X
Dnes je 30. 3. 2017 Deň lekárov
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Predčasná penzia nie je pre každého. Jednoducho na ňu nedosiahnete

Má za sebou 40 rokov práce, ale do predčasnej penzie ísť nemôže. Dôvod? Príliš málo by dostával od štátu. Takže ešte musí počkať, kým bude mať nárok na riadny starobný dôchodok. 

Odpracoval v živote 41 rokov, z toho 12 rokov v cudzine. Do predčasného dôchodku sa však nechystá, hoci oň požiadal. „Sociálna poisťovňa mi napísala, že nemám naň nárok, lebo moja predčasná penzia mi vychádza 222 eur. Roky zárobku v zahraničí sa do toho nepočítajú?,“ pýta sa nás čitateľ HN Poradne. 

Treba splniť podmienky

Predčasný starobný dôchodok je dávka, ktorá slúži na zabezpečenie vášho príjmu v preddôchodkovom veku, ak ste prišli o zamestnanie, dlhodobo si ho nedokážete nájsť a nemáte iné možnosti riešenia svojej ekonomickej situácie. Ako predčasný dôchodca nemôžete mať príjem ani ako zamestnanec, dohodár či živnostník, ak ste povinne dôchodkovo poistený v Sociálnej poisťovni. 

Okrem toho, ten kto chce požiadať o predčasný dôchodok, musí spĺňať aj ďalšie podmienky - môže oň požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a spĺňa podmienku dôchodkového poistenia najmenej 15 rokov a zároveň podmienku, že suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, teda 237,80 eur 

Dôchodkové poistenie v inom štáte

Ako radí účtovný a ekonomický poradca Miroslav Gandžala, čitateľ nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok. „Pri posudzovaní nároku na dôchodok sa bude prihliadať aj na doby poistenia, ktoré získal v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte.“

Doby poistenia získané v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte je možné započítať len na základe potvrdenia nositeľa sociálneho poistenia tohto štátu. Ak ide o štát, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, toto potvrdenie sa uvádza na tlačive E 205. 

„Nárok na dôchodok podľa slovenských právnych predpisov nevznikne, ak ste ako žiadateľ získali podľa slovenských právnych predpisov menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia,“ konštatuje Miroslav Gandžala. 

Ak po započítaní dôb poistenia získaných v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte vznikne nárok na predčasný starobný dôchodok podľa našich právnych predpisov, dôchodok sa prizná v sume, ktorá zodpovedá dobe poistenia získanej na Slovensku. 

Nárok na predčasný starobný dôchodok má poistenec, ak:

  • získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, 
  • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku 
  • suma predčasnej penzie ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. 
Čitateľ HN spĺňa len dve podmienky na získanie predčasnej penzie:

  • získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, 
  • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku 

Nespĺňa však tretiu podmienku na získanie predčasnej penzie:

  • suma predčasného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. V roku 2016 (do 30.6.2016) je táto suma vo výške 237,80 eur mesačne.


Autor: zk (Hospodárske noviny)   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Odchádzam z práce
13. 3. 2017
Pripravte sa na nepríjemné pohľady kolegov, štipľavé poznámky šéfa a možno aj na výstupný pohovor s personalistom firmy.
26. 2. 2016
Aj v prípade, že z firmy odchádzate však treba zachovať slušný prístup.
5. 11. 2015
Chcete odísť zo zamestnania? Pracovný vzťah môžete ukončiť viacerými spôsobmi. Poradíme vám, ako.
28. 4. 2015
Potrebné je k tomu potvrdenie konkurzného súdu s vyznačeným dňom vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk