X
Dnes je 28. 3. 2017 Deň učiteľov
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Výška peňažného príspevku na opatrovanie by ma vzrásť o 27,13 eura

Bratislava 9. júna (TASR) – Výška peňažného príspevku na opatrovanie by sa mala upraviť. Zmeny pripravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré už zverejnilo predbežnú informáciu o príprave návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. K úprave príspevku sa vláda totiž zaviazala aj vo svojom programovom vyhlásení. Rezort práce túto novelu označil za jednu z prioritných, ktoré pripravuje. Zmeny by sa mali dotknúť vyše 33.000 opatrovateľov.

Samotná výška príspevku na opatrovanie by tak v závislosti od počtu opatrovaných osôb a rozsahu opatrovania mala stúpnuť zo súčasných 220,52 eura na 247,65 eura, čo podľa MPSVR predstavuje reálne zvýšenie o 27,13 eura mesačne.

Okrem zvýšenia príspevku má stúpnuť aj ochrana zostatku príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktorú opatruje opatrovateľ v produktívnom veku zo súčasného 1,4-násobku sumy životného minima, teda z 277,326 eura na 1,7-násobok, teda na 336,753 eura. Podľa MPSVR SR to predstavuje zvýšenie o 59,43 eura.

Ďalšou dôležitou zmenou, ktorú má novela priniesť, je predĺženie obdobia platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom za opatrovateľov, ktorí sú poistencami štátu. "Návrh obsahuje odstránenie doterajšej hranice 12 rokov na účely platenia poistného štátom na dôchodkové poistenie za fyzické osoby, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne postihnuté osoby," uviedlo ministerstvo s tým, že cieľom návrhu je započítať obdobie starostlivosti o ŤZP osobu v závislosti od reálneho obdobia, v ktorom ŤZP osoba túto starostlivosť potrebuje. "To významne posilňuje postavenie opatrovateľov na účely budúcich plnení sociálneho poistenia, najmä smerom k ich starobným dôchodkom," tvrdí rezort práce.

V súčasnosti sa peňažný príspevok na opatrovanie poskytuje priamo opatrovateľovi, ktorý sa stará o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. "Ak opatruje osoba v produktívnom veku, pri výške peňažného príspevku na opatrovanie sa zohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP. Ak je opatrovanou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím nezaopatrené dieťa, ochrana príjmu je vo výške trojnásobku sumy životného minima," priblížilo MPSVR SR.

Pri ostatných opatrovaných osobách s ťažkým zdravotným postihnutím je ochrana príjmu vo výške 1,4-násobku sumy životného minima. V prípade, že príjem opatrovaného človeka s ťažkým zdravotným postihnutím prevýši zákonom stanovenú hranicu ochrany príjmu, peňažný príspevok sa kráti o sumu tohto prevýšenia. "V systéme sociálneho poistenia môže byť osoba vykonávajúca opatrovanie z tohto dôvodu poistencom štátu maximálne po dobu 12 rokov, resp. 18 rokov, ak je zároveň osobou starajúcou sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Z uvedených dôvodov je potrebné novelou zákona riešiť najmä stabilizáciu skupiny poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie v produktívnom veku zvýšením ochrany príjmu," zdôvodnil rezort práce.

Pripomienkové konanie k právnej norme by malo odštartovať v auguste tohto roka.

Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Spravodajstvo
28. 3. 2017
Jedným z cieľov Sociálnej poisťovne je zapojiť sa do hodnotenia verejných výdavkov.
28. 3. 2017
Celkovo mali doteraz zamestnanci v maloobchode voľno 3,5 dňa.
28. 3. 2017
Každá zo šiestich nových tried má kapacitu 24 žiakov.
28. 3. 2017
Vypočítaná daň z príjmov je splatná v lehote na podanie daňového priznania.
27. 3. 2017
Predseda Národnej rady SR zdôraznil, že jeho úlohou je počúvať problémy investorov aj problémy ľudí.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk