X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Predaj a servis motorových vozidiel

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu) riadi, organizuje a komplexne zodpovedá za chod autoservisu a predaj náhradných dielov. Zodpovedá predovšetkým za dosiahnuté hospodárske výsledky,...
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Automechanik špeciálnych motorových vozidiel zabezpečuje opravy a údržbu špeciálnych motorových vozidiel, ich podvozkov a nadstavieb. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických častí, energetických agregátov,...
Karta zamestnania
Diagnostický technik/autoelektronik v autoservise systematicky vykonáva komplexnú diagnostiku vozidiel a motocyklov s využitím diagnostických prístrojov, nástrojov a pomôcok. Stanovuje príčiny špeciálnych porúch a...
Karta zamestnania
Majster karosárskej dielne organizuje výkon činnosti a chod karosárskej dielne. Zabezpečuje rozdelenie prác a koordinuje činnosť jednotlivých pracovníkov karosárskej dielne. Zabezpečuje BOZP v dielni. Kontroluje výkon činnosti a plnenie...
Karta zamestnania
Majster lakovníckej dielne organizuje výkon činností a chod lakovníckej dielne. Zabezpečuje rozdelenie práce, koordinuje činnosť jednotlivých pracovníkov. Zabezpečuje BOZP v dielni. Kontroluje výkon činností a plnenie...
Karta zamestnania
Majster mechanickej dielne koordinuje prácu mechanickej dielne. Rozdeľuje pracovné úlohy spolupracovníkom, kontroluje priebeh výkonu zadelených úloh a kontroluje kvalitu výstupu z dielne. Zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti...
Karta zamestnania
Predajca motorových vozidiel je poradcom pre zákazníkov pri nákupe a predaji nových alebo jazdených osobných, úžitkových alebo nákladných vozidiel, motocyklov a príslušenstva. Na základe...
Karta zamestnania
Predajca náhradných dielov zabezpečuje a koordinuje tok náhradných dielov. Je zodpovedný za zásobovanie prevádzky náhradnými dielmi, predáva náhradné diely zákazníkom. Objednáva...
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Autoelektrikár vykonáva kontrolu, údržbu, opravy, výmenu, diagnostiku a nastavovanie elektrických a elektronických systémov automobilov. Realizuje technické kontroly na elektrických zariadeniach motorového vozidla. Do...
Karta zamestnania
Autolakovník opravuje povrchovú úpravu karosérií motorových vozidiel brúsením, tmelením, aplikáciou podkladových, antikoróznych, krycích a ochranných materiálov a dokončovacími procesmi...
Karta zamestnania
Automechanik autobusov zabezpečuje opravy a údržbu autobusov a vozidiel pre hromadnú prepravu osôb. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických častí, energetických agregátov, prevodového ústrojenstva. Zabezpečuje...
Karta zamestnania
Automechanik nákladných motorových vozidiel zabezpečuje a vykonáva opravy a údržbu nákladných, úžitkových, prípojných a návesných vozidiel. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických...
Karta zamestnania
Automechanik osobných motorových vozidiel zabezpečuje opravy a údržbu osobných motorových vozidiel. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických a elektronických častí, energetických agregátov, prevodového...
Karta zamestnania
Karosár vykonáva odborné práce pri výrobe a opravách karosérií motorových alebo koľajových vozidiel. Opravuje poškodené karosérie po havárii, korózii a iných poškodeniach, a to...
Karta zamestnania
Mechanik a opravár motocyklov kontroluje technický stav, vykonáva údržbu a opravy mechanických častí motocyklov. Vykonáva servisné prehliadky podľa predpisov výrobcu a podľa plánov údržby.
Karta zamestnania
Mechanik pneuservisu vykonáva výmeny kolies na motorových vozidlách a motocykloch, kontroluje a posudzuje ich stav a vykonáva ich záverečné čistenie a ošetrenie.
Karta zamestnania
Miešač farieb (výroba motorových vozidiel) zabezpečuje prípravu materiálov určených na lakovanie karosérií (výber, miešanie a tónovanie rôznych druhov farieb na dosiahnutie požadovaných odtieňov)....
Karta zamestnania
Samostatný skladník pre predaj autodielov vykonáva príjem, výdaj a odborné uloženie a skladovanie autodielov. Kompletizuje objednávky, vedie skladovú evidenciu, vrátane inventarizácie a preceňovania. Obsluhuje skladové...
Karta zamestnania
Systémový mechanik v autoservise systematicky a samostatne vykonáva profesionálnu a komplexnú diagnostiku v pridelenej odbornej oblasti s využitím aktuálnych diagnostických techník, postupov a metód.
Karta zamestnania
Umývač motorových vozidiel čistí a umýva interiér a exteriér motorových vozidiel, a to pomocou náradia alebo ručne.
Karta zamestnania
Názov automobil pochádza z gréckeho autos - sám a latinského mobilis - pohyblivý. Od prvých automobilov poháňaných ľudskou silou, či silou vetra uplynula dlhá doba.

Zrod prvého spaľovacieho motora sa datuje do 18. storočia. Prvé trojkolesové vozidlo poháňané parou skonštruoval Francúz Nikolas Joseph Cugnot. Vozidlo malo veľký kotol nad predným kolesom. No pre nehodu boli zakázané ďalšie pokusy. Prvé vozidlo podobné dnešnému sa objavilo až v roku 1860. Jeho konštruktérom bol Francúz J.E. Lenoir. N.A. Otto, K. Benz, G. Daimlera W. Baybach, ktorí zlepšili jeho motor poháňaný svietiplynom, vytvorili prvý automobil, podobajúci sa tým dnešným.

Záujem o prvé autá sa rozšíril najme vo Francúzsku. V rokoch 1897-98 firma Renault prvá vyrobila automobil s kľukovým hriadeľom a firma Peugeot začala vyrábať ľahšie a úspornejšie autá. V Anglicku sa v rokoch 1907-10 preslávili konštruktéri Austin - veľkoobjemový motor a spolupracovníci F.Royce, Ch. Rollse, ktorí skonštruovali synchronizovanú prevodovku a tým aj auto spoľahlivé s tichým chodom. Vývoj automobilu sa neustále zdokonaloval. Pribúdali nové prvky ako magnetické zapaľovanie (Bosch), pneumatiky (André Michelin) 1895, kotúčové brzdy 1896, kvapalinové ovládanie bŕzd 1897, elektronický štartér 1898, vačkový hriadeľ vo valci a pohon na všetky štyri kolesá 1902 a stierače predného skla 1903.

V 90. rokoch 19.storočia Francúzi René Panhard a Emile Levassor zostrojili prvý osobný automobil s motorom vpredu (dnes už má väčšina áut takto umiestnený motor).

Prvé autá boli vyrábané ručne a boli dosť drahé, takže si ich mohli dovoliť iba bohatí ľudia. Roku 1902 mladý mechanik zo Spojených štátov amerických založil automobilovú spoločnosť, ktorá niesla jeho meno – Ford. Toto meno sa stalo jedným z najznámejších na svete a Model T – najslávnejším Fordovým autom. Henry Ford chcel skonštruovať natoľko cenovo dostupné auto, aby si ho mohla kúpiť každá rodina. V roku 1908 vynašiel systém montážnej linky, ktorý umožnil zostavovať súčasne viacero áut. Týmto spôsobom mohol Ford vyrábať autá lacnejšie ako hocikto iný. V priebehu niekoľkých rokov Ford zdvojnásobil počet áut v Spojených štátoch amerických. Továrne v Austrálii, Nemecku a vo Veľkej Británii tiež vyrábali Model T alebo "Tin Lizzie" (Plechová Líza), ako sa ľudovo tomuto autu hovorilo.

Po 2. svetovej vojne sa v Európe myslelo na najväčšiu možnú hospodárnosť. Palivá boli dosť drahé a úzke cesty neumožňovali prevádzku "cestných krížnikov". Ľudové auto predstavuje asi najlepší príklad typu auta v povojnovom období. V USA prebiehal vývoj áut opačne. Autá boli stále väčšie a väčšie, zostali ale osobnými autami. Až pribúdajúcim upchávaním miest autami sa Američania vrátili k menším autám. Vznikli takzvané "compact cars" a nemecký Volkswagen zažil svoj najväčší export-boom.

V roku 1987 sa nachádzalo na svete asi 397 miliónov osobných áut a asi 120 miliónov nákladných áut. Na prvom mieste vo výrobe áut bolo roku 1987 Japonsko s 12,2 miliónmi automobilov, nasledované USA s 10,9 miliónmi automobilov, potom Nemecko so 4,63 miliónmi automobilov a Francúzsko s 3,49 miliónmi automobilov.

Slovensko v súčasnosti patrí k dôležitým centrám svetového automobilového priemyslu, pričom vyrába najvyšší počet osobných automobilov na obyvateľa na svete. Svojmu postaveniu vďačí najmä prítomnosti moderných závodov troch automobiliek: Volkswagen (Bratislava); PSA Peugeot Citroën (Trnava) a KIA Motors (Žilina) a globálnych dodávateľských podnikov. V roku 2011 dosiahla výroba v slovenských výrobno-montážnych automobilových závodoch 639 763 osobných automobilov, čo je vzostup oproti roku 2010 o 15% t.j. o 83 822 automobilov viac. Znamená to, že v SR sa na 1000 obyvateľov vyrobilo 119 automobilov a krajina je tak najväčším producentom automobilov na obyvateľa na svete.

Zdroje:
Motorové vozidlo je dopravný prostriedok, ktorý na svoj pohon využíva silu niektorého z druhov motora. Podľa platného cestného zákona sa za motorové vozidlo považuje nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom a trolejbus.

Motorové vozidlá sa podľa konštrukcie delia na:

  • jednostopové - motocykle, bicykle s pomocným motorom atď.

  • dvojstopové - osobné a nákladné automobily, autobusy, špeciálne vozidlá atď.

Vodičský preukaz je verejnou listinou, ktorou jej držiteľ preukazuje oprávnenie viesť motorové vozidlá v rozsahu v ňom uvedenom. Osoba môže byť držiteľom len jedného vodičského preukazu. Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov. Platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov. V obidvoch prípadoch platí, že vodičský preukaz osoby staršej ako 63 rokov je päť rokov, ak predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.

Odborná spôsobilosť žiadateľa o vodičské oprávnenie sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z

  • predpisov o cestnej premávke,

  • náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E , D, DE a T,

  • vedenia motorových vozidiel.

V roku 1895 sa prekročenie rýchlosti 25 km/h zdalo nereálne, avšak vynájdenie vzduchom plnených pneumatík znamenalo, že už po roku 1899 sa prekročenie rýchlosti 100 km/h stalo skutočnosťou.

Rok 1900 bol rokom vzniku prvého nákladného automobilu – motorového vozidla určeného na prepravu ťažkého tovaru. Začiatok storočia tiež priniesol prvé motorizované vozidlá na prepravu osôb. Technológia nákladných vozidiel ďalej napredovala: čiastočne vďaka pretekom organizovaným francúzskou armádou, ktorých cieľom bolo stimulovať konštruktérov nákladných automobilov, aby prinášali nové vynálezy.

Vďaka klesajúcim nákladom a väčšej nosnosti vzrástlo zastúpenie dopravy nákladnými automobilmi v priemysle: v roku 1931 predstavoval podiel nákladnej dopravy 20 %, kým v roku 1913 len 1 %.

Najúspešnejšie auto všetkých čias je VW Beetle – 20 miliónov kusov do roku 1983. Druhým najúspešnejším modelom je Model T od Henryho Forda. Tohto modelu sa vyrobilo 15 miliónov kusov.

Povinná výbava vozidla

Reflexná vesta

V povinnej výbave každého vozidla musí byť bezpečnostný odev. Reflexné vesty musia byť umiestnené v dosahu zo sedadla vodiča. Pokutu do výšky 60 eur môžete dostať nielen za chýbajúcu reflexnú vestu pri kontrole, ale ak ju nebudete mať oblečenú počas núdzového státia.

Autolekárnička

Je najdôležitejšou súčasťou povinnej výbavy auta. Ak ste neprekročili lehotu jej expirácie alebo niektorých jej súčastí, nemusíte kupovať novú. Súčasťou nových lekárničiek je karta prvej pomoci. Autolekárnička má byť v bezproblémovom dosahu posádky. Nikdy ju nezaložte batožinou. Ak nemáte lekárničku v poriadku, hrozí vám pokuta do výšky 60 eur na mieste alebo do 100 eur v správnom konaní.

Výstražný trojuholník

Každé vozidlo musí mať homologizovaný prenosný výstražný trojuholník. Na obale býva návod na použitie s odporúčanou vzdialenosťou umiestnenia od vozidla. V prípade, že sa auto stane prekážkou cestnej premávky, musí sa vodič obliecť do výstražnej vesty a v čo najkratšom čase umiestniť výstražný trojuholník, a to v dostatočnej vzdialenosti od miesta prekážky. V obci to býva minimálne 50 m a na diaľnici 100 metrov od auta. Ak nestojíte na rovnej, ale na kľukatej ceste, umiestnite trojuholník pred zákrutou. Aj v tomto prípade platí, že ak nemáte všetko v poriadku, pokuta do výšky 60 eur vás neminie.

Rezervné koleso

Rezervu musia mať všetky autá, ktoré nie sú vybavené špeciálnou lepiacou súpravou na rýchlu opravu alebo pneumatikami runflat, ktoré vám umožnia dojazd na defekte. Ak máte v aute plnohodnotné rezervné koleso, môžete po jeho namontovaní jazdiť ako doposiaľ. Pri núdzovom rezervnom kolese je nutné rešpektovať maximálnu rýchlosť uvedenú na disku kolesa, zväčša 80 km/h. Na poškodenej pneumatike typu runflat môžete jazdiť maximálne osemdesiatkou. Súčasťou vybavenia osobných vozidiel s rezervným kolesom je kľúč na matice. Ak nemáte rezervu, bude vás to v prípade kontroly stáť 60 eur alebo 100 eur v správnom konaní.

Vodič autobusu a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 90 km/h. Na diaľnici a na rýchlostnej ceste vodič autobusu smie jazdiť rýchlosťou najviac 100 km/h a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg rýchlosťou najviac 130 km/h. Vodič iného motorového vozidla, ako aj vodič autobusu s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, smú jazdiť rýchlosťou najviac 90 km/h. Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h, a ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlostnej ceste v obci, najviac 90 km/h.

Zdroje:
17. 1. 2017
Informovali o tom dnes na tlačovej konferencii predstavitelia Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky.
12. 1. 2017
Nový závod firmy Gestamp, ktorému slovenská vláda vlani schválila investičnú pomoc, začne výrobu v roku 2018 na ploche 42.400 m2.
4. 1. 2017
Z obchodného hľadiska je Slovensko ešte stále atraktívny trh pre automobilovú výrobu.
8. 12. 2016
Podľa investičného zámeru vo svojej prevádzke v Pezinku spoločnosť v roku 2015 zamestnávala 25 ľudí a dosiahla obrat 6,6 milióna eur.
18. 11. 2016
Podujatie návštevníkom poskytne priestor pre odbornú spoluprácu, prezentáciu vedeckých výsledkov a spojí výskum s praxou.
14. 10. 2016
Na výstave sa v 14 pavilónoch a na vonkajších plochách prezentuje celkovo 220 vystavovateľov.
14. 10. 2016
V Trenčíne sa navrhujú nové sedačky, vyrábajú sa prototypy a tie sa následne testujú.
5. 9. 2016
Traja noví zamestnávatelia pribudli k doterajším ôsmim podnikateľom, u ktorých počas predchádzajúceho školského roka žiaci školy praxovali.
18. 8. 2016
Každý, kto si kupuje ojazdené auto, ho chce mať v čo najmenej opotrebovanom stave, s nízkym počtom najazdených kilometrov a na pohľad ako nové.
10. 8. 2016
Mesto Nitra ako príslušný stavebný úrad vydalo stavebné povolenie na novostavbu Automotive Nitra projekt.
17. 3. 2016
Vo firme sa rokuje o zvýšení miezd a po piatich kolách rokovaní o platoch zatiaľ zástupcovia vedenia a odborov nedospeli k žiadnej zhode.
4. 3. 2016
TASR o tom dnes informoval hovorca spoločnosti Jozef Bačé.
23. 2. 2016
TASR o tom informovala realitno-poradenská spoločnosť JLL, ktorá transakciu sprostredkovala.
23. 2. 2016
Nová výstavba tak výrazne prekonala rok 2014 a dostala sa na úroveň roka 2012, ani zďaleka sa však nepribližuje silným rokom 2007 a 2008.
11. 2. 2016
Príchod automobilky Jaguar Land Rover len posilní pozíciu Slovenska ako lídra v pomere počtu vyrobených áut na 1000 obyvateľov.
11. 2. 2016
K decembrovému rastu priemyslu tiež prispela ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov, ktorá zaznamenala medziročný rast o 23,8 %.
2. 2. 2016
Prvé stavebné konanie sa týka výstavby a rozšírenia plynovodných sietí.
14. 12. 2015
Investícia automobilky Jaguar Land Rover na Slovensku je najväčšou investíciou na európskom kontinente za posledných sedem rokov.
13. 12. 2015
Dotazník je k dispozícii na nasledovnej stránke: www.istp.sk/specializacia
13. 12. 2015
Očakávame od Land Roveru, že príde s platmi vysoko nad priemer v národnom hospodárstve, uviedol premiér.
13. 12. 2015
Vrchol vplyvu na hospodársky rast príde v roku 2019, v rovnakom roku bude kulminovať aj jej vplyv na trh práce.
11. 12. 2015
Uviedol to dnes premiér Robert Fico po podpise investičnej zmluvy s predstaviteľmi automobilky na Úrade vlády SR.
11. 12. 2015
Zhodujú sa na tom analytici.
11. 12. 2015
Zhodujú sa na tom analytici. 
23. 9. 2015
Volkswagen potrebuje nový štart, a to aj v personálnej oblasti.
21. 9. 2015
Automobilové závody sústavne hľadajú nových zamestnancov.
21. 7. 2015
Rokovania s investorom sa podľa ministra hospodárstva Vazila Hudákna dostávajú do finálnej fázy.
13. 7. 2015
V zahraničí v poslednom desaťročí podiel zdieľaných miest prudko vzrástol.
13. 7. 2015
Rekordných 1694 v júni registrovaných nových automobilov znamená najlepší mesačný výsledok za posledných šesť rokov.
12. 6. 2015
Stojí za tým výrazný rast objednávok v prvom polroku 2015, ako aj oznámenie investície do nového modelu pre Trnavu.
8. 6. 2015
Autotronik je človek, ktorý automobily nielen opravuje v rámci mechanických záležitostí, ale už ich vie aj diagnostikovať.
1. 6. 2015
Projekt rekonštrukcie žilinskej nemocnice sa automobilka rozhodla podporiť, pretože peniaze vynaložené na deti, starých ľudí a zdravie považuje za najlepšie investované.
27. 5. 2015
Odmenu za hospodárske výsledky firmy vyplatila spoločnosť všetkým tarifným zamestnancom.
20. 5. 2015
Zatiaľ nemenovaná svetová automobilka si momentálne vyberá miesto na umiestnenie závodu.
15. 5. 2015
V novej karosárni sa realizuje výroba s pomocou približne tisícky robotov s využitím najmodernejších spájacích technológií.
11. 5. 2015
Nemecký výrobca komponentov pre automobilový priemysel začne s výstavbou haly v metropole hornej Nitry už v októbri.
14. 4. 2015
Podľa Albrechta Reimolda, predsedu predstavenstva VW SK, na Slovensko prichádzajú najmodernejšie technológie automobilového priemyslu.
14. 4. 2015
Spoločnosť v roku 2014 uzavrela viac ako 4000 zmlúv o financovaní v celkovej obstarávacej hodnote takmer 108 miliónov eur bez DPH.
11. 4. 2015
Predseda dozornej rady Ferdinand Piëch stratil dôveru voči predsedovi správnej rady Martinovi Winterkornovi.
8. 4. 2015
Ide o trojdverovú verziu bielej farby s 1,6-litrovým benzínovým turbo motorom, ktorú závod exportuje zákazníkovi do Belgicka.
17. 3. 2015
Informovala o tom asociácia európskych výrobcov áut ACEA a agentúra DPA.
16. 3. 2015
Ako povedal dnes na výročnej tlačovej konferencii v Bratislave predseda VW SK Albrecht Reimold, vlaňajšok sa niesol v znamení nábehu nových produktov.
13. 3. 2015
v porovnaní s januárom 2014 zamestnanosť na Slovensku v januári 2015 vzrástla vo vybraných trhových službách.
8. 3. 2015
Vyplýva to z Energetickej politiky SR spracovanej Ministerstvom hospodárstva SR.
2. 3. 2015
Manažérka uviedla, že koncern potrebuje predovšetkým špecialistov na znižovanie spotreby paliva, alternatívne pohony či zjednodušenie montáže.
27. 2. 2015
Vďačí za to predovšetkým svojim značkám Audi a Porsche, ktoré sú vysoko ziskové.
24. 2. 2015
Priemyselný park má vynikajúcu polohu, je napojený priamo na diaľnicu D3.
10. 2. 2015
Informuje o tom DPA, ktorá sa odvoláva na informácie v dnešnom vydaní denníka Münchner Merkur.
10. 2. 2015
Okrem pracovných skúseností v ňom získajú aj stáž v niektorom zo zahraničných závodov koncernu Volkswagen.
10. 2. 2015
"Tých 600.000 zamestnancov v celom koncerne budeme mať už do polovice tohto roku," uviedol dnes predseda celopodnikovej závodnej rady Bernd Osterloh.
26. 1. 2015
Informoval o tom denník Handelsblatt.
15. 1. 2015
Slovensko si už niekoľko rokov udržiava svetové prvenstvo v počte vyrobených automobilov na tisíc obyvateľov.
12. 1. 2015
Výrobné linky bratislavského závodu sa zastavili 22. decembra 2014. Pokoj vo výrobe firma využila na údržbu a kontrolu zariadení.
15. 12. 2014
Do piatich rokov by mala investícia spoločnosti SUNGWOO HITECH vo výške 50 miliónov eur vytvoriť až 800 pracovných miest.
30. 4. 2014
Rokovania medzi vedením firmy a zástupcami zamestnancov sa začali už v januári. Zamestnávateľ navrhoval zníženie platov zamestnancov o 4 % z dôvodu šetrenia, čo odborári odmietli.
11. 4. 2014
Štrajková pohotovosť, ktorú odborári vyhlásili 21. marca, naďalej trvá.
8. 4. 2014
Na návštevníkov čaká 350 automobilových značiek vrátane slovenských výstavných noviniek, medzi ktorými nechýbajú ani tie zo Ženevy.
4. 4. 2014
Približne 70 žiakov končiacich ročníkov bratislavských stredných odborných škôl dnes v závode firmy dostalo ponuku zamestnať sa.
2. 4. 2014
Dôvodom je oslabovanie rubľa a klesajúci dopyt po vozidlách na ruskom trhu.
12. 3. 2014
Odborári požadujú okrem iného zvýšenie platov zamestnancov, ktoré zamestnávateľ podmieňuje zmenami súvisiacimi s pracovným časom.
10. 3. 2014
PSA Peugeot Citroën prispieva k tomu, že sme rekordérmi v počte vyrobených automobilov na Slovensku na jedného obyvateľa, uviedol Lajčák.
3. 3. 2014
Všetkým ponúkne inde podobné pracovné miesto, aké majú teraz.
9. 2. 2014
Winterkorn žiada od manažérov, aby sa pričinili o odbúranie všetkého balastu, aby štandardizovali štruktúry pracovísk a urobili ich čo najjednoduchšími.
11. 1. 2014
Volkswagenu sa darilo najmä v Číne a Spojených štátoch. Tamojší rast záujmu o jeho produkciu ľahko prekonal pokles odbytu jeho vozidiel v Európe.
25. 12. 2013
Konštatovalo to Ministerstvo hospodárstva SR v návrhu stratégie rozvoja elektromobility v SR, s ktorou by sa v najbližšom období mala oboznámiť vláda SR.
18. 12. 2013
Tradičný pokoj vo výrobe využije spoločnosť na intenzívnu realizáciu stavebných úprav a inštalácie technológií.
18. 12. 2013
Podľa počtu predaných vozidiel patrí AAA AUTO v Českej republike a na Slovensku medzi najväčších predajcov áut.
17. 12. 2013
 Európsky automobilový trh pokračoval v novembri v oživovaní
15. 12. 2013
Koncern predal v novembri 175.000 áut, o 2,7 % viac než v rovnakom mesiaci vlaňajška a smeruje k najvyššiemu ročnému výkonu vo svojej histórii.
14. 12. 2013
Mladšie ročníky však často vnímajú dnešné automobilové technológie ako príliš drahé. Viac než polovica generácie Z a 46 % generácie Y by ich rado využívalo, no cena sa im zdá privysoká.
10. 12. 2013
Kým v regióne Ázie a Pacifiku stúpol záujem o volkswageny medziročne o 15,8 %, v Nemecku klesol o 6,8 % a v Európe ako celku sa znížil o 4,8 %.
3. 12. 2013
Firma bude najskôr vyrábať model s benzínovým motorom, a neskôr chce prísť na trh aj s elektromobilom.
3. 12. 2013
Titul Skokan roku z pohľadu posunu v celkovom rebríčku si vybojovala spoločnosť CTP Property. Najvyšší absolútny prírastok EVA zaznamenal Unipetrol RPA.
25. 11. 2013
V pretekoch hlavných svetových automobiliek o najlepšie komplexné výsledky sa tento rok darí japonskej Toyote. 
24. 11. 2013
Dôvodom je vyhlásenie potenciálneho čínskeho investora, automobilky Dongfeng Motor, že jej alianciu s francúzskou firmou by mali sprevádzať zmeny vo vedení.
24. 11. 2013
Toyota tvrdí, že palivové články (fuel cell) sa budú dať nabiť v priebehu minút a budú mať dojazd na jedno nabitie zhruba 500 kilometrov.
22. 11. 2013
Koncern chce najneskôr do roku 2018 predbehnúť Toyotu a General Motors a stať sa najväčším výrobcom áut na svete.
22. 11. 2013
Celková investícia do novej lisovne dosiahla 90 miliónov eur a znamená aj 100 nových vysokokvalifikovaných pracovných miest.
18. 11. 2013
Opel ponechá v Bochumi 700 zamestnancov, a to vďaka rozšíreniu logistických skladov.
18. 11. 2013
Volkswagen je tiež jedinou európskou firmou, ktorá sa dostala do prvej desiatky najväčších svetových súkromných investorov.
17. 11. 2013
Kresťanskí socialisti sa nechcú uspokojiť s návrhom, aby sa spoplatnenie osobných áut cudzincov začlenilo do vládneho programu len predbežne.
16. 11. 2013
Predaj osobných áut Volkswagenu začal prudko rásť najmä vďaka dobrému postaveniu koncernu v rastúcich krajinách, predovšetkým v Číne a Brazílii.
30. 10. 2013
Japonská automobilka Honda zaznamenala v 2. kvartáli fiškálneho roka 2013/14 (do 31. marca 2014) prudký nárast zisku.
30. 10. 2013
Vďačí za to predovšetkým zníženiu nákladov. Najväčší európsky výrobca áut však mierne zaostáva pri plnení celoročných cieľov.
28. 10. 2013
Podľa dnešnej správy automobilky Toyota v januári až septembri vyrobila 7,41 milióna osobných a ľahkých úžitkových vozidiel.
6. 10. 2013
Technickým stredným a vysokým školám ponúka Kia Motors Slovakia aj exkurzie, počas ktorých navštívilo v tomto roku závod okolo 2000 študentov.
6. 10. 2013
Spolupráca Strednej priemyselnej školy so spoločnosťou Kia Motors Slovakia prináša školskému zariadeniu výhody predovšetkým po materiálnej stránke.
5. 10. 2013
Podľa Roberta Fica sa musí rešpektovať, že sa na Slovensku vyrába ročne 1 milión automobilov v troch veľkých automobilkách a že tieto automobilky zostávajú na Slovensku.
5. 10. 2013
Automobilka v Trnave je technologicky najnovšou v skupine PSA Peugeot Citroën.
4. 10. 2013
Spotrebitelia majú záujem predovšetkým o nové modely triedy E a triedy S.
4. 10. 2013
Ak by sme zohľadnili aj dodávateľov pre automobilky, tento podiel by bol ešte vyšší.
3. 10. 2013
Počas štvordňovej prehliadky automobilového priemyslu pripravili jednotlivé značky 25 premiér.
1. 10. 2013
Volkswagen, najväčšia európska automobilka, podniká v Brazílii už 50 rokov.
25. 9. 2013
Čína je pre nemeckú automobilku najväčším trhom a vzhľadom na vývoj čínskej ekonomiky a situácie v Európe momentálne aj najdôležitejším.
24. 9. 2013
V bratislavskom závode VW SK sa up! vyrába aj vo verzii eco up!, ktorý jazdí na stlačený zemný plyn (CNG).
24. 9. 2013
Po zastavení výroby v továrni Tata Hispano Motors Carrocera v španielskej Zaragoze príde o prácu všetkých 287 zamestnancov.
21. 9. 2013
Vozidlá budú nízkopodlažné, dlhé 12 metrov, s výkonom 160 kW. Prvý typ elektrobusu predstavil výrobca vo štvrtok v rámci Týždňa mobility na pražskom Václavskom námestí.
21. 9. 2013
VW zaznamenal vlani prevádzkový zisk 11,5 miliardy eur, ale ak sa bude pokračovať v jeho zvyšovaní doterajším tempom, v roku 2015 bude pod stanoveným cieľom 4 až 5 miliárd eur.
21. 9. 2013
Pri príležitosti 10. výročia existencie závodu bolo pripravených 10 etáp, počas ktorých si mohli záujemcovia pozrieť rôzne kúty závodu.
18. 9. 2013
Ďalším aspektom návštevy delegácie Združenia automobilového priemyslu v Bruseli bolo hľadanie podpory pre rozvoj vzdelávania mladých ľudí pre potreby automobilového priemyslu.
18. 9. 2013
Audi chce expandovať v zahraničí, aby ohrozil vedúcu pozíciu svojho rivala BMW na globálnom trhu prémiových áut.
18. 9. 2013
Podľa hovorcu odmeňovanie pracovníkov pri zastavení výroby, na ktorú dnes upozornili Hospodárske noviny, je vecou kolektívnej zmluvy, ktorú uzatvorilo vedenie s odbormi.
16. 9. 2013
V cenovej skupine pod 8000 € sa nachádza s niektorými modelmi len rumunská dcéra Renaultu Dacia a japonská automobilka Suzuki.
15. 9. 2013
Finančný riaditeľ Volkswagenu Hans Dieter Pötsch neočakáva výraznejší nárast predaja na európskom trhu ani v druhej polovici roka.
11. 9. 2013
Čo sa týka Peugeotu, ktorý v minulom roku evidoval stratu okolo 5 miliárd eur, automobilka má oproti svojim rivalom väčšie problémy aj preto, že je viac previazaná s problematickým juhom Európy.
6. 9. 2013
Hlavným ťahákom kultúrneho programu bude podľa neho koncert skupín Polemic a ABBA Revival, pre deti budú prichystané rôzne súťaže, predstavia sa aj historické vozidlá značiek Peugeot a Citroën.
27. 8. 2013
Francúzska vláda blokovala predaj nových modelov Mercedes. Parížu sa nepáči, že nevyužíva nový typ klimatizácie, ktorá je vraj priateľskejšia k životnému prostrediu.
20. 8. 2013
Štrajková vlna v juhoafrických automobilkách ochromila ich výrobu. Zastavili sa výrobné pásy vo všetkých siedmich montážnych závodoch v krajine.
16. 8. 2013
S krízou zápasiaci európsky automobilový trh zaznamenal v júli druhý medziročný rast v tomto roku, čo naznačuje, že v druhom polroku by sa mohol stabilizovať.
15. 8. 2013
Jubilejným komponentom bolo teleso diferenciálu, ktoré sa v bratislavskom závode VW SK montuje do prevodoviek vozidiel Volkswagen, Audi, Seat a Škoda.
14. 8. 2013
Odbory v automobilke Hyundai a sesterskej firme Kia oznámili, že zamestnanci odhlasovali ďalší štrajk po tom, ako sa s vedením nedohodli na zlepšení platov.
13. 8. 2013
Od začiatku roka sa vyrobilo 3,8 milióna volkswagenov a v porovnaní s prvými siedmimi mesiacmi vlaňajška je ich produkcia vyššia o 4 %.
12. 8. 2013
Spoločnosť Volkswagen Slovakia dnes spustila výrobu automobilov po celozávodnej dovolenke, ktorá sa začala 22. júla 2013.
12. 8. 2013
Výrobná hala 1. etapy bude mať plochu 7776 m2. Bude v nej umiestnená technológia pre montáž kotúčových brzdových systémov, sklady, šatne a sociálne priestory.
9. 8. 2013
Automobilka Honda investuje 435 miliónov USD do výstavby závodu v Brazílii. Mal by začať prevádzku v roku 2015 a jeho produkcia bude dosahovať 120.000 áut ročne.
9. 8. 2013
Slovenskí motoristi by mali tankovať lacnejšie pohonné látky. Podľa portálu natankuj.sk čerpacie stanice od dnes začali znižovať ceny benzínov a nafty v priemere o 1 cent za liter.
9. 8. 2013
Aj napriek ochladeniu ekonomiky predaj áut na čínskom trhu v júli výrazne vzrástol. Na najväčšom svetovom trhu sa v uplynulom mesiaci celkovo predalo 1,24 milióna osobných áut.
8. 8. 2013
Honda uviedla, že investícia vytvorí v Ohiu okolo 60 nových pracovných miest, aj keď 50 z nich vznikne presunom z iných prevádzok Hondy v Severnej Amerike.
7. 8. 2013
Postarať by sa o to mohol dodávateľ pre automobilky ZF Boge Elastmetall Slovakia. Slovenská firma, ktorá je súčasťou nemeckého koncernu ZF, je totiž v hre o nový závod za 3,5 milióna eur.
7. 8. 2013
Francúzske úrady zakázali predaj väčšiny nových modelov Mercedes, pretože využívajú chladiacu zmes pre klimatizačné systémy, ktorá podľa Francúzska nie je v súlade s pravidlami EÚ.
5. 8. 2013
"Nový kamerový systém, ktorý pomôže zabrániť podvodom pri emisných aj technických kontrolách, funguje bez problémov," konštatoval minister dopravy Ján Počiatek.
3. 8. 2013
Rokovania by sa podľa predbežných odhadov mali ukončiť do konca augusta.
2. 8. 2013
Najväčšia svetová automobilka Toyota Motor v 1. štvrťroku prebiehajúceho fiškálneho roka 2013/14 výrazne zvýšila zisk.
26. 7. 2013
Japonská automobilka Toyota Motor zostáva naďalej svetovou jednotkou.
23. 7. 2013
Nabitie batérií cez bežnú zásuvku trvá osem hodín, ale na špeciálnych nabíjacích staniciach sa dá tento čas podstatne skrátiť.
23. 7. 2013
USA sú trhom číslo jedna pre modely Leaf, ktorý je napredávanejším elektromobilom.
20. 7. 2013
Podľa štúdie poradenskej spoločnosti Boston Consulting Group sa do roku 2020 bude v Rusku predávať viac áut než v Nemecku.
18. 7. 2013
Tatra zároveň dokončuje vývoj nového vozidla "tatraktor", ktoré má byť akýmsi vzdialeným hybridom traktora a nákladného vozidla.
18. 7. 2013
Kia Motors Slovakia je prvý výrobný závod spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe.
16. 7. 2013
Európsky trh s autami zápasí už takmer dva roky s poklesom odbytu. 
16. 7. 2013
Novela podľa Kollára reaguje na poslednú zmenu legislatívy, na základe ktorej majú všetci obchodníci s minerálnymi olejmi povinnosť registrovať sa na colnom úrade.
15. 7. 2013
V kategórii M1 dosiahla trhový podiel 20,74 %, čo predstavuje predaj 6645 automobilov.
15. 7. 2013
Takmer všetci producenti áut zápasia v Európe s finančnými problémami, s výnimkou nemeckých výrobcov luxusných modelov a koncernu Volkswagen.
14. 7. 2013
Pokoj vo výrobe sa využije na uskutočnenie stovky technologických a stavebných úprav.
10. 7. 2013
Mobis Slovakia, s.r.o., Gbeľany vznikla vo februári 2004. Predmetom jej činnosti je výroba a predaj dielov, súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel.
9. 7. 2013
Zo Slovenska smerujú k zákazníkom do 148 krajín sveta, pričom každé vozidlo je vyrobené špeciálne na objednávku.
9. 7. 2013
Výsledok je medziročne lepší o 4,4 %.
9. 7. 2013
Dôvodom boli najmä investície do nových modelov automobilov, ktoré sa začali vyrábať začiatkom roka.
9. 7. 2013
Seat je problémovou súčasťou Volkswagenu a aj keď vlani znížil stratu svojho podnikania, už roky zotrváva v červených číslach.
8. 7. 2013
Nízky záujem o elektroautá bude súvisieť s ich podstatne vyššou cenou voči autám s klasickým motorom a s nízkym akčným rádiom.
7. 7. 2013
Spoločnosť Miba Sinter Slovakia plánuje v Dolnom Kubíne výstavbu dvoch kompetenčných centier pre vývoj a výrobu automobilových ozubených kolies.
6. 7. 2013
Tri štvrtiny zo zhruba 200 zamestnancov niekdajšej slávnej českej továrne na výrobu nákladných automobilov Avia dostanú v pondelok 8. júla výpovede.
4. 7. 2013
Francúzsky dodávateľ pre automobilky zrušil svoj závod v Nemecku a jeho výrobu prerozdelí medzi fabriky na Slovensku a v Poľsku.
30. 6. 2013
V Nemecku podľa Deutsche-Presse-Agentur začali riešiť praktické otázky rozširovania predaja automobilov na elektrický pohon.
24. 6. 2013
Nemecká firma Carcoustic zaoberajúca sa výrobou hliníkových a polyuretánových komponentov do automobilov by mala začať s výrobou 1. septembra.
23. 6. 2013
Európska kríza má výrazný negatívny vplyv na európske automobilky, informovala agentúra DPA.
18. 6. 2013
Tohoročný májový odbyt je najslabší od roku 1993, keď sa v únii predalo menej ako 1 milión áut.
17. 6. 2013
Švédsky výrobca úžitkových vozidiel Volvo zaznamenal v máji ďalší pokles predaja, a to medziročne o 9 %.
17. 6. 2013
Členské štáty EÚ poskytli v piatok Európskej komisii mandát na rokovanie o komplexnej obchodnej dohode medzi EÚ a USA.
15. 6. 2013
Výsledky registrácií automobilov za posledné dva mesiace ukazujú, že slovenský trh sa pohybuje približne na úrovni minulého roka.
13. 6. 2013
Majiteľ českého výrobcu nákladných vozidiel Avia rozhodol, že tento rok zatvorí továreň v pražských Letňanoch a rozpredá majetok.
12. 6. 2013
Automobilka PSA Peugeot Citroën Slovakia v Trnave sa rozhodla podporiť projekt Krajina Záchrancov s cieľom zmeniť postoj ľudí v oblasti poskytovania prvej pomoci.
12. 6. 2013
V severomaďarskom Györi otvorili dnes nový závod na výrobu automobilov Audi.
11. 6. 2013
Odbytová kríza na európskom automobilovom trhu sa v tomto roku ešte viac vyostrí.
2. 6. 2013
Závod Volkswagen Slovakia v Devínskej Novej Vsi dnes otvára svoje zákutia pre širokú verejnosť.
1. 6. 2013
Na nemeckých cestách by malo v roku 2020 jazdiť milión automobilov s elektrickým pohonom.
30. 5. 2013
Česká automobilka Škoda Auto investuje do ďalšieho rozšírenia montážnych hál v Mladej Boleslavi a chystá sa tiež zaviesť tretiu zmenu.
28. 5. 2013
V Nemecku má byť do roku 2020 zaradených do premávky milión automobilov s elektrickým pohonom.
27. 5. 2013
Zamestnancom Kia Motors stúpne mzda.
23. 5. 2013
Americká automobilka Ford Motor plánuje do troch rokov ukončiť produkciu áut v Austrálii.
21. 5. 2013
Volkswagen Slovakia vyplatí zamestnancom odmenu za hospodárske výsledky za minulý rok v priemernej výške 1350 eur.
21. 5. 2013
V novovybudovaných priestoroch francúzskej spoločnosti Gergonne  by sa mal súčasný 65-členný pracovný tím rozšíriť.
17. 5. 2013
Predaj nových áut v Európskej únii vzrástol v apríli 2013 prvý raz od septembra 2011 a ukončil tak 18-mesačný nepretržitý pokles.
17. 5. 2013
Najväčšia európska automobilka Volkswagen dobre odštartovala aj do druhého štvrťroka 2013.
16. 5. 2013
Novým investorom v Partizánskom bude nemecká firma Gotec, ktorá sa zaoberá povrchovou úpravou kovov pre automobilový priemysel.
4. 5. 2013
Nemecký trh s osobnými autami sa v apríli 2013 trochu zotavil, počet vyrobených áut sa medziročne zvýšil o 3,8 %.
28. 4. 2013
Cenová dostupnosť automobilov na Slovensku v uplynulom roku vzrástla. Ich predajnosť však aktuálne klesá.
27. 4. 2013
Volkswagenu sa v uplynulých rokoch v Európe darilo lepšie ako konkurentom. Avšak aj najväčší európsky výrobca začína pociťovať pokles predaja v Európe.
27. 4. 2013
Vlani sa zo Slovenska vyviezol tovar v celkovej hodnote 62,8 miliardy eur. Export automobilov dosiahol hodnotu 10,3 miliardy eur a tvoril tak z celkového vývozu takmer šestinu.
26. 4. 2013
Juhokórejská automobilka Kia Motors, ktorá má svoj závod aj na Slovensku, v 1. štvrťroku sklamala analytikov, keď jej zisk klesol viac, ako odhadovali.
17. 4. 2013
Dve tretiny dodávateľských spoločností slovenských automobiliek zažili vlani lepší rok než bol rok 2011 a to najmä vďaka nárastu objemu výroby.
17. 4. 2013
Predstavitelia slovenského automobilového priemyslu očakávajú v tomto roku nárast zamestnancov o zhruba 2000 ľudí.
17. 4. 2013
Na Slovensku bolo vlani celkovo vyrobených 926.555 automobilov. V porovnaní s rokom 2011 ide o nárast o 44,9 %.
14. 4. 2013
Slovensko v súčasnosti patrí k dôležitým centrám svetového automobilového priemyslu, pričom vyrába najvyšší počet osobných automobilov na obyvateľa na svete.
14. 4. 2013
TASR v rámci prehľadu najväčších priemyselných podnikov vydáva profil Bratislavských automobilových závodov.
1. 1. 1970
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk