X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Pre personalistov

21. 2. 2017
Viete aké sú záväzky zamestnávateľa pri poskytovaní BOZP svojim zamestnancom?
19. 11. 2015
Od 1.1.2016 vstúpi do platnosti novela zákona o DPH.
29. 7. 2015
Ak máte podnikateľský zámer a hľadáte financie na rozbehnutie vášho podnikania, navštívte bezplatné školenia v Bratislave a v Žiline.
16. 6. 2015
Záujemcovia môžu konzultovať svoje podnikateľské nápady so skúsenými špecialistami banky, ktorí pôsobia v rôznych regiónoch Slovenska.
13. 5. 2015
Začiatkom roka 2015 vstúpil do platnosti zákon o protispoločenskej činnosti, ktorý zavádza jednotné pravidlá v súvislosti s odhaľovaním a predchádzaním protispoločenských praktík.
27. 4. 2015
Pre zamestnávateľov prinášame informáciu o možnostiach využitia príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti.
9. 4. 2015
Ide o podnikateľov, na ktorých sa v oblasti sociálneho zabezpečenia vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky na základe nariadenia Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy.
24. 3. 2015
Hlavným cieľom projektu je podpora vytvárania prorodinného pracovného prostredia zamestnávateľmi.
12. 2. 2015
Ak začne zamestnávateľ zamestnávať zamestnanca, je povinný prihlásiť ho do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia vedeného Sociálnou poisťovňou.
11. 2. 2015
Školenia pripravujú v snahe odstrániť vysokú chybovosť, zlepšiť výber poistného a predchádzať problémom zamestnávateľov, ktoré im vyplývajú z takýchto omylov.
1 2 3 ... 6 Ďalej Počet článkov: 57
Kategórie
Spravodajstvo z oblasti trhu práce a vzdelávania. Články sú spracovávané zo zdrojov TASR.
Čo hovoria štatistiky o odmeňovaní zamestnancov na Slovensku? Prinášame Vám mzdové a pracovné analýzy.
Ako napísať životopis, či motivačný list? Prečítajte si poradenské články a zvýšte svoju šancu sa zamestnať.
Ako mám správne komunikovať na pracovisku, či riešiť konflikty? Odpovede nájdete v článkoch pre pracujúcich.
Odchádzate z práce? Aké sú náležitosti podpory v nezamestnanosti? Prečítajte si články z tejto oblasti.
Čo je nové z oblasti právnych predpisov? Prezrite si články tejto kategórie.
Zaujímavé články pre žiakov, študentov, ich rodičov, učiteľov, či výchovných poradcov nájdete v tejto časti.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk