X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Gastronómia

Vyššie odborné vzdelanie

Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia zodpovedá za chod zariadenia, plánovanie personálu, nákupov, výrobných oddelení, recepcie a ďalších ubytovacích a stravovacích služieb.
Karta zamestnania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru zabezpečuje a riadi prevádzku kaviarne a baru. Spolu s majiteľom, riaditeľom, hlavným manažérom alebo inou osobou zodpovednou za komplex, ktorého súčasťou je kaviareň či bar, alebo spolu s...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie organizuje a riadi personál v reštaurácii, kontroluje výrobu jedál a nápojov a dodržiavanie predpisov. Sleduje kvalitu poskytovaných služieb a zabezpečuje ich odbyt.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia riadi tím pracovníkov vykonávajúcich rýchlu formu prípravy a predaja jednoduchých jedál, polotovarov i potravinárskych výrobkov v...
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia školského stravovania riadi a zodpovedá za bezchybný chod a komplexné zabezpečenie poskytovaných stravovacích služieb vo zverenej prevádzkovej jednotke.
Karta zamestnania
Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia závodného stravovania riadi prevádzkovú jednotku, ktorá zabezpečuje poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov príslušnej organizácie.
Karta zamestnania
Someliér pracuje v reštaurácii a je poradcom pre majiteľa a hostí v oblasti ponuky vín.
Karta zamestnania
Šéfkuchár zabezpečuje odborne najnáročnejšie činnosti v kuchyni. Zodpovedá za organizovanie práce a kontrolu tímu pracovníkov v kuchyni, kvalitu pripravovaných pokrmov a dodržiavanie gastronomických pravidiel. Aplikuje...
Karta zamestnania

Stredné odborné vzdelanie

Barman zodpovedá za prípravu nápojov, ich správnu prezentáciu, servírovanie, skladovanie a podobne.
Karta zamestnania
Cukrár vykonáva odborné práce v cukrárskej výrobe, vyrába cukrárske polotovary, výrobky, ozdoby a reštauračné dezerty.
Karta zamestnania
Cukrovinkár spracováva základné suroviny, polotovary a prísady na čokoládové a nečokoládové výrobky. Hotové výrobky balí, skladuje a expeduje.
Karta zamestnania
Čašník, servírka je zodpovedný/zodpovedná za obsluhu hostí v stravovacom zariadení. Radí pri výbere jedál a nápojov a vykonáva ich zúčtovanie po skonzumovaní.
Karta zamestnania
Kuchár sa podieľa na zostavovaní menu resp. jedálneho lístka, preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem, kuchárskych kníh alebo vlastných receptúr pripravuje na strojno-technologickom zariadení...
Karta zamestnania
Lahôdkar vykonáva činnosti podľa platných technologických postupov pri spracovaní mäsa, rýb, mäsových výrobkov a zeleniny na výrobu lahôdok, pri príprave mäsových, rybacích a...
Karta zamestnania
Pekár vyrába chlieb, pečivo a ostatné pekárske výrobky. Používa pri tom múku, vodu a ďalšie suroviny.
Karta zamestnania
Pracovník výdaja jedla zabezpečuje činnosti súvisiace s výdajom jedál v stravovacom zariadení.
Karta zamestnania
Predavač rýchleho občerstvenia pripravuje jednoduché druhy teplých pokrmov, pokrmov studenej kuchyne a pokrmov z polotovarov s ich následným predajom v rýchlo obslužných stravovacích zariadeniach (napr.: samoobslužná...
Karta zamestnania

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pomocník v kuchyni vykonáva pomocné práce pri príprave potravín na varenie, pri výdaji jedál, obsluhuje jednoduché kuchynské stroje a zabezpečuje udržiavanie čistoty vo všetkých priestoroch...
Karta zamestnania
Pouličný predavač jedla pripravuje a predáva teplé/studené jedlá a nápoje určené na okamžitú konzumáciu na uliciach a iných verejných priestranstvách.
Karta zamestnania

Nižšie stredné vzdelanie

Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia vykonáva pomocné práce v zariadeniach jednoduchej formy verejného stravovania, ktoré je založené na rýchlej príprave, nenáročnom predaji,...
Karta zamestnania
"Povedz mi, čo ješ a ja ti poviem, kto si." (Jean Anthelem Brillat-Savarin)

Slávny výrok francúzskeho filozofa a právnika v jednej osobe, zakladateľa modernej vedeckej gastronómie a veľkého gurmána 19. storočia Jean Anthelme Brillat-Savarina netreba predstavovať. Isté je, že sa zakladá na pravde. Veď gastronómia ako teória kuchárskeho umenia tvorí dôležitú súčasť kultúrnych dejín národov. Povýšená na vedu, bola od nepamäti ovplyvňovaná rôznymi činiteľmi, ktoré určovali jej vývoj.

Gastronómia zameriava pozornosť na uspokojovanie špecifických individuálnych potrieb a prianí zákazníkov, je to teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady výživy človeka. Dejiny kuchárskeho umenia sa začali písať už v čase, keď človek začal používať oheň na prípravu svojho pokrmu. S rozvojom civilizácie sa rozvinulo poskytovanie pohostinských služieb, začala sa výroba piva a vína, vznikali hostinské domy, objekty pre poskytovanie stravovacích služieb, pekárne a pod. Po II. svetovej vojne sa svetová gastronómia prudko rozvíjala, zatiaľ čo na Slovensku bola v tejto oblasti stagnácia. Pozitívny obrat nastal po zásadných spoločenských zmenách, ktoré sa uskutočnili v roku 1989.

Pre každého turistu je veľmi dôležité okrem navštívenia kultúrnych atrakcií či historických pamiatok, ochutnať aj gastronomické špeciality danej krajiny. Na Slovensku sa nachádza množstvo reštaurácií, v ktorých je možnosť výberu typických národných jedál, ale aj špecialít susedných štátov, predovšetkým špeciality maďarskej, českej a rakúskej kuchyne, ktoré ovplyvňovali pôvodnú slovenskú kuchyňu. Slovenská kuchyňa je historicky známa hlavne bravčovým mäsom, jahňacinou, múkou, zemiakmi, kapustou a mliečnymi výrobkami.

V ostatnom čase sa čoraz viac do pozornosti dostáva zážitková gastronómia. Tá má veľký potenciál nielen v boji o zákazníka, ale i v jeho udržaní. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že človek vníma všetkými zmyslami, a keď ide v dnešnej dobe na obed či večeru, neuspokojí sa len s obyčajným jedlom. Túži po pôžitku a niečom, prečo sa bude vracať a privedie i svojich priateľov, práve toto je cieľom zážitkovej gastronómie.

Z pohľadu servisu, či obsluhy je úzko spojená so someliérom, ktorý správnym odporučením nápoja dotvára celkový dojem z pokrmu. Ani rola čašníka v tejto činnosti nie je zanedbateľná. Šokovať zákazníka, pobaviť ho a vyhovieť všetkým jeho prianiam, práve tak by mal čašník prezentovať svoje schopnosti. Prostredie v reštaurácii, ktorá chce prevádzkovať zážitkovú gastronómiu, musí byť nezabudnuteľné, neopakovateľné a jedinečné.

Zdroje:
McDonald's je najväčšia sieť s rýchlym občerstvením na svete, ktorá denne obslúži 50 miliónov zákazníkov. Spoločnosť založili v roku 1940 americkí bratia McDonaldovci.

Kofola vznikla začiatkom 60-tych rokov 20. storočia vo farmaceutickom závode v Opave počas výskumu potenciálneho využitia nadbytočného kofeínu pri pražení kávy. Výsledkom bol tmavý sladkokyslý sirup Kofo, ktorý sa stal základnou zložkou nového nealkoholického nápoja Kofola uvedeného na československý trh v roku 1962.

Najväčší sendvič s hmotnosťou 2 467,5 kg sa podarilo vyrobiť kuchárom v americkom Michigane v roku 2005.

Jedným z najznámejších a najbohatších kuchárov na svete je Brit Jamie Oliver, známy ako šéfkuchár bez čapice. Jeho majetok sa odhaduje na 25 mil. britských libier.

Typická sladká špecialita zo Skalice sa nazýva trdelník. Ide o prvý slovenský výrobok, ktorý získal v roku 2007 Európskou komisiou chránené zemepisné označenie. Vznik trdelníka v Skalici sa viaže k 18. storočiu, keď sa na našom území usadil uhorský gróf József Gvadányi spolu so svojím sedmohradským kuchárom.

Zdroje:
13. 1. 2017
Informoval o tom dnes Štatistický úrad Slovenskej republiky.
15. 11. 2016
Pracovné ponuky v gastronómii patria medzi najčastejšie inzerované ponuky na portáli ISTP.sk. Chceli by ste aj vy pracovať v tejto oblasti?
6. 11. 2016
Žiaci sa týmto zapoja do Týždňa slovenskej kuchyne, ktorý je súčasťou oficiálnych aktivít pod záštitou Predsedníctva SR v Rade EÚ.
11. 10. 2016
Hľadáte si prácu kuchára, čašníka, barmana alebo pomocnej sily v kuchyni? Pozrite si aktuálne pracovné ponuky na portáli ISTP.sk.
1. 10. 2016
Vyplýva to zo zistení Potravinárskej komory Slovenska, ktorá informácie zbiera v rámci projektu internetového kurzu Hravo ži zdravo.
22. 9. 2016
Primátor uviedol, že týmto rozhodnutím chceli podporiť našich výrobcov a súčasne poskytnúť deťom kvalitné domáce výrobky.
19. 9. 2016
Desiata by mala byť zdravá a tvoriť asi 15 percent z denného príjmu energie, poukazuje Úrad verejného zdravotníctva SR.
19. 9. 2016
Prešovským deťom v školských jedálňach pripravujú nielen pestrú a výživnú stravu, ale pokiaľ si to vyžaduje zdravotný stav, poskytujú aj diétne jedlá.
28. 8. 2016
Škola ponúka žiakom možnosť pripravovať sa na povolanie v rámci praktického vyučovania aj pre konkrétneho zamestnávateľa.
1. 8. 2016
Vybrali sme pre vás dve pracovné ponuky z každého slovenského kraja.
29. 4. 2016
Menu pozostávalo z vybraných národných jedál českej, poľskej, maďarskej a slovenskej kuchyne.
28. 4. 2016
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi pokračuje v tradícii komplexnej praktickej maturitnej skúšky.
22. 4. 2016
Témou maturitnej skúšky je dobová hostina z obdobia renesancie.
13. 4. 2016
Hľadáte prácu v oblasti gastronómie? Ste vyučený kuchár, čašník alebo barman? Portál ISTP.sk vám prináša prehľad aktuálnych ponúk práce v gastronómii.
6. 4. 2016
Podujatie pripravila v Gastrocentre pod Brezinou Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne.
31. 3. 2016
Diskusiou na tému Extrémizmus v slovenskej spoločnosti sa v pondelok 4. apríla začne Týždeň rómskej kultúry.
14. 3. 2016
Školné sa neplatí, tak ako v štátnych školách uhrádzajú len dobrovoľný príspevok rodičovskému združeniu.
7. 3. 2016
Je to skvelá možnosť odprezentovať školy a talenty mladých učňov v Bruseli.
25. 2. 2016
Poskytovanie stravných poukážok je len jednou z možností zamestnávateľa ako poskytnúť zamestnancom povinný príspevok na stravovanie.
2. 2. 2016
Stredná odborná škola obchodu a hotelových služieb vo Zvolene sa stala víťazom gastronomickej súťaže Metro HoReCa päťboj.
22. 1. 2016
Od januára 2013 do decembra 2015 klesla v okrese Liptovský Mikuláš miera evidovanej nezamestnanosti z 15,26 % na 9,50 %.
19. 10. 2015
Projekt sa zameriava na oblasti zdravého stravovania a dostatku pohybu a propagovanie týchto činností.
22. 6. 2015
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci je svojou tradíciou jednou z najstarších škôl v regióne Novohrad.
18. 5. 2015
Škola drží krok s modernou dobou, učebne sú vybavené počítačmi, dataprojektormi, interaktívnymi tabuľami. Priamo v areáli školy sú moderné kaderníctvo, kozmetický salón, cukráreň.
4. 5. 2015
Môžu sa o ňu uchádzať od konca roka 2014.
10. 4. 2015
Budúci profesionáli v gastronómii sa už od novembra minulého roka pod vedením odborníkov zo spoločnosti Heineken Slovensko vzdelávajú v oblasti pivného someliérstva.
7. 4. 2015
Takéto mimoriadne štedré prepitné ľudia podmieňujú výborným jedlom a nápojmi, no súčasne s tým aj ústretovou a pozornou obsluhou.
13. 3. 2015
v porovnaní s januárom 2014 zamestnanosť na Slovensku v januári 2015 vzrástla vo vybraných trhových službách.
4. 2. 2015
Hľadáte prácu? Najvyššiu šancu získať ju máte, ak ste kuchár, vodič, čašník, obchodný zástupca alebo strážnik.
2. 2. 2015
Okrem 22 tried pre vyučovanie má zriadené viaceré odborné učebne - pre kuchárov kuchyňu, pre čašníkov reštauráciu, tiež bufet, kde nakupujú študenti i učitelia.
20. 10. 2014
Počas vlastnej existencie si škola v Nitre vybudovala dobré meno a svojich študentov si môže vyberať.
4. 10. 2014
Vstupenky sa už dajú objednať od 16. septembra na www.mvc.sk, alebo osobne v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre.
24. 9. 2014
Výsledky dvojmesačného projektu budú známe ešte pred začiatkom zimnej sezóny.
27. 8. 2014
Najlepšie stravovacie zariadenia získajú ešte pred začiatkom zimnej sezóny prestížne hviezdičky kvality.
20. 8. 2014
Značný priestor pre domácu produkciu sa podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory otvára tiež v školskom a ústavnom stravovaní.
21. 6. 2014
Kokavcovej nezáujem zamestnávať brigádnikov pod 18 rokov, bez praxe, súvisí najmä s kvalitou obsluhy.
16. 6. 2014
Podujatie sa presúva k centru mesta z tradičného areálu Botanickej záhrady. Súčasťou programu bude varenie naživo, jazzové koncerty, ale aj cvičenia jogy alebo čitáreň.
5. 6. 2014
Primátor Rajeckých Teplíc Peter Dobeš doplnil, že mesto si od otvorenia zrekonštruovaného hotela sľubuje nielen zvýšenie zamestnanosti, ale aj prílev nových turistov.
1. 6. 2014
Slovenský rekord v počte vinárov na jednom mieste chcú prekonať organizátori Nitrianskeho vínneho festivalu.
29. 5. 2014
Je to normálne pracovisko v centre mesta, aby ľudia videli, že aj hendikepovaní vedia plnohodnotne pracovať a ponúkať svoje služby na trhu práce.
28. 5. 2014
Z prieskumu vyplynulo, že polovica firiem (51 %) elektronizuje rozvoj a vzdelávanie zamestnancov a takmer polovica (47 %) riadenie výkonu.
7. 5. 2014
Ak je s prevádzkou niektorej činnosti spravidla spojené odkladanie vecí, zodpovedá ten, kto ju vykonáva.
5. 5. 2014
Festival začína už 22. mája štvrtkovým večerom vína, ktorý má na Bratislavskom hrade svoju atmosféru.
7. 4. 2014
Zväz preto pripravuje metodiku, ktorou upozorní školy na základné požiadavky, ktoré prax v tomto smere potrebuje.
27. 3. 2014
Tatranci koncom minulého roka zakončili projekt preverovania kvality reštauračných zariadení.
24. 3. 2014
Priemerne 128 eur ročne. Toľko slovenské firmy minuli zo sociálneho fondu na jedného zamestnanca v roku 2013.
27. 2. 2014
Ide o cenné papiere získané najmä v prvej vlne kupónovej privatizácie.
8. 2. 2014
Hoci SOŠ ponúka vyučovanie vo veľmi atraktívnom prostredí a navyše sa jej absolventi bez problémov uplatnia na trhu práce, žiaci oň neprejavujú väčší záujem.
1. 2. 2014
Každý štartujúci má možnosť štartovať trikrát. Do výsledku sa započíta najlepší čas. Štartovné je jednorazové.
11. 1. 2014
Najväčší záujem je podľa Maťašovskej o hotely, ktoré ponúkajú komplexné služby, teda vedia zabezpečiť polpenziu, skipas, animačný program pre deti, wellness centrum a pod.
19. 12. 2013
V mnohých väčších mestách sa v stánkoch nezistili žiadne hygienické nedostatky.
1. 12. 2013
Podľa generálneho sekretára Zväzu hotelov a reštaurácií SR na Slovensku platí to, že mnohí ľudia dávajú najväčší dôraz pri jedle na ceny.
1. 12. 2013
Objem peňazí, ktorý sa v reštauračných zariadeniach "skonzumuje", určite nie je zanedbateľným číslom pre ekonomiku SR
1. 12. 2013
Projektoví partneri si v tejto súvislosti zaumienili vytvoriť sieť Karpatského kulinárskeho dedičstva, ktorá bude propagovať gastronomický, potravinársky, ale aj turistický sektor.
30. 11. 2013
Základom slovenskej kuchyne sú suroviny, ktoré sú pre túto krajinu a región tradičné a dostupné – zemiaky a kapusta.
30. 11. 2013
Do histórie slovenskej gastronómie sa nezmazateľne zapísal najmä svojimi originálnymi receptmi, ktoré približuje novinka od Gustáva Murína.
29. 11. 2013
Medzi ďalšie obľúbené patria napríklad maďarská, poľská či balkánska kuchyňa. Na Slovensku je tiež populárna talianska kuchyňa.
29. 11. 2013
Kulinárske umenie Tomáša Opletala tiež ocenili štátni predstavitelia Václav Havel, Hillary Clintonová, Vladimir Putin či nórsky kráľovský pár.
15. 11. 2013
Jej súčasťou je aj kuchárska súťaž vo varení.
11. 11. 2013
Viac ako stovka vysokotatranských reštauračných zariadení sa zapojila do práve dnes štartujúceho motivačného projektu testovania kvality služieb.
8. 11. 2013
Program výstavy bude pozostávať z prezentácie cukrárenských výrobkov, nových technologických trendov v gastronómii, ukážok výroby miešaných nápojov, ale aj súťaže vo varení.
8. 11. 2013
Na Pribinovom námestí pod hradom sa zišli vinári z Nitrianskeho kraja a Toskánska, aby prezentovali svoje vína, ale aj jedlá a kulinárske špeciality zo svojich regiónov.
4. 11. 2013
Hotelová akadémia je členom Európskej asociácie škôl hotelierstva a turizmu a úzko spolupracuje s Nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve so sídlom v Ženeve.
20. 10. 2013
Šéfkuchár Gabriel Kocák má pod palcom kuchyňu v jednom zo špičkových tatranských hotelov.
19. 10. 2013
Už 21. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže v miešaní nápojov EUROCUP sa uskutoční v utorok a v stredu (22. a 23. 10.) v priestoroch Športovej haly Hotelovej akadémie v Prešove.
17. 10. 2013
Pod názvom Cesta za chlebom sa podľa Janíčka konajú praktické odborné exkurzie do stredných odborných škôl s potravinárskym zameraním.
27. 9. 2013
S myšlienkou usporiadať pivný festival prišlo bratislavské Staré Mesto.
26. 9. 2013
Dni regionálnej kuchyne potrvajú do soboty 28. septembra.
19. 9. 2013
oznam najlepších hotelov, penziónov, chát, chalúp či apartmánov s príslušným počtom hviezdičiek bude zverejnený už koncom novembra.
19. 9. 2013
Aj štatistiky ukazujú, že počet návštevníkov Slovenska stúpol v porovnaní s minulým rokom.
17. 9. 2013
Európsky týždeň mobility zakončí v nedeľu 22. septembra tradičné podujatie Martinský bicyklový deň.
19. 8. 2013
Od dnes sa vo všetkých krajoch začínajú odborné semináre zamerané na zásady a model správnej výrobnej praxe pre výrobu jedál v zariadeniach školského stravovania.
15. 8. 2013
Záchrana jedinečného kulinárskeho a kultúrneho dedičstva v karpatskom regióne je hlavným cieľom cezhraničného projektu.
9. 8. 2013
Výkonný riaditeľ McDonald's Don Thompson v tejto súvislosti uviedol, že spoločnosť pracuje na zmenách, ktorých cieľom je lepšie sa prispôsobiť miestnym podmienkam.
16. 7. 2013
Novinkou v kontrole zvyšovania kvality poskytovaných služieb v Tatrách je kódex ubytovacích zariadení, ktorý má pomáhať dodržiavať kvalitu služieb, ako aj zavádzať určité štandardy.
13. 7. 2013
Ulice obce Dobrohošť voňajú dnes už od rána dobrým jedlom a návštevníci prichádzajú.
8. 7. 2013
Turistické zariadenia na Slovensku budú môcť od roku 2016 zabojovať o zlaté, strieborné a bronzové certifikáty.
30. 6. 2013
Od nového školského roka zabezpečí mesto Humenné stravovanie v základných školách aj pre žiakov celiatikov.
23. 6. 2013
Čerešňovými dňami si v sobotu (22.6.) pripomenuli v Jelšave 217. výročie založenia prvého Čerešníckeho spolku v Rakúsko-Uhorsku.
20. 6. 2013
Námestie sv. Egídia v Poprade bude oddnes centrom taliansko-slovenských dní Viva Italia.
15. 6. 2013
Koniec embarga pre gruzínske víno.
3. 6. 2013
V Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca sa uskutoční v utorok 4. júna o 19. hodine koncert súčasnej vážnej hudby.
30. 5. 2013
Priblížiť aktuálnu situáciu v školskom, verejnom a domácom stravovaní na Slovensku i vo svete.
5. 5. 2013
Deti na tanieroch v školskej jedálni vidia najradšej palacinky, buchty či žemľovku. Na opačnom konci rebríčka sa umiestnili špenát a jedlá zo zeleniny.
16. 4. 2013
Reforma cukrovarníctva na Slovensku znamenala zánik ôsmich slovenských cukrovarov po roku 1989.
kviz
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk