Dnes je 24. 3. 2017 Medzinárodný deň úspešných ľudí
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Chceš získať štipendium na štúdium v Rakúsku? Vo februárovom čísle Bulletinu SAIA sa dozvieš viac

BRATISLAVA (15. február 2016) - Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo Rakúskej republiky. Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium. Päť členov grémia menuje slovenský minister školstva, vedy, výskumu a športu a päť členov rakúsky spolkový minister pre vedu, výskum a hospodárstvo. Podpora prioritných oblastí sa realizuje formou individuálnych štipendií Akcie, podporou projektov, ako aj osobitnými aktivitami.

Študijné (pre diplomantov) a výskumné (pre doktorandov, postdoktorandov a krátkodobé) pobyty sa môžu uskutočniť na rakúskych štátnych univerzitách, Rakúskej akadémii vied a odborných vysokých školách (Fachhochschule) v rámci odborov financovaných prevažne zo Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo. Pobyty sa môžu uskutočniť aj v archívoch, knižniciach, múzeách a výskumných pracoviskách, ktorých zdroje, výskumné výsledky a infraštruktúra sú nevyhnutné pre realizáciu študijného/výskumného zámeru.

Študenti vysokých škôl, doktorandi a postdoktorandi pôsobiaci na slovenských štátnych, verejných vysokých školách a na ústavoch Slovenskej akadémie vied sa v rámci bilaterálneho programu Akcia Rakúsko – Slovensko môžu uchádzať o 5 typov štipendií na štúdium, výskum a jazykový kurz.

Cieľom projektov je pomôcť pri rozvíjaní a posilňovaní bilaterálnych – rakúsko-slovenských – partnerstiev v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktivity v rámci podporených projektov majú trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. Podporované sú hlavne nadväzovanie kontaktov a prvé realizovanie spoločných aktivít. Zapojenie partnerov z tretích krajín do projektov je možné, ich účasť na projekte však nebude financovaná z prostriedkov Akcie. Pri projektoch s partnermi z tretích krajín musí byť v popredí rakúskoslovenská spolupráca.

Viac informácií nájdete vo februárovom bulletine SAIA a na stránke www.saia.sk.

Zdroj: Ján Chlup, zodpovedný redaktor Bulletinu SAIA

Foto: Shutterstock

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Školy a vzdelávanie
6. 2. 2017
SPŠS ponúka štúdium v odbore Staviteľstvo a v odbore Geodézia, kartografia, kataster.
19. 12. 2016
V roku 1998 otvorili v priestoroch školy obchodnú akadémiu.
31. 10. 2016
Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch Júlia Čurillová povedala, že za prácou odchádzajú celé rodiny, pričom rodičia vezmú zo školy deti už počas ich štúdia na prvom stupni.
17. 10. 2016
Škola hrou spočiatku budila akúsi nedôveru, u niektorých ľudí skôr vyvolávala dojem, že deti sa v škole iba hrajú.
6. 9. 2016
Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach je jedinou hutníckou fakultou na Slovensku a má za sebou už viac ako 60-ročnú tradíciu vo vzdelaní, vede a výskume.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk