X
Dnes je 28. 3. 2017 Deň učiteľov
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovensko stále patrí medzi krajiny s najmenšou inovačnou výkonnosťou

Bratislava 16. októbra (TASR) - Slovensko v medzinárodnom porovnaní stále patrí medzi krajiny s najmenšou inovačnou výkonnosťou, hlboko pod priemerom krajín EÚ. Vyplýva to zo Správy o plnení opatrení Inovačnej stratégie a inovačnej politiky v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR za rok 2012 a 1. štvrťrok 2013, ktorú na svojej dnešnej schôdzi prerokovala a vzala na vedomie vláda SR.

"Spomedzi 27 krajín EÚ sme z hľadiska inovačnej výkonnosti charakterizovanej indexom IUS (Innovation Union Scoreboard) až na 20. mieste - oproti roku 2011 však prišlo vlani k zlepšeniu o 2 miesta," spresnil v správe rezort hospodárstva.

Podľa MH SR však Slovensko dlhodobo zaostáva v intenzite inovačných aktivít na úrovni podnikov, vo výdavkoch na projekty výskumu, vývoja a inovácií, ktorých realizačné výstupy končia v praxi, v technologickom transfere, vo využívaní kooperačného potenciálu, v patentovej aktivite, v spolupráci výskumu s priemyslom, vo využití rizikového kapitálu, ale aj v rade aspektov podmieňujúcich efektívne využívanie ľudských zdrojov.

"Jednou z hlavných príčin, okrem iných, sú dlhodobo nízke výdavky verejného i súkromného sektora na výskum a vývoj. V roku 2012 bol priemer výdavkov krajín EÚ 27 na úrovni 2,02 % HDP, v SR to je len 0,68 % HDP, pričom verejné prostriedky predstavujú 60 % z celkových výdavkov investovaných do vedy a výskumu," upozornilo MH SR.

Problémom podľa ministerstva hospodárstva zostáva aj pretrvávajúca slabá úroveň účinnej spolupráce vedecko-výskumného, školského a hospodárskeho potenciálu na rozvoji a raste konkurenčnej schopnosti priemyselnej základne, v spojení s tvorbou konkurencieschopných inovatívnych produktov, technológií a služieb.

"V štruktúre produkcie slovenského priemyslu evidujeme nízky podiel výroby s vysokým podielom pridanej hodnoty, nízky podiel inovovaných výrobkov a nízky podiel exportu vlastných high-tech výrobkov. Medzi slabiny patrí tiež pomalý prechod od materiálovo náročnej výroby k odborom využívajúcim nové moderné technológie," dodalo MH SR.

Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Spravodajstvo
28. 3. 2017
Jedným z cieľov Sociálnej poisťovne je zapojiť sa do hodnotenia verejných výdavkov.
28. 3. 2017
Celkovo mali doteraz zamestnanci v maloobchode voľno 3,5 dňa.
28. 3. 2017
Každá zo šiestich nových tried má kapacitu 24 žiakov.
28. 3. 2017
Vypočítaná daň z príjmov je splatná v lehote na podanie daňového priznania.
27. 3. 2017
Predseda Národnej rady SR zdôraznil, že jeho úlohou je počúvať problémy investorov aj problémy ľudí.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk