X
Dnes je 30. 3. 2017 Deň lekárov
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Aktuálna ponuka práce z oblasti ekonomiky a účtovníctva

Portál ISTP.sk vám prináša zoznam voľných pracovných miest pre ekonómov, účtovníkov a mzdárov.

Junior účtovník

Miesto: Bratislava-Petržalka
Zamestnávateľ: ACTIVE Personnel Solutions, s. r. o.
Informácie: Účtovanie zverenej agendy, zákaziek (stavebná firma), dodávateľských a odberateľských faktúr, príprava mesačných reportov podľa zákaziek, spracovanie daňových priznaní (DPH, daň z motorových vozidiel), zostavovanie ročnej účtovnej závierky vrátane inventarizácie, spolupráca so stavbyvedúcimi.
Kontakt: Jana Lukáčová, tel.: +421911766032, lukacova@activeps.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1321399/Junior-uctovnik

Hlavný účtovník

Miesto: Hrubá Borša, okres Senec
Zamestnávateľ: GOLF RESORT HRUBÁ BORŠA, s. r. o.
Informácie: Príprava účtovných dokladov k zaúčtovaniu, samostatné účtovanie účtovných dokladov (vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy a ostatných analytických evidencií), vypracovanie saldokonta odberateľov a dodávateľov, zakladanie účtovných dokladov, evidencií a účtovníctva, príprava mesačných a ročných účtovných uzávierok, vedenie ostatnej súvisiacej finančnej agendy, zodpovednosť za metodiku vedenia účtovníctva a spracovanie miezd.
Kontakt: Nikoleta Vlahyová, tel.: +421910925924, nikoleta.vlahyova@golfborsa.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1323048/Hlavny-uctovnik

Účtovníčka

Miesto: Galanta
Zamestnávateľ: Little Paradise, s.r.o.
Informácie: Práca s účtovnou agendou, zaúčtovanie dokladov, DPH, tržby, pokladňa, banka.
Kontakt: Roland Kiss, tel.: +421907341696, info@dobrevarime.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1312404/Uctovnicka

Ekonóm

Miesto: Nové Zámky
Zamestnávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Informácie: Zabezpečovanie podvojného účtovníctva, príprava finančných analýz, controlling.
Kontakt: Ing. Henrieta Kováčová, tel.: +421356912825, henrieta.kovacova@nspnz.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1317633/Ekonom

Účtovník, účtovníčka

Miesto: Považská Bystrica
Zamestnávateľ: RALK, s. r. o.
Informácie: Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, pripravovanie účtovných a štatistických výkazov, účtovných závierok, účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, dodávateľské a odberateľské faktúry a pod.), vyúčtovanie pracovných ciest, posudzovanie správnosti faktúr z daňového a účtovného hľadiska, vypracovávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok a príprava podkladov pre klientov.
Kontakt: Mgr. Ľubica Kalašová, tel.: +421948193773, ralk@ralk.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1319258/Uctovnik-uctovnicka

Mzdový referent

Miesto: Prievidza
Zamestnávateľ: HILKOVIČ, s.r.o.
Informácie: Spracovanie a výpočet miezd podľa evidencie odpracovanej doby pre cca 60 zamestnancov, zasielanie mesačných výkazov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, výpočet nároku na stravné lístky, spracovanie cestovných príkazov, evidencia personálnych zložiek zamestnancov, vystavovanie potvrdení pre potreby zamestnancov.
Kontakt: Mgr. Lenka Černáková, tel.: +421902960980, info@hilkovic.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1318297/Mzdovy-referent

Ekonóm

Miesto: Liptovský Ján, okres Liptovský Mikuláš
Zamestnávateľ: SOREA spol. s r.o.
Informácie: Evidencia účtovnej agendy, spracovávanie pokladničných dokladov, kontrola podkladov pre DPM oceňovanie, evidencia a vyúčtovanie majetku, účtovanie odberateľských faktúr.
Kontakt: tel.: 044/5208901, riaditelmaj@sorea.sk,
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1321778/Ekonom

Účtovníčka – ekonómka

Miesto: Lietavská Lúčka, okres Žilina
Zamestnávateľ: EKO INTERIÉR, s.r.o.
Informácie: Vedenie podvojného účtovníctva, vypracovanie a evidovanie interných predpisov, kontrolovanie splatností odberateľských pohľadávok a záväzkov spoločnosti, vypracovanie a odosielanie výkazov, vedenie pokladne, vystavovanie faktúr, vypracovanie daňového priznania.
Kontakt: Marcela Bellanová, tel.: +4217002921, praca@ekointerier.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1318443/Uctovnicka-ekonomka

Účtovník/ekonóm

Miesto: Banská Štiavnica
Zamestnávateľ: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
Informácie: Zodpovednosť za vedenie účtovníctva v spoločnosti, sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch a kontrola účtovných operácií podľa štandardov a legislatívy platnej pre slovenské účtovníctvo. Zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie v celej šírke finančného účtovníctva, inventarizácia záväzkov, pohľadávok, majetku. Vedenie skladového materiálu a majetkového účtovníctva. Príprava štatistických výkazov a dokladov pre potreby auditu a daňového poradenstva. Spolupráca s kontrolnými a daňovými orgánmi štátnej správy. Vypracovanie daňových priznaní a vyhotovovanie hlásení o DPH. Vypracovanie analýz a správ podľa požiadaviek vedenia spoločnosti. Zodpovednosť za mesačné, štvrťročné a ročné závierkové práce. Zabezpečovanie každodenných pracovných aktivít týkajúcich sa účtovníctva.
Kontakt: Ing. Benková, tel.: +421911523404, ts.referent@banskastiavnica.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1322061/Uctovnik-ekonom

Hlavný ekonóm / ekonómka

Miesto: Štrba, okres Poprad
Zamestnávateľ: Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.
Informácie: Vedenie kompletnej účtovnej agendy podľa platných predpisov a zákonov SR, analytických účtov po jednotlivých zákazníkov, príprava podkladov potrebných pre účtovnú uzávierku, reporting nadriadenému, spracovanie mesačných, ročných uzávierok a daňových priznaní, vypracovanie kontrolných výkazov a DPH, prehľad stavu financií na účtoch a v pokladni.
Kontakt: Bc. Katarína Hulínová, tel.: +421527791210, profesia@kunaj.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1320287/Hlavny-ekonom-ekonomka

Pripravila: Monika Jantová, Trexima Bratislava, spol. s r. o. Foto: Shutterstock

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Hľadám prácu
29. 3. 2017
Hľadáte uplatnenie v obchode? Pozrite si ponuku práce pre predavačov, obchodných zástupcov a expedientov.
23. 3. 2017
Portál ISTP.sk vám prináša zoznam voľných pracovných miest s hrubou mzdou minimálne 1000 eur za mesiac.
15. 3. 2017
Hľadáte si prácu vo finančnom sektore?
8. 3. 2017
Portál ISTP.sk vám prináša ponuku voľných pracovných miest z viacerých európskych krajín.
1. 3. 2017
Pozrite sa na aktuálne pracovné ponuky pre absolventov stredných a vysokých škôl na Slovensku.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk