Dnes je 26. 3. 2017 Svetový deň epilepsie
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Chcete si otestovať svoje jazykové zručnosti?

Rozhodovanie pri výbere budúceho zamestnania môže mať zamestnávateľ zložité. Často ak sú kvalifikačné zručnosti záujemcov na podobnej úrovni. Práve v takýchto situáciach často víťazí ten, kto najlepšie ovláda cudzí jazyk, najmä anglický. Ako však objektívne posúdiť, kto dosiahol najvyššiu úroveň? Mať uvedené v životopise „anglický jazyk – aktívne“ už nestačí.

Chcete ísť do zahraničia, no pochybujete o svojich jazykových schopnostiach? Aká úroveň a aký typ výučby je pre Vás najvhodnejší?

Na všetky tieto otázky sa hľadá odpoveď len veľmi ťažko, no objektívne posúdenie jazykových znalostí jednotlivca je v praxi veľmi dôležité. To si uvedomuje aj najväčšia svetová organizácia zaoberajúca sa hodnotením znalostí a kompetencí “Educational Testing Service (ETS)“, ktorá prináša riešenie v podobe testu TOEIC®.

Viac informácií


Portál Kariéra.sk Vám prináša možnosť otestovania jazykových zručností písania, čítania a počúvania prostredníctvom komplexného testu, ktorého vyplnenie Vám zaberie cca 45 minút so všetkými jeho zložkami. Tak neváhajte a otestujte sa na http://kariera.zoznam.sk/index.php?page=test-home-front.

Foto: Shutterstock

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Užitočné linky a odkazy
8. 4. 2013
Preklikajte sa zaujímavými internetovými odkazmi z oblasti trhu práce.
8. 4. 2013
Odborné poradenské služby sú služby zamerané na riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením uchádzača o zamestnanie.
8. 4. 2013
Chcete podnikať? Na aký príspevok máte nárok? Informácie o samostatnej zárobkovej činnosti nájdete v tomto článku.
8. 4. 2013
Prudký rozvoj poznatkov vo všetkých oblastiach života kladie dôraz na neustále vzdelávanie sa.
8. 4. 2013
Úrady práce sa v spolupráci so školami a zamestnávateľmi snažia ovplyvňovať voľbu povolania žiakov základných škôl tak, aby korešpondovala s potrebami trhu práce.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk