X
Dnes je 30. 3. 2017 Deň lekárov
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Na Žilinskej univerzite vyvinuli optické vlákna zo silikónového materiálu

Bratislava 29. mája (TASR) - Na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity vyvinuli novú technológiu – prípravu optických vlákien zo silikónového materiálu polydimetylsiloxan (PDMS). V súčasnosti sa prenos dát cez optické siete rieši najmä po sklenených alebo plastových vláknach. Pomocou optických sietí dnes fungujú senzory, elektronika či internetové pripojenie. Tzv. optika dokáže prenášať dáta rýchlejšie a je menej náchylná na rušenie spojenia ako bežné medené drôty.

Nová metóda výroby optických vlnovodov spočíva v ťahaní vlákien z tohto silikónového materiálu. Čiastočne vytvrdnutý PDMS je umiestnený medzi vlákna, ktoré sú ťahané od seba. Rýchlosť procesu je možné nastaviť a vytvoriť tak optické vlákna požadovaných rozmerov. "Dĺžka pripravovaných PDMS vlákien môže byť na úrovni kilometrov, čo niekoľkonásobne prekračuje dĺžku vlnovodov vytváraných doterajšími technológiami," hovorí jeden z pôvodcov novej technológie Dušan Pudiš. Príprava PDMS vlákien ťahaním je podľa ďalšieho z autorov Ivana Martinčeka veľmi jednoduchá. "Nie sú potrebné ani žiadne zložité technologické zariadenia či postupy, čo robí túto technológiu oproti ostatným lacnejšou," dopĺňa Martinček.

Uplatnenie technológie vidí Janka Macurová z Oddelenia pre vedu a výskum Rektorátu Žilinskej univerzity napríklad v oblasti komponentov do elektronických zariadení. Ďalšie možnosti ponúka aj telekomunikačný priemysel či senzorová technika.

"V prípade prípravy optických vláknových vlnovodov z PDMS ide o technológiu výroby a nie produkt. Za najvhodnejší spôsob komercializácie považujeme preto udelenie licencie na používanie tejto technológie jednej z popredných firiem vyrábajúcich optické vlákna a káble," vyjadril sa Jaroslav Noskovič z Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR. Centrum prostredníctvom projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SK) pomáha pri uplatnení výsledkov výskumu v praxi, teda pri patentoch a ochrane duševného vlastníctva. Inovatívne technológie, ktoré pochádzajú z výskumu a vývoja, zastrešuje po administratívnej, odbornej aj finančnej stránke.

"Vďaka spolupráci s CVTI SR a projektu NITT SK sme mohli zabezpečiť podanie medzinárodnej patentovej prihlášky, vykonaný bol odhad komerčného potenciálu technológie, ktorý nám okrem iného ukázal aj potenciálnych záujemcov o technológiu. Vypracovanú máme tiež stratégiu samotnej komercializácie," uzatvára Macurová.

Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Spravodajstvo
28. 3. 2017
Jedným z cieľov Sociálnej poisťovne je zapojiť sa do hodnotenia verejných výdavkov.
28. 3. 2017
Celkovo mali doteraz zamestnanci v maloobchode voľno 3,5 dňa.
28. 3. 2017
Každá zo šiestich nových tried má kapacitu 24 žiakov.
28. 3. 2017
Vypočítaná daň z príjmov je splatná v lehote na podanie daňového priznania.
27. 3. 2017
Predseda Národnej rady SR zdôraznil, že jeho úlohou je počúvať problémy investorov aj problémy ľudí.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk