramické trhy.
3. 6. 2013
Svet zmenšených modelov bude opäť po roku sláviť sviatok v Aréne Poprad.
2. 6. 2013
Kopaničiari chcú mať svoje produkty a služby označené regionálnou značkou kopaničiarskeho regiónu.
28. 5. 2013
Na slávnostnom stretnutí si laureáti prevzali Ceny Jána Hollého za umelecký preklad a Ceny Mateja Bela za vedecký a odborný preklad zahraničných titulov.
19. 5. 2013
Tisíce návštevníkov prilákal počas tohto predĺženého víkendu do Piešťan piaty ročník Festivalu tradičných ľudových remesiel.
8. 5. 2013
Mladí výtvarníci majú ďalšiu príležitosť získať finančnú odmenu, šesťtýždňový rezidenčný pobyt v New Yorku a po návrate mať samostatnú výstavu v Slovenskej národnej galérii.
7. 5. 2013
Živnostníci si už z tohtoročného príjmu nebudú môcť odpočítať paušálne výdavky v neobmedzenej výške.
29. 4. 2013
Podľa Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov sú na Slovensku veľké tlaky, aby jediným kritériom pri výberovom konaní na tlmočníka i prekladateľa bola cena.
21. 4. 2013
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva pod záštitou Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 pozýva mladých výtvarníkov na účasť v umeleckej súťaži Moje ľudské práva.
19. 4. 2013
V prípade prerušenia živnosti zaniká živnostníkovi, ktorý je povinne poistený v Sociálnej poisťovni.
11. 4. 2013
Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov, že ich povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie sa po podaní daňového priznania za rok 2012 nanovo posudzuje až k 1. júlu 2013.
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk