X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Príspevky pre zamestnávateľov

Sekcia služieb zamestnanosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny prináša pre všetkých zamestávateľov informáciu o možnostiach využitia príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovanie príspevkov pre zamestnávateľov na podporu vytvárania nových pracovných miest alebo na podporu udržania existujúcich pracovných miest sa realizuje prostredníctvom územne príslušných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny podľa uvedeného zákona ako aktívne opatrenia na trhu práce. V zmysle uvedeného je možné zo strany zamestnávateľa využiť nástroje a príspevky, ktoré nájdete kliknutím na TENTO ODKAZ.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Pre personalistov
21. 2. 2017
Viete aké sú záväzky zamestnávateľa pri poskytovaní BOZP svojim zamestnancom?
19. 11. 2015
Od 1.1.2016 vstúpi do platnosti novela zákona o DPH.
29. 7. 2015
Ak máte podnikateľský zámer a hľadáte financie na rozbehnutie vášho podnikania, navštívte bezplatné školenia v Bratislave a v Žiline.
16. 6. 2015
Záujemcovia môžu konzultovať svoje podnikateľské nápady so skúsenými špecialistami banky, ktorí pôsobia v rôznych regiónoch Slovenska.
13. 5. 2015
Začiatkom roka 2015 vstúpil do platnosti zákon o protispoločenskej činnosti, ktorý zavádza jednotné pravidlá v súvislosti s odhaľovaním a predchádzaním protispoločenských praktík.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk