X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Vyhľadávanie certifikátov

Certifikát je listina dokumentujúca odbornú spôsobilosť na výkon špeciálnych činností v zmysle vybraného právneho predpisu SR. Označuje sa  taktiež pojmami preukaz, potvrdenie, oprávnenie, doklad a pod. Certifikáty možno vyhľadať prostredníctvom fulltextového vyhľadávača vyplnením kľúčového slova alebo tiež podľa vybraných oblastí. 


V prípade, ak sa certifikát nepodarilo vyhľadať, možno zaslať návrh na doplnenie certifikátu do databázy spolu s kontaktnou e-mailovou adresou, na ktorú bude zaslaná odpoveď.

Certifikáty

 • Vyhľadať
 • Odoslať
 • Interaktívna podpora pre úrady PSVR
  Všetky potrebné informácie na správne používanie ISTP a jednotlivých nástrojov.
  Viaceré nástroje na správne zatrieďovanie zamestnaní do klasifikácie zamestnaní.
  Nástroj na fulltextové vyhľadávanie súčasných a v minulosti používaných študijných a učebných odborov.
  Pomoc na vyhľadávanie rôznych osvedčení, preukazov, potvrdení atď. ako zákonných predpokladov rôznych zamestnaní.
  Telefonický a e-mailový kontakt na členov Realizačného tímu ISTP

  Európsky životopis

  Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

  Poradenstvo

  Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

  Spýtajte sa nás

  Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

  Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
  NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk