Manuál na prácu v ISTP

Vážený zamestnanec úradu PSVR,

dostáva sa Vám do rúk manuál na prácu so systémom ISTP, ktorý Vám poskytne všetky potrebné informácie na správne používanie tohto informačno-poradenského nástroja Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
 

ISTP a všetky jeho nástroje sú vyvíjané tak, aby Vám priniesli pozitívne prvky do poskytovania služieb zamestnanosti, najmä v oblasti sprostredkovania zamestnania a informačno-poradenských služieb pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie a tiež zamestnávateľov. Jeho najväčšie prínosy sú najmä v:

  • znížení Vašej administratívnej záťaže v rámci poradenských, informačných a sprostredkovateľských činností,
  • možnosti sprostredkovania profilov klientov úradov PSVR zamestnávateľom,
  • efektívnom sledovaní a vyhodnocovaní aktivity Vašich klientov pri práci s ISTP,
  • podnetoch na prijímanie účinnejších opatrení na zapájanie nezamestnaných do pracovných činností na trhu práce,
  • zlepšení orientácie žiakov – študentov – budúcich absolventov v požiadavkách zamestnávateľov a ich oboznámení  sa s poradenskými nástrojmi ISTP ešte pred ukončením štúdia,
  • zintenzívnení spolupráce úradov PSVR s regionálnymi zamestnávateľmi v procese skvalitňovania sprostredkovateľských služieb,
  • zvýšení kvality a odbornosti poskytovaných služieb na základe elektronizácie (osobné profily, informácie o vhodnosti klientov pre zamestnávateľov, nahlasovanie voľných pracovných miest a pod.),
  • podpore motivácie klientov úradov PSVR pracovať so svojim pracovným potenciálom.

Obsah
.Tlačiť

Interaktívna podpora pre úrady PSVR
Viaceré nástroje na správne zatrieďovanie zamestnaní do klasifikácie zamestnaní.
Nástroj na fulltextové vyhľadávanie súčasných a v minulosti používaných študijných a učebných odborov.
Pomoc na vyhľadávanie rôznych osvedčení, preukazov, potvrdení atď. ako zákonných predpokladov rôznych zamestnaní.
Telefonický a e-mailový kontakt na členov Realizačného tímu ISTP

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie