X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Home office ako benefit v modernej spoločnosti

V súčasnosti je práca z domu, tzv. home office, benefitom, ktorý si získava obľúbenosť u čoraz väčšieho počtu zamestnancov. Poskytuje flexibilný pracovný čas a možnosť rozumne skĺbiť prácu s osobným životom. Na druhej strane si práca z domu vyžaduje zodpovednosť, sebadisciplínu a pevnú vôľu. Sú zamestnanci, ktorí dokonca uprednostňujú možnosť home office pred vyššou mzdou. Poďme sa pozrieť na výhody, ale aj prekážky pri práci z pohodlia domova.

Generácia Y a home office

Typickými zástupcami práce z domu je generácia novo nastupujúca na pracovný trh, nazývaná tiež generáciou Y. Tá bude v roku 2020 tvoriť až tretinu všetkých pracovníkov. Jednou z jej hlavných podmienok je samozrejmosť flexibilnej pracovnej doby a práce z domu aspoň niekoľko dní v týždni. V dobe, kedy zamestnávatelia bojujú o najlepších, je home office príjemným benefitom udržania si zamestnanca.

Legislatívna úprava práce z domu

Právna úprava práce z domu sa riadi Zákonom č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce), pričom hlavné ustanovenie, ktoré sa týka tejto problematiky, nájdeme v § 52 Domácka práca a telepráca.

Najčastejšie ide o prácu, ktorá nemusí byť viazaná na konkrétne pracovisko. Je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi vhodné pracovné podmienky, najmä ak ide o teleprácu, adekvátne technické vybavenie (software, hardware, energie, internet a telefón). Je na zamestnancovi, ako si rozvrhne pracovný čas a prestávku v práci. Zamestnanec pracujúci home office však nemá nárok na príplatok za prácu nadčas, v noci, vo sviatok a mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce. Neprináleží mu ani mzda za iné prekážky v práci na jeho strane, ako je návšteva lekára, narodenie dieťaťa a podobne.

Výhody home office

1. Flexibilita – práca z domu poskytuje zamestnancom voľnosť, možnosť nastavenia pracovného času a prestávok podľa svojich preferencií
2. Úspora času – dochádzanie do práce hromadnou dopravou, čakanie v zápchach alebo na spoje v tomto prípade odpadá
3. Úspora nákladov – zamestnanec ušetrí na cestovnom, prípadne na obedovom menu v reštauráciách, zamestnávateľ zase na prenájme priestorov kancelárií
4. Eliminácia rušivých faktorov – úplnou koncentráciou na svoju prácu je možné si povinnosti splniť rýchlejšie a efektívnejšie ako v kancelárii

Domácka práca a telepráca nie je ideálnym pracovným prostredím pre každého

Zamestnancom, ktorým home office nevyhovuje, uvádzajú ako hlavnú príčinu to, že ich domáce prostredie rozptyľuje, chýba im interakcia s kolegami alebo majú pocit, že rodina neberie ich prácu vážne. Pracujúci z domu sa často cítia osamelí, chýba im spoločnosť kolegov a tak je ich nadriadený nútený zvoliť také formy komunikácie, aby svojich ľudí motivoval a mal kontrolu nad ich prácou.

Kancelária v práci alebo doma?

Je teda lepšie pracovať z domu v pokojnom prostredí, kde máte možnosť sústrediť sa na úlohy alebo v kancelárii medzi kolegami, čo pozitívne vplýva na lepšiu komunikáciu a tvorivosť v práci? Ideálnym riešením je skĺbenie oboch foriem. Ak si začiatok týždňa odpracujete vo firme a zamestnávateľ vám koncom týždňa umožní home office, budú spokojné všetky strany.

Zdroje:

BARTOVSKÁ, I.: Home Office – benefit pro zaměstnance, nebo pro firmu? In: Moderní řízení. 11/2016, s. 32-34.
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-311
http://finanza.sk/praca-z-domu-alebo-home-office-je-povazovana-za-motivujuci-benefit/

Pripravila: Monika Jantová, Trexima Bratislava, spol. s r. o. Foto: Shutterstock

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Mám prácu
21. 3. 2017
Manažéri hovoria o flexibilite, motivácii či komunikácii. Zamestnanci zas o strese, hluku a nedostatku súkromia. Takto vidíme fenomén open space.
19. 3. 2017
Aby ste chodili do práce s radosťou, nestačí iba to, že vás baví. Potrebujete aj pracovné prostredie, ktoré vás nebude „rušiť“. Aj tieto veci pomôžu.
14. 3. 2017
Ekonomický pokles a následný boom priniesli v zahraničí aj fenomén smrti z prepracovania. Obete sa rátajú na tisíce.
23. 2. 2017
Švédska firma sa zbavila vedúcej pozície, zamestnanci sú spokojnejší.
15. 2. 2017
Máte pocit, že už ďalej nevládzete, že vaša práca stratila zmysel? Je možné, že vás postihol syndróm vyhorenia.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk