Dnes je 26. 3. 2017 Svetový deň epilepsie
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Chceli by ste pracovať v účtovníctve? Toto sú aktuálne ponuky

Ovládate jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a chceli by ste svoje vedomosti využiť v práci? Napĺňa vás práca v oblasti ekonómie a personalistiky? Portál ISTP.sk vám prináša aktuálne pracovné ponuky z tejto oblasti.

Účtovník

Miesto: Bratislava - Ružinov
Zamestnávateľ: JURKI - HAYTON s.r.o.
Informácie: Účtovanie dokladov, kontrola účtovania, tvorba účtovných závierok, riešenie problémov spojených s účtovnými operáciami, vytváranie tabuliek a grafov.
Kontakt: Mgr. Lucia Vojtišková, tel.: +421258280033, lucia.vojtiskova@jurki.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1249989/Uctovnik

Účtovník

Miesto: Senec
Zamestnávateľ: BALANCED HR s.r.o.
Informácie: Účtovanie tuzemských a zahraničných dodávateľských faktúr a dobropisov, účtovanie leasingových zmlúv a zahraničných ciest, kontrola správnosti mesačných splátok, správa a riadenie pohľadávok.
Kontakt: Jana Lubá, tel.: +421948948150, jana.luba@bhr.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1250366/Uctovnik

Hlavný účtovník

Miesto: Voderady, okres Trnava
Zamestnávateľ: Shinwha Intertek Slovakia s.r.o.
Informácie: Zodpovednosť za vedenie podvojného účtovníctva spoločnosti, zabezpečovanie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie, vypracovávanie analýz a správ podľa požiadaviek vedenia spoločnosti.
Kontakt: Ing. Jana Poláková, tel.: +421915990190, jana.polakova@shinwha.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1249455/Hlavny-uctovnik

Mzdová účtovníčka

Miesto: Komárno
Zamestnávateľ: P.G.TRADE, spol. s r.o.
Informácie: Personalistika, evidencia, kontrola. Stabilný zamestnávateľ, dobré pracovné podmienky.
Kontakt: Ing. Richard Jokel, tel.: +421357720147, komarno@gtkn.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1249157/Mzdova-uctovnicka

Účtovníčka

Miesto: Trenčianske Stankovce, okres Trenčín
Zamestnávateľ: EDART s. r. o.
Informácie: Vystavovanie odberateľských faktúr, evidencia došlých faktúr, účtovanie skladovej evidencie, príprava podkladov k mesačnej účtovnej závierke, spolupráca na ročnej účtovnej závierke.
Kontakt: Tatiana Švančarová, tel.: +421326402133, svancarova@edart.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1250134/Uctovnicka

Hlavný účtovník

Miesto: Jamník, okres Liptovský Mikuláš
Zamestnávateľ: Lindab a.s.
Informácie: Účtovanie výpisov z banky, zápočtov, interných dokladov, zahraničných faktúr a majetku, monitorovanie pohľadávok, evidencia DPH – podávanie daňového priznania, súhrnného a kontrolného výkazu.
Kontakt: Mgr. Silvia Hurňanská, tel.: +421907743621, silvia.hurnanska@lindab.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1246700/Hlavny-uctovnik

Ekonóm/účtovník

Miesto: Banská Bystrica
Zamestnávateľ: LEKÁREŇ SLNEČNICA, a.s.
Informácie: Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva v súlade s platnými účtovnými a daňovými zákonmi, komplexné spracovanie personálnej a mzdovej agendy, spracovanie daňových priznaní, príprava podkladov podľa potrieb manažmentu.
Kontakt: Mgr. Michal Hasara, tel.: +421484152991, ekonom@lekarneslnecnica.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1246326/Ekonom-uctovnik

Účtovníčka – asistentka

Miesto: Prešov
Zamestnávateľ: nanoTECH s.r.o.
Informácie: Samostatné vedenie podvojného účtovníctva, mzdové účtovníctvo, administratívne úkony, asistenčné práce.
Kontakt: Ing. Erika Činčerová, tel.: +421903538101, nanotech@ntech.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1249046/Uctovnicka-asistentka

Účtovníčka

Miesto: Michalovce
Zamestnávateľ: Ing. Milina Plichtová
Informácie: Vedenie v systéme jednoduchého a podvojného účtovníctva, vedenie miezd, administratívne práce.
Kontakt: Ing. Milina Plichtová, tel.: +421903639727, milina.plichtova@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1229021/Uctovnicka

Účtovník/účtovníčka

Miesto: Spišská Nová Ves
Zamestnávateľ: Spišská katolícka charita
Informácie: Správa a evidencia pridelenej účtovnej agendy, účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, interných dokladov, vedenie pokladne, účtovanie služobných ciest, kontrola uzávierok od ostatných organizačných zložiek a vzájomná komunikácia s nimi, vykonávanie administratívnych činností v súvislosti s evidenciou a archiváciou účtovných dokladov.
Kontakt: Ing.Martin Kováč, tel.: +421904316833, martin.kovac@caritas.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1238460/Uctovnik-uctovnicka

Pripravila: Monika Jantová, Trexima Bratislava, spol. s r. o. Foto: Shutterstock

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Hľadám prácu
23. 3. 2017
Portál ISTP.sk vám prináša zoznam voľných pracovných miest s hrubom mzdou minimálne 1000 eur za mesiac.
15. 3. 2017
Hľadáte si prácu vo finančnom sektore?
8. 3. 2017
Portál ISTP.sk vám prináša ponuku voľných pracovných miest z viacerých európskych krajín.
1. 3. 2017
Pozrite sa na aktuálne pracovné ponuky pre absolventov stredných a vysokých škôl na Slovensku.
22. 2. 2017
Portál ISTP.sk vám prináša zoznam voľných pracovných miest pre ekonómov, účtovníkov a mzdárov.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk