Nezamestnanosť začala klesať, v 4. štvrťroku 2013 sa znížila o 1 %

Spravodajstvo
Bratislava 5. marca (TASR) - Nezamestnanosť na Slovensku po dlhodobom medziročnom raste v 4. štvrťroku 2013 klesla. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2012 sa znížila o 1 % na 386.600 osôb. "Súčasne klesla aj miera nezamestnanosti o 0,2 percentuálneho bodu na 14,2 %," informoval dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

U žien sa nezamestnanosť počas 4. štvrťroku minulého roka znížila o 0,9 percentuálneho bodu na 14,1 %, u mužov vzrástla 0,4 percentuálneho bodu na 14,4 %. V porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi klesla v 4. štvrťroku 2013 sezónne očistená nezamestnanosť o 5000 na 382.600 osôb.

Najvyšší podiel na trhu práce (68,4 %) tvorili dlhodobo nezamestnaní. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2012 sa ich počet zvýšil o 4,3 % na 264.500 osôb. Problémom boli predovšetkým osoby, ktoré boli nezamestnané viac ako 2 roky. Ich počet vzrástol o 11,6 % pri 74,8-% podiele na celkovej dlhodobej nezamestnanosti.

Z hľadiska veku najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných s počtom 120.900 a podielom 31,3 % tvorili osoby vo veku 25 až 34 rokov. Najväčší medziročný úbytok nezamestnaných bol vo vekovej kategórii 15 až 24-ročných (10,9 %). Počet nezamestnaných relatívne najviac vzrástol vo vekovej skupine 60 a viacročných, a to o 18,4 %. Z hľadiska veku a pohlavia sa najviac znížil počet nezamestnaných žien vo veku 25 až 34 rokov, ktorých počet klesol o 7100.

Počet nezamestnaných osôb medziročne klesol v štyroch krajoch v rozsahu od 12,4 % (Košický kraj) do 1,7 % (Prešovský kraj). Nezamestnanosť vzrástla rovnako v štyroch krajoch v rozpätí od 9,1 % (Trenčiansky kraj) do 13,7 % (Bratislavský kraj). Na celkovom počte nezamestnaných v SR sa v najväčšej miere podieľali Prešovský (18,5 %) a Banskobystrický kraj (18,1 %).

Zároveň tieto dva kraje vykázali aj najvyššiu úroveň miery nezamestnanosti (Banskobystrický 20,5 % a Prešovský 18,4 %). Miera nezamestnanosti sa medziročne znížila v štyroch krajoch, najviac v Košickom kraji (o 2,3 percentuálneho bodu). Za celý rok 2013 nezamestnanosť medziročne vzrástla o 2,3 % na 386.000 osôb. Miera nezamestnanosti sa zvýšila o 0,2 percentuálneho bodu na 14,2 %.

Nezamestnanosť začala klesať, v 4. štvrťroku 2013 sa znížila o 1 %
Tu bude player


Priemerná mzda v hospodárstve SR dosiahla v 4. kvartáli vlaňajška 887 eur

Bratislava 5. marca (TASR) – Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR dosiahla v 4. štvrťroku 2013 hodnotu 887 eur. Jej dynamika rastu spomalila oproti 4. štvrťroku 2012 o 1,8 percentuálneho bodu na 1,4 %. Nižší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne zvýšila o 0,9 %. Sezónne očistená nominálna mzda oproti 3. štvrťroku 2013 vzrástla o 0,2 %. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetviach informačné a komunikačné činnosti 1769 eur, finančné a poisťovacie činnosti 1539 eur, dodávka elektriny, plynu a pary 1525 eur. V deviatich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách 554 eur, ostatných činnostiach 627 eur a v stavebníctve 636 eur.

Oproti 4. štvrťroku 2012 priemerná nominálna mzda relatívne najrýchlejšie rástla v odborných, vedeckých a technických činnostiach o 9,2 %, vo vzdelávaní o 7,1 % a v dodávke vody o 7 %. Klesla najviac vo finančných a poisťovacích činnostiach o 15,2 %, v ťažbe a dobývaní o 6,9 % a v dodávke elektriny, plynu a pary o 4,3 %.

Z pohľadu právnej formy subjektov priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v porovnaní so 4. štvrťrokom 2012 v príspevkových organizáciách o 6,3 % na 854 eur, v malých podnikoch do 19 zamestnancov o 5,2 % na 734 eur a v rozpočtových organizáciách o 3,6 % na 919 eur. Vo veľkých podnikoch s 20 a viac zamestnancami klesla o 1 % na 1019 eur.

Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji, a to 1110 eur. V ostatných krajoch sa pohybovala od 717 eur v Prešovskom kraji do 823 eur v Trenčianskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 4. štvrťroku 2012 s výnimkou Žilinského kraja, kde klesla o 0,9 %.

Vlani dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 824 eur. Medziročne sa zvýšila o 2,4 %, reálna mzda vzrástla o 1 %.

Priemerná mzda v hospodárstve SR dosiahla v 4. kvartáli vlaňajška 887 eur
Tu bude player


Rast slovenskej ekonomiky dosiahol v 4. štvrťroku minulého roka 1,5 % HDP

Bratislava 5. marca (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska sa v 4. štvrťroku 2013 zvýšil medziročne o 1,5 %, čo znamená, že ekonomika rástla o 1,1 percentuálneho bodu rýchlejšie ako v 4. štvrťroku 2012. "Hospodársky rast počas predchádzajúcich deviatich štvrťrokov ovplyvňoval výlučne medziročný rast zahraničného dopytu. Vo 4. štvrťroku 2013 sa tento trend prerušil a k pozitívnemu vývoju prispel aj domáci dopyt," informoval dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

V porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi sa v 4. štvrťroku 2013 zvýšil HDP po sezónnom očistení o 0,4 %. V bežných cenách objem HDP medziročne vzrástol o 1,5 % na 18,393 miliardy eur. Za celý minulý rok sa vytvoril HDP v objeme 72,134 miliardy eur. "V porovnaní s rokom 2012 vzrástol v bežných cenách o 1,5 %. V stálych cenách sa tempo medziročného rastu HDP zmiernilo o 0,9 percentuálneho bodu na 0,9 %," skonštatoval ŠÚ SR.

Z hľadiska vonkajšieho dopytu sa dynamika rastu vývozu výrobkov a služieb oproti 4. štvrťroku 2012 zmiernila o 1,6 percentuálneho bodu na 6,6 %. Naopak tempo rastu dovozu výrobkov a služieb sa zrýchlilo o 2,9 percentuálneho bodu na 7,4 %. Zvýšenie domáceho dopytu o 2,2 % v rozhodujúcej miere ovplyvnil investičný dopyt.

Po siedmich štvrťrokoch medziročného poklesu tvorba hrubého kapitálu vzrástla o 7,7 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 4 %. Vyššia bola aj konečná spotreba verejnej správy o 2,5 % a konečná spotreba domácností o 0,4 %. Klesla len konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 1,3 %.

V 4. štvrťroku 2013 sa vytvorila hrubá produkcia v objeme 45,269 miliardy eur, v tom medzispotreba 28,556 miliardy eur a pridaná hodnota 16,714 miliardy eur. Čisté dane z produktov dosiahli 1,679 miliardy eur. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2012 vzrástla medzispotreba o 4,1 %, hrubá produkcia o 3,1 % a pridaná hodnota o 1,5 %. Objem čistých daní z produktov sa zvýšil o 2,3 %.

Rast slovenskej ekonomiky dosiahol v 4. štvrťroku minulého roka 1,5 % HDP
Tu bude player
Zdroj, foto, video: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
Ahoj,
na stránke www.istp.sk som našiel/a informácie, ktoré by sa ti hodili: istp.sk/clanok/4833/Nezamestnanost-zacala-klesat-v-4-stvrtroku-2013-sa-znizila-o-1-
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie