X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Chystáš sa na stáž alebo pracovný pobyt? V najnovšom čísle Bulletinu SAIA sa dozvieš viac

BRATISLAVA (22. január 2016) - SAIA poskytuje záujemcom o štúdium predovšetkým informácie o študijných a výskumných pobytoch v zahraničí. Štipendiá a granty, ktoré SAIA administruje, sú určené väčšinou na krátkodobé alebo dlhodobé pobyty počas štúdia alebo počas výskumnej kariéry.

Záujemcovia často hľadajú v SAIA aj informácie o pobytoch zameraných na získanie pracovných skúseností. Aj preto v januárovom bulletine nájdete základné informácie o takýchto pobytoch. O niektorých, pravidelne sa opakujúcich, informuje SAIA v publikácii Štipendiá a granty, ktorú vydáva v júni (napríklad stáže v nemeckom spolkovom sneme či v NATO alebo iných organizáciách.

Stáže, praxe, tréningové programy a rôzne pracovné pobyty (najčastejšie označované ako internshipy) umožňujú študentom či absolventom získať pracovné skúsenosti v oblasti, ktorú študujú/študovali a môžu pre nich byť prínosom pri získaní práce. Mnohé, najmä veľké a nadnárodné spoločnosti, majú vlastné programy, v rámci ktorých umožňujú absolvovať prax/stáž na svojich pracoviskách (považované aj za „testovanie“ potenciálnych zamestnancov). Informácie spravidla zverejňujú na svojich webových stránkach a stránkach personálnych a poradenských agentúr, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie pracovného servisu. Absolventi veľmi často pri hľadaní trvalej práce neuspejú, lebo zamestnávatelia hľadajú pracovníkov, ktorí už majú pracovné skúsenosti... Jednou z možností, ako získať prax, sú pre študentov napríklad pracovné stáže v rámci programu Európskej únie Erasmus+ alebo stáže v rámci programov študentskej organizácie AIESEC (z francúzskeho Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales – v súčasnosti však používa iba skratku, keďže členstvo v organizácii už nie je obmedzené iba pre študentov odborov zameraných na ekonómiu a obchod). Okrem nich upozorníme na zaujímavé webové stránky, na ktorých záujemcovia získajú bližšie informácie – či už ako sa uchádzať o pracovné pobyty alebo na ktorých je možné vyhľadávať ponuku pracovných ponúk typu stáž, prax, internship.

Študenti majú možnosť absolvovať vo viacerých krajinách aj programy typu „work & travel“/„pracuj a cestuj“. Aj na Slovensku pôsobí viacero agentúr, ktoré takéto pobyty sprostredkovávajú, najčastejšie do USA. Spravidla ide o 4-mesačné pobyty (3 mesiace účastník programu pracuje a mesiac cestuje po krajine a spoznáva ju). Väčšinou však ide o pracovné miesta, ktoré nesúvisia s odborom, ktorý vysokoškolák študuje. Pomôckou pre záujemcov o prácu v zahraničí v rámci Európskej únie je Eures – Európsky portál pre pracovnú mobilitu https://ec.europa.eu/eures/public/sk/ a www.eures.sk. Na portáli je možné v rámci pracovných príležitostí vyhľadávať aj stáže.

Zdrojom informácií pre záujemcov o prácu môže byť aj portál Internetový sprievodca trhom práce - www.istp.sk alebo rôzne veľtrhy, výstavy a informačné dni zamerané na prezentáciu pracovných príležitostí - iKariéra Dni príležitostí (https://dniprilezitosti.sk/), ktoré organizuje študentská organizácia IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) na univerzitnej pôde (8. a 9. marca 2016 v Žiline, 15. a 16. marca 2016 v Košiciach a 6. apríla 2016 v Bratislave) alebo burzy práce, ktoré organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (www.upsvar.sk), napríklad burza práce Chyť sa príležitosti (23. a 24. februára 2016 v Košiciach).

Zdroj: Ján Chlup, zodpovedný redaktor Bulletinu SAIA

Foto: Shutterstock

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Školy a vzdelávanie
6. 2. 2017
SPŠS ponúka štúdium v odbore Staviteľstvo a v odbore Geodézia, kartografia, kataster.
19. 12. 2016
V roku 1998 otvorili v priestoroch školy obchodnú akadémiu.
31. 10. 2016
Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch Júlia Čurillová povedala, že za prácou odchádzajú celé rodiny, pričom rodičia vezmú zo školy deti už počas ich štúdia na prvom stupni.
17. 10. 2016
Škola hrou spočiatku budila akúsi nedôveru, u niektorých ľudí skôr vyvolávala dojem, že deti sa v škole iba hrajú.
6. 9. 2016
Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach je jedinou hutníckou fakultou na Slovensku a má za sebou už viac ako 60-ročnú tradíciu vo vzdelaní, vede a výskume.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk