X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Spojená škola v Kysuckom Novom Meste vznikla pred 65 rokmi

Kysucké Nové Mesto 19. decembra (TASR) – Vyššia priemyselná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste, predchodkyňa dnešnej Spojenej školy, vznikla pred 65 rokmi pre nedostatok kvalifikovaných odborníkov pre rozvíjajúcu sa industrializáciu, predovšetkým strojárskeho charakteru v regióne Kysúc a Žiliny.

Riaditeľ Spojenej školy Milan Valek podotkol, že začiatky boli veľmi ťažké. "Ale mali sme šťastie na šikovných pedagógov, ktorí vysokou odbornosťou, obetavosťou a oduševneným vzťahom k práci, ako aj úzkou spoluprácou so strojárskymi podnikmi, posúvali školu dopredu. A zmenili ju v danom období na jednu z vlajkových lodí v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania," povedal Valek.

Doplnil, že so zmenou industrializácie regiónu Kysúc a Žiliny sa menilo aj zameranie školy. "V roku 1984 sme otvorili štúdium v odbore elektrotechnika so zameraním predovšetkým na automatizačnú techniku. S príchodom výpočtovej techniky sme toto štúdium rozšírili na elektronické počítačové systémy. Po roku 1990, kedy sa priemysel rýchlo menil, musela škola rýchlo reagovať na požiadavky trhu. Experimentálne sme začali overovať študijný odbor mechatronika, študijný odbor technické lýceum a študijný odbor technické a informatické služby. Niektoré už zanikli, ale v danom období splnili svoj cieľ a vychovali odborníkov, ktorých priemysel potreboval," uviedol riaditeľ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste.

V roku 1998 otvorili v priestoroch školy obchodnú akadémiu. "Naším cieľom, a súčasne aj hlavným pozitívom existencie dvoch škôl v jednom priestore, je neustála konfrontácia žiakov s odbornou zložkou výroby, ale aj jej ekonomickou stránkou, čím sa adaptácia na podmienky praxe zefektívňuje. O kvalite vzdelávania svedčí aj fakt, že jej absolventi pôsobia vo významných riadiacich pozíciách veľkých podnikov a pracovali aj ako ministri vo vláde," zdôraznil Valek.Spojená škola v Kysuckom Novom Meste je centrom odborného vzdelávania

Kysucké Nové Mesto 19. decembra (TASR) – Spojená škola v Kysuckom Novom Meste je od februára ako jediná škola v Žilinskom samosprávnom kraji Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre informačné technológie a priemyselnú informatiku.

Podľa riaditeľa školy Milana Valeka sa stali centrom odborného vzdelávania po certifikácii Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, s výraznou podporou zriaďovateľa – Žilinského samosprávneho kraja a zamestnávateľov. "Toto uznanie našej práce nás ešte viac zaväzuje nepoľaviť v kvalite nastúpenej cesty, aby sme sa udržali medzi školami, ktoré patria k lídrom v tejto oblasti na Slovensku. Na druhej strane, je tu možnosť, aby nás mohli firmy ešte viac podporovať," podotkol riaditeľ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste.

Doplnil, že v škole by chceli organizovať technické olympiády, olympiády programovania robotov a informatiky. "Našou víziou je zriadiť školiace stredisko aj pre učiteľov z iných škôl. Informačné technológie idú veľmi do popredia a ich rozvoj ide míľovými krokmi, preto chceme dať učiteľom možnosť, aby sa vzdelávali v týchto oblastiach," uviedol Valek.

Ďalším zámerom školy je nadviazať spoluprácu s odborníkmi z firiem v oblasti programovania v objektovo orientovaných jazykoch a odborníkmi v oblasti serverových alebo sieťových technológií. "Vyučovali by našich žiakov v škole a naši absolventi by získavali poznatky, ktoré sú uplatniteľné vo firmách. Tým by sme odstránili aj nedostatočné mzdové ohodnotenie našich zamestnancov, na ktoré dokážeme prispieť. Ale gro ohodnotenia by niesla firma," dodal riaditeľ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste.
Zdroj, foto, video: TASR   

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Školy a vzdelávanie
6. 2. 2017
SPŠS ponúka štúdium v odbore Staviteľstvo a v odbore Geodézia, kartografia, kataster.
31. 10. 2016
Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch Júlia Čurillová povedala, že za prácou odchádzajú celé rodiny, pričom rodičia vezmú zo školy deti už počas ich štúdia na prvom stupni.
17. 10. 2016
Škola hrou spočiatku budila akúsi nedôveru, u niektorých ľudí skôr vyvolávala dojem, že deti sa v škole iba hrajú.
6. 9. 2016
Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach je jedinou hutníckou fakultou na Slovensku a má za sebou už viac ako 60-ročnú tradíciu vo vzdelaní, vede a výskume.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk