X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ukončili ste štúdium posledného ročníka?

Ako absolvent strednej školy prestávate byť žiakom školy 31. augusta. Do tohto času rodičia poberajú rodinné prídavky a je za Vás hradené poistenie. Ak sa Vám nepodarilo nájsť si od 1. septembra zamestnanie, môžete požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak tak urobíte do 7 kalendárnych dní (do 7.9. vrátane), budete naďalej zdravotne poistený.

Ako absolvent vysokej školy prestávate byť študentom školy dňom vykonania štátnej záverečnej skúšky. Do tohto času rodičia poberajú rodinné prídavky a je za Vás hradené poistenie. Ak sa Vám nepodarilo nájsť si zamestnanie, môžete požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak tak urobíte do 7 kalendárnych dní odo dňa štátnic, budete naďalej zdravotne poistený.

Ako postupovať?

O zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môžete požiadať osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je miestne príslušný k Vášmu trvalému bydlisku. So sebou si prineste platný doklad totožnosti, potvrdenie o ukončení školy a doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní.

Formulár žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na stiahnutie.

Úrad Vám vystaví potvrdenie o zaradení do evidencie, ktoré odneste do pobočky zdravotnej poisťovne. Vydá Vám aj oznámenie o zaradení do evidencie a doklad s menom a prístupovým heslom do www.istp.sk. Odporúčame Vám čo najskôr navštíviť stránku www.istp.sk a doplniť si svoj profil o informácie potrebné pre vytvorenie životopisu, ktorý využijete pri uchádzaní sa o zamestnanie. Taktiež si nezabudnite sprístupniť svoj profil, aby si Vás mohol vybrať potenciálny zamestnávateľ. Ak ste na úrade nedostlali brožúrku, nájdete ju TU! (preklik na brožúrku ako postupovať)

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Evidencia na úrade PSVR
6. 7. 2013
Štát poskytuje občanovi služby vo forme evidencie občanov v databáze uchádzačov o zamestnanie, aby následne ďalšími metódami mohol konkrétnemu nezamestnanému poskytnúť pomocnú ruku.
5. 7. 2013
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti nielen práva, ale aj povinnosti.
4. 7. 2013
Všetko potrebné o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti nájdete v tomto článku.
3. 7. 2013
Informácie o podmienkach nároku na sociálne dávky.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk