Dnes je 24. 3. 2017 Medzinárodný deň úspešných ľudí
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Žiaci šamorínskej Súkromnej hotelovej akadémie a SSOŠ školné neplatia

Šamorín 14. marca (TASR) - Súkromná stredná odborná škola (SSOŠ) a Súkromná hotelová akadémia spotrebného družstva COOP Jednota sídlia na konci mesta Šamorín v spoločnej budove pod jedným vedením. Majú jedného zriaďovateľa a viac ako 50-ročnú tradíciu.

"SSOŠ má niekoľko študijných a učebných odborov. Ide u štúdium troj- alebo štvorročné. Trojročné sa realizuje v študijných odboroch kuchár, čašník a cukrár. Niektoré triedy sú aj s vyučovacím jazykom maďarským," priblížila riaditeľka školy Eva Hudek. Dodala, že v štvorročných odboroch kuchár a čašník žiaci končia štúdium s maturitným vysvedčením a výučným listom v príslušnom odbore. Ďalším štvorročným študijným odborom je manažment regionálneho cestovného ruchu, v ktorom žiaci môžu získať maturitné vysvedčenie. Súkromná hotelová akadémia má aj jeden päťročný študijný odbor. Úspešní žiaci získavajú na konci štúdia maturitné vysvedčenie a výučný list. "V obidvoch školách možno študovať aj externe, podľa individuálneho študijného plánu. Ponúkame pomaturitné kvalifikačné štúdium v hotelovej akadémii, ako aj vyššie odborné vzdelávanie v SSOŠ," konštatovala riaditeľka s tým, že momentálne má hotelová akadémia 139 žiakov vrátane externistov a SSOŠ eviduje 217 žiakov vrátane externistov. Poznamenala, že hotelová akadémia má šesť tried, SSOŠ desať a jednu triedu diaľkového nadstavbového štúdia.

Riaditeľka pokračovala, že škola mala v minulosti podstatne viac žiakov. "V roku 2003 sme evidovali 22 tried a viac ako 600 žiakov. Zníženie počtu o polovicu zapríčinil pokles populácie, ale aj nárast počtu škôl podobného zamerania v okolí," vysvetlila riaditeľka s tým, že v okolitých mestách, v Bratislave a Dunajskej Strede, sú školy podobného zamerania. "My však chceme ponúknuť kvalitu. Konkurenčný boj je veľmi silný," podčiarkla.

V roku 2008 sa obidve školy dostali pod jedného zriaďovateľa, Coop Jednotu Slovensko, teda zriaďovateľom nie je Trnavský samosprávny kraj a školské zariadenie dostalo zavádzajúci názov, súkromná, vysvetlila riaditeľka. To však podľa jej slov neznamená, že žiaci mesačne prinášajú finančné prostriedky. Školné sa neplatí, tak ako v štátnych školách uhrádzajú len dobrovoľný príspevok rodičovskému združeniu.

Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Školy a vzdelávanie
6. 2. 2017
SPŠS ponúka štúdium v odbore Staviteľstvo a v odbore Geodézia, kartografia, kataster.
19. 12. 2016
V roku 1998 otvorili v priestoroch školy obchodnú akadémiu.
31. 10. 2016
Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch Júlia Čurillová povedala, že za prácou odchádzajú celé rodiny, pričom rodičia vezmú zo školy deti už počas ich štúdia na prvom stupni.
17. 10. 2016
Škola hrou spočiatku budila akúsi nedôveru, u niektorých ľudí skôr vyvolávala dojem, že deti sa v škole iba hrajú.
6. 9. 2016
Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach je jedinou hutníckou fakultou na Slovensku a má za sebou už viac ako 60-ročnú tradíciu vo vzdelaní, vede a výskume.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk