X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Stavebná priemyslovka v L. Mikuláši existuje už 65 rokov

Liptovský Mikuláš 28. septembra (TASR) – Stredná odborná škola stavebná v Liptovskom Mikuláši má zaujímavú 65-ročnú históriu. Presne 1. októbra 1950 sa začalo vyučovanie v jednej triede dvojročnej majstrovskej školy, ktorú dočasne umiestnili v budove liptovskomikulášskeho gymnázia.

V roku 1953 sa presídlila stavebná priemyslovka do terajších priestorov. Ďalším významným medzníkom bol rok 2002, kedy ju zriaďovateľský Žilinský samosprávny kraj zlúčil s tamojším stavebným učilišťom. „V 14 odboroch zameraných na stavebníctvo, strojárstvo a elektrotechniku máme aktuálne takmer 400 žiakov,“ uviedla pre TASR koordinátorka školského vzdelávacieho programu Zuzana Šišáková.

Oproti dávnejšej minulosti počty našich žiakov poklesli, hoci sme jediná škola svojho druhu v celom liptovskom regióne a mladí kvalifikovaní stavbári chýbajú na trhu práce. Paradoxne tomu vôbec nezodpovedá záujem rodičov. Asi hľadajú pre svoje deti pohodlnejšie, fyzicky menej namáhavé uplatnenie vo vyhriatych kanceláriách,“ podotkla s tým, že v tomto školskom roku otvorili vzdelávací program pre inštalatérov.

Spomínané zlúčenie stavebnej priemyslovky a učilišťa podľa Šišákovej bolo všestranne prospešným krokom. „Naši žiaci tak iba neteoretizujú, ale vyskúšajú si všetky základné murárske činnosti,“ dodala s tým, že o vysokej úrovni tejto školy svedčí množstvo absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili vo významných stavebných firmách v širokom okolí.

SOŠ stavebná v L. Mikuláši vytvára centrum odborného vzdelávania

Liptovský Mikuláš 28. septembra (TASR) – Stredná odborná škola stavebná v Liptovskom Mikuláši doťahuje v týchto dňoch viacročnú realizáciu projektu s finančnou podporou viac ako 210.000 eur z fondov EÚ pod názvom Stredná odborná škola stavebná – centrum odborného vzdelávania pre potreby trhu práce.

"Odhliadnuc od plnenia doslova obrovského množstva nevyhnutných formalít a zdĺhavého procesu verejného obstarávania sme veľmi vďační za túto podporu, lebo bez nenávratného finančného príspevku z eurofondov by sme takýto rozsiahly viacročný projekt určite nezrealizovali," uvidela koordinátorka projektu Zuzana Šišáková.

V rámci inovácie vzdelávacieho procesu všeobecnovzdelávacích predmetov vytvorila desaťčlenná skupina pedagógov desať inovovaných učebných materiálov pozostávajúcich z učebných textov, prezentácií, databázy príkladov, interaktívnych cvičení a testov zo slovenčiny, angličtiny, nemčiny a matematiky.

Inovácia odborného výcviku sa prejavila vo vytvorení 19 učebných materiálov vo forme databázy úloh pre teoretickú i praktickú časť maturitnej skúšky. "Vytvorili sme aj štyri vzdelávacie súbory a šesť názorných videosekvencií pre učiteľov a žiakov nového vzdelávacieho programu škola zvárania v stavebnej praxi. Sedem učební sme vybavili modernou technikou," spresnila Šisáková pre TASR.

SOŠ stavebná v L. Mikuláši preferuje čo najviac odbornej praxe

Liptovský Mikuláš 28. septembra (TASR) – Vedenie Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši sa všemožne usiluje zapojiť svojich žiakov čo najintenzívnejšie do odbornej praxe v reálnej výrobnej sfére, aby nadobudli schopnosti, ktoré im pomôžu ľahšie sa uplatniť na trhu práce.

"Naším základným poslaním je, aby čo najviac našich absolventov získalo čo najskôr po definitívnom opustení školských lavíc trvalé pracovné uplatnenie v odbore, ktorý vyštudovali. Keď sa to podarí, celé naše úsilie má skutočný zmysel," uviedol pre TASR zástupca riaditeľa pre odborný výcvik Ján Poliak.

Žiaci strojárskeho odboru praxujú po novom priamo vo výrobnej hale miestnej strojárskej firmy. Majster odborného výcviku Jozef Klimo zdôraznil, že takáto odborná prax sa nedá porovnať s pobytom iba v školských dielňach. "Mladí adepti majú takto jedinečnú možnosť učiť sa od skúsených majstrov," skonštatoval.

Mimoriadne netradičným príkladom je rekonštrukcia sociálnych zariadení v jednej miestnej základnej škole. Prednedávnom ju zrealizovali pod vedením majstrov odborného výcviku budúci stavbári v rámci odbornej praxe. "Budúci operátori stavebnej výroby to mali dokonca ako záverečnú skúšku," dodal Poliak.

Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Školy a vzdelávanie
6. 2. 2017
SPŠS ponúka štúdium v odbore Staviteľstvo a v odbore Geodézia, kartografia, kataster.
19. 12. 2016
V roku 1998 otvorili v priestoroch školy obchodnú akadémiu.
31. 10. 2016
Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch Júlia Čurillová povedala, že za prácou odchádzajú celé rodiny, pričom rodičia vezmú zo školy deti už počas ich štúdia na prvom stupni.
17. 10. 2016
Škola hrou spočiatku budila akúsi nedôveru, u niektorých ľudí skôr vyvolávala dojem, že deti sa v škole iba hrajú.
6. 9. 2016
Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach je jedinou hutníckou fakultou na Slovensku a má za sebou už viac ako 60-ročnú tradíciu vo vzdelaní, vede a výskume.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk