Dnes je 26. 2. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Hľadám prácu

29. 10. 2013
Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2014. Živnostníci a ich rodiny budú môcť poberať dávky v hmotnej núdzi.
22. 10. 2013
Ako prvý krok si zostavte zoznam zamestnaní, ktoré Vás zaujímajú. Tieto môžu priamo súvisieť s Vaším ukončeným vzdelaním, ale nemusia.
30. 9. 2013
Momentálne sa rozbieha kampaň, v rámci ktorej sa oslovujú podniky, aby školám dali ponuky.
25. 9. 2013
ÚPSVaR v Humennom podporuje podľa slov jeho riaditeľky zamestnanosť mladých a absolventov škôl nielen formou poradenstva, ale aj finančne.
23. 9. 2013
Podľa personalistov totiž uchádzači často vo svojich životopisoch nadhodnotia vlastné zručnosti napríklad v jazykovej oblasti.
11. 9. 2013
Príjemca dávky v nezamestnanosti je totiž povinný do ôsmich dní oznámiť všetky zmeny, ktoré majú vplyv na trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, na nárok na jej výplatu a jej sumu.
5. 9. 2013
Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2014.
20. 8. 2013
V roku 2012 došlo k exportu dávok v nezamestnanosti zo Slovenska do iných členských štátov v 79 prípadoch, z toho najviac do Česka v počte 17.
14. 8. 2013
Finančnú pomoc vo výške 60,5 eura dostane v budúcom roku len ten občan v hmotnej núdzi, ktorý odpracuje aspoň 32 hodín v rámci menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych činností.
18. 7. 2013
Životopis by mal obsahovať údaje, ktoré sú potrebné alebo zaujímavé na výkon požadovaného zamestnania.
Späť 1 ... 23 24 25 26 Ďalej Počet článkov: 253
Kategórie
Spravodajstvo z oblasti trhu práce a vzdelávania. Články sú spracovávané zo zdrojov TASR.
Čo hovoria štatistiky o odmeňovaní zamestnancov na Slovensku? Prinášame Vám mzdové a pracovné analýzy.
Ako mám správne komunikovať na pracovisku, či riešiť konflikty? Odpovede nájdete v článkoch pre pracujúcich.
Odchádzate z práce? Aké sú náležitosti podpory v nezamestnanosti? Prečítajte si články z tejto oblasti.
Ako získať toho správneho zamestnanca a ako ho vo firme udržať? Prinášame články pre personalistov.
Čo je nové z oblasti právnych predpisov? Prezrite si články tejto kategórie.
Zaujímavé články pre žiakov, študentov, ich rodičov, učiteľov, či výchovných poradcov nájdete v tejto časti.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk