Dnes je 23. 1. 2017 Deň patriotizmu
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Home office ako benefit v modernej spoločnosti

V súčasnosti je práca z domu, tzv. home office, benefitom, ktorý si získava obľúbenosť u čoraz väčšieho počtu zamestnancov. Poskytuje flexibilný pracovný čas a možnosť rozumne skĺbiť prácu s osobným životom. Na druhej strane si práca z domu vyžaduje zodpovednosť, sebadisciplínu a pevnú vôľu. Sú zamestnanci, ktorí dokonca uprednostňujú možnosť home office pred vyššou mzdou. Poďme sa pozrieť na výhody, ale aj prekážky pri práci z pohodlia domova.

Generácia Y a home office

Typickými zástupcami práce z domu je generácia novo nastupujúca na pracovný trh, nazývaná tiež generáciou Y. Tá bude v roku 2020 tvoriť až tretinu všetkých pracovníkov. Jednou z jej hlavných podmienok je samozrejmosť flexibilnej pracovnej doby a práce z domu aspoň niekoľko dní v týždni. V dobe, kedy zamestnávatelia bojujú o najlepších, je home office príjemným benefitom udržania si zamestnanca.

Legislatívna úprava práce z domu

Právna úprava práce z domu sa riadi Zákonom č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce), pričom hlavné ustanovenie, ktoré sa týka tejto problematiky, nájdeme v § 52 Domácka práca a telepráca.

Najčastejšie ide o prácu, ktorá nemusí byť viazaná na konkrétne pracovisko. Je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi vhodné pracovné podmienky, najmä ak ide o teleprácu, adekvátne technické vybavenie (software, hardware, energie, internet a telefón). Je na zamestnancovi, ako si rozvrhne pracovný čas a prestávku v práci. Zamestnanec pracujúci home office však nemá nárok na príplatok za prácu nadčas, v noci, vo sviatok a mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce. Neprináleží mu ani mzda za iné prekážky v práci na jeho strane, ako je návšteva lekára, narodenie dieťaťa a podobne.

Výhody home office

1. Flexibilita – práca z domu poskytuje zamestnancom voľnosť, možnosť nastavenia pracovného času a prestávok podľa svojich preferencií
2. Úspora času – dochádzanie do práce hromadnou dopravou, čakanie v zápchach alebo na spoje v tomto prípade odpadá
3. Úspora nákladov – zamestnanec ušetrí na cestovnom, prípadne na obedovom menu v reštauráciách, zamestnávateľ zase na prenájme priestorov kancelárií
4. Eliminácia rušivých faktorov – úplnou koncentráciou na svoju prácu je možné si povinnosti splniť rýchlejšie a efektívnejšie ako v kancelárii

Domácka práca a telepráca nie je ideálnym pracovným prostredím pre každého

Zamestnancom, ktorým home office nevyhovuje, uvádzajú ako hlavnú príčinu to, že ich domáce prostredie rozptyľuje, chýba im interakcia s kolegami alebo majú pocit, že rodina neberie ich prácu vážne. Pracujúci z domu sa často cítia osamelí, chýba im spoločnosť kolegov a tak je ich nadriadený nútený zvoliť také formy komunikácie, aby svojich ľudí motivoval a mal kontrolu nad ich prácou.

Kancelária v práci alebo doma?

Je teda lepšie pracovať z domu v pokojnom prostredí, kde máte možnosť sústrediť sa na úlohy alebo v kancelárii medzi kolegami, čo pozitívne vplýva na lepšiu komunikáciu a tvorivosť v práci? Ideálnym riešením je skĺbenie oboch foriem. Ak si začiatok týždňa odpracujete vo firme a zamestnávateľ vám koncom týždňa umožní home office, budú spokojné všetky strany.

Zdroje:

BARTOVSKÁ, I.: Home Office – benefit pro zaměstnance, nebo pro firmu? In: Moderní řízení. 11/2016, s. 32-34.
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-311
http://finanza.sk/praca-z-domu-alebo-home-office-je-povazovana-za-motivujuci-benefit/

Pripravila: Monika Jantová, Trexima Bratislava, spol. s r. o. Foto: Shutterstock

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Mám prácu
18. 1. 2017
Od januára 2017 sa zvýšil maximálny vymeriavací základ na nemocenské dávky, od mája sa má zvýšiť materské na 75 percent z vymeriavacieho základu.
15. 1. 2017
Predpovedať to, ktoré povolania zaniknú, si netrúfa nikto, ale už dnes je jasné, že roboti úspešne nahradili prácu človeka v mnohých odvetviach.
14. 1. 2017
Prvá výplata v novom roku je príležitosť začať s financiami hospodáriť ináč.
12. 1. 2017
Ukázal to interný prieskum spoločnosti Microsoft v Českej republike a na Slovensku.
11. 1. 2017
Využitie maródky aj samotná liečba prináša pre všetky zúčastnené strany niekoľko povinností.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk