Dnes je 26. 3. 2017 Svetový deň epilepsie
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Päť tipov ako si vypýtať bonus od šéfa

Bonus, odmeny, či benefity pre zamestnancov nie sú pre zamestnávateľov povinné. Ich uplatňovanie však vedie k zvýšeniu motivácie a lojálnosti zamestnancov voči spoločnosti, v ktorej pracujú. Mnoho zamestnancov má však pocit, že téma finančných bonusov je tabu a skutočnosť, že by si mali bonus sami vypýtať, je nepredstaviteľná.

Zamestnanec, ktorý pomýšľa na finančný bonus, si je istý tým, že svoju prácu vykonáva nie len kvalitne, ale pre zamestnávateľa robí aj niečo navyše. Sú to práve inovatívne nápady, lojálnosť a výsledky práce, ktoré vám do rúk môžu vložiť pomyselné eso.

„Bonus vždy znamená, že zamestnanec urobil niečo viac, niečo navyše, čo viedlo k úspechom a lepším výsledkom,“ hovorí Country Manager personálnej agentúry Adecco Slovakia Sergio Duarte. Základom je pochopiť, čo od vás zamestnávateľ očakáva, aké sú ciele. Druhá strana mince je, že niektoré firmy prideľujú bonusy na základe firemných výsledkov. „Vo väčšine nadnárodných spoločností je spôsob odmeňovania dopredu jasne určený. Ak to nie je váš prípad, riaďte sa našimi dole uvedenými radami. Nájdite ciele, pokúste sa vytvoriť odmeňovaciu schému na začiatku roka, objasnite si všetky možnosti, vrátane podmienok nároku na bonus. Ak je to možné, spíšte ich a nechajte nadriadenými podpísať,“ dopĺňa S. Duarte. Bonusy môžu byť motivujúce a prispievať k spokojnosti zamestnancov. Rovnako však môžu byť demotivujúce a frustrujúce, ak nepochopíte správne princípy, podľa ktorých sú udeľované. Kedy a za akých okolností má zamestnanec nárok pýtať si bonus?

1. Oboznámte sa s firemnou politikou spoločnosti

Začnite tým, že si prečítate Pracovný poriadok spoločnosti (ak ho spoločnosť má). Môžete sa tiež informovať na personálnom oddelení alebo u služobne starších kolegov. Dôležitú úlohu v prípade výšky odmeny môže zohrať aj vopred stanovená tabuľka odmien. Ak je u vášho zamestnávateľa politika naklonená k bonusom, neváhajte a upozornite na svoje kvalitné pracovné výkony.

2. Odmeny podľa tabuľky

Najmä väčšie, korporátne spoločnosti, majú výšku odmien vopred stanovenú a spracovanú v stanovách. Je na vás overiť si, na základe čoho sú odmeny vyplácané a podľa čoho zamestnávateľ prácu zamestnanca posudzuje. Ak zistíte, že podľa pravidiel máte na odmenu nárok, informujte o tom svojho nadriadeného.

3. Odmena za lojálnosť zamestnanca

Zamestnávatelia najlepšie vedia, aké náročné je získať a vyškoliť kvalitného zamestnanca. O to viac sa niektorí snažia si takýchto zamestnancov v spoločnosti udržať a využívajú na to rôzne motivačné stimuly, napríklad v podobe zvýšenia počtu dní dovolenky, darčekové poukážky do obchodov či preplácanie zdravotnej starostlivosti v súkromnej klinike. Tieto benefity sú charakteristické pre spoločnosti s väčším počtom zamestnancov. Zamestnávatelia vedia, že nikdy neulahodia všetkým a širšia škála spôsobov bonusov zväčšuje šancu na spokojných zamestnancov. Ak však máte pocit, že práve finančná odmena by vás motivovala po niekoľkých rokoch u toho istého zamestnávateľa najúčinnejšie, neváhajte a opýtajte sa aj na túto formu bonusu.

4. Váš nápad ušetril firme náklady

Keď zamestnanec prispeje svojím nápadom k lepšiemu rozvoju firmy, zníži náklady a zefektívni prevádzku, môže sa u zamestnávateľa informovať na jeho pohľad na vec. Finančný bonus je v tomto prípade pre zamestnancov veľkou motiváciou aj naďalej hľadať spôsoby, ktorými prispeje k rozvoju firmy, a tým aj seba a kolegov.

5. Dôležitá úloha času

Ak plánujete požiadať zamestnávateľa o finančný bonus za vašu prácu, je dôležité vypýtať si ho v správny moment. Neodkladajte tento rozhovor dlho, pretože úspech, ktorý sa jeden deň zdá ohromujúci už po týždni môže prevýšiť niečo iné. Zároveň majte pripravené objektívne argumenty, prečo by vám mal zamestnávateľ bonus prideliť.

Zdroj: Adecco Group   Foto: Shutterstock

Kontakt pre médiá: Adela Vráblová - Comm s.r.o., 02 5296 2011, vrablova@comm.sk

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 0
Mám prácu
21. 3. 2017
Manažéri hovoria o flexibilite, motivácii či komunikácii. Zamestnanci zas o strese, hluku a nedostatku súkromia. Takto vidíme fenomén open space.
19. 3. 2017
Aby ste chodili do práce s radosťou, nestačí iba to, že vás baví. Potrebujete aj pracovné prostredie, ktoré vás nebude „rušiť“. Aj tieto veci pomôžu.
14. 3. 2017
Ekonomický pokles a následný boom priniesli v zahraničí aj fenomén smrti z prepracovania. Obete sa rátajú na tisíce.
23. 2. 2017
Švédska firma sa zbavila vedúcej pozície, zamestnanci sú spokojnejší.
15. 2. 2017
Máte pocit, že už ďalej nevládzete, že vaša práca stratila zmysel? Je možné, že vás postihol syndróm vyhorenia.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk