X
Dnes je 28. 3. 2017 Deň učiteľov
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce v Dunajskej Strede odštartoval pre nezamestnaných regionálny projekt

Dunajská Streda 29. júla (TASR) - Za účelom zlepšenia postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce v územnom obvode Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) Dunajská Streda pripravili regionálny projekt pod názvom „Úspešný štart k zamestnaniu“. Informovala o tom TASR riaditeľka úradu Zdenka Masodiová.

"Najväčším problémom nášho regiónu pri zvyšovaní zamestnanosti mladých ľudí je nekompatibilita voľných pracovných miest (VPM) so samotnou štruktúrou uchádzačov o zamestnanie (UoZ). Nedostatky sa väčšinou týkajú požadovaného stupňa vzdelania, odbornosti, požadovanej praxe, nedostatočných pracovných skúseností, zručností a samotných pracovných návykov. Naopak, prednosťou tejto skupiny uchádzačov o zamestnanie je ich flexibilita, mobilita, ambicióznosť, zdravé sebavedomie, súťaživosť, snaha uspieť," vysvetlila Masodiová.

Podľa jej ďalších slov hlavným cieľom programu je umožnenie praktického zapracovania nových zamestnancov, čo bude podstatný krok k získaniu kvalitnej a kvalifikovanej pracovnej sily. "Chceme podporiť uplatnenie na trhu práce cieľovej skupiny projektu, znevýhodnených skupín UoZ," zdôraznila s tým, že projekt podporuje aj zdravú súťaživosť, konkurencieschopnosť, prestíž medzi mladými ľuďmi pre úspešný vstup na trhu práce.

Plán je zameraný na získanie alebo zvýšenie odborných zručností, vedomostí a praktických skúseností UoZ formou praktického zapracovania u konkrétneho zamestnávateľa priamo na pracovisku za účelom následného umiestnenia sa na trhu práce. "Cieľovou skupinou sú mladí nezamestnaní vo veku do 29 rokov vrátane, ktorí v maximálnej dĺžke troch mesiacov budú vykonávať zapracovanie u zamestnávateľa. Rozsah vykonávania zapracovania je 25,5 hodiny týždenne. Na jedno voľné pracovné miesto môžu byť zaradení maximálne traja z cieľovej skupiny," ozrejmila Masodiová.

Výška príspevku pre UoZ, ktorý vykonáva zapracovanie, je mesačne vo výške sumy životného minima poskytovanej jednej plnoletej fyzickej osobe, a to 198 eur.

Úrad ďalej uhrádza uchádzačovi časť preukázaných cestovných výdavkov, výdavky na stravovanie a náklady na poistenie pre prípad škody spôsobenej UoZ. Poskytovateľ zapracovania – zamestnávateľ - musí obsadiť nahlásené VPM jedným UoZ zapojeným do projektu.

Účelom a zmyslom projektu je, aby výsledkom procesu zapracovania bolo prijatie UoZ do zamestnania. "Je dôležité uvedomiť si, že hlavne výrobný a technický sektor vo vývoji nových zariadení, technológií a materiálov napreduje veľmi rýchlo. Pri získavaní vhodných zamestnancov budú musieť zamestnávatelia naozaj promptne reagovať na tieto zmeny a zároveň poskytnúť svoj priestor na umožnenie praktického zapracovania nových zamestnancov, čo bude podstatný krok k získaniu kvalitnej a kvalifikovanej pracovnej sily," zdôraznila riaditeľka ÚPSVR Dunajská Streda.

Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Spravodajstvo
28. 3. 2017
Jedným z cieľov Sociálnej poisťovne je zapojiť sa do hodnotenia verejných výdavkov.
28. 3. 2017
Celkovo mali doteraz zamestnanci v maloobchode voľno 3,5 dňa.
28. 3. 2017
Každá zo šiestich nových tried má kapacitu 24 žiakov.
28. 3. 2017
Vypočítaná daň z príjmov je splatná v lehote na podanie daňového priznania.
27. 3. 2017
Predseda Národnej rady SR zdôraznil, že jeho úlohou je počúvať problémy investorov aj problémy ľudí.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk