Dnes je 16. 1. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
96 kurzov ďalšieho vzdelávania
zoradenie podľa:
názvu
ceny
termínu konania
V a V Akademy, s.r.o., veronika.kollarova@vav.sk, +421917 195 580
Slovenská republika
termín neuvedený
649.00 EUR
databazakurzov.sk
Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service, jrschlarmann@yahoo.com, +421903794948
Bratislava
termín neuvedený
cena neuvedená
databazakurzov.sk
V a V Akademy, s.r.o., veronika.kollarova@vav.sk, +421917 195 580
Slovenská republika
termín neuvedený
699.00 EUR
databazakurzov.sk
V a V Akademy, s.r.o., veronika.kollarova@vav.sk, +421917 195 580
Slovenská republika
termín neuvedený
1149.00 EUR
databazakurzov.sk
Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service, jrschlarmann@yahoo.com, +421903794948
Bratislava
termín neuvedený
cena neuvedená
databazakurzov.sk
V a V Akademy, s.r.o., lucia.vybostekova@vav.sk, +421907 035 335
Slovenská republika
termín neuvedený
939.00 EUR
databazakurzov.sk
V a V Akademy, s.r.o., veronika.kollarova@vav.sk, +421917 195 580
Slovenská republika
termín neuvedený
1149.00 EUR
databazakurzov.sk
V a V Akademy, s.r.o., info@vav.sk, +421948996639
Slovenská republika
termín neuvedený
119.00 EUR
databazakurzov.sk
MDI.SK, s.r.o., jsmik@eduka.sk, +421 905 443065
Bratislava, Prešov
04. 05. 2016
170.40 EUR
databazakurzov.sk
MDI.SK, s.r.o., jsmik@eduka.sk, +421 905 443065
Bratislava, Prešov
08. 06. 2016
170.40 EUR
databazakurzov.sk
MDI.SK, s.r.o., jsmik@eduka.sk, +421 905 443065
Bratislava, Prešov
22. 06. 2016
170.40 EUR
databazakurzov.sk
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, tatarovam@vuz.sk, +421915990787
Bratislava
09. 11. 2016
96.00 EUR
databazakurzov.sk
NOVA TRAINING, s.r.o., novatraining@novatraining.sk, +421903723025
Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Košice, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov
07. 11. 2016
407.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
180.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
95.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
180.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
180.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
120.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
220.00 EUR
databazakurzov.sk
Stredná odborná škola sklárska, info@sossklarska.sk, +421424693611
Slovenská republika, Púchov
termín neuvedený
95.00 EUR
databazakurzov.sk
Späť12345ĎalejSpolu 96 kurzov ďalšieho vzdelávania

Fulltextové vyhľadávanie
Povolanie
Oblasť
Miesto konania
Zdroj
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk