Kontakt

Telefonický a e-mailový kontakt
 

Zoznam členov realizačného tímu podľa pôsobnosti:

 
Bezplatné odborné školenia ISTP
Spoločné návštevy škôl v rámci kariérového poradenstva
Príprava odborných článkov do regionálnej tlače o ISTP
Účasť tímu ISTP na podujatiach organizovaných úradmi práce

Ing. Silvia MAČKAY
02/333 22 214, 0948 343 552
 

Zatrieďovanie zamestnaní do SK ISCO-08
Pomoc pri zatrieďovaní zamestnaní do Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 formou praktických ukážok práce s klasifikáciou, odborných školení, zaškolení na používanie aplikácie HISCO (www.hisco.sk) a online poradenstva

Ing., Mgr. Jozef KRABÁČ         
krabac@trexima.sk                   
02/333 22 258, 0948 058 664   

Ing. Oliver KOVŤUK
oliver@trexima.sk
02/333 22 202, 0905 947 904Mesačné reporty o vybraných štatistických ukazovateľoch
Poskytovanie mesačných reportov o vybraných štatistických ukazovateľoch, zamestnávateľoch z príslušného regiónu, počte voľných pracovných miest, cene práce v regióne a pod. na základe požiadaviek úradov práce

Ing. Pavol HUDEC
02/333 22 209, 0948 123 390


 
Zabezpečenie tlače a distribúcie letákov a propagačných materiálov

Mgr. Diana KOZÁKOVÁ
02/333 22 278, 0948 332 880Pracovné raňajky s vybranými zamestnávateľmi
Organizovanie pracovných raňajok s aktívnymi a perspektívnymi zamestnávateľmi regiónu za účelom informovania o plánovanom rozvoji odvetvia, možnosti nadviazania spolupráce s odbornými školami v regióne, predvedenia funkcionality ISTP a bezplatného inzerovania voľných pracovných miest.

Ing. Soňa GERTHOFEROVÁ            
gerthoferova@trexima.sk             
02/333 22 204, 0948 449 970     

Mgr. Jakub ŽABKA
zabka@trexima.sk
02/333 22 282

Interaktívna podpora pre úrady PSVR
Všetky potrebné informácie na správne používanie ISTP a jednotlivých nástrojov.
Viaceré nástroje na správne zatrieďovanie zamestnaní do klasifikácie zamestnaní.
Nástroj na fulltextové vyhľadávanie súčasných a v minulosti používaných študijných a učebných odborov.
Pomoc na vyhľadávanie rôznych osvedčení, preukazov, potvrdení atď. ako zákonných predpokladov rôznych zamestnaní.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie