Dnes je 20. 2. 2017 Svetový deň soc. spravodlivosti
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce v Dunajskej Strede odštartoval pre nezamestnaných regionálny projekt

Dunajská Streda 29. júla (TASR) - Za účelom zlepšenia postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce v územnom obvode Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) Dunajská Streda pripravili regionálny projekt pod názvom „Úspešný štart k zamestnaniu“. Informovala o tom TASR riaditeľka úradu Zdenka Masodiová.

"Najväčším problémom nášho regiónu pri zvyšovaní zamestnanosti mladých ľudí je nekompatibilita voľných pracovných miest (VPM) so samotnou štruktúrou uchádzačov o zamestnanie (UoZ). Nedostatky sa väčšinou týkajú požadovaného stupňa vzdelania, odbornosti, požadovanej praxe, nedostatočných pracovných skúseností, zručností a samotných pracovných návykov. Naopak, prednosťou tejto skupiny uchádzačov o zamestnanie je ich flexibilita, mobilita, ambicióznosť, zdravé sebavedomie, súťaživosť, snaha uspieť," vysvetlila Masodiová.

Podľa jej ďalších slov hlavným cieľom programu je umožnenie praktického zapracovania nových zamestnancov, čo bude podstatný krok k získaniu kvalitnej a kvalifikovanej pracovnej sily. "Chceme podporiť uplatnenie na trhu práce cieľovej skupiny projektu, znevýhodnených skupín UoZ," zdôraznila s tým, že projekt podporuje aj zdravú súťaživosť, konkurencieschopnosť, prestíž medzi mladými ľuďmi pre úspešný vstup na trhu práce.

Plán je zameraný na získanie alebo zvýšenie odborných zručností, vedomostí a praktických skúseností UoZ formou praktického zapracovania u konkrétneho zamestnávateľa priamo na pracovisku za účelom následného umiestnenia sa na trhu práce. "Cieľovou skupinou sú mladí nezamestnaní vo veku do 29 rokov vrátane, ktorí v maximálnej dĺžke troch mesiacov budú vykonávať zapracovanie u zamestnávateľa. Rozsah vykonávania zapracovania je 25,5 hodiny týždenne. Na jedno voľné pracovné miesto môžu byť zaradení maximálne traja z cieľovej skupiny," ozrejmila Masodiová.

Výška príspevku pre UoZ, ktorý vykonáva zapracovanie, je mesačne vo výške sumy životného minima poskytovanej jednej plnoletej fyzickej osobe, a to 198 eur.

Úrad ďalej uhrádza uchádzačovi časť preukázaných cestovných výdavkov, výdavky na stravovanie a náklady na poistenie pre prípad škody spôsobenej UoZ. Poskytovateľ zapracovania – zamestnávateľ - musí obsadiť nahlásené VPM jedným UoZ zapojeným do projektu.

Účelom a zmyslom projektu je, aby výsledkom procesu zapracovania bolo prijatie UoZ do zamestnania. "Je dôležité uvedomiť si, že hlavne výrobný a technický sektor vo vývoji nových zariadení, technológií a materiálov napreduje veľmi rýchlo. Pri získavaní vhodných zamestnancov budú musieť zamestnávatelia naozaj promptne reagovať na tieto zmeny a zároveň poskytnúť svoj priestor na umožnenie praktického zapracovania nových zamestnancov, čo bude podstatný krok k získaniu kvalitnej a kvalifikovanej pracovnej sily," zdôraznila riaditeľka ÚPSVR Dunajská Streda.

Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Spravodajstvo
20. 2. 2017
Urobilo tak po konzultácii s odborníkmi a riaditeľmi škôl.
20. 2. 2017
Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v prvom mesiaci tohto roka 235.455 osôb.
20. 2. 2017
Za prvý dôležitý míľnik histórie gymnázia považuje celkovú rekonštrukciu historickej budovy, ktorá znamenala vlastne jej záchranu.
19. 2. 2017
Cieľom investičného zámeru je rozšírenie výroby existujúceho podniku priemyselnej výroby zameraného na piliarsku výrobu.
19. 2. 2017
Tento rok by mal byť prvým, keď sa začne plnenie jednotlivých opatrení vyhodnocovať.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk