Dnes je 26. 3. 2017 Svetový deň epilepsie
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Európsky životopis

Na tejto stránke si môžete vytvoriť elektronickú verziu Európskeho životopisu. Údaje vypĺňajte do textových polí. Nasmerovaním kurzora myši na otáznik získate podrobnejšie informácie o danej položke alebo funkcii Európskeho životopisu. V prípade, že ste zaregistrovaný a máte vyplnený v ISTP osobný profil, môžete údaje z neho automaticky exportovať do formulára životopisu prostredníctvom tlačidla „Načítať z profilu“. Ak si chcete vyplnené údaje vo Vašom životopise uložiť, aby ste sa k nim mohli vrátiť aj v budúcnosti, kliknite na tlačidlo „Uložiť životopis“ nachádzajúce sa v spodnej časti stránky (na uloženie údajov je potrebné byť zaregistrovaný). Prostredníctvom tlačidiel „Uložiť ako Word“ a „Uložiť ako PDF" si možno stiahnuť Váš vytvorený životopis do vybraných formátov a vytlačiť ho. Kliknutím na obálku ho možno zaslať na vybraný e-mail. Viac informácií o vypĺňaní Európskeho životopisu nájdete tu.

Osobné údaje

 1. Vložiť fotografiu
  Pomoc
  Svoju fotografiu uploadujte ako JPEG vo formáte 1:1 (napr. 157x157 pixlov).
 2. Pomoc
  Uveďte svoj titul (v prípade, že ste ho dosiahli), meno a priezvisko.
  Príklad:
  Ing. Ján Novák
 3. Pomoc
  Uveďte názov ulice, číslo domu, mesto (obec), PSČ a krajinu Vašej kontaktnej adresy.
  Príklad:
  Batkova 3, 841 01 Bratislava, Slovenská republika
 4. Pomoc
  Uveďte telefónne číslo(a) alebo číslo(a) svojho mobilného telefónu, na ktorom si želáte byť kontaktovaný. Odporúčame uviesť číslo v jeho medzinárodnej podobe. Pred medzinárodnú predvoľbu pridajte znak „+“ (bez medzery), ktorým sa zdôrazňuje potreba pridať predvoľbu pri medzinárodných hovoroch. Za medzinárodnou predvoľbou nasleduje medzera a celé číslo vrátane regionálnej predvoľby (ak je potrebná) v jednom ucelenom bloku.
  Príklad:
  +421 212345678
 5. Pomoc
  Uveďte svoju e-mailovú adresu(y) s prípadnou poznámkou, či ide o osobnú alebo pracovnú adresu.
  Príklad:
  jan.novak@trexima.sk
 6. Pomoc
  Uveďte adresu osobnej webovej stránky, blogu, sociálnej siete a pod.
  Príklad:
  www.facebook.com/jan.novak.10
 7. Pomoc
  Uveďte svoju štátnu príslušnosť.
  Príklad:
  Slovensko
 8. Odobrať

Zamestnanie, o ktoré sa uchádzate Pomoc

Táto položka poskytuje okamžitý prehľad o Vašom profile a koncentruje sa na Vaše kľúčové spôsobilosti. Spresnite zamestnanie alebo oblasť činnosti, o ktoré sa zaujímate.
Príklad:
Programátor

Prax Pomoc

V tejto časti vyplňte jednotlivé položky. Ak chcete, aby ich systém automaticky zoradil podľa aktuálnosti po uložení životopisu alebo jeho exporte do formátu Microsoft Word, nechajte checkbox zakliknutý. V opačnom prípade môžete zoradiť vyplnené položky prostredníctvom šípok. Ak sa uchádzate o svoje prvé pracovné miesto, nezabudnite uviesť pracovné činnosti počas prípravy, čo je dôkaz Vášho prvého kontaktu so svetom práce. Kvôli stručnosti sa sústreďte na prax, ktorá pridá na váhe Vašej žiadosti. Neprehliadnite prax, ktorá môže byť prínosom, aj keď sa nevzťahuje priamo k profilu práce, o ktorú sa uchádzate (napr. čas strávený v zahraničí, práca, ktorá Vás priviedla do kontaktu s verejnosťou a pod.).
Automatické zoradenie podľa aktuálnosti
  1. Pomoc
   Uveďte názov pracovnej pozície, ktorú ste vykonávali.
   Príklad:
   Kuchár
  2. Pomoc
   Uveďte hlavné pracovné činnosti, ktoré ste na uvedenej pracovnej pozícii vykonávali.
   Príklad:
   Príprava a úprava produktov a pokrmov
   Zostavovanie jedálneho lístka a poradia pokrmov
  3. Pomoc
   Uveďte názov zamestnávateľa a jeho adresu (názov ulice, číslo domu, mesto, resp. obec, PSČ a krajinu).
   Príklad:
   TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29, 844 07 Bratislava, Slovenská republika
  4. Pomoc
   Uveďte charakter odvetvia hospodárstva zamestnávateľa.
   Príklad:
   Stavebníctvo
  Odobrať
  1. Pomoc
   Uveďte názov pracovnej pozície, ktorú ste vykonávali.
   Príklad:
   Kuchár
  2. Pomoc
   Uveďte hlavné pracovné činnosti, ktoré ste na uvedenej pracovnej pozícii vykonávali.
   Príklad:
   Príprava a úprava produktov a pokrmov
   Zostavovanie jedálneho lístka a poradia pokrmov
  3. Pomoc
   Uveďte názov zamestnávateľa a jeho adresu (názov ulice, číslo domu, mesto, resp. obec, PSČ a krajinu).
   Príklad:
   TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29, 844 07 Bratislava, Slovenská republika
  4. Pomoc
   Uveďte charakter odvetvia hospodárstva zamestnávateľa.
   Príklad:
   Stavebníctvo
  Odobrať
  1. Pomoc
   Uveďte názov pracovnej pozície, ktorú ste vykonávali.
   Príklad:
   Kuchár
  2. Pomoc
   Uveďte hlavné pracovné činnosti, ktoré ste na uvedenej pracovnej pozícii vykonávali.
   Príklad:
   Príprava a úprava produktov a pokrmov
   Zostavovanie jedálneho lístka a poradia pokrmov
  3. Pomoc
   Uveďte názov zamestnávateľa a jeho adresu (názov ulice, číslo domu, mesto, resp. obec, PSČ a krajinu).
   Príklad:
   TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29, 844 07 Bratislava, Slovenská republika
  4. Pomoc
   Uveďte charakter odvetvia hospodárstva zamestnávateľa.
   Príklad:
   Stavebníctvo
  Odobrať
  1. Pomoc
   Uveďte názov pracovnej pozície, ktorú ste vykonávali.
   Príklad:
   Kuchár
  2. Pomoc
   Uveďte hlavné pracovné činnosti, ktoré ste na uvedenej pracovnej pozícii vykonávali.
   Príklad:
   Príprava a úprava produktov a pokrmov
   Zostavovanie jedálneho lístka a poradia pokrmov
  3. Pomoc
   Uveďte názov zamestnávateľa a jeho adresu (názov ulice, číslo domu, mesto, resp. obec, PSČ a krajinu).
   Príklad:
   TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29, 844 07 Bratislava, Slovenská republika
  4. Pomoc
   Uveďte charakter odvetvia hospodárstva zamestnávateľa.
   Príklad:
   Stavebníctvo
  Odobrať
  1. Pomoc
   Uveďte názov pracovnej pozície, ktorú ste vykonávali.
   Príklad:
   Kuchár
  2. Pomoc
   Uveďte hlavné pracovné činnosti, ktoré ste na uvedenej pracovnej pozícii vykonávali.
   Príklad:
   Príprava a úprava produktov a pokrmov
   Zostavovanie jedálneho lístka a poradia pokrmov
  3. Pomoc
   Uveďte názov zamestnávateľa a jeho adresu (názov ulice, číslo domu, mesto, resp. obec, PSČ a krajinu).
   Príklad:
   TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29, 844 07 Bratislava, Slovenská republika
  4. Pomoc
   Uveďte charakter odvetvia hospodárstva zamestnávateľa.
   Príklad:
   Stavebníctvo
  Odobrať
 1. Pridať prax

Vzdelávanie a príprava Pomoc

V tejto časti vyplňte jednotlivé položky. Ak chcete, aby ich systém automaticky zoradil podľa aktuálnosti po uložení životopisu alebo jeho exporte do formátu Microsoft Word, nechajte checkbox zakliknutý. V opačnom prípade môžete zoradiť vyplnené položky prostredníctvom šípok. Nie je potrebné prezentovať všetky svoje kvalifikácie: nevracajte sa až k základnej škole, ak máte vysokoškolský diplom, zamerajte sa na kvalifikácie, ktoré sú prínosom pre Vašu žiadosť.
Automatické zoradenie podľa aktuálnosti
  1. Pomoc
   Uveďte presný názov získanej kvalifikácie.
   Príklad:
   Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore cestovný ruch
  2. Pomoc
   Uveďte úroveň Európskeho kvalifikačného rámca (EKR) na základe získanej kvalifikácie.
   Príklad:
   Úroveň 4
   Prepojenie stupňov vzdelania s EKR:
   Základné vzdelanie = úroveň 1
   Nižšie stredné odborné vzdelanie = úroveň 2
   Stredné odborné vzdelanie = úroveň 3
   Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4
   Vyššie odborné vzdelanie = úroveň 5
   Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa = úroveň 6
   Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa = úroveň 7
   Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa = úroveň 8

  3. Pomoc
   Uveďte názov a typ navštevovanej inštitúcie, prípadne aj jej adresu (názov ulice, číslo domu, mesto, resp. obec, PSČ a krajinu).
   Príklad:
   Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza
  4. Pomoc
   Zosumarizujte hlavné predmety alebo profesijné zručnosti, ktoré ste si osvojili počas príslušného vzdelávania, kvôli stručnosti ich môžete uviesť v skupinách. Zamerajte sa na profesijné zručnosti, ktoré budú pre Vás prínosom v prípade, že vás príjmu.
   Príklad:
   Zemepis cestovného ruchu, ekonomika cestovného ruchu, obchodná stratégia, hotelierstvo, anglický jazyk, nemecký jazyk, výpočtová technika
  Odobrať
 1. Pridať vzdelanie

Osobné zručnosti Pomoc

Táto časť je venovaná zručnostiam a kompetenciám získaným v priebehu života a kariéry, ktoré však nemusia byť nevyhnutne pokryté formálnymi vysvedčeniami a diplomami. Táto časť má za cieľ prezentovať úplný obraz Vašich spôsobilostí. Kolónky, ktoré sú nižšie uvedené, umožňujú opísať zručnosti a kompetencie získané počas vzdelávania a prípravy (v priebehu Vášho štúdia) alebo neformálnym spôsobom (počas pracovnej činnosti alebo aktivít voľného času).
 1. Pomoc
  Uveďte materinský jazyk. Ak ste vyrastali v prostredí s viac než jedným jazykom a cítite, že ste rovnako spôsobilý(á) vo všetkých, uveďte všetky ako materinské jazyky.
  Príklad:
  Slovenčina
 1. Pomoc
  V nasledujúcich kolónkach uveďte svoje zručnosti v cudzích jazykoch. Použite škálu sebahodnotenia, ktorú vyvinula Rada Európy na pomoc pri sebahodnotení úrovne ovládania cudzích jazykov v porozumení, hovorení a písaní (nasmerujte kurzor myši na Pomoc pri príslušnej položke).
 2. Pomoc
  Počúvanie
  A1:Rozumiem známym slovám a úplným základným frázam týkajúcich sa mojej osoby, mojej rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, pokiaľ ľudia hovoria pomaly a zreteľne.
  A2:Dokážem porozumieť frázam a najbežnejšej slovnej zásobe vo vzťahu k oblastiam, ktoré sa ma bezprostredne týkajú (napríklad základné informácie o mne a rodine, nakupovaní, miestnej oblasti, zamestnaní). Dokážem pochopiť zmysel v krátkych, jasných a jednoduchých správach a oznámeniach.
  B1:Dokážem pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretávam v škole, práci, vo voľnom čase atď. Rozumiem zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, keď je prejav relatívne pomalý a jasný.
  B2:Dokážem porozumieť dlhšej reči a prednáškam a sledovať aj zložitú argumentačnú líniu za predpokladu, že téma mi je dostatočne známa. Dokážem pochopiť väčšinu televíznych správ a programov o aktuálnych udalostiach. Dokážem porozumieť väčšine filmov v spisovnom jazyku.
  C1:Rozumiem dlhšej reči aj keď nie je jasne štruktúrovaná a keď vzťahy sú iba naznačené, nie explicitne signalizované. Dokážem bez väčšej námahy porozumieť televíznym programom a filmom.
  C2:Nemám žiadne ťažkosti pri pochopení akéhokoľvek druhu hovoreného jazyka, či už je to naživo alebo z vysielania, dokonca aj keď je prejav rodeného hovoriaceho veľmi rýchly za predpokladu, že mám dosť času na to, aby som sa si zvykol na jeho výslovnosť.
 3. Pomoc
  Čítanie
  A1:Rozumiem známym menám, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch.
  A2:Dokážem čítať veľmi krátke jednoduché texty. Dokážem nájsť konkrétne predvídateľné informácie v jednoduchom každodennom materiáli, ako sú napríklad inzeráty, prospekty, jedálne lístky a časové harmonogramy a dokážem porozumieť krátkymi jednoduchým osobným listom.
  B1:Rozumiem textom, ktoré pozostávajú z každodennej slovnej zásoby často používanej v každodennom živote alebo ktoré sa vzťahujú sa na moju prácu. Dokážem porozumieť opisom udalostí, pocitov a prianí v osobných listoch.
  B2:Dokážem prečítať články a správy týkajúce sa aktuálnych problémov, v ktorých pisatelia alebo autori adoptujú konkrétne postoje alebo názory. Rozumiem súčasnej literárnej próze.
  C1:Rozumieme dlhým a zložitým faktickým a literárnym textom, pričom rozoznávam rozdiely v štýle. Rozumiem odborným článkom a dlhším návodom, dokonca aj keď sa nevzťahujú na moju oblasť.
  C2:Ľahko čítam v podstate všetky formy písaného jazyka vrátane abstraktných textov náročných svojou stavbou a jazykom, ako sú napríklad príručky, odborné články a literárne diela.
 4. Pomoc
  Ústna interakcia
  A1:Dokážem komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že môj partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči a že mi pomôže sformulovať, čo ja sa pokúšam povedať. Dokážem klásť a odpovedať na jednoduché otázky v oblasti mojich základných potrieb alebo na veľmi známe témy.
  A2:Dokážem komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych témach a činnostiach. Dokážem zvládnuť veľmi krátke spoločenské kontakty, dokonca aj keď zvyčajne nerozumiem dostatočne na to, aby som sám udržiaval konverzáciu.
  B1:Dokážem zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Môžem nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, ktoré ma osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú osobného každodenného života (napríklad rodina, koníčky, práca, cestovanie, súčasné udalosti).
  B2:Dokážem komunikovať na takej úrovni plynulosti a spontánnosti, ktorá mi celkom umožňuje viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi. Dokážem sa aktívne zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vyjadrujem a presadzujem svoje názory.
  C1:Dokážem sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov. Dokážem využívať jazyk pružne a účinne pre spoločenské a profesijné účely. Dokážem presne sformulovať svoje myšlienky a názory a dokážem vhodne nadviazať na príspevky ostatných hovoriacich.
  C2:Bez námahy sa dokážem zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii a dobre ovládam idiomatické a hovorové výrazy. Dokážem sa vyjadrovať plynulo a presne vyjadrovať jemné odtienky významu. Ak pri vyjadrovaní narazím na problém, dokážem sa vrátiť a preformulovať danú pasáž tak ľahko, že ostatní to ani nepostrehnú.
 5. Pomoc
  Samostatný ústny prejav
  A1:Dokážem využívať jednoduché frázy a vetami opísať miesto, kde žijem a ľudí, ktorých poznám.
  A2:Dokážem použiť sériu fráz a viet na jednoduchý opis mojej rodiny a ostatných ľudí, životných podmienok, môjho vzdelania a mojej terajšej alebo nedávnej práce.
  B1:Dokážem spájať frázy jednoduchým spôsobom, aby som opísal skúsenosti a udalosti, svoje sny, nádeje a ambície. Stručne dokážem uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov. Dokážem vyrozprávať príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať svoje reakcie.
  B2:Dokážem prezentovať jasné podrobné opisy celého radu predmetov vzťahujúcich sa na moju oblasť záujmu. Dokážem vysvetliť svoje stanovisko na aktuálne otázky s uvedením výhod a nevýhod rozličných možností.
  C1:Dokážem jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy, rozvíjať konkrétne body a zakončiť reč vhodným záverom.
  C2:Dokážem podať jasný a plynulý opis alebo zdôvodnenie v štýle, ktorý sa hodí pre daný kontext a s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich.
 6. Pomoc
  Písomný prejav
  A1:Dokážem napísať krátku jednoduchú pohľadnicu, napríklad dokážem poslať pozdravy z dovolenky. Dokážem vyplniť formuláre s osobnými údajmi, napríklad uviesť svoje meno, štátnu príslušnosť a adresu na registračnom formulári v hoteli.
  A2:Dokážem napísať krátke jednoduché oznámenia a správy vzťahujúce sa na moje bezprostredné potreby. Dokážem napísať veľmi jednoduchý osobný list, napríklad poďakovanie.
  B1:Dokážem napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mi známe alebo ma osobne zaujímajú. Dokážem napísať osobné listy opisujúce skúsenosti a dojmy.
  B2:Dokážem napísať podrobný text o širokom rozsahu tém vzťahujúcich sa na moje záujmy. Dokážem napísať referát alebo správu, odovzdávať informácie alebo poskytnúť dôkazy na podporu konkrétneho názoru alebo proti nemu. Dokážem napísať listy, ktoré objasňujú, prečo sú niektoré udalosti a skúsenosti pre mňa osobne dôležité.
  C1:Dokážem sa jasne vyjadriť, dobre usporiadať text a odborne vyjadriť svoje stanoviská. Dokážem písať o zložitých predmetoch v liste, referáte, či správe a zdôrazniť, čo pokladám za najdôležitejšie. Dokážem zvoliť štýl podľa čitateľa, ktorému je text určený.
  C2:Dokážem napísať hladko plynúci text v príslušnom štýle. Dokážem napísať zložité listy, správy alebo články, ktoré prezentujú prípad s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich. Dokážem napísať zhrnutia a recenzie o odborných prácach alebo literárnych dielach.
 7. Pomoc
  Uveďte relevantné jazykové vysvedčenie/osvedčenie alebo diplom, ktorý ste získali.
  Príklad:
  Diplom zo španielčiny – cudzí jazyk (DELE) (Nivel Intermedio, úroveň stredne pokročilý). Uveďte európsku úroveň, ak je spomenutá v originálnom vysvedčení/osvedčení alebo diplome, napr.: B2.
 1. Pridať ďalší jazyk
 1. Opíšte Vaše komunikačné schopnosti, ktoré sa týkajú života a práce s inými ľuďmi, na pozíciách, kde je dôležitá komunikácia a v situáciách, kedy je nevyhnutná tímová spolupráca (napr. kultúra a šport), v multikultúrnom prostredí a pod. Uveďte, kde ste ich nadobudli (počas školení, práce, seminárov, dobrovoľnej alebo záujmovej činnosti a pod.).
  Príklady:
  • tímový duch,
  • dobrá schopnosť adaptovať sa na multikultúrne prostredie získaná počas pracovného pobytu v zahraničí,
  • dobré komunikačné schopnosti získané počas pôsobenia na pozícii manažéra predaja.
 2. Opíšte Vaše organizačné a riadiace zručnosti, ktoré sa týkajú koordinácie a vedenia ľudí, projektov a rozpočtov – v práci, dobrovoľníckej činnosti (napr. v oblasti kultúry a športu), doma a pod. Uveďte, kde ste ich nadobudli (počas školení, práce, seminárov, dobrovoľnej alebo záujmovej činnosti a pod).
  Príklady:
  • vedenie (v súčasnosti som zodpovedný za tím desiatich ľudí),
  • zmysel pre organizáciu (skúsenosti s logistikou),
  • dobrá skúsenosť s riadením projektov a tímov.
 3. Opíšte Vaše zručnosti súvisiace s povolaním, napr. v ovládaní špecifických typov zariadení, strojov a pod. alebo technické vedomosti a zručnosti v určitom špecializovanom odbore (spracovateľský priemysel, zdravotníctvo, bankovníctvo a pod.). Uveďte, kde ste ich nadobudli (počas školení, práce, seminárov, dobrovoľnej alebo záujmovej činnosti a pod.).
  Príklady:
  • dobrá vedomosť kvality kontrolných procesov (bol som zodpovedný za vykonávanie auditov kvality na svojom oddelení).
 4. Opíšte Vaše počítačové zručnosti týkajúce sa napr. textového editora a ďalších aplikácií, práce s databázami, internetom, pokročilé zručnosti (napr. programovanie).
  Príklady:
  • ovládanie Microsoft Office nástrojov (Word, Excel a PowerPoint),
  • ovládanie grafických aplikácií (Adobe Illustrator, PhotoShop).
 5. Uveďte Vaše ďalšie zručnosti a kompetencie, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich kolónkach a na ktoré by ste chceli upozorniť Vášho potenciálneho zamestnávateľa. Uveďte, kde ste ich nadobudli.
  Príklady:
  • tesárstvo,
  • herecké aktivity - dobrovoľnícke divadlo.

Vodičský preukaz

 1. Bežný vodičský preukaz

 2. Pomoc
  1. Dvojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 25 až 45 km.h-1, ktoré sú charakterizované
   1. ak ide o dvojkolesové vozidlo s motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, a
   2. ak ide o trojkolesové vozidlo s motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora, najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, a
  2. štvorkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť je menšia ako 350 kg bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km.h-1, a ktorých
   1. zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov,
   2. najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo
   3. najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.
  Počet km:
  Pomoc
  1. Motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny A a T a podskupiny A1, ktorých najväčša prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
  2. Jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ak najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje prevádzkovú hmotnosť ťažného vozidla.
  Počet km:
  Pomoc
  1. Motorové vozidlá s 3 symetricky usporiadanými kolesami, ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je vyššia ako 45km.h-1 , a
  2. motorové vozidlá so 4 kolesami, ktorých
   1. prevádzková hmotnosť je 350 kg až 550 kg bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel,
   2. najväčšia konštrukčná rýchlosť presahuje 45km.h-1,
   3. zdvihový objem valcov motora presahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov, najväčší čistý výkon je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon je 4 kW až 15 kW v prípade elektrického motora.
  Počet km:
 3. Nadštandardný vodičský preukaz

 4. Pomoc
  Dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50cm3 v prípade spaľovacieho motora.
  Počet km:
  Pomoc
  Motorové vozidlá skupiny A s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45km.h-1 a ktorých
  1. zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov,
  2. najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo
  3. najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.
  Počet km:
  Pomoc
  Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0, 2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.
  Počet km:
  Pomoc
  Motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny D a T a podskupiny D1, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
  Počet km:
  Pomoc
  Motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny D a T a podskupiny D1, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť je 3 500 kg až 7 500 kg; môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
  Počet km:
  Pomoc
  Motorové vozidlá na dopravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
  Počet km:
  Pomoc
  Motorové vozidlá na dopravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
  Počet km:
  Pomoc
  Jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ak nejde o jazdnú súpravu s najväčšou prípustnou hmotnosťou jazdnej súpravy menšou ako 3 500 kg a najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prípojného vozidla nepresahujúceho prevádzkovú hmotnosť ťažného vozidla.
  Počet km:
  Pomoc
  Jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.
  Počet km:
  Pomoc
  Jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.
  Počet km:
  Pomoc
  Jazdné súpravy zložené z motorového vozidla podskupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg. Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy však nesmie presahovať 12 000 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla nesmie presahovať prevádzkovú hmotnosť ťažného vozidla.
  Počet km:
  Pomoc
  Jazdné súpravy zložené z motorového vozidla podskupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg a ktoré nie je určené na dopravu osôb. Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy však nesmie presahovať 12 000 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla nesmie presahovať prevádzkovú hmotnosť ťažného vozidla.
  Počet km:
  Pomoc
  Poľnohospodárske a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; môže byť pripojené prípojné vozidlo.
  Počet km:

Doplňujúce informáciePomoc

 1. Uveďte publikácie, prezentácie, projekty, konferencie, semináre, vyznamenania a ocenenia, informácie o tom, či ste vojak/nevojak (ak to považujete za dôležité, uveďte, či ste ukončili vojenskú službu), rodinný stav (ak to považujete za potrebné), členstvá a referencie (meno kontaktnej alebo odporúčajúcej osoby, pracovná pozícia, kontaktná adresa – neuvádzajte adresu kontaktnej osoby bez jej predchádzajúceho formálneho súhlasu; lepšie je uviesť „Odporúčania zašlem na požiadanie“, než „preťažiť“ životopis). Uvádzajte len položky, na ktoré chcete upozorniť zamestnávateľa.

PrílohyPomoc

 1. Uveďte zoznam príloh životopisu, napr. kópie diplomov a vysvedčení, vrátane všetkých osvedčení vydaných na konci školení, ktoré neviedli k získaniu formálnej kvalifikácie, doklady potvrdzujúce zamestnanie, publikácie alebo výskum a pod. Uveďte zoznam v logickom slede (napr. uveďte diplomy alebo doklady o zamestnaní spolu, očíslujte jednotlivé položky, ak sa to požaduje). Neposielajte originály diplomov alebo vysvedčení, pretože sa môžu stratiť, fotokópie sú dostatočné.
 1. Uložiť ako Word Uložiť ako PDF Formulár životopisu

Užitočné odkazy

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk