Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa

Umenie vyjednávať (v praxi nákupcu)

MEGA Education, s. r. o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Vilová 2, Bratislava V

Kurz sa poskytuje:

  • Bratislava

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 294.00 EUR

Poznámka k cene:

  • vrátane občerstvenia a pracovných materiálov

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Cieľ kurzu: - Naučiť sa zvládať námietky a presvedčivo argumentovať. - Rýchlo identifikovať typ klienta a prispôsobiť mu štýl komunikácie. - Zdokonaliť schopnosť takticky vyjednávať a budovať vzťah s klientom. Obsahová náplň: - Typológia a spoznávanie klienta - Aktívne prispôsobenie sa štýlu komunikácie obchodného partnera - Očakávania klienta a ich napĺňanie - Dôvody a typy námietok (z čoho pramenia námietky) - Prekonávanie námietok - Námietky ako príležitosti - Konkrétne námietky – tréning (cena, konkurencia, nedôvera, neznalosť a iné vyplývajúce z obchodnej praxe) - Zásady presvedčivej argumentácie – argumentačné stratégie a postupy - Ako sa vyvarovať častým chybám pri argumentácii - Nácvik pohotovej argumentácie a práce s námietkami - Ako účinne presvedčiť - Rozhodovanie, dohoda, dôvera - Pyramída spokojnosti oboch strán - Budovanie vzťahu s klientom - Moje rezervy a akčný plán rozvoja

Organizačné údaje o kurze

Forma vzdelávania: interaktívny tréning Metódy vzdelávania: praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, videotréning Dĺžka tréningu: 2 dni Maximálny počet účastníkov: 6 – 10

Termín konania

28. 04. 2017

Poznámka k termínu realizácie

otvára sa podľa záujmu

Rozsah kurzu

16 h.

Kontaktné údaje
Tel. č.

+421 918 329 305 +421 948 499 564

E-mail

mega@megaeducation.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

MEGA Education, s. r. o.

Adresa

Na barine 4, 841 03 Bratislava


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie