X
Dnes je 30. 3. 2017 Deň lekárov
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Nezamestnanosť v 2. štvrťroku tretí štvrťrok po sebe medziročne klesala

Bratislava 3. septembra (TASR) - Nezamestnanosť v 2. štvrťroku 2014 podľa výberového zisťovania pracovných síl tretí štvrťrok po sebe medziročne klesala. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

V porovnaní s 2. štvrťrokom 2013 sa znížila o 6,2 % na 356.400 osôb. Súčasne klesla aj miera nezamestnanosti o 0,8 percentuálneho bodu (p. b.) na 13,2 %. U žien sa znížila o 1 p. b. na 13,4 % a u mužov 0,8 p. b. na 12,9 %. V medzikvartálnom porovnaní klesla sezónne očistená nezamestnanosť o 9000, teda o 2,4 %, na 364.900 osôb.

Počet osôb nezamestnaných dlhšie ako jeden rok sa oproti 2. štvrťroku 2013 znížil o 12.900 na 241.900 osôb. Ich podiel na celkovej nezamestnanosti sa však zvýšil o 0,8 p. b. na 67,9 %. Počet krátkodobo nezamestnaných do jedného roka sa znížil o 10.600 na 114.600 osôb.

Z hľadiska vekovej štruktúry tvorili najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných osoby vo veku 25 až 34 rokov s počtom 113.800 osôb a podielom 31,9 % na celkovej nezamestnanosti. Medziročný úbytok nezamestnaných bol vo väčšine vekových kategórií, z toho najväčší v kategórii 15 až 24-ročných. Počet nezamestnaných vzrástol len vo vekových skupinách 60 a viacročných o 37,5 % a 25 až 34-ročných o 0,1 %.

Pracovnú skúsenosť nemalo 23 % nezamestnaných osôb. Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle, a to 20,8 %. Relatívne najviac klesol počet nezamestnaných naposledy pracujúcich v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 50 % a v odborných, vedeckých a technických činnostiach o 40 %. Najvyšší rast bol v informačných a komunikačných činnostiach o 105 %.

Najvyšší počet nezamestnaných bol v Prešovskom 68.100 a Banskobystrickom kraji 62.500. Nezamestnanosť klesla vo väčšine krajov, relatívne najviac v Bratislavskom o 16,8 % a Košickom kraji o 13,8 %. Vzrástla len v Žilinskom o 4,6 % a Trnavskom kraji o 2,8 %.

Najvyššia regionálna miera nezamestnanosti 18,8-% bola v Banskobystrickom kraji. Miera nezamestnanosti sa znížila vo väčšine krajov, najvýraznejšie v Košickom kraji o 2,5 p. b. Vzrástla len v Žilinskom o 0,6 p. b. a Trnavskom kraji o 0,4 p. b.

V 1. polroku 2014 nezamestnanosť medziročne klesla o 4,7 % na 369.700 osôb. Miera nezamestnanosti sa znížila o 0,6 p. b. na 13,7 %.

Zamestnanosť na Slovensku rastie už tri štvrťroky po sebe

Bratislava 3. septembra (TASR) - Zamestnanosť na Slovensku podľa výberového zisťovania pracovných síl Štatistického úradu (ŠÚ) VZPS už tri štvrťroky po sebe medziročne rastie. Podľa dnes zverejnených aktuálnych údajov sa počet pracujúcich oproti 2. štvrťroku 2013 zvýšil o 25.800 alebo 1,1 % na viac ako 2,35 milióna osôb. Oproti prvým trom mesiacom tohto roka sezónne očistená celková zamestnanosť vzrástla o 0,5 %.

Zvýšenie zamestnanosti podľa štatistikov ovplyvnil predovšetkým rast počtu zamestnancov o 25.300 alebo 1,3 % na 1,99 milióna. Počet podnikateľov zostal na minuloročnej úrovni 359.400 osôb.

Najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti mali odvetvia priemysel (25,5 %), obchod (12,1 %) a stavebníctvo (9,9 %). "Medziročné zvýšenie počtu pracujúcich ovplyvnili najmä služby," konštatuje ŠÚ SR. Zamestnanosť v nich v úhrne vzrástla o 1,5 % na takmer 1,44 milióna osôb, z toho najviac v zdravotníctve a sociálnej pomoci, ubytovacích a stravovacích službách, ale aj odborných, vedeckých a technických činnostiach.

Počet pracujúcich osôb sa podľa štatistikov medziročne zvýšil vo väčšine krajov, relatívne najviac v Košickom kraji o 3,5 %. V troch krajoch však zamestnanosť klesla, najvýraznejšie v Žilinskom kraji o 1 %.

Počet pracujúcich v zahraničí do jedného roka druhý štvrťrok po sebe klesal. Medziročne sa znížil o 2500 alebo 1,8 % na 133.800 osôb. Medzi migrantmi podľa ŠÚ SR prevládali pracujúci v stavebníctve a priemyselných činnostiach. Z európskych krajín pracovali slovenskí občania najmä v Rakúsku (39.900) a v Českej republike (37.600). Z regionálneho hľadiska najviac osôb, ktoré si našli prácu v zahraničí, bolo z Prešovského kraja (35.200).

V slovenskom hospodárstve bolo v 2. štvrťroku k dispozícii v priemere 16.891 voľných pracovných miest. Ich počet medziročne vzrástol o 12 %. Najviac voľných miest podľa štatistikov pribudlo v priemysle a v odborných, vedeckých a technických činnostiach. Pokles počtu voľných pracovných miest zaznamenalo osem odvetví, najmä ubytovacie a stravovacie služby a administratívne služby.

Nezamestnanosť v 2. štvrťroku tretí štvrťrok po sebe medziročne klesala
Tu bude player


Zdroj, foto, video: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Spravodajstvo
28. 3. 2017
Jedným z cieľov Sociálnej poisťovne je zapojiť sa do hodnotenia verejných výdavkov.
28. 3. 2017
Celkovo mali doteraz zamestnanci v maloobchode voľno 3,5 dňa.
28. 3. 2017
Každá zo šiestich nových tried má kapacitu 24 žiakov.
28. 3. 2017
Vypočítaná daň z príjmov je splatná v lehote na podanie daňového priznania.
27. 3. 2017
Predseda Národnej rady SR zdôraznil, že jeho úlohou je počúvať problémy investorov aj problémy ľudí.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk