Príspevky pre zamestnávateľov

Pre zamestnávateľov
Sekcia služieb zamestnanosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny prináša pre všetkých zamestávateľov informáciu o možnostiach využitia príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovanie príspevkov pre zamestnávateľov na podporu vytvárania nových pracovných miest alebo na podporu udržania existujúcich pracovných miest sa realizuje prostredníctvom územne príslušných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny podľa uvedeného zákona ako aktívne opatrenia na trhu práce. V zmysle uvedeného je možné zo strany zamestnávateľa využiť nástroje a príspevky, ktoré nájdete kliknutím na TENTO ODKAZ.
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie