X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
127 kurzov ďalšieho vzdelávania
zoradenie podľa:
názvu
ceny
termínu konania
Ing. Vladimír Švec - OHSAS, ohsas@mail.t-com.sk, +421915894486
Nitra
26. 05. 2017
20.00 EUR
databazakurzov.sk
Ing. Vladimír Švec - OHSAS, ohsas@mail.t-com.sk, +421915894486
Slovenská republika
termín neuvedený
10.00 EUR
databazakurzov.sk
Ing. Vladimír Švec - OHSAS, ohsas@mail.t-com.sk, +421915894486
Nitra
termín neuvedený
30.00 EUR
databazakurzov.sk
Ing. Vladimír Švec - OHSAS, ohsas@mail.t-com.sk, +421915894486
Nitra
25. 08. 2017
20.00 EUR
databazakurzov.sk
Ing. Vladimír Švec - OHSAS, ohsas@mail.t-com.sk, +421915894486
Nitra
termín neuvedený
400.00 EUR
databazakurzov.sk
Ing. Marcel Hvozdík - MH, mhvozd@gmail.com, +421907906559
Vranov nad Topľou, Košice, Košice - okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
09. 01. 2017
cena neuvedená
databazakurzov.sk
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, tatarovam@vuz.sk, +421915990787
Bratislava
termín neuvedený
cena neuvedená
databazakurzov.sk
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, gajdosj@vuz.sk, +421907895849
Bratislava
termín neuvedený
200.00 EUR
databazakurzov.sk
IPA Slovakia, s.r.o., lendvayova@ipaslovakia.sk, +421910944226;+421412399080
miesto konania neuvedené
14. 02. 2017
174.00 EUR
databazakurzov.sk
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, tatarovam@vuz.sk, +421915990787
Bratislava
termín neuvedený
cena neuvedená
databazakurzov.sk
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, tatarovam@vuz.sk, +421915990787
Bratislava
termín neuvedený
cena neuvedená
databazakurzov.sk
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, tatarovam@vuz.sk, +421915990787
Bratislava
termín neuvedený
cena neuvedená
databazakurzov.sk
IPA Slovakia, s.r.o., lendvayova@ipaslovakia.sk, +421910944226;+421412399080
Žilina
21. 02. 2017
2112.00 EUR
databazakurzov.sk
IPA Slovakia, s.r.o., lendvayova@ipaslovakia.sk, +421910944226;+421412399080
Žilina
09. 01. 2017
360.00 EUR
databazakurzov.sk
IPA Slovakia, s.r.o., lendvayova@ipaslovakia.sk, +421910944226;+421412399080
Žilina
16. 01. 2017
384.00 EUR
databazakurzov.sk
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, gajdosj@vuz.sk, +421907895849
Bratislava
termín neuvedený
18.00 EUR
databazakurzov.sk
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, tatarovam@vuz.sk, +421915990787
miesto konania neuvedené
termín neuvedený
558.00 EUR
databazakurzov.sk
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, tatarovam@vuz.sk, +421915990787
Bratislava
termín neuvedený
480.00 EUR
databazakurzov.sk
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, tatarovam@vuz.sk, +421915990787
Bratislava
termín neuvedený
480.00 EUR
databazakurzov.sk
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, tatarovam@vuz.sk, +421915990787
miesto konania neuvedené
termín neuvedený
522.00 EUR
databazakurzov.sk
Späť1234567ĎalejSpolu 127 kurzov ďalšieho vzdelávania

Fulltextové vyhľadávanie
Povolanie
Oblasť
Miesto konania
Zdroj
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk