X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Kontakty na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8
812 67 Bratislava

Sekcia služieb zamestnanosti
sekretariát sekcie:
Dagmar Slaná (02/20 444 897)
Diana Bagalová (02/20 444 860)Sekcia riadenia

sekretariát sekcie:
Mgr. Nina Kováčiková (02/20 444 833)
Ľudmila Eichlerová (02/20 455 860)
Ivana Baluchová (02/20 455 900)

Sekcia sociálnych vecí a rodiny
sekretariát sekcie:
PhDr. Lenka Banská (02/20 455 921)

Sekcia ekonomiky
sekretariát sekcie:
Zuzana Slobodová (02/20 441 851)

Odbor kontroly
sekretariát:
Iveta Jonášová (02/20 441 803)

Kontakt pre médiá:
veronika.cerna@upsvr.gov.sk
jana.lukacova@upsvr.gov.sk
Novinárom pri odosielaní otázok odporúčame použiť jednotnú emailovú adresu: media@upsvr.gov.sk


Kontaktné údaje na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v členení podľa krajov nájdete tu.Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 2
Služby zamestnanosti
5. 7. 2013
Služby zamestnanosti sú systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania.
4. 7. 2013
Zákon č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.
2. 7. 2013
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú orgánmi štátnej správy, ktoré vykonávajú svoju činnosť v oblasti služieb zamestnanosti pre klientov,
2. 7. 2013
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je orgánom štátnej správy, ktoré plní voči úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a verejnosti viacero významných funkcií.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk