X
Dnes je 30. 3. 2017 Deň lekárov
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Rady, ktoré sa vám zídu: ukončenie pracovného pomeru

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, aký pomer ste si dohodli so zamestnávateľom v pracovnej zmluve. Ak pôjde o pracovný pomer na dobu neurčitú, máte nasledujúce možnosti: buď skončíte pomer v skúšobnej dobe, dohodou, výpoveďou alebo okamžitým skončením.
Skončenie v skúšobnej dobe

Ukončiť pracovný vzťah v skúšobnej dobe môžete hocikedy a z akýchkoľvek príčin. Nezabudnite to urobiť písomne. Skončenie sa odporúča oznámiť zamestnávateľovi aspoň tri dni pred plánovaným ukončením pomeru. Nie je to však povinnosť.

Dohoda

Ak sa so zamestnávateľom dohodnete, ukončí sa pracovný vzťah ku dňu, na ktorom ste sa obaja zhodli. Táto dohoda musí byť písomná a pokiaľ o to požiadate, zamestnávateľ je povinný v nej uviesť i dôvod vášho odchodu.

Výpoveď

Keď podávate výpoveď ako zamestnanec, máte výhodu. Môžete ju podať kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Opäť dbajte na to, aby bola písomná a zamestnávateľ sa o nej aj dozvedel. Výpoveď sa považuje za doručenú vtedy, keď ju zamestnávateľ prevezme alebo ak vám ju pošta vráti ako nedoručiteľnú. Vaša výpoveď sa pokladá za doručenú aj vtedy, ak ju zamestnávateľ odmietne prevziať. Pracovný pomer sa však v prípade výpovede končí až uplynutím výpovednej doby. Ak pracujete menej než rok, je jednomesačná, inak je dvojmesačná. Výpovedná doba plynie od začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ale pokiaľ ste si v pracovnej zmluve dohodli, že výpovedná doba vám vôbec nezačne plynúť, končíte okamžite.

Okamžité skončenie

Okamžite ukončiť pracovný pomer môžete písomne s odôvodnením len v štyroch prípadoch. Ide o tieto situácie:

  • lekársky posudok vám ďalej nedovoľuje vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia zdravia a zároveň vás zamestnávateľ nepreradil do 15 dní od predloženia tohto posudku na inú vhodnú prácu

  • zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady alebo náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

  • je bezprostredne ohrozený váš život alebo zdravie

  • máte menej ako 18 rokov a prácu nemôžete vykonávať bez ohrozenia vašej morálky

Tieto skutočnosti môžete využiť na okamžité skončenie len do jedného mesiaca, od kedy ste sa o nich dozvedeli. Zároveň máte právo na náhradu mzdy v sume dvoch priemerných mesačných zárobkov.

Pracovný pomer na dobu určitú

Takto uzatvorený pracovný vzťah sa končí v zásade uplynutím dohodnutej doby. Stále však máte rovnaké možnosti ukončenia ako vo vyššie uvedených dôvodoch v prípade pracovnej zmluvy dohodnutej na dobu neurčitú.

Autor: Martin Ducár (Hospodárske noviny)   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 1
Odchádzam z práce
13. 3. 2017
Pripravte sa na nepríjemné pohľady kolegov, štipľavé poznámky šéfa a možno aj na výstupný pohovor s personalistom firmy.
18. 4. 2016
Má za sebou 40 rokov práce, ale do predčasnej penzie ísť nemôže. Dôvod? Príliš málo by dostával od štátu.
26. 2. 2016
Aj v prípade, že z firmy odchádzate však treba zachovať slušný prístup.
28. 4. 2015
Potrebné je k tomu potvrdenie konkurzného súdu s vyznačeným dňom vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk