Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa

Manažérske zručnosti pre majstrov výrobných podnikov

MEGA Education, s. r. o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Vilová 2, Bratislava V

Kurz sa poskytuje:

  • Bratislava

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 294.00 EUR

Poznámka k cene:

  • vrátane občerstvenia a pracovných materiálov

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

„Lektor bol veľmi profesionálny, pozitívne naladený, odborník s praxou. Všetko bolo max. pochopiteľné, veľmi prakticky vysvetlené. Dobrý pomer teórie vs. prakt. úloh vs. hier. 100% pútavé vďaka hrám a úlohám. Využijem veľa poznatkov!“ Cieľ: - Osvojiť si riadiace zručnosti vedúcich pracovníkov vo výrobných firmách: ako určovať priority. - Efektívne plánovať a organizovať čas sebe a zamestnancom. - Využívať princípy efektívnej komunikácie aj v ťažkých a konfliktných situáciách. Vytvárať tímového ducha a motivovať. Obsahová náplň: - Úloha manažéra vo výrobnom procese. - Postavenie, zodpovednosť, kompetencie majstra. - Ako komunikovať so zamestnancami v rôznych situáciách. - Štýly riadenia. - Asertivita a riešenie konfliktov na pracovisku. - Ako vytvárať primerané vzťahy medzi zamestnancami. - Stanovenie reálnych cieľov a výkonov zamestnancov. - Delegovanie – čo delegovať a čo nedelegovať v práci majstra. - Ako riadiť pod tlakom a stresom. - Time manažment v práci majstra. - Správne nastavenie priorít. - Ako motivovať zamestnancov a byť motivovaný. - Akčný plán osobného rozvoja.

Organizačné údaje o kurze

Forma vzdelávania: interaktívny tréning Metódy vzdelávania: praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, braninstorming Účastníci získajú aj individuálnu spätnú väzbu. Dĺžka tréningu: 2 dni

Termín konania

29. 04. 2017

Poznámka k termínu realizácie

otvára sa podľa záujmu

Rozsah kurzu

16 h.

Kontaktné údaje
Tel. č.

+421 918 329 305 +421 948 499 564

E-mail

mega@megaeducation.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

MEGA Education, s. r. o.

Adresa

Na barine 4, 841 03 Bratislava


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie