X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Pracujete na dohodu? Úrady práce sprísnia podmienky pre uchádzačov o zamestnanie

Pripravovaná novela Zákona o službách zamestnanosti by mala zamedziť opakovanému odmietaniu pracovných ponúk zo strany uchádzačov o zamestnanie. Platná by mala byť od apríla, najneskôr od mája budúceho roka.

Nové opatrenia by mali byť zamerané hlavne na uchádzačov, ktorí nastupujú do trvalého pracovného pomeru alebo budú vykonávať prácu na dohodu. Ak uchádzač o zamestnanie opakovane predčasne ukončí svoj pracovný pomer do jedného mesiaca, ktorý mu sprostredkoval úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, bude na šesť mesiacov vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Druhá kľúčová priorita novely sa má týkať práce na dohodu, ktorú vykonáva 40 tisíc evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Takmer štvrtina z nich je dlhodobo nezamestnaná viac ako 36 mesiacov. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera prax ukázala, že práca na dohodu je často zneužívaná nielen zamestnávateľmi, ale aj uchádzačmi o zamestnanie. V súčasnosti môže uchádzač o zamestnanie, ak vykonáva prácu na dohodu, zarobiť maximálne 148,57 eura v hrubom mesačne bez toho, aby bol vyradený z evidencie o uchádzačov. „Ak sa doteraz zneužívali dohody, ktoré mohli mať evidovaní nezamestnaní, musíme spraviť istý regulatív. Nemôže sa stávať to, že zamestnávateľ nahlási voľné pracovné miesta, úrad práce mu pošle na výberové konanie takých uchádzačov o zamestnanie, ktorí v tej firme robia niekoľko rokov na dohodu a on ich odmietne a znova si ich ďalej drží na dohodu,“ vraví Richter.

Podľa navrhovanej novely by po novom mohli na dohodu pracovať evidovaní na úrade práce len určité časové obdobie, a to najviac 40 dní. „Dôležité je to, že keď bude vybraný uchádzač a nastúpi do firmy, nemôže sa stávať to, že v priebehu dvoch týždňov, maximálne v priebehu mesiaca sa opätovne vracia na úrad práce, a tým nadobúda všetky právomoci uchádzača o zamestnanie,“ myslí si Richter.

Evidovaný nezamestnaný nebude môcť počas svojej evidencie pracovať u rovnakého zamestnávateľa, u ktorého pracoval pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Okrem toho chce Ministerstvo PSVR zakázať uchádzačom prácu počas ich evidencie u zamestnávateľa, ktorý počas posledného pol roka v rámci výberového konania organizovaného úradom PSVR odmietol uchádzača prijať do zamestnania. Výška zárobku evidovaného nezamestnaného pri práci na dohodu sa nemení a zostáva 148,57 eura.

Nezamestnaní budú mať jednoznačnú povinnosť nahlasovať úradu práce vykonávanie zárobkovej činnosti predložením dohody najneskôr deň pred nástupom do práce a následne preukázať príjem z tejto dohody. V prípade, že to nezamestnaní nedodržia, budú vyradení z evidencie. Okrem toho má byť dôvodom na vyradenie z evidencie aj odmietnutie účasti na aktívnom opatrení trhu práce bez vážnych dôvodov.

Zdroje:

http://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000142/1584545/Ste-nezamestnany--Urady-prace-sprisnuju-podmienky--Na-toto-sa-pripravte

http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/835551-vlada-chce-sprisnit-podmienky-prace-na-dohodu-zmeny-sa-maju-tykat-40-tisic-ludi

Pripravila: Monika Jantová, Trexima Bratislava, spol. s r. o. Foto: Shutterstock

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 2
Legislatíva
3. 12. 2016
Doteraz štát platil za opatrovateľov a osobných asistentov maximálne dvanásť rokov.
27. 6. 2016
Cezhraničné vysielanie pracovníkov v EÚ má nové pravidlá. Od 18. júna ich u nás zaviedli zmeny v troch zákonoch.
27. 6. 2016
Na pokyn EÚ sa po novom definovalo cezhraničné vysielanie pracovníkov aj nelegálna práca.
24. 4. 2015
V stave, kedy má firma nedostatok kapitálu, bude zakázané, aby si spoločníci vyplácali zisk, či uprednostňovali uspokojenie svojich pohľadávok.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk