X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity privíta verejnosť počas Dňa otvorených dverí

Prešov 8. marca (TASR) – Napriek celkovému úbytku maturantov na Slovensku sa Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity (FM PU) v Prešove doteraz darilo získavať záujemcov o štúdium, navyše ich absolventi nekončili na úradoch práce ako nezamestnaní. V tomto trende chce vedenie FM pokračovať, a to vďaka kvalite v oblasti pedagogickej a výskumnej. Uviedol to dnes dekan FM PU Róbert Štefko.

Recept na úspech vidí v tom, že fakulta má zabehnutý vlastný systém pravidiel prijímacieho konania, ktorý im zabezpečuje vyberať si z prihlásených záujemcov najlepších študentov. Pritom uchádzači o štúdium sa nemusia fyzicky zúčastniť na prijímacom konaní. FM zaviedla bodovanie za známky z maturitnej skúšky a systém bonusov. Študenti získavajú body navyše za druh školy, za dobré známky z matematiky a cudzieho jazyka na maturitnom vysvedčení a bonusy za nepovinný test SCIO, čo je hodnotenie všeobecných predpokladov pre štúdium na vysokej škole. Ako to v praxi funguje, môžu sa záujemcovia dozvedieť počas Dňa otvorených dverí na FM vo štvrtok 10. marca. Hlavná prezentácia bude vo fakultnej aule o 10.00 a o 11.00 h.

Fakulta má akreditovaných šesť študijných programov, z toho tri na bakalársku formu štúdia, dva na magisterskú a jedno na doktorandské štúdium, a to na dennú aj externú formu štúdia. Študenti si môžu vybrať v bakalárskom štúdiu ekonomický študijný program Manažment, ďalej študijný program v oblasti služieb Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo alebo ekonomicko–prírodovedecký študijný program Environmentálny manažment. V magisterskom štúdiu môžu pokračovať v odboroch Manažment a Environmentálny manažment. Fakulta má právo priznávať doktorský titul PhDr. a RNDr. V treťom stupni poskytuje doktorandské štúdium v odbore Manažment, kde priznáva titul PhD.

Dekan uviedol, že ich snahou bude ponúknuť aj štúdium v angličtine, na čo získali tiež akreditáciu. Študijný program v anglickom jazyku chcú otvoriť najprv v doktorandskej forme štúdia, kde mali už v minulosti záujemcov z Izraela, ale chýbala im vtedy akreditácia.

FM je úspešná aj v oblasti výskumu. „V roku 2004 na fakulte bol riešený jeden výskumný grant. V roku 2015 bolo riešených 21 výskumných grantov paralelne. Fakulta vznikla z troch katedier, dnes má desať katedier, z ktorých každá gestoruje nejaké predmety a hlavne je to štúdium ekonomického typu. Fakulta si udržiava vysoký záujem študentov, atraktivitu štúdia. V minulom roku to bolo 1700 uchádzačov,“ informoval Štefko.

Ďalším posunom fakulty sú nové priestory, ktoré získali prístavbou k pôvodnej budove. Slávnostné otvorenie sa konalo 1. februára. FM je jedinou ekonomickou univerzitnou fakultou vo zväzku Prešovskej univerzity.

Zdroj, foto: TASR  

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Spravodajstvo
28. 3. 2017
Jedným z cieľov Sociálnej poisťovne je zapojiť sa do hodnotenia verejných výdavkov.
28. 3. 2017
Celkovo mali doteraz zamestnanci v maloobchode voľno 3,5 dňa.
28. 3. 2017
Každá zo šiestich nových tried má kapacitu 24 žiakov.
28. 3. 2017
Vypočítaná daň z príjmov je splatná v lehote na podanie daňového priznania.
27. 3. 2017
Predseda Národnej rady SR zdôraznil, že jeho úlohou je počúvať problémy investorov aj problémy ľudí.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk