X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Hutnícka fakulta TUKE - štúdium, veda a zábava idú dokopy

Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach je jedinou hutníckou fakultou na Slovensku a má za sebou už viac ako 60-ročnú tradíciu vo vzdelaní, vede a výskume. Mnoho z jej absolventov pracuje na významných pracovných pozíciách vo firmách na Slovensku a v zahraničí.

Technické vedy sa oplatí študovať, bez nich sa svet nepohne ďalej. Svet potrebuje kovy, materiály a technológie. Dôvodov, prečo študovať na Hutníckej fakulte, je hneď niekoľko. Fakulta spolupracuje s významnými spoločnosťami z priemyslu, študenti fakulty študujú v špičkových laboratóriách a majú možnosť študovať a pracovať aj v zahraničí. Benefitom pre vysokoškolákov je tiež spolupráca s firmami už počas štúdia. Hutnícka fakulta sa svojím výskumom a vzdelávaním orientuje na potreby praxe a požiadavky firiem.

Kvalitu fakulty odzrkadľujú aj hodnotenia zvonku. Hutnícka fakulta sa v roku 2015 umiestnila na 5. mieste spomedzi 24 technických fakúlt na Slovensku podľa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA). Šieste miesto jej patrí z hľadiska perspektívnosti a relevantnosti študijných programov pre potreby praxe, a to na základe údajov z Prognózy pracovných miest, Národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Priemerná mzda absolventa fakulty je pritom podľa portálu lepsieskoly.sk približne 1000 eur.

Hutnícka fakulta prešla počas svojej histórie vývojom a v súčasnosti ponúka už širšie spektrum perspektívnych študijných odborov v bakalárskom štúdiu. Preto okrem študijného programu Hutníctvo sa v portfóliu nachádzajú aj ďalšie programy ako Tepelná technika a plynárenstvo, Materiály, Spracovanie a recyklácia odpadov a Integrované systémy riadenia. Absolventi si nájdu uplatnenie vo všetkých spoločnostiach, ktoré potrebujú inžinierov, ktorí sú potrební pri výrobe kovov, odlievaní, tvárnení, štúdii materiálov, kontrole kvality a spracovaní odpadov. Viac informácií o fakulte a študijných programoch nájdete na www.hf.tuke.sk.Zdroj: Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Školy a vzdelávanie
6. 2. 2017
SPŠS ponúka štúdium v odbore Staviteľstvo a v odbore Geodézia, kartografia, kataster.
19. 12. 2016
V roku 1998 otvorili v priestoroch školy obchodnú akadémiu.
31. 10. 2016
Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch Júlia Čurillová povedala, že za prácou odchádzajú celé rodiny, pričom rodičia vezmú zo školy deti už počas ich štúdia na prvom stupni.
17. 10. 2016
Škola hrou spočiatku budila akúsi nedôveru, u niektorých ľudí skôr vyvolávala dojem, že deti sa v škole iba hrajú.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk