X
Dnes je 30. 3. 2017 Deň lekárov
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Novela zákona o DPH ovplyvní viac ako 28 % stavebných spoločností

• Aké spoločnosti zmena ovplyvní?
• Čo je osobitný režim a kto si ho bude môcť uplatniť?
• K čomu zmena dopomôže?

Bratislava, 19. november 2015. Od 1.1.2016 vstúpi do platnosti novela zákona o DPH. Táto novela prinesie niekoľko zaujímavých zmien v oblasti dani z pridanej hodnoty. Jednou z najväčších úprav je jednoznačne zavedenie nového režimu uplatňovania DPH na základe platieb. Táto novinka sa bude týkať menších podnikateľov, ktorí sa rozhodnú postupovať podľa tejto osobitnej úpravy.

Čo sa zmení?

„Podstatou zmeny je to, že podnikatelia si môžu uplatňovať DPH na základe platieb, teda by už nemuseli platiť DPH z vystavených faktúr, ktoré odberateľ zatiaľ neuhradil. Z toho vyplýva, že daň z pridanej hodnoty zaplatia až vtedy, keď zinkasujú pohľadávku. Aj na druhej strane právo na odpočítanie DPH podnikateľom vznikne až po zaplatení za nadobudnutý tovar či službu,“ hovorí Branislav Vaculčiak z IndexPodnikatela.sk

Kto si môže uplatniť osobitný režim?

Táto úprava je jednou z reakcií na kauzu Váhostav. Práve kvôli nej sa množstvo malých podnikateľov dostalo do vážnych finančných problémov. Stalo sa to preto, že museli odviesť obrovské sumy DPH z vystavených faktúr, ktoré im však odberateľ neuhradil. Takýto osobitný režim si však nebude môcť uplatniť každý. Podmienky bude spĺňať len ten platiteľ DPH, ktorý za predchádzajúci rok nedosiahol obrat 100 000 eur a zároveň naňho nebol vyhlásený konkurz alebo nevstúpil do likvidácie.

Analytici portálu IndexPodnikatela.sk analyzovali trh a zistili, koľko spoločností (s. r. o., a. s., v. o. s., k. s.) by spĺňalo tieto podmienky v roku 2014. „Podmienky by spĺňalo 62 744 spoločností z celkového počtu 199 284 aktívnych spoločností, ktoré sú platcami dane z pridanej hodnoty, čo predstavuje takmer 32 % podnikov,“ prezradil Branislav Vaculčiak z IndexPodnikatela.sk

Ako sa táto novela dotkne práve firiem podnikajúcich v stavebníctve?

„Z celkového počtu stavebných spoločností, ktorí sú platcami DPH (24708) by túto podmienku, podľa finančných výsledkov z minulého roka, spĺňalo 6749 firiem, čo predstavuje takmer 28 %,“ doplnil údaje z trhu Branislav Vaculčiak. Netreba však zabudnúť ani na viac ako 156 tisíc živnostníkov, ktorí však nemajú povinnosť zverejňovať svoje hospodárske výsledky. Môžeme teda predpokladať, že sa to dotkne ešte oveľa viac firiem.

Pravdou však je, že stavebné firmy majú drahé vstupy a nakupujú materiál vo vysokých hodnotách a preto je pre väčšinu z nich bežné prekročiť obrat 100 000 eur. Táto zmena by tak v konečnom dôsledku mohla výrazne pomôcť zlepšiť likviditu a cashflow menších spoločností a podnikateľov.

Pre ďalšie informácie kontaktujte:
Miroslav Turza Divino,
Juicy PR agency
turza@divino.sk
0911 132 368
Divino.sk

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Pre personalistov
21. 2. 2017
Viete aké sú záväzky zamestnávateľa pri poskytovaní BOZP svojim zamestnancom?
29. 7. 2015
Ak máte podnikateľský zámer a hľadáte financie na rozbehnutie vášho podnikania, navštívte bezplatné školenia v Bratislave a v Žiline.
16. 6. 2015
Záujemcovia môžu konzultovať svoje podnikateľské nápady so skúsenými špecialistami banky, ktorí pôsobia v rôznych regiónoch Slovenska.
13. 5. 2015
Začiatkom roka 2015 vstúpil do platnosti zákon o protispoločenskej činnosti, ktorý zavádza jednotné pravidlá v súvislosti s odhaľovaním a predchádzaním protispoločenských praktík.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk