X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
127 kurzov ďalšieho vzdelávania
zoradenie podľa:
názvu
ceny
termínu konania
MDI.SK, s.r.o., jsmik@eduka.sk, +421 905 443065
Bratislava, Prešov
04. 05. 2016
170.40 EUR
databazakurzov.sk
MDI.SK, s.r.o., jsmik@eduka.sk, +421 905 443065
Bratislava, Prešov
08. 06. 2016
170.40 EUR
databazakurzov.sk
MDI.SK, s.r.o., jsmik@eduka.sk, +421 905 443065
Bratislava, Prešov
22. 06. 2016
170.40 EUR
databazakurzov.sk
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, tatarovam@vuz.sk, +421915990787
Bratislava
09. 11. 2016
96.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
220.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
160.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
220.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
420.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Púchov
termín neuvedený
240.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
6.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
6.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
95.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
95.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
180.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Trenčiansky kraj
termín neuvedený
180.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Trenčiansky kraj
termín neuvedený
240.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
240.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Púchov
termín neuvedený
6.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
360.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
180.00 EUR
databazakurzov.sk
Späť1234567ĎalejSpolu 127 kurzov ďalšieho vzdelávania

Fulltextové vyhľadávanie
Povolanie
Oblasť
Miesto konania
Zdroj
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk