Formuláre a tlačivá

Evidencia na úrade PSVR
Stiahnite si potrebné formuláre a tlačivá súvisiace s evidenciou na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 
http://www.upsvar.sk/buxus/docs//SSZ/OISS/Ziadost_o_zaradenie_do_evidencie_UoZ_2.rtf

Poučenie o právach a povinnostiach uchádzača o zamestnanie, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ http://www.upsvar.sk/buxus/docs//SSZ/OISS/Poucenie.pdf

Vzory žiadostí pre oblasť služieb zamestnanosti
Vzory žiadostí pre oblasť sociálnych vecí a rodiny

Vzor Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti
http://www.upsvar.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141
Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
Ahoj,
na stránke www.istp.sk som našiel/a informácie, ktoré by sa ti hodili: istp.sk/clanok/80/formulare-a-tlaciva
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie