X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ako spoločnosti motivujú svojich zamestnancov

Benefity poskytované zamestnávateľom sú považované za najvýznamnejší prvok motivácie pre zamestnancov. V súčastnosti existuje široká ponuka možností, ktoré spoločnosti využívajú.

Najčastejšie benefity

Najčastejším benefitom uvádzaným zo strany zamestnávateľa je firemný notebook. Poskytuje ho takmer každý tretí zamestnávateľ. Notebook však nie je vždy chápaný ako benefit aj zo strany zamestnanca. Častými sú aj firemné vozidlo a zvyšovanie kvalifikácie, ktoré poskytuje 25 % zamestnávateľov. Existujú však aj mnohé benefity, ktoré boli populárne v minulosti, ale ich používanie má klesajúcu tendenciu, ako napríklad: zapožičanie techniky na súkromné účely, finančné pôžičky, ubytovanie v podnikových zariadeniach, osobitné výhody ženám, príspevok na detské tábory, príspevok na kúpeľnú liečbu a firemné byty.

Trendy na trhu

Zamestnávatelia sa v posledných rokoch snažia prispôsobovať pracovné podmienky vybraným skupinám zamestnancov, ako napr. matkám po materskej dovolenke, či starším zamestnancom. Z toho vyplývajúcim benefitom je flexibilný pracovný čas či možnosť práce na skrátený úväzok. Tak isto sa začínajú rozvíjať podmienky na prácu z domu, ktorá uľahčuje prístup k práci ľuďom so zdravotným postihnutím ale aj časovo náročnejším pracovným úlohám.

Nové trendy v oblasti benefitov:
  • Služby pre zamestnancov - bezplatné poradenstvo (psychológ, právnik, finančný poradca).

  • Starostlivosť o deti zamestnancov prostredníctvom škôlok v blízkosti pracoviska alebo priamo v priestoroch pracoviska.

  • Platené voľno v dĺžke niekoľkých týždňov s cieľom predchádzať syndrómu vyhorenia.

  • Wellness programy – špecifické programy zdravotnej starostlivosti, programy zamerané na zdravé stravovanie.

  • Oddychové zóny pre zamestnancov.

  • Dôchodkové plány a schémy.

  • Preplácanie dobrovoľníckych aktivít.

Finančné či nefinančné benefity?

Finančné benefity sú, samozrejme, nákladom pre zamestnávateľa. Predstavujú priamu a krátkodobú motiváciu pre zamestnancov. Nefinančný benefit dokáže zamestnanca vnútorne uspokojiť a často je rozhodujúcim faktorom pri rozhodovaní sa o práci. S postupným zvyšovaním platov a životnej úrovne zamestnancov sa začínajú vo väčšej uprednostňovať nefinančné benefity vo firmách.

Preferencie uchádzačov o prácu

Flexibilný pracovný čas a sebarealizácia/vzdelávanie sú prvkami, ktoré sa dostávajú do popredia pri definovaní potrieb zo strany uchádzačov.

Benefity podľa vekových kategórií

Starnutie pracovnej sily bude pokračovať, čomu sa bude prispôsobovať aj skladba benefitov. Do popredia sa v budúcnosti dostanú benefity zamerané na zdravie pracovníkov a jeho pravidelné sledovanie. Mladší zamestnanci sú radi nezávislí, a preto sa opäť stretávame s požiadavkou flexibilného pracovného času a možnosťou kariérneho rastu. U starších zamestnancov ide o finančné benefity, ktoré predstavujú istotu zabezpečenia.

Benefity v rámci oblastí

Firmy v zahraničnom vlastníctve sú v oblasti benefitov štedrejšie. Najrozmanitejšie a najštedrejšie benefity poskytujú zamestnávatelia v IT sektore, v telekomunikáciách, vo farmaceutickom priemysle, finančných inštitúciách. Sú to sektory, v ktorých zamestnanci dostávajú najvyššie mzdy.

Špecifické benefity

V roku 2015 poskytuje 13. plat takmer 25 % zamestnávateľov priemerne vo výške 72 % priemernej mzdy. Zamestnávateľov poskytujúcich 14. plat je menej, a to 14,4 %, a priemerne vo výške 63,5 % priemernej mzdy.

Benefity podľa pozícií

Zamestnanci s prevažne nemanuálnym charakterom práce poberajú nasledovné netradičné mzdy: firemné vozidlo, firemný mobil aj na osobné účely, cieľové odmeny, odmeny za dosiahnutý hospodársky výsledok. Zamestnanci s prevažne manuálnym charakterom práce viac oceňujú: štvrťročné, resp. polročné motivačné bonusy, zapožičanie techniky na súkromné účely, odmeny za dochádzku bez PN. Bez rozdielu v charaktere a náročnosti práce sú využívané nasledovné benefity: príspevky na stravovanie, dovolenkový a vianočný plat, predaj výrobkov resp. produktov so zľavou, príspevok na dovolenky, odmeny pri pracovných a životných jubileách, príspevok na jasle, byty, škôlky, zvýšené odstupné, odchodné, príspevky na kúpeľnú liečbu, príspevky na detské tábory, doplnková zdravotná starostlivosť, poskytovanie pracovného voľna nad rámec Zákonníka práce vrátane umožnenia vzdelávania.

Zdroj: Informačný systém o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku; V (MPSVR SR) 6-01 za rok 2015   Foto: Shutterstock

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Mám prácu
25. 3. 2017
Viete o tom, že pomer vašich financií v rodine by mal byť 10-20-30-40? Nie vždy je možné to dosiahnuť.
24. 3. 2017
Ak sa k peniazom budete správať racionálne a vytvoríte si finančný plán, budú sa vám finančné rozhodnutia robiť ľahšie.
21. 3. 2017
Manažéri hovoria o flexibilite, motivácii či komunikácii. Zamestnanci zas o strese, hluku a nedostatku súkromia. Takto vidíme fenomén open space.
19. 3. 2017
Aby ste chodili do práce s radosťou, nestačí iba to, že vás baví. Potrebujete aj pracovné prostredie, ktoré vás nebude „rušiť“. Aj tieto veci pomôžu.
14. 3. 2017
Ekonomický pokles a následný boom priniesli v zahraničí aj fenomén smrti z prepracovania. Obete sa rátajú na tisíce.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk