Dnes je 24. 3. 2017 Medzinárodný deň úspešných ľudí
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Chceš študovať v Rakúsku? Pozri si brožúru Vysokoškolské štúdium v Rakúsku

Láka ťa Rakúsko a hľadáš bližšie informácie o možnostiach štúdia v tejto krajine? Pozri si brožúru Vysokoškolské štúdium v Rakúsku.

Univerzitné vzdelávanie má v Rakúsku dlhú tradíciu – prvá univerzita na území dnešného Rakúska a prvá univerzita v nemecky hovoriacich krajinách si tento rok pripomenula 650. výročie vzniku. Viedenská univerzita (Universität Wien), ktorá bola založená v roku 1365, nie je len najstaršou rakúskou univerzitou, ale aj najväčšou (v súčasnosti je na nej zapísaných vyše 90-tisíc študentov) a najlepšou v najznámejších svetových rebríčkoch univerzít.

Rakúsko v rámci tzv. bolonského procesu zaviedlo trojstupňový systém vysokoškolského vzdelávania (bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň). Krajina je členom Európskej únie a občania SR môžu na rakúskych vysokých školách študovať za rovnakých podmienok ako domáci študenti. V letnom semestri akademického roka 2014/2015 na rakúskych verejných univerzitách bolo zapísaných 1 437 občanov Slovenskej republiky, z nich 1 354 v riadnom štúdiu. Z celkového počtu študentov verejných univerzít v letnom semestri 2015 (takmer 290-tisíc) bolo 28 % cudzincov.

Od roku 1955, keď Rakúsko opäť získalo štátnu suverenitu a z krajiny odišli okupačné vojská, počet študentov verejných univerzít niekoľkonásobne vzrástol. Kým v roku 1955/1956 bolo na verejných univerzitách zapísaných v riadnom štúdiu 19 124 študentov, v roku 2014/2015 ich bolo 277 508. Hranicu stotisíc študentov na verejných univerzitách Rakúsko prekročilo v roku 1978/1979 a hranicu 200-tisíc v roku 1991/1992. Štatistický prehľad podľa jednotlivých rokov, počtu domácich a zahraničných študentov (aj podľa pohlavia) je zverejnený na stránke rakúskeho štatistického úradu www.statistik.at.

V téme tohto čísla vám prinášame základné informácie o krajine, vysokoškolskom systéme, štipendiách, ktoré môžu občania SR získať, a upozorníme na webové stránky, na ktorých záujemcovia o štúdium v Rakúsku nájdu bližšie informácie.

Vysokoškolské štúdium v Rakúsku Vysokoškolské štúdium poskytujú verejné univerzity (Universitäten), súkromné vysoké školy (Private Universitäten), odborné vysoké školy (Fachhochschulen) a pedagogické akadémie (Pädagogische Akademien).

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové, delí sa na bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň.

Väčšina univerzít a odborných vysokých škôl ponúka bakalárske programy (6 až 8 semestrov), magisterské programy (2 až 4 semestre) a doktorandské programy (najmenej 6 semestrov).

Okrem toho vysoké školy ponúkajú diplomové programy (8 až 10 semestrov) a doktorandské študijné programy (4 semestre).

Akademický rok v Rakúsku trvá od 1. októbra do 30. septembra. Skladá sa z dvoch semestrov, zimného (1. október až 30. január) a letného (1. marec až 30. september).

Na verejných vysokých školách sa platí školné (363,36 EUR/semester) iba v prípade, ak študent riadneho štúdia prekročil dĺžku štandardného štúdia o 2 semestre.

Priemerné náklady na pobyt (ubytovanie, strava, výdavky súvisiace so štúdiom a voľnočasovými aktivitami) sú podľa rakúskej OeAD-GmbH – Agentúry pre medzinárodnú mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu mesačne 850 EUR. Bližšie informácie: www.oead.at (Tipps zu Recht & Praxis/Allgemeines und Nützliches).

Prijatie na štúdium: Slovenskí študenti sú na štúdium na rakúskych vysokých školách prijímaní spravidla bez prijímacích pohovorov. Univerzita však môže v bakalárskych programoch v odboroch biológia, medicína, farmácia, psychológia, veterinárna medicína, zubné lekárstvo, podniková ekonomika, ako aj publicistika a komunikačné vedy podmieniť prijatie na štúdium absolvovaním prijímacích skúšok alebo výberom študentov najneskôr do dvoch semestrov po začatí štúdia.

Uzávierka podávania prihlášok na štúdium v zimnom semestri je v septembri, v letnom semestri vo februári (presný termín si je potrebné overiť na príslušnej vysokej škole, termíny bývajú zverejnené na viacerých portáloch, napríklad www.studienbeginn.at).

Prijímacie konanie je v kompetencii jednotlivých vysokých škôl. Od uchádzačov o bakalárske štúdium sa vyžaduje ukončené stredoškolské štúdium s maturitou a znalosť nemeckého jazyka na úrovni B2. Škola môže študenta pred začatím štúdia požiadať o vykonanie písomnej a ústnej skúšky z nemeckého jazyka. Uchádzači o magisterské štúdium predkladajú namiesto maturitného vysvedčenia bakalársky diplom. Prijatie na umelecké univerzity je podmienené úspešným absolvovaním talentových skúšok.

Zdroj: saia.sk   Foto: Shutterstock

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Školy a vzdelávanie
6. 2. 2017
SPŠS ponúka štúdium v odbore Staviteľstvo a v odbore Geodézia, kartografia, kataster.
19. 12. 2016
V roku 1998 otvorili v priestoroch školy obchodnú akadémiu.
31. 10. 2016
Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch Júlia Čurillová povedala, že za prácou odchádzajú celé rodiny, pričom rodičia vezmú zo školy deti už počas ich štúdia na prvom stupni.
17. 10. 2016
Škola hrou spočiatku budila akúsi nedôveru, u niektorých ľudí skôr vyvolávala dojem, že deti sa v škole iba hrajú.
6. 9. 2016
Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach je jedinou hutníckou fakultou na Slovensku a má za sebou už viac ako 60-ročnú tradíciu vo vzdelaní, vede a výskume.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk