Pomocník SK ISCO-08

Najdôležitejšou klasifikáciou, ktorú úrady PSVR používajú je Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08. Na správne zatrieďovanie požadovaných, vykonávaných zamestnaní a voľných pracovných miest sú na tejto stránke k dispozícii 3 nástroje:

Požiadavky na zatriedenie

Požiadavky na zatriedenie sa odosielajú cez nižšie uvedený formulár, kde je potrebné vybrať príslušnú pracovnú oblasť (41 ponúkaných možností), hlavnú triedu SK ISCO-08 (10 možností), uviesť názov zamestnania (povinný údaj), zamestnávateľa, emailovú adresu (povinný údaj) a opis zamestnania. Na uvedenú emailovú adresu bude zaslaná informácia o vyriešení požiadavky.

 • Odoslať


 • Najpoužívanejšie SK ISCO-08

  Tento pomocný nástroj umožňuje selekciu kódov a názvov jednotiek zamestnaní SK ISCO-08, ktoré sú najviac využívané zo strany zamestnávateľov v členení podľa územných obvodov jednotlivých úradov PSVR. Napríklad zamestnanec úradu PSVR Považská Bystrica si stiahne najpoužívanejšie kódy a názvy SK ISCO-08 v okresoch Považská Bystrica a Púchov.

  Po výbere príslušného úradu PSVR sa zobrazia kódy a názvy jednotiek zamestnaní, ktoré je možné uložiť, resp. vytlačiť.
 • Aplikácia HISCO

  HISCO je aplikácia vytvorená špeciálne pre úrady PSVR. Nachádzajú sa v nej ďalšie pomocné nástroje na zatrieďovanie zamestnaní. Prihlasovacie údaje boli distribuované v rámci odbornej prípravy a v prípade potreby budú na požiadanie poskytnuté.

  Interaktívna podpora pre úrady PSVR
  Všetky potrebné informácie na správne používanie ISTP a jednotlivých nástrojov.
  Nástroj na fulltextové vyhľadávanie súčasných a v minulosti používaných študijných a učebných odborov.
  Pomoc na vyhľadávanie rôznych osvedčení, preukazov, potvrdení atď. ako zákonných predpokladov rôznych zamestnaní.
  Telefonický a e-mailový kontakt na členov Realizačného tímu ISTP

  Európsky životopis

  Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

  Poradenstvo

  Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

  Spýtajte sa nás

  Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

  pracujem
  pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
  ISTP

  Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

  Pomocník

  Máte otázky?
  Vitajte v ISTP

  Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

  Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

  Dobrovoľne nezamestnaný

  Chcem pracovať

  Potvrdenie

  Vykonať požadovanú akciu?

  Áno Nie